POROVNÁNÍ FINANCOVÁNÍ
STÁTNÍCH MATURIT V ČR A SR
OSNOVA
Státní maturita v ČR
Historie zavedení
Státní maturita ve SR
Porovnání financování
závěr
HISTORIE ZAVEDENÍ STÁTNÍCH MATURIT
90. léta minulého století – první návrhy na doporučení
OECD
Rok 2000 – první pokus o uzákonění ( neúspěšný)
Rok 2004 – uzákonění změn v maturitách
Školní rok 2007/20082007/2008- plánované spuštění SM
Rok 2007 – novela o odsunutí zahájení SM na rok 2010
Rok 2009 – novela o odsunutí SM na rok 2011
Školní rok 2010/20112010/2011- První státní maturity
STÁTNÍ MATURITA V ČESKÉ REPUBLICE
Státní maturita
Počet
zkoušek
Zkušební předměty
Profilová maturita
Počet
zkoušek
Zkušební předměty
2 až 3
Počet a nabídku
zkoušek stanovuje
ředitel školy.
0 až 2
Nabídka zkoušek
stanovena ředitelem
školy.
Český jazyk a literatura
Povinné
zkoušky
Nepovinné
zkoušky
2
0 až 2
Cizí jazyk nebo
matematika
Nabídka stanovena
vyhláškou č.177/2009
Sb.:cizí jazyky,
matematika, občanský
a společenskovědní
základ,
biologie, dějepis, fyzika,
chemie,
zeměpis, dějiny umění
STÁTNÍ MATURITY VE SLOVENSKÉ
REPUBLICE
SJL
SJSL
MJL
UJL
AJ
NJ
RJ
FJ
ŠJ
TJ
MA
Inf
F
Ch
Bi
Geo
D
Nos
M1
M2
2000
Sj1
A1
2001
Sj2
A2
N2
M2
Sj1
A1
N1
M1
2002
Sj2
A2
N2
M2
A1
N1
M1
Sj1
MJ1
M1
MJ2
A2
N2
M2
Sj1
Sj1
Mj1
A1
N1
M1
2004
Sj2
Sj2
Mj2
A2
N2
M2
Sj1
Sj1
Mj1
A
A
A
2005
Sj2
Sj2
Mj2
B
B
Sj1
Sj1
Mj1
A
A
Sj2
Sj2
Mj2
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
2003
2006
Sj2
F1
2007
2008
2009
2010
2011
2012
B
A
A
A
A
A
Monitor
Generální zkouška
Maturita on-line
Maturita
STÁTNÍ MATURITA VE SLOVENSKÉ
REPUBLICE
Interní část
Externí část
Počet zkoušek
Zkušební předměty
ústní forma
písemná forma
Počet zkoušek
zkušební předměty
zkušební předměty
1 až 2
Jedna zkouška může
být nahrazena
matematikou
Pouze jazyky
Slovenský jazyk a literatura
2
Cizí jazyk* nebo matematika
POROVNÁNÍ FINANCOVÁNÍ
Důležitá fakta
Slovensko formovalo státní maturity od nuly
Roční počet maturantů na Slovensku je o 30% menší
POROVNÁNÍ FINANCOVÁNÍ
roční náklady na
celkekové výdaje
provoz
rozvoz testů
ochrana testů
tiskařské stroje
ČR
50
120
300
240
1400*
SR
10
10
1
10
150
Údaje jsou v mil. Kč
* Z toho 276,4 mil. Kč od EU
POROVNÁNÍ FINANCOVÁNÍ
1600
1400
1200
1000
ČR
SR
800
600
400
200
0
rozvoz testů
ochrana testů
tiskařské stroje
roční náklady na
provoz
celkekové výdaje
ZÁVĚR
1) Výše vynaložených financí
2) SM jako vstupenka na vysoké školy
3) Zvýšení objektivity a srovnatelnosti zkoušek
4) Zlepšení kvality středoškolského studia
POUŽITÉ ZDROJE
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/organizace-pro-ekonomickouspolupraci-a-rozvoj-oecd
http://www.novamaturita.cz/historie-zmeny-maturity-10039.html
http://www.nucem.sk/sk/
http://www.nku.cz/cz/media/nku-zkontroloval-penezni-prostredky-pouzite-napripravu-a-realizaci-statni-maturitni-zkousky-id5921/
http://www.vysokeskoly.cz/clanek/novy-clanek-4333
http://fertek.blog.respekt.ihned.cz/c1-46163510-slovenska-statni-maturita-jedvacetkrat-levnejsi
Download

Porovnání financování