Příjemce faktury
Dodavatel
AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669/5
779 00 Olomouc-Holice
Fráni Šrámka 37
15021 Praha 5
.ee
1CO: 65138180
D1Č:CZ65138180
Di
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:
SWIFT:
IBAN:
99887798/5500
RZBCCZPP
CZ22 5500 0000 0000 9988 7798
Krajský sond v Ostravě, oddíl B. vložka 1267
Dodací a platební podmínky
Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum DUZP:
Forma úhrady:
Středisko:
010221
SPZ:
Typ, model
1A.Í3402
Práce
Datum prodeje
normo P_0D
29.09.2009
Číslo karosérie
Příjem zak. dne
km
Přej imaci technik
U5YFF52129H 12979
19.11.2014
69225
JanuS 725728978
Mechanik
NílZííY
87111R00
Sklo okna (zadní), Opr./Vým.
Materiál
Název
871101HI10
YHB507607
GLASSASSY-RR WDW
SADA LEPENI SKLA
21.11.2014
05.12.2014
21.11,2014
Platební pří
120015
CJ
DPH [%]
220
21,00
Množství
DPH [%]
jedn.cena Sleva [%]
480.00
Jedn. cena Sleva
[%]
Cena bez DPH
1 056.00
Cena bez DPH
,00
ks
21.00
7 615,99
0,00
7 615.99
.00
ks
21.00
862,90
0,00
862,90
9 534,89
Cena celkem bez DPH
Rekapitulace DPH
Hodnota plnění celkem
Základ daně
9 534,89
Sazba DPH
21,00 %
DPH
2 002,33
Celkem
11 537,22
-0.22
Zaokrouhlení
Služby celkem :
Materiál celkem :
Ostatní celkem :
0.00
1 056,
8 478,
Poznámka
objednávkaM20140036
Fakturoval: Janus Josef, 725728978
Fakturu a vozidlo převzal:
Strana I /
Dodavatel:
801/Externí/20058679
AUTO Hlaváček a.s.
Odběratel:
Týnecká 669/5
Česká Školní inspekce
779 00 Olomouc-Ho líce
Fráni Šrámka 37/
IC;
65138180
Telefon:
DIČ:
CZ65138180
Fax:
585 153 075
15021
ÍČ:
Bankovní účet: 99887798/5500
Praha 5
00638994
728 856 505
DIČ;
Raiffeisenbank a.s.
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1267
Vozidlo:
(U5Y) cee'd (ED)
29.09.2009
v provozu od:
třičtvrtě
Stav PHM:
Stav tachometru:
69 225
Trojúhelník:
ANO
CD měnič:
ANO
Nářadí:
ANO
Autolékárnička;
ANO
Autorádio;
1AJ3402
09/2015
ANO
Kód barvy:
RZ:
Emise do:
ANO
Vrácení vym. dílů:
1,4 1
09/2015
Rezerva:
Barva:
Číslo motoru:
STK do:
NE
U5YFF52129L112979
VIN:
Datum vystavení zakázky:
19.11.2014 16:53
Předběžná cena:
Předběžný termín ukončení:20.11.2014 23:00
Složená záloha;
14 000,00 Poznámka:
Způsob úhrady: Platební
az
Text zakázkového listu:
Výměna zadrtíého skla na 5. dveří - rozbité.
Smluvní sírany se v souladu s §262 obchodního zákoníku dohodly, že jejich vztah se řídí obchodním zákoníkem, zejména §536 a nás!.. Vzhledem k tomu, že
přesnou cenu nelze určit, souhlasí strany s tím, aby smlouva byla uzavřena i bez tohoto určení. Odhadovaná cena nesmí být bez souhlasu objednatele překročena o
více než 20%. Cena je splatná při převzetí. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn podle § 175 občanského zákoníku předníti!: servisu
zadržet k zajištění zaplacení ceny.
Za dodavatele:
Odběratel;
Josef Janus
David Čep
Poškození vozidla:
SANO DNE
:
//:y ^íy~
o
Í
%Í_>
.Převzal, podpis
Vystavil razítkďá podpis
^ 9 / 5 , 779 C
: i
''"
° k'k'--^Í--...
Vytótěno: 19.11.2014 16:56
313
Strana 1 /
Download

Soubor - Česká školní inspekce