Trendy ve vzdělávání 2013 – organizační pokyny
Účastník konference musí:
Vyplnit závaznou přihlášku do 30. 4. 2013 na:
http://www.kteiv.upol.cz/tvv13/entrance/index.php
Datové soubory s příspěvkem ve formátu prijmeni_jméno.doc1
a s recenzním posudkem ve formátu prijmeni_jméno_recenze.doc2:
1. Odevzdat přes elektronické rozhraní na adrese:
http://www.dropitto.me/konferenceTVV
(přihlašovací heslo: prispevek TVV),
2. zaslat na datovém nosiči spolu s jedním výtiskem příspěvku a jedním
lektorským posudkem do 30. 4. 2013 na adresu:
Mgr. Martin Havelka, Ph.D.,
Katedra technické a informační výchovy,
Pedagogická fakulta UP,
Žižkovo nám. 5,
771 40 Olomouc,
e-mail: [email protected],
FAX: 420585635020.
tel.: 420585635812,
Úprava příspěvku: příspěvek je nutné zpracovat s použitím přiložené šablony (viz soubor
ŠABLONA_PRO_PŘÍSPĚVEK_TVV_2013, ke stažení též na http://www.kteiv.upol.cz/ odkaz
konference). Délka vystoupení na konferenci je 10 – 15 minut, podle počtu účastníků.
Organizátoři upozorňují, že výstupy z konference TVV 2009 jsou v databázi Web of Science, viz
odkaz zde3 a aktuálně jsou posuzovány výstupy z let 2010, 2011 a 2012. V této souvislosti si editoři
sborníku vyhrazují právo nezařadit do publikace ty příspěvky, které nerespektují formální
požadavky, nebudou dodány s oponentským posudkem či tematicky neodpovídají zaměření
konference TVV.
Recenzovaná publikace z konference s ISBN bude vydána do termínu konference. Za uveřejnění
příspěvku v publikaci nebude poskytnut honorář. Každý platící účastník konference obdrží publikaci
v elektronické formě (CD- ROM).
Místo konání konference: Pedagogická fakulta UP, Umělecké centrum, Univerzitní 3-5, Olomouc,
Česká republika.
Stravování: drobné občerstvení připraveno, k dispozici bufet a blízké restaurace, (organizátoři
konference stravování nezajišťují).
Ubytování: viz Možnosti ubytování v Olomouci (viz níže); je nutné si jej zajistit v dostatečně
dlouhém předstihu. Počet volných míst je v Olomouci v letních měsících velmi omezen!
V případě spoluautorství uvádějte pouze příjmení a jméno prvního autora, pokud týž autorský tým
publikuje více příspěvků, odliší je číslem, např.: Jan_Novak1.doc a Jan_Novak2.doc.
1
V případě spoluautorství uvádějte pouze příjmení a jméno prvního autora, pokud týž autorský tým
publikuje více příspěvků, odliší je číslem, např.: Jan_Novak1_recenze.doc a Jan_Novak2_recenze.doc.
2
3
http://apps.webofknowledge.com/summary.do?SID=Z12mCEa8aPKmKAnfLal&product=WOS&qid=2&search_mode=Gener
alSearch
Účastnický poplatek:
1 000,- Kč (40 EUR) zahrnuje konferenční poplatek za publikaci jednoho příspěvku v rozsahu do
4 stran (každá další i započatá strana za poplatek 125,- Kč nebo 5 EUR)
a monografie na CD-ROM;
1 000,- Kč (40 EUR) za každý další příspěvek v rozsahu do 4 stran (každá další i započatá strana za
poplatek 125,- Kč nebo 5 EUR);
Uvedené částky jsou včetně 21 % DPH.
Platby provedené bankovním převodem musí být doloženy zasláním avíza a výpisem z účtu
plátce!!!
Jednací jazyky: český, slovenský, polský, anglický, ruský a německý (další neslovanské jazyky jen
v sekcích při dostatečném počtů příspěvků pro samostatnou sekci, to neplatí pro
publikaci příspěvku ve sborníku)
Doporučení: Doporučujeme nechat si kopii závazné přihlášky, abyste věděli, co přesně jste v ní uvedli.
Pozvánka je k dispozici na internetové adrese pořádající katedry.
Trendy ve vzdělávání 2013 – platební údaje
Platby provádějte na účet UP Olomouc:
Adresát:
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
ČR
Platby v Kč:
Číslo účtu
IBAN
SWIFT (kód banky)
Variabilní symbol
Konstantní symbol
19 – 1096330227/0100
CZ0901000000191096330227
KOMBCZPPXXX
99413021
0308
Platby v EUR:
Číslo euroúčtu
IBAN
SWIFT (kód banky)
Variabilní symbol
Konstantní symbol
43 – 3855090287/0100
CZ9801000000433855090287
KOMBCZPPXXX
99413021
0308
Do „zprávy pro příjemce“ uveďte jméno účastníka/ů a název ústavu
Peněžní ústav:
Komerční banka Olomouc
Tř. Svobody 14
779 11 Olomouc
Možnosti ubytování v Olomouci
Hotely
Alley
Michalské stromořadí 5, 772 00 Olomouc
Telefon: +420 585 502 999
E-mail: [email protected]
Web: http://www.hotel-alley.cz
V Ráji
Hanáckého pluku 10, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 221 689
E-mail: [email protected]
Web: http://www.hotelvraji.cz
Arigone
Univerzitní 20, 771 00 Olomouc
Telefon: (+420) 585 232 351
E-mail: [email protected]
Web: http://www.arigone.cz
Flora
Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 422 200
E-mail: [email protected]
Web: http://www.hotelflora.cz
Gól
Legionářská 12, 771 11 Olomouc
Telefon: +420 585 229 813
E-mail: [email protected]
Web: http://www.hotel.gol.cz
Hotel Senimo
Pasteurova 905/10, 779 00 Olomouc
Telefon: + 420 587 209 800 - 3
Fax: + 420 585 242 278
E-mail: [email protected]
Web: http://www.hotel-senimo.cz
U Dómu
Dómská 4, 772 00 Olomouc
Telefon: +420 585 220 502–3
E-mail: [email protected]
Web: http://udomu.3dpano.eu
Penziony
Penzion Na Hradě
Michalská 4, 779 00 Olomouc
Telefon: +420585203231
E-mail: [email protected]
Web: http://www.penzionnahrade.cz
Křivá
Křivá 8, 772 00 Olomouc
Telefon: +420 585 209 204
E-mail: [email protected]
Web: http://www.pension-kriva.cz
Moravia
Dvořákova 37, 710 00 Olomouc
Telefon: +420 603 784 188
E-mail: [email protected]
Web: http://www.pension-moravia.com
Penzion Korál
U stavu 4, 772 00 Olomouc
Telefon: +420 603 244 175
E-mail: [email protected]
Web: http://www.penzion-koral.cz
Penzion U Jakuba
8. května 9, 772 00 Olomouc
Telefon: +420 585 209 995
E-mail: [email protected]
Web: http://www.pensionujakuba.com
Hostel
Hostel správa kolejí
Šmeralova 8, 771 11 Olomouc
Telefon: +420 777 000 202
E-mail: [email protected]
Web: http://skm.upol.cz
Ubytovna
Ubytovna Marie - Olomouc
Tř. Svobody 31, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 220 220
E-mail: [email protected]
Web: http://www.ubytovnamarie.cz
Další odkazy:
Hotely 1
Hotely 2
Hotely 3
Penziony
Download

česky - Katedra technické a informační výchovy