VODASERVIS s.r.o.
Jamská 2362 / 53
591 01 Žďár nad Sázavou
tel. / fax: +420 566 620 587; mobil: +420 777 788 420 – 5
e-mail: [email protected]; www.vodaservis.cz
Referenční zakázky úpravy pitné vody
pro obce
(Provádíme rekonstrukce i novou výstavbu úpraven vody, zajišťujeme kompletní dodávku
zařízení a technologie úpravy pitné vody, provádíme hydrogeologické práce a vrtané studny)
Obecní vodovod Zborná u Jihlavy – odstranění železa a manganu, vrt
Obecní vodovod Krasonice – rekonstrukce úpravny vody + odstranění železa a manganu, vrt
Obecní vodovod Dvorce – odstranění železa a manganu, vrt
Obecní vodovod Michalovice – odstranění dusičnanů
Obecní vodovod Jindřichov u Hranic – odstranění železa a manganu
Obecní vodovod Roztoky u Křivoklátu – odstranění železa a manganu
Obecní vodovod Hojkov – odstranění radonu a odkyselení, zařízení + výstavba vodojemu
Obecní vodovod Panenská Rozsička – odstranění dusičnanů
Obecní vodovod Suchá – Prostředkovice – odstranění železa a manganu
Obecní vodovod Daňkovice – odstranění radonu a odkyselení
Obecní vodovod Popice – odkyselení, vystrojení vrtu, tlaková stanice
Obecní vodovod Košařiska – zabezpečení chlorace bez elektrického proudu
Obecní vodovod Lešany – odradonování, odstranění železa a manganu
Obecní vodovod Psáry – trubní vystrojení vodojemu, chlorace, tlaková stanice
Obecní vodovod Boršov – odradonování a odkyselení, vystrojení + dodávka vodojemu
Obecní vodovod Okrouhlička – odstranění železa, manganu,odradonování, vrt
Obecní vodovod Řeka – hygienické zabezpečení vody, rekonstrukce potrubí v ÚV
Obecní vodovod Kameničky – odradonování, vystrojení vrtu, trubní vystrojení vodojemu
Obecní vodovod Heraltice – dochlorování vody
Obecní vodovod Střítež u Jihlavy – výměna automatického řízení filtrů
Obecní vodovod Krnov – provzdušnění vody
Obecní vodovod Horka u Staré Paky – odstranění manganu z vody
Obecní vodovod Smrk – odstranění dusičnanů z vody, akumulace, čerpání, vrt
Obecní vodovod Lomy – odstranění dusičnanů z vody, odkyselení
Obecní vodovod Ostrov nad Oslavou – odstranění železa a manganu, akumulace
Obecní vodojem Hladov – odstranění železa a manganu, hygienické zabezp., akumulace
Obecní vodovod Dolní Lomná – hygienické zabezpečení vody dvou vodojemů
tel./fax: 566 620 587, 777 788 424
www.vodaservis.cz
[email protected]
IČO: 26277841, DIČ CZ26277841
VODASERVIS s.r.o.
Jamská 2362 / 53
591 01 Žďár nad Sázavou
tel. / fax: +420 566 620 587; mobil: +420 777 788 420 – 5
e-mail: [email protected]; www.vodaservis.cz
Obecní vodovod Dolní Lomná – dvoustupňová koagulační filtrace
Obecní vodovod Bukovec – hygienické zabezpečení vody pro školy
Obecní vodovod Písek – hygienické zabezpečení vody pro školy a dvou vodojemů
Obecní vodovod Guty – hygienické zabezpečení vody z vodojemů
Obecní vodovod Bocanovice – odstranění železa, hygienické zabezp., rekonstrukce potrubí
Obecní vodovod Uhřínovice – odstranění manganu, odkyselení a hygien. zabezpečení
Obecní vodovod Chudčice – odstranění mechanických nečistot, zápachu, dusičnanů
Obecní vodovod Bobrová-Podolí – hygienické zabezpečení, ATS
Obecní vodovod Dlužiny – zvýšení tvrdosti vody, hygienické zabezpečení vody
Obecní vodovod Vranovce - Kelčice – odstranění železa, manganu, pachutí
Obecní vodovod Janovice – vystrojení vrtu, rekonstrukce potrubí ve vodojemu
Obecní vodovod Jívka – odstranění železa
Obecní vodovod Olešenka – odstranění dusičnanů
Obecní vodovod Dubčany - odstranění železa a manganu, hygienické zabezp., AT stanice
Obecní vodovod Huzová-Arnoltice – odstranění radonu, hygienické zabezpečení, vrt
Obecní vodovod Dobrovítov – odstranění železa a manganu, hygienické zabezpečení
Obecní vodovod Radkov – odstranění železa a manganu, hygienické zabezpečení
Obecní vodovod Věž – odstranění železa, manganu a radonu, hygienické zabezpečení
Obecní vodovod Kámen – odstranění železa, zvýšení pH
Obecní vodovod Lesonice – odstranění železa a manganu, hygienické zabezpečení
Obecní vodovod Lechovice – odstranění železa a manganu, hygienické zabezpečení
Obecní vodovod Kostelec nad Labem – dodávka nerezových tlakových filtrů
Obecní vodovod Vanovice – odstranění železa, hygienické zabezpečení
Obecní vodovod Nový Jimramov – odstranění železa a manganu
Obecní vodovod Příseka – odstr. radonu, železa a manganu, hyg. zabezp., vystrojení vrtu
Obecní vodovod Dolní Kounice – odstranění dusičnanů
Obecní vodovod Dlouhá Ves – vystrojení vodojemu PVC U potrubím, UV lampa
Obecní vodovod Štíty – odstranění železa a manganu, hygienické zabezpečení
Obecní vodojem Všebořice - vystrojení vodojemu PVC U potrubím, hygienické zabezpečení
Obecní vodovod Bačkov – odkyselení vody, zvýšení pH, hygienické zabezpečení
Obecní vodovod Těmice – odstranění železa, manganu, hygienické zabezpečení
Obecní vodovod Cibotín – vystrojení vodojemu potrubím, dodávka čerpací AT stanice
tel./fax: 566 620 587, 777 788 424
www.vodaservis.cz
[email protected]
IČO: 26277841, DIČ CZ26277841
VODASERVIS s.r.o.
Jamská 2362 / 53
591 01 Žďár nad Sázavou
tel. / fax: +420 566 620 587; mobil: +420 777 788 420 – 5
e-mail: [email protected]; www.vodaservis.cz
Vodojem Jesenice (Vsetín) – rekonstrukce dvou vodojemů
VaK JČ a.s. – filtrace mechanických nečistot z vodovodního řádu před vodojemem
CHVaK a.s. - filtrace mechanických nečistot z vodovodního řádu před vodojemem
Obecní vodovod Lešany – hydrogeologické práce – čerpací zkoušky vrtů
Obecní vodovod Dolní Lomná – odstranění kalnosti z vody, vystrojení armaturní komory
Obecní vodovod Žďár – odstranění radonu, odkyselení a hygienické zabezpečení
Obecní vodovod Nové Sady – odstranění dusičnanů, zvýšení pH, hygienické zabezp.
Obecní vodovod Lhotka – čerpací stanice, trubní vystrojení armaturní šachty, hyg. zabezp.
Obecní vodovod Zašovice – vystroj. vrtu, odstr. železa a manganu, odkyselení, hyg. zabezp.
Obecní vodovod Cibotín – odstranění dusičnanů
Obecní vodovod Loucká – podrobný hydrogeologický průzkum, vystrojení vrtu
Obecní vodovod Vojnův Městec, Měřín, Račín, Chlumětín, Bohdalov, Újezd, Příseka–
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro povolení k nakládání s podzemními vodami
pro obce samotné nebo hromadně pro jejich občany
tel./fax: 566 620 587, 777 788 424
www.vodaservis.cz
[email protected]
IČO: 26277841, DIČ CZ26277841
Download

Refenční zakázky - OBCE