Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka
Plán výuky a konzultací
Předmět:
Kód, obor:
Ročník:
Hodin týdně:
Celkem konzultací:
Elektronika
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
I.
0,25
10
Měsíc
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Téma
I. Prvky elektronických obvodů
• lineární prvky: rezistory, kondenzátory, cívky
• nelineární polovodičové, prvky s vlastní vodivostí,
termistor, varistor, Hallův článek, fotoodpor, fotočlánek
• nelineární polovodičové prvky s nevlastní vodivostí,
diody, tranzistory,
• vícevrstvé polovodičové, prvky: tyristor, triak, diak
• optoelektronické součástky
• integrované obvody
Počet hodin
Termíny a
testy, zkoušky
5
40. týden
44. týden
48. týden
52. týden
4. týden
II. Elektronické obvody
• odporové děliče napětí
• kmitočtové děliče a filtry
• integrační a derivační článek
• rezonanční obvody
2
III. Napájecí zdroje
• lineární zdroj – blokově
• síťový transformátor
• jednofázové a trojfázové, usměrňovače, vyhlazovací
filtry
• stabilizátory napětí
• spínaný zdroj – blokově
3
Vypracoval: Ing. Malý Luboš
dne: 29.9.2014
Doporučená literatura: Elektronika, Jan Kesl http://shop.ben.cz/cz/121788-elektronikakomplet.aspx
nebo Elektronika 1, Jan Kesl v pdf : http://shop.ben.cz/cz/421117-elektronika-1.aspx
nebo http://maly.unas.cz Elektronika – (podklady)
Download

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka