Ceník rozborů vod
Č. Název výkonu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Převzetí a evidence vzorku
Odběr vzorku
Zpracování protokolu
Úprava vzorku filtrací
El. vodivost
pH potenciometricky
Stanovení zjevné alkality
Stanovení celk. acidity
CHSK - Cr, Mn
Veškeré látky
Rozpuštěné látky
Nerozpuštěné látky
Stanovení RAS
Stanovení celk. tvrdosti
Stanovení vápníku
Stanovení hořčíku
Stanovení křemíku
Stanovení železa
Stanovení mědi
Stanovení cadmia
Stanovení zinku
Stanovení amonných iontů
Stanovení fosfátů
Stanovení celk. fosforu
Stanovení celk. dusíku
Stanovení dusitanů
Stanovení dusičnanů
Stanovení chloridů
Stanovení uhličitanů
Stanovení hydrouhličitanů
Stanovení síranů
Stanovení ropných látek
Stanovení BSK5
Stanovení chromu - šestimocný
Stanovení kyanidů
Stanovení manganu
Stanovení sféricity ionexů
Stanovení hliníku
Stanovení O2 analyzátorem kyslíku/1 hod.
Celkový rozbor nánosů
N
N
A
N
A
A
N
N
A
N
N
A
A
N
N
N
N
A
N
N
N
A
N
A
N
N
A
A
N
N
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Sídlo společnosti:
AmpluServis, a.s., Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ: 709 74, tel.: 596 962 115, fax: 596 904 558,
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1258, IČ: 65 13 83 17, DIČ: CZ65138317.
41. Příprava standardu
42. Příprava standardu + kalibrační křivka
43. Příprava roztoku
44. Stanovení suspendovaných látek
45. Příprava vodného výluhu
46. Stanovení hmotnosti oxidických vrstev
47. Stanovení kapacity ionexů - změkčovače - katexy
48. Stanovení kapacity ionexů - slabě baz. anexy
49. Stanovení kapacity ionexů - sil. baz. anexy
50. Měření chem. režimu kotle/8 hod.snímek
51. Měření technologie CHÚK
52. Měření technologie CHÚV
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Veškerá stanovení jsou prováděna dle ČSN 30830513 a ČSN 30830540
A – akreditované rozbory
N – neakreditované rozbory
Sídlo společnosti:
AmpluServis, a.s., Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ: 709 74, tel.: 596 962 115, fax: 596 904 558,
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1258, IČ: 65 13 83 17, DIČ: CZ65138317.
Download

Rozsah ana|ýz vod ve formátu pdf