PILA NA DISTANČNÍ PROFILY
ADP 6000/24
Nářezová pilka je určena pro dělení
všech t ypů dis t ančních prof ilů
( A l , n e re z, ko m b i p l a s t ) . P i l k a
se vyznaču je pe vnou ocelovou
konstrukcí s posuvnými dorazy pro
nastavení různých délek řezaných
dis t ančních prof ilů za pomoci
pevného měř ítka a velmi vysokou
přesností a kvalitou řezu. K řezání
je použit tvrdokovový kotouč typu
AFAR ø160/480 zubů. Pilový vřeteník
je ovládán manuálně přes nožní
pneumatický spínač.
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Charakteristika distančních profilů:
• výška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–24 mm
• typ . . . . . . . . . . . .Inox Spacer, Chromatech,
Chromatech plus, Nirotec, hliník, TGI, Ultra
Instalované elektrické příkony:
• elektropohon pilky . . . . . . . . . . . . 0,25 kW
Provozní tlak pneum. obvodu . . . . . . 0,6 MPa
Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 kg
Půdorysný rozměr . . . . . . . . . 6110 × 800 mm
Rozsah dělených délek distančních profilů:
• minimální . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mm
• maximální . . . . . . . . . . . . . . . . . 3035 mm
Rozměry stroje:
• V × Š × D . . . . . . . . . 1535 × 680 × 6110 mm
ATTL a spol. s.r.o., Ke Slatinám 117, 109 00 Praha 10, Česká republika
tel. +420 272 705 511, fax +420 271 960 414, e-mail: [email protected], http://www.attl.cz
Download

Pily na distanční profily ADP 6000/24