Kód pojišťovny
IČP
Datum
MUDr. Dana ŠINÁGLOVÁ s.r.o.
Odbornost
Božkovská 2967, 141 00 Praha 4
tel.: 272 770 517
provozní doba: 6.45 -10.00 hodin
Pacient
SPRÁVNĚ
CHYBNĚ
Kód náhrady
THYREOIDÁLNÍ – TSH, f-T4, f-T3, TG, anti-TPO, anti-TG, TRAK
JATERNÍ – Bili, ALT, AST, GMT, ALP, LD, Alb.
LIPIDOVÝ – Chol, Tri, HDL, LDL, Al
KOSTNÍ – PTH, OC, CTX – ßcrosslaps, ALP, Ca, P, vit. D3
Tumor. markery-1 Mark. hepatitid -1
CEA
Ca 19-9
Ca 15-3
Ca 125
Ca 72-4
PSA
free-PSA
Ferritin
AFP
SCCA
NSE
Léky-1
Digoxin
Fenytoin
Carbamazepin
Valproát
Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 4
tel./fax: 272 913 797
provozní doba: 7.00 -16.00 hodin
Žádanku v elektronické podobě najdete na:
www.labsin.cz
SEROLOGIE -1
INTERNÍ – Urea, Krea, KM, Na, K, Cl, Bili, ALT, AST, GMT, ALP,
Chol, Tri, HDL, LDL, CB, Glu
TSH
f-T4
TT3
f-T3
Thyreoglobulin
Prolaktin
Progesteron
Estradiol
LH
FSH
Testosteron
beta-HCG
SHBG
DHEAS
Kortisol
Kloknerova 1, 148 00 Praha 4
tel.: 272 932 244, I. 119
provozní doba: 6.45-8.30 hodin
Základní diagnóza
Ostatní diagnózy
BIOCHEMIE – SOUBORY
Hormony-1
Razítko (vč. IČP)
a podpis:
1 - krev srážlivá
sérum
2 - krev EDTA
3 - krev citrát (9+1)
4 - krev citrát (4+1)
5 - krev kapilární
6 - krev NaF+EDTA
7 - odběr v laboratoři
HBsAg
anti HBs
anti HBc total
anti HBc IgM
HBe Ag
anti HBe
anti HAV total
anti HAV IgM
anti HCV
Osteo markery-1
CTX - ßcrosslaps
Osteocalcin
Parathormon
vit. D3 (25-OH)
L. Borrelióza
IgM, G, ELISA
LB - žádám autom.
konfirmaci West. blotem
L. Borrelióza
WB IgM, G
EBV-VCA, EBNA, EA
IgM, G
CMV
IgM, G, avidita
HSV 1,2
IgM, G
Toxoplasmóza
IgM, G, A, avidita
Rubeola
IgM, G
Chlamydie
trach., pneum.
Screening celiakie
(AGA, AGG, AtT IgA)
t-transglutamináza IgA
Tetanus IgG
IM test
Hodina odběru / příjmu: 7
Tělesná hmotnost:
Urea
Kreatinin
Kys. močová
Na+, K+
Cl–
Ca
P
Mg
Fe
Cu
Celk. bílkovina
Albumin
IgA, M, G,
IgE
C3, C4
Orosomukoid
Transferin
Ceruloplasmin
CRP
1,2,5
ASLO
Revmat. faktor
CCP - cykl. citr. peptid
ELFO
Homocystein 1,2
Bilirubin
ALT
AST
GMT
ALP
Cholinesteráza
LD
CK
CK – MB
Amyláza
Lipáza
ACP, ACPP
Glykémie
Cholesterol
Triacylglyceroly
HDL cholesterol
LDL cholesterol
Lipoprot. Lp(a)
Apolipoprot. A1
Apolipoprot. B
anti TPO
anti TG
anti rTSH-TRAK
HIV combo Ag/Ab
BWR-TPHA, RRR
9
10
kg
Sběr za 24 hodin:
Množství
moče:
JEDNOTLIVÁ VYŠETŘENÍ -1
8
ml
11
12
13
14
15
Výška pacienta:
Chem. + sed.
Hamburger. sed.
Proteinurie kvant.
Glykosurie kvant.
Na, K, Cl - odpad
Ca - odpad
Ca, P, Mg - odpad
Urea, Krea, KM-odpad
Kortizol - moč
Amyláza - moč
Clearence kreatin.
STOLICE
Okult. krvácení
Helicobac. pylori Ag
DIABETOLOGIE
Glykémie
1,5
Moč-bílk., glu., ket.
Glykosurie
HbA1C
2
Mikroalbuminurie
Laktát
6
OGTT
6,7
O‘Sullivan. test 6,7
C-Peptid
1
16
cm
Sběr za 180 minut:
Množství
moče:
BIOCHEMIE – MOČ
Ponechte volné!
Žádanku vyplňujte podle vzoru
černou nebo modrou barvou.
Způsob odběru
Šustova 1930, 148 00 Praha 4
tel./fax: 296 506 149, 296 506 147
provozní doba: 7.00 -15.00 hodin
POUKAZ NA LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ
Č. poj.
Jméno lékaře:
ml
HEMATOLOGIE
Krev. obraz
KO+diff.
FW
Retikulocyty
Quickův test
APTT
Frag. kapilár
Krvácivost
Srážlivost
Fibrinogen
D-dimery
E-rozety
Fagocytóza
LE-buňky
Troponin
2
2
3
2
4
4
7
7
7
4
4
7
7
7
2
RŮZNÉ
Vitamin B12 1
Kys. listová 1
EOfily v sekr.
Drog. screen.
Marihuana
Pervitin
Extasy
Opiáty
Kokain
Download

MUDr. Dana ŠINÁGLOVÁ s.r.o.