ŠKOLENÍ PRO SERVISNÍ TECHNIKY
Téma:
Plynové kondenzační kotle BRÖTJE
Popis:
Vypsány jsou dva typy školení:
1) ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ – je určeno zejména pro nové servisní techniky.
Představení značky BRÖTJE, přehled nabízených typů a jejich popis,
možnosti regulace, způsoby odvodu spalin, úprava otopné vody atd.
2) ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ – předpokládá se, že technik už má základní
informace o kotlech BRÖTJE. Tématem školení budou praktické zkušenosti s
kotli z praxe, hydraulická schémata a hlavně softwarové nastavení kotlů =
programovací řádky (jak teoreticky, tak i programování na trenažérech dle
zadaných příkladů).
Každé školení je jednodenní, počet účastníků školení je omezen na 6 osob. Každý
servisní technik se účastní školení dle vlastního výběru. Po školení získá každý
servisní technik certifikát s platností na 3 roky.
Organizační informace:
Termíny: ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ:
,
ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ:
Místo konání:
26. února 2015
4., 10. a 31. března 2015
8. dubna 2015
19. května 2015
16. června 2015
8. a 24. září 2015
21. a 23. dubna 2015
12., 14., 26. a 28. května 2015
9. a 18. června 2015
10. září 2015
GIENGER CENTRON, s.r.o.
U Rakovky 1254/20
Praha 4 - Kunratice
Začátek školení: 9.00 hodin
Konec školení: cca 15.30 hodin
Cena školení:
Školení je servisním technikům poskytováno zdarma. Součástí školení je
oběd a občerstvení.
Podklady:
Každý účastník základního školení obdrží šanon s podklady k zařízením
BRÖTJE.
Přihlášení na školení:
Přihlášku na školení zašlete na e-mail: [email protected] Pokud uvedete všechny
následující údaje, vydáme proškolenému pracovníkovi „Doklad o odborné způsobilosti
k montáži a servisu kotlů BRÖTJE“ ihned po školení:
- termín školení (vyberte z výše uvedených termínů)
- jméno, příjmení a rok narození každého technika, který se školení zúčastní
- název firmy (dle ŽL) včetně IČ
- vaše kontaktní údaje: telefon a e-mail
V případě jakýchkoli dotazů ke školením volejte na telefonní číslo 605 228 363 nebo pište na
e-mail: [email protected]
Těšíme se na Vaši účast!
Download

školení pro servisní techniky - Plynové kondenzační kotle BRÖTJE