KONFERENCE
Paliativní péči ve zdravotních a sociálních
zařízeních
POŘADATEL:
Domov sv. Karla Boromejského, Praha-Řepy
URČENO PRO:
všeobecné sestry, porodní asistentky,
fyzioterapeuty, zdravotně - sociální pracovníky,
pracovníky přímé péče, nutriční terapeuty,
zdravotnické záchranáře
Konference je zaměřena na problematiku paliativní péče ve
zdravotních zařízeních, v zařízeních sociální péče a i v domácí
péči.
DATUM KONÁNÍ: 27. 5. 2011
8:30 – 15:00
MÍSTO KONÁNÍ: Domov sv. Karla Boromejského,
K Šancím 50/6, Praha 17 - Řepy,
Denní stacionář
ODBORNÝ GARANT:
S.M. Konsoláta (Mgr. Miroslava Frýdecká)
představená Domova sv. Karla Boromejského
ORGANIZÁTORKY KONFERENCE:
v.s. Vlasta Křemečková
Taťána Klíčová
Bc. Veronika Kulířová (608 627 814)
HODNOCENÍ: Akce je ohodnocena kredity dle vyhlášky MZČR
č. 321/2008 Sb. pasivní účast — 4 kredity
aktivní účast — 10 kreditů
KONFERENČNÍ POPLATEK: 300 Kč (cena je včetně DPH)
pro zaměstnance a přednášející vstup zdarma
TERMÍN PŘIHLÁŠEK:do 23. 5. 2011
PROGRAM KONFERENCE
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:10 Úvodní slovo
09:10 – 09:45 Specifika paliativní péče
(Mgr. Monika Marková, Hospic Litoměřice)
09:45 – 10:00 Hospic a péče o rodinu nemocného
(Mgr. Lucie Mokrejšová, Hospic Čerčany)
10:00 – 10:10 Paliativní péče v léčebně dlouhodobě nemocných
(Hana Dudková, Domov sv. K. Boromejského)
10:10 – 10:45 Spirituální péče ve zdravotnictví
(MUDr. Eva Kalvínská, FN Motol)
10:45 – 10:55 Diskuze
10:55 – 11:20 Přestávka
11:20 – 11:45 Etika umírání a smrti
(Mgr. Iva Dubcová, SZŠ Rumburk)
11:45 – 12:30 Paliativní péče a gerontologie
(MUDr. Zdeněk Kalvach)
12:30 – 12:40 Rehabilitace v paliativní péči
(Bc. Magdaléna Kudelásková, DCB Praha)
12:40 – 12:50 Diskuze
12:50 - 13:05 Přestávka
13:05 – 13:15 Jak se vyvarovat bolestem zad aneb správná
manipulace s pacientem(Jana Voplakalová, DCB Praha)
13:15 – 14:00 Supervize jako nástroj prevence psychosociální zátěže
sester v kontextu paliativní péče
(Mgr. Milena Vaňková, 3. LF UK)
14:00 – 14:35 Paliativní péče v sociálních službách
(MUDr. Přemysla Pavlína Marková, NMSSKB)
14:35 – 14:45 Diskuze
14:45 – 15:00 Předávání certifikátů, závěr
15:00 – 15:15 Pro případné zájemce konference exkurze po DCB
Download

konference - Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského