MORAVSKÝ KRAS
1910 - Rzehak: Fragmenty trilobitů z okolí Brna - Líšně
1912 - Oppenheimer: Popsal nález pygidia druhu Dechenella (?) dubia
1913 - Richter: Artikulovaný exoskeleton druhu Cyrtosymbole nana
1930 - Oppenheimer: Pygidium taxonu Scutellum costatum
MORAVSKOSLEZSKÁ OBLAST
1865, 1870 – Roemer: Vyobrazil pygidium trilobita ze Suchého vrchu
1892 – Zimmermann: Popis výskytu trilobitů v Čelechovicích
1985 – Hőrbinger, Pek, Vaněk – Trilobiti z exotických valounů (Bystřice)
1993 – Král &Pek – Trilobiti z karbonských vápenců
JAK PROFESOR CHLUPÁČ DOBÝVAL MORAVU...
1956, 1958 – Objevil a popsal 5 trilobitů v Hranicích na Moravě.
1961 - Popsal 7 druhů trilobitů z Mokré (sp. karbon)
1966 – Monografie o svrchnodevonských a spodnokarbonských trilobitech z Moravského
Krasu (popsal celkem 46 taxonů trilobitů, z nich 24 nových!)
2000 – Stratigrafie a výskyty devonských trilobitů na Moravě a Slezsku
MORAVSKÝ KRAS
BRNO – HÁDY (17)
BŘEZINA (6)
MOKRÁ U BRNA (10)
BRNO – KŘTINY (9)
BRNO – LÍŠEŇ (3)
MORAVSKOSLEZSKÁ OBLAST
HORNÍ BENEŠOV (16)
OPATOVICE U VYŠKOVA (2)
ČELECHOVICE (7)
CHABIČOV (5)
OSTRAVA (4)
HRANICE NA MORAVĚ (1)
ČESKÝ TĚŠÍN (1)
PRADĚD (1)
Suchý vrch
Horní Benešov
Chabičov
Čelechovice
Mokrá u Brna
Mapka hlavních výskytů trilobitů na Moravě (podle Chlupáče, 2000)
SUCHÝ VRCH POD PRADĚDEM
DIGONUS COMES – CELÝ BY MĚŘIL AŢ 30 CM!
CHABIČOV NA MORAVĚ
HORNÍ BENEŠOV
ČELECHOVICE NA HANÉ
Čelechovické lomy
Státní lom - Jedná se o opuštěný lom, s ilustrativně odkrytým
profilem devonských vápenců. Je největším lomem v okolí
Čelechovic. Také těžba vápence zde probíhala nejdéle (do 70. let 20.
století).
Růžičkův lom - Jde o opuštěný vápencový lom, z něhož pochází
nejvíce trilobitů a to z tzv. červených vrstev korálových, které jsou
paleontologicky nejbohatším horizontem čelechovického devonu.
www.seznam.cz
http://www.mapy.cz/#x=17.097877&y=49.526125&z=13&l=16
TRILOBITI Z ČELECHOVICKÉHO DEVONU
Longiproetus moravicus (Smyčka, 1895)
95
Dechenella rittbergensis Zimmerman, 1892
224
Schizoproetus celechovicensis (Smyčka, 1895)
484
Cyphaspis ceratopthalmoides Richter in Remeš, 1913
Scutellum flabelliferum (Goldfuss, 1839)
62
9
Ancyropyge sola Chlupáč, 1992
1
HÁDY U BRNA
80 mm
KARBONŠTÍ TRILOBITI MORAVY
LOM MOKRÁ U BRNA
BŘEZINA NA MORAVĚ
Děkuji za
pozornost
Download

prezentace ku přednášce