studijní obor: Rozvoj venkovského prostoru AMVKS - HK zimní semestr 2013/2014
1. ročník
28.-29.9.
12.-13.10.
9.-10.11.
30.11.-1.12.
14.-15.12.
4.-5.1.
LS
2. ročník
28.-29.9.
12.-13.10.
9.-10.11.
30.11.-1.12.
LS
Výuka:
kód předm.
AOAH83E
AQA78E
AZA93E
AAH81E
ASA95E
ARA94E
ARAH95E
ZGA73E
ERA70E
AHA94E
EHA74E
AZA94E
EHA70E
AWA702
AAA85Z
kód předm.
ARAH98E
EEA87E
ERA75E
ATAH82E
AWA79Z
AWA79Z
AUA79E
EEA70E
EJAH3E
ERA76E
vyučující
Prokinová
Nový
Eliášová
Pišoft
Zita
Pulkrábek
SOBOTA (9:00 - 16:00 hod.)
Ochrana rostlin v sídlech a krajině
Jakost a zpracování zem. produktů
Sadovnická kompozice
Kvalita ovzduší
Management a technika chovu hosp.zvířat
Pěstební systémy
Alternativní zemědělství
Urbanismus a územní plánování
Malé a střední podnikání na venkově
Služby ve výživě a ochraně rostlin
Základy regionálního rozvoje
Ochrana a rozvoj venkovských sídel
Základy veřejné správy
Diplomová práce
Odborná exkurze
vyučující
SOBOTA (9:00 - 16:00 hod.)
Pulkrábek
Zemědělské poradenství
Tomšík
Programy rozvoje zemědělství a venkova
Gotthardová Venkovská turistika a služby
Svobodová Mimoprodukční využití půdy
Diplomová práce
Diplomová práce
Diplomová praxe
Ekonomika veřejného sektoru
Správní a pozemkové právo
Technická a sociální infrastruktura
kód předm.
AOAH83E
AQA78E
AZA93E
AAH81E
ASA95E
ARA94E
vyučující
Prokinová
Nový
Eliášová
Pišoft
Zita
Pulkrábek
NEDĚLE (8:00 - 15:00 hod.)
Ochrana rostlin v sídlech a krajině
Jakost a zpracování zem. produktů
Sadovnická kompozice
Kvalita ovzduší
Management a technika chovu hosp.zvířat
Pěstební systémy
kód předm.
EEA87E
ARAH98E
ATAH82E
ERA75E
vyučující
Tomšík
Pulkrábek
Svobodová
Gotthardová
NEDĚLE (8:00 - 15:00 hod.)
Programy rozvoje zemědělství a venkova
Zemědělské poradenství
Mimoprodukční využití půdy
Venkovská turistika a služby
Podnikatelské centrum, Hradecká 1151/2, 500 02 Hradec Králové
SO 9-17 hod
NE 8 -16 hod
Kontakt KS Hradec Králové: dr.Peková,606 650 850,495521250, [email protected], ing.Zilvar Josef,777313070,[email protected]
Kontakt SO Praha : ing.Voženílková Jitka , 22438 4668, [email protected]
Download

studijní obor: Rozvoj venkovského prostoru AMVKS