í
n
č
a
m
r
o
f
In
n
i
t
e
l
bul
ní
á
v
á
l
ě
d
vz
í
n
e
l
ě
d
Od
rno
B
y
t
i
r
a
ch
í
n
z
é
c
e
Di
Oddělení vzdělávání (OV) Diecézní charity Brno je akreditovanou vzdělávací institucí.
Číslo akreditace udělené MPSV je 2011/0574-I. Touto akreditací je OV pověřeno k vydání
osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu s celostátní platností.
Pro zájemce z řad zaměstnanců Diecézní charity Brno i pro externí zájemce připravuje
kurzy, které jsou vhodné pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách i pro
vedoucí pracovníky sociálních služeb. Akreditované kurzy splňují podmínky pro další
vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle § 111, Zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, takže je možné je započítat do povinného
24 hodinového vzdělávání pracovníků v sociálních službách.
!
E
C
K
A
Při přihlášení se do 15. 10. 2014 sleva 5% na kurz
konaný na tř. Kpt. Jaroše 9 (kromě červeně vytištěných
kurzů). Při přihlášení více účastníků z jednoho zařízení
je možnost individuální slevy, kontaktujte nás, prosím,
e-mailem.
DCHB - oddělení vzdělávání, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
[email protected]
tel: 734 435 189
www.vzdelavanidchb.charita.cz
https://www.facebook.com/charita.vzdelavani
Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
KURZY KONANÉ NA TŘ. KPT. JAROŠE 9
Metody práce s duševně
nemocnými v sociálních službách
Sebehodnocení v sociálních
službách
Emoce - koření života
Počet hodin: 16
Počet hodin: 8
Termín: 4. 9. 2014 - 23. 1. 2015
Termín: 7. 10. 2014
Termín: 19. 9. - 20. 9. 2014
Termín: 30. 9. 2014
Číslo akreditace: MSMT-36721/2013-1/811
Číslo akreditace: není akreditováno
Číslo akreditace: 2012/0558-PC/SP/VP/PP
Číslo akreditace: 2013/1381-PC/SP/VP
Lektor: Mgr. Jana Paloušková a PhDr. Ivo
Gabrhelík, CSc.
Lektor: Mgr. Michal Horák
Lektor: Michal Šalplachta, DiS.
Lektor: Mgr. Miloš Havlík
Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách
Právo aktuálně a společně v soc.
službách - Opatrovnictví v NOZ
Počet hodin: 8
Počet hodin: 150
Počet hodin: 8
Číslo akreditace: 2013/1378 - PC/PP
Termín: 19. 9. 2014 - 13. 12. 2014
Termín: 30. 9. 2014
Lektor: Bc. Alena Zmrzlá
Číslo akreditace: 2011/0575-PK
Číslo akreditace: 2014/0058-PC/SP/VP
Lektor: různí
Lektor: JUDr. Marta Šosová
Lektorský kurz
Specifika marketingu
a marketingové komunikace
v sociálních službách
Počet hodin: 8
Termín: 11. 9. 2014
Číslo akreditace: není akreditováno
Lektor: Bc. Eva Bělocká, DiS.
Syndrom vyhoření I a II
Počet hodin: 16
Termín: 15. - 16. 9. 2014
Číslo akreditace: 2011/1106-PC/SP/VP/PP a
2011/1107-PC/SP/VP/PP
Lektor: Mgr. Bohuslava Horská
Metoda validace podle Naomi Feil
Počet hodin: 16
Termín: 16. - 17. 9. 2014
Číslo akreditace: 2013/0215-PC/SP//VP/PP
Lektor: Mgr. Renáta Nentvichová
Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky
Počet hodin: 160
Termín: 18. 9. - 19. 12. 2014
Číslo akreditace: MSMT-394/2014-1/95
Lektor: různí
http://vzdelavanidchb.charita.cz/
Počet hodin: 8
Rizika uživatelů sociálních služeb
Termín: 8. 10. 2014
Úvod do time - managementu
Počet hodin: 8
Specifika v kontaktu s člověkem se
zrakovým postižením
Počet hodin: 8
Právo aktuálně a společně
v sociálních službách - Nový občanský zákoník
Termín: 24. 9. 2014
Počet hodin: 8
Číslo akreditace: 2014/0350-PC/SP/PP
Termín: 2. 10. 2014
Lektor: Ing. Bc. Petr Karásek
Číslo akreditace: 2014/0058-PC/SP/VP
Možnosti práce s klienty, kteří
hledají pracovní uplatnění
Lektor: JUDr. Marta Šosová
Počet hodin: 8
Termín: 8. 10. 2014
Číslo akreditace: 2012/1058 - PC/SP/VP/PP
Lektor: Mgr. Štěpánka Jakešová Ma.S.W.
Umění zpětné vazby
Počet hodin: 8
Termín: 26. 9. 2014
Číslo akreditace: 2012/0407-PC/SP/VP/PP
Lektor: Mgr. Michal Horák
Rukodělné techniky v sociální
službě - smaltování, drátkování
a korálkování
Termín: 9. 10. 2014
Psychologie samostatnosti
a zvládání života
Číslo akreditace: 2014/0057-PC/SP/PP
Lektor: Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová
Počet hodin: 16
Termín: 2. 10. - 3. 10. 2014
Insolvenční řízení v praxi
Číslo akreditace: 2013/0755-PC/SP/VP/PP
Počet hodin: 8
Lektor: Michal Šalplachta, DiS.
Termín: 9. 10. 2014
Počet hodin: 8
Poruchy chování v praxi sociálních
služeb
Termín: 29. 9. 2014
Počet hodin: 16
Číslo akreditace: 2013/0221-PC/SP/VP/PP
Termín: 7. - 8. 10. 2014
Lektor: Renáta Dohnalová
Číslo akreditace: 2013/1215- PC/SP/VP
Číslo akreditace: 2012/0121 - SP/VP
Lektor: Mgr. Jan Kozák
Lektor: Mgr. Radek Vovsík
https://www.facebook.com/charita.vzdelavani
Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
Role manažera v moderním
managementu 21. století
Individuální plány
jako nástroj pomoci
Základy individuálního plánování
s osobami bez přístřeší
Základy technik v práci s klientem
v humanistickém přístupu
Počet hodin: 16
Počet hodin: 16
Počet hodin: 8
Počet hodin: 8
Termín: 13. - 14. 10. 2014
Termín: 16. - 17. 10. 2014
Termín: 21. 10. 2014
Termín: 24. 10. 2014
Číslo akreditace: 2013/0754-SP/VP
Číslo akreditace: 2011/1099- SP/VP
Číslo akreditace: 2014/0719-PC/SP/VP/PP
Číslo akreditace: 2014/0055-PC/SP/VP
Lektor: Ing. Pavel Svobodník, MBA
Lektor: Bc. Libor Třeška, DiS.
Lektor: Mgr. Leona Martinková
Lektor: Dipl. - Theol. Univ. Stanislava
Ševčíková, Ph.D.
Stížnost v sociální službě
Počet hodin: 8
Zvládání agrese
v kontaktu s klientem
Termín: 14. 10. 2014
Počet hodin: 16
Číslo akreditace: 2013/0748-PC/SP/VP
Termín: 16. - 17. 10. 2014
Právo aktuálně a společně
v soc. službách - Náhradní výchova a úkoly OSPOD
v Novém občanském zákoníku
Aplikovaná krizová intervence práce s klienty se sebevražednými
tendencemi
Lektor: Mgr. Miloš Havlík
Číslo akreditace: 2011/1052-PC/SP/VP Počet hodin: 8
Počet hodin: 8
Termín: 22. 10. 2014
Termín: 29. 10. 2014
Číslo akreditace: 2014/0058-PC/SP/VP
Číslo akreditace: 2013/0561-PC/SP/VP/PP
Lektor: JUDr. Bc. Alena Brožková
Lektor: Mgr. Bohuslava Horská
Individuální plánování pro terénní
služby zaměřené na seniory
a osoby s postižením
Mezilidské vztahy, pracovní normy
a krizové situace v sociální službě
Počet hodin: 8
Termín: 29. - 30. 10. 2014
Termín: 22. 10. 2014
Číslo akreditace: 2013/1211-PC/SP/VP
Číslo akreditace: 2012/1290 - PC/SP/VP
Lektor: Mgr. Miloš Havlík
Úvod do fundraisingu
a jeho praktické využití
v neziskovém sektoru
Lektor: Mgr. Michal Horák
a Daniel Kaucký, DiS.
Techniky a metody vyjednávání
Počet hodin: 8
Počet hodin: 8
Termín: 14. 10. 2014
Termín: 17. 10. 2014
Číslo akreditace: 2014/0056-VP
Číslo akreditace: 2013/0750-PC/SP/VP/PP
Lektor: Zdeněk Kousal
Lektor: PhDr. Vladimír Hřebíček
Metody práce se seniory
a jejich využití v praxi
Zvládací strategie
problematických klientů
Počet hodin: 16
Počet hodin: 8
Termín: 14. - 15. 10. 2014
Termín: 17. 10. 2014
Krizová intervence v praxi
Počet hodin: 8
Číslo akreditace: 2010/1244-PC/SP/PP
Číslo akreditace: 2011/1474-PC/SP/VP
Počet hodin: 16
Termín: 1. 11. 2014
Lektor: Mgr. et Bc. Marika Krejčí
Lektor: Mgr. Jana Paloušková nebo PhDr. Ivo
Gabrhelík
Termín: 22. - 23. 10. 2014
Číslo akreditace: není akreditováno
Číslo akreditace: 2012/0015 - PC/SP/VP
Lektor: Mgr. Jeanette Vrtková
Time - management v praxi a jeho
využití ve skupině
Počet hodin: 8
Termín: 15. 10. 2014
Číslo akreditace: 2012/1058 - PC/SP/VP/PP
Lektor: Mgr. Štěpánka Jakešová Ma.S.W.
Komunikace se seniory
Počet hodin: 8
Počet hodin: 16
Lektor: Mgr. Jana Kincová Křížková
Seznámení s filiální terapií
Lektor: Mgr. Bohuslava Horská
Právo v sociálních službách Veřejná podpora pro NNO
Termín: 21. 10. 2014
Kreativita jako cesta k osobnímu
a profesnímu růstu
Číslo akreditace: 2013/0220-PC/SP/VP
Počet hodin: 16
Lektor: Bc. Blanka Miličková
Termín: 4. 11. 2014
Termín: 22. - 23. 10. 2014
Číslo akreditace: 2012/0988-PC/SP/VP/PP
Číslo akreditace: 2013/0219-PC/SP/VP
Lektor: Ing. Martin Krček
Počet hodin: 8
Lektor: PhDr. Ludmila Novotná
http://vzdelavanidchb.charita.cz/
https://www.facebook.com/charita.vzdelavani
Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
Komunikace s lidmi
s Alzheimerovou chorobou
Efektivní komunikace I a II
Počet hodin: 16
Komunikace s umírajícími a jejich
rodinami
Počet hodin: 6
Termín: 7. - 8. 11. 2014
Počet hodin: 8
Právo aktuálně a společně
v sociálních službách - Nový
občanský zákoník prakticky
Termín: 5. 11. 2014
Termín: 13. 11. 2014
Počet hodin: 8
Číslo akreditace: není akreditováno
Číslo akreditace: 2011/1100-PC/SP/VP a
2011/1101-PC/SP/VP/PP
Číslo akreditace: 2012/0566-PC/SP/VP
Termín: 18. 11. 2014
Lektor: Bc. Alena Zmrzlá
Lektor: Mgr. Ondřej Ptáček
Lektor: PhDr. Ludmila Novotná
Číslo akreditace: 2014/0058-PC/SP/VP
Lektor: JUDr. Marta Šosová
Základy ergoterapie v praxi
pracovníků v sociálních službách
Zážitková pedagogika
Koučování….více než módní slovo
Počet hodin: 8
Počet hodin: 16
Muzikoterapie
Počet hodin: 6
Termín: 8. 11. 2014
Termín: 13. -14. 11. 2014
Počet hodin: 8
Termín: 5. 11. 2014
Číslo akreditace: není akreditováno
Číslo akreditace: čeká na přidělení
Termín: 19. 11. 2014
Číslo akreditace: 2013/0749-PC/SP/VP/PP
Lektor: Mgr. Jeanette Vrtková
Lektor: Mgr. Miloš Havlík
Číslo akreditace: čeká na přidělení
Lektor: Mgr. Lenka Martinková
Motivační rozhovory
Management v sociálních službách
Spolupráce s lidmi, kteří mají
potíže s porozuměním
Počet hodin: 8
Počet hodin: 16
Termín: 13. 11. - 14. 11. 2014
Termín: 6. 11. 2014
Termín: 10. 11. - 11. 11. 2014
Číslo akreditace: 2012/0564-PC/SP/VP
Číslo akreditace: 2012/1427-SP/VP
Číslo akreditace: 2012/0251-PC/SP
Lektor: Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.
Lektor: Ing. Mgr. Oldřich Haičman
Lektor: Dita Vojířová a PhDr. Mgr. Lada
Furmaníková, Ph.D.
Osobní rozvoj - jak si zlepšit náladu
a být duševně svěží (nejen) na
pracovišti
Rukodělné techniky v sociální
službě - adventní věnce
Počet hodin: 8
Termín: 12. 11. 2014
Termín: 6. 11. 2014
Číslo akreditace: 2013/0221-PC/SP/VP/PP
Číslo akreditace: 2014/0352-PC/SP/PP
Lektor: Renáta Dohnalová
Lektor: Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová
Jak na emoce s klienty - jste
emocionálně inteligentní?
Počet hodin: 8
Lektor: Mgr. Petr Škranc
Jednání s klienty s problémy
v chování v sociálních službách
Počet hodin: 16
Počet hodin: 16
Termín: 19. 11. - 20. 11. 2014
Číslo akreditace: 2014/1072-PC/SP/PP
Jak klienty správně odhadnout
a přesvědčit
Lektor: Ing. Mgr. Ivo Vítek
Počet hodin: 8
Management v sociální praxi
Termín: 14. 11. 2014
Počet hodin: 8
Číslo akreditace: 2011/1479-PC/SP/VP
Termín: 20. 11. 2014
Lektor: Mgr. Jana Paloušková nebo PhDr. Ivo
Gabrhelík
Číslo akreditace: 2012/1426-SP/VP
Psychiatrické minimum
Lektor: Ing. Mgr. Oldřich Haičman
Hranice ve vztahu s klientem
a práce s limity klientů
Počet hodin: 17
Termín: 14. 11. - 15. 11. 2014
Metody práce s lidmi s mentálním
postižením - uvedení do
problematiky
Počet hodin: 16
Číslo akreditace: 2012/0559-PC/SP/VP/PP
Počet hodin: 8
Počet hodin: 16
Termín: 12. - 13. 11. 2014
Lektor: Michal Šalplachta, DiS.
Termín: 21. 11. 2014
Termín: 6. - 7. 11. 2014
Číslo akreditace: 2012/0255-PC/SP/VP
Číslo akreditace: 2010/1082-PC/SP
Číslo akreditace: 2011/1473-PC/SP/VP
Lektor: Dita Vojířová a Mgr. Jan Paleček
Lektor: Mgr. Monika Jelínková, DiS.
Lektor: Mgr. Jana Paloušková nebo PhDr. Ivo
Gabrhelík
http://vzdelavanidchb.charita.cz/
https://www.facebook.com/charita.vzdelavani
Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
Základy aktivizace seniorů
Termín: 24. 11. - 25. 11. 2014
Úvod do výběru zaměstnanců
a jejich adaptační proces
v neziskovém sektoru
Číslo akreditace: 2013/0645-PC/SP/VP/PP
Počet hodin: 8
Číslo akreditace: 2014/0340-PC/SP/VP/PP
Lektor: Mgr. Michal Horák
Termín: 27. 11. 2014
Lektor: Bc. Blanka Miličková
Péče o sebe pro pečující
Počet hodin: 16
Počet hodin: 8
Termín: 9. 12. 2014
Číslo akreditace: 2014/0351-VP
Přístup zaměřený na člověka
v kontextu individuálního
plánování sociální služby při
práci se seniory - uvedení do
problematiky
Počet hodin: 8
Termín: 25. 11. 2014
Číslo akreditace: 2010/1083-PC/SP/PP
Lektor: Mgr. et Bc. Marika Krejčí, DiS.
Vedení poradenského rozhovoru
v systemickém rámci
Počet hodin: 16
Termín: 26. 11. - 27. 11. 2014
Číslo akreditace: 2012/0565-PC/SP/VP
Lektor: Ing. Mgr. Ivo Vítek
Sociální šetření jako nástroj
sociální práce
Lektor: Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová
Jak zacházet s údaji o uživatelích
sociálních služeb
Umění zpětné vazby
Počet hodin: 8
Počet hodin: 8
Termín: 10. 12. 2014
Termín: 28. 11. 2014
Číslo akreditace: 2012/1289 - SP/VP
Číslo akreditace: 2012/0407-PC/SP/VP/PP
Lektor: Mgr. Iva Kuchyňková
Lektor: Mgr. Michal Horák
Počet hodin: 16
Právo aktuálně a společně
v soc. službách - Nová úprava
soukromého práva a sociální
služby
Termín: 1. 12. - 2. 12. 2014
Počet hodin: 8
Číslo akreditace: 2013/0753-SP/VP
Termín: 11. 12. 2014
Lektor: Ing. Pavel Svobodník MBA
Číslo akreditace: 2014/0058-PC/SP/VP
Leadership a moderní způsoby
vedení lidí
Lektor: JUDr. Marta Šosová
Spolupráce s rodinnými
příslušníky dospělých uživatelů
sociálních služeb
Asertivita v práci pečovatele/
pečovatelky
Počet hodin: 16
Počet hodin: 16
Počet hodin: 8
Termín: 1. 12. - 2. 12. 2014
Termín: 12. 12. - 13. 12. 2014
Termín: 27. 11. 2014
Číslo akreditace: 2012/0888-PC/SP/VP
Číslo akreditace: 2013/0217-PC/VP/PP
Číslo akreditace: 2012/1403-SP/VP
Lektor: Dita Vojířová a Mgr. Jan Paleček
Lektor: Michal Šalplachta, DiS.
Péče o osoby s demencí v domácí
péči a v sociálním zařízení
Sociálně právní minimum
Zrealizujeme kurzy podle konkrétních potřeb
Vašich zaměstnanců přímo u Vás v organizaci.
Počet hodin: 8
Termín: 16. 12. 2014
Termín: 3. 12. 2014
Kontaktujte nás:
[email protected]
tel: 734 435 189
Číslo akreditace: 2011/1105-PC/SP/VP/PP
Číslo akreditace: 2012/0560-PC/SP/VP
Lektor: JUDr. Marta Šosová
Lektor: Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.
Kurzy na přání
http://vzdelavanidchb.charita.cz/
Počet hodin: 8
Lektor: Mgr. et Bc. Marika Krejčí, DiS.
https://www.facebook.com/charita.vzdelavani
Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
KURZY KONANÉ V RAJHRADĚ
Kurzy pro zdravotní sestry
a pracovníky v sociálních službách
Nové postupy v péči o osoby se
zdravotním postižením
Počet hodin: 8
Termín: 10. 9. 2014
Číslo akreditace: 2014/0285-PC/SP/VP/PP
Lektor: Bc. Petra Očenášková
Úvod do psychologie osobnosti se
zaměřením na sociální služby
Počet hodin: 8
Biopsychosociální přístup
ke klientovi s bolestí
Efektivní komunikace v sociálních
službách
Termín: 29. 9. 2014
Počet hodin: 8
Počet hodin: 8
Číslo akreditace: 2014/0263/PC/SP/PP
Termín: 29. 10. 2014
Termín: 14. 11. 2014
Lektor: Mgr. Michaela Kaňová
Číslo akreditace: 2012/1364-PC/SP/VP/PP
Číslo akreditace: 2013/0982-PC/SP/VP/PP
Lektor: Mgr. Linda Dvorská
Lektor: Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D
Počet hodin: 8
Koncept stimulace vnímání v péči
o nemocné s poruchou vnímání
Hojení ran komplexně
a profesionálně
Termín: 30. 9. 2014
Počet hodin: 12
Počet hodin: 5
Číslo akreditace: 2013/0776-PC/SP/VP/PP
Termín: 30. 10 - 31. 10. 2014
Termín: 18. 11. 2014
Lektor: Mgr. Kristýna Bredlerová
Číslo akreditace: 2011/0150-PC/SP/PP
Číslo akreditace: školící akce, 4 kredity u ČAS
Lektor: Mgr. Et Mgr. Jitka Dresslerová
Lektor: Mgr. Vladimíra Foukalová
Workshop – Prevence a bolest
pohybového ústrojí související
s aktivitami všedního dne
klienta II.
Základy paliativní péče
Reminiscenční terapie
v podmínkách sociálních služeb
Počet hodin: 8
Komplexní péče o pacienta se
stomií
Termín: 16. 9. 2014
Počet hodin: 6
Aktivizace a motivace uživatelů
sociálních služeb
Číslo akreditace: 2013/0004-PC/SP/VP/PP
Termín: 1. 10. 2014
Počet hodin: 8
Lektor: Mgr. Jaroslava Slaná
Číslo akreditace: školící akce, 4 kredity u ČAS
Termín: 3. 11. 2014
Alternativní komunikace
v podmínkách sociálních služeb
Lektor: Olga Tellerová
Číslo akreditace: 2013/1541-PC/SP/VP/PP
Termín: 18. 9. 2014
Workshop – Prevence a bolest
pohybového ústrojí související
s aktivitami všedního dne klienta I.
Číslo akreditace: 2013/0778 - PC/SP/VP/PP
Lektor: Mgr. Igor Krhovský
Počet hodin: 8
Prvky kinestetiky v ošetřovatelské
péči
Počet hodin: 6
Počet hodin: 8
Termín: 19. 11. 2014
Lektor: Bc. Petra Očenášková
Číslo akreditace: 2013/1383-PC/PP Péče o porty (a intravenózní
aplikace roztoků a léků)
Lektor: Marie Zemánková
Počet hodin: 8
Počet hodin: 6
Výživa pacientů
Termín: 8. 10. 2014
Termín: 4. 11. 2014
Počet hodin: 6
Číslo akreditace: 2013/0757-PC/SP/VP/PP Číslo akreditace: školící akce, 4 kredity u ČAS
Termín: 20. 11. 2014
Lektor: Marie Zemánková
Lektor: Mgr. Et Mgr. Jitka Dresslerová
Číslo akreditace: školící akce, 4 kredity u ČAS
Lektor: Mgr. Jiřina Večeřová
Termín: 24. 9. 2014
Šetrná sebeobrana v podmínkách
sociálních služeb
Etické principy péče o uživatele
sociální služby Číslo akreditace: 2010/1085-PC/SP/PP
Počet hodin: 8
Počet hodin: 8
Úvod do psycho-socio-spirituální
problematiky v paliativní péči Lektor: Mgr. Et Mgr. Jitka Dresslerová
Termín: 9. 10. 2014
Termín: 5. 11. 2014
Počet hodin: 8
Číslo akreditace: 2014/0020-PC/SP/VP/PP
Číslo akreditace: 2013/0022-PC/SP/VP/PP
Termín: 25. 11. 2014
Lektor: Mgr. Igor Krhovský
Lektor: Mgr. Jaroslava Slaná
Číslo akreditace: 2014/0262/PC/SP/PP
Lektor: Mgr. Michaela Kaňová
http://vzdelavanidchb.charita.cz/
https://www.facebook.com/charita.vzdelavani
Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
Důstojnost člověka ve zdraví
a nemoci
Škola zad III.
Počet hodin: 5
Termín: 11. 12. 2014
Termín: 27. 11. 2014
Číslo akreditace: školící akce, 4 kredity u ČAS
Číslo akreditace: 2011/0148-SP/PP
Lektor: Marie Zemánková
Lektor: MUDr. Viola Svobodová
Počet hodin: 8
Základy krizové intervence
Jak úspěšně jednat s klientem
v duševní krizi
Počet hodin: 8
Počet hodin: 8
Termín: 28. 11. 2014
Termín: 12. 12. 2014
Číslo akreditace: 2012/1358-PC/SP/VP/PP
Číslo akreditace: 2013/0985-PC/SP/VP/PP
Lektor: Mgr. Jiří František Průža
Lektor: Mgr. Jiří František Průža
Péče o klienty s poruchou chování
v podmínkách sociálních služeb
Počet hodin: 8
Termín: 2. 12. 2014
Číslo akreditace: 2013/1545-PC/SP/PP/VP
Lektor: Mgr. Jiřina Víravová
Základy péče o pozůstalé
a personál v paliativní péči
Kurzy pro pracovníky
ve fyzioterapii
Problematika funkčních poruch
temporomandibulárního kloubu
Rehabilitace a trénink po úrazech
horních končetin Advanced
Počet hodin: 12
Termín: 3. 10. - 4. 10. 2014
Počet hodin: 8
Číslo akreditace: souhl. stanovisko POUZP pro
fyzioterapeuty, 8 kreditů
Termín: 13. 9. 2014
Lektor: Mgr. Filip Mareš
Číslo akreditace: souhl. stanovisko POUZP pro
fyzioterapeuty, 4 kredity
Zdravá záda
Lektor: Mgr. Michal Peroutka, CKTI
Počet hodin: 8
Rehabilitace a trénink po úrazech
dolních končetin Advanced
Počet hodin: 8
Termín: 8. 11. 2014
Číslo akreditace: souhl. stanovisko POUZP pro
fyzioterapeuty, 4 kredity
Lektor: Mgr. Michal Peroutka, CKTI
Kurzy na přání
Termín: 14. 9. 2014
Zrealizujeme kurzy podle konkrétních potřeb
Vašich zaměstnanců přímo u Vás v organizaci.
Číslo akreditace: souhl. stanovisko POUZP pro
fyzioterapeuty, 4 kredity
Kontaktujte nás:
[email protected]
tel: 734 435 189
Lektor: Mgr. Michal Peroutka, CKTI
Funkční aktivace nohy
Počet hodin: 8
Termín: 22. 11. 2014
Ramenní a kolenní kloub
- diagnostika a moderní
rehabilitační Číslo akreditace: souhl. stanovisko POUZP pro
fyzioterapeuty, 4 kredity
Počet hodin: 10
Lektor: Mgr. Michal Peroutka, CKTI
Počet hodin: 8
Termín: 20. 9. 2014
Termín: 3. 12. 2014
Číslo akreditace: 2014/0264/PC/SP/VP/PP
Číslo akreditace: souhl. stanovisko UNIFY ČR,
4 kredity
Aktivace hlubokého stabilizačního
systému a nácvik centrace kloubů
s využitím moderních fitness
pomůcek
Lektor: Mgr. Michaela Kaňová
Lektor: Bc. Kateřina Honová
Počet hodin: 10
Burn out – syndrom vyhoření
Počet hodin: 8
Postupy u nejčastějších
patologických stavů
Termín: 4. 12. 2014
Počet hodin:
Číslo akreditace: školící akce, 4 kredity u ČAS
Termín:
Lektor: PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D
Číslo akreditace:
Termín: 29. 11. 2014
Číslo akreditace: souhl. stanovisko UNIFY ČR,
4 kredity
Lektor: Bc. Kateřina Honová
Lektor:
http://vzdelavanidchb.charita.cz/
https://www.facebook.com/charita.vzdelavani
Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
Kurzy pro lékaře – pořádá Česká
společnost paliativní medicíny
ČLS JEP v EC Rajhrad
Etické, duchovní, právní a sociální
aspekty paliativní medicíny
Počet hodin: 14
Termín: 25. 9. - 26. 9. 2014
Číslo akreditace: ohodnoceno kredity ČLK
Odborný garant: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D
Komunikace v paliativní medicíně
Počet hodin: 24
Termín: 22. 10. - 24. 10. 2014
Číslo akreditace: ohodnoceno kredity ČLK
Odborný garant: Mgr. Radka Alexandrová
Psychologie v paliativní medicíně
Počet hodin: 24
Termín: 11. 11. - 13. 11. 2014
Číslo akreditace: ohodnoceno kredity ČLK
Odborný garant: Mgr. Radka Alexandrová
Pro zdravotní sestry dále proběhne 4-denní
Základní kurz paliativní a hospicové
péče ELNEC, který pořádá v EC Rajhrad
Hospicové občanské sdružení Cesta domů Praha
v termínu 14. 10. - 17. 10. 2014. Kapacita tohoto
kurzu je již nyní zcela naplněna, další termíny
kurzu budou vypsány v dubnu a říjnu 2015.
http://vzdelavanidchb.charita.cz/
PŘ
E
M
E
J
U
V
A
R
P
I
•Arteterapie a artefiletika
•Dávky sociálního systému
•Distanční poradenství
•Práce s rodinou v adlerovském duchu
•Veřejná zakázka v sociální službě
•Spolu a jinak v sociální práci
•Úvod do problematiky dluhového poradenství
Konkrétní termíny konání kurzů budou zveřeněny na stránkách Diecézní charity Brno, oddělení
vzdělávání www.vzdelavanidchb.charita.cz během srpna 2014.
DCHB - oddělení vzdělávání, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
[email protected]
tel: 734 435 189
www.vzdelavanidchb.charita.cz
https://www.facebook.com/charita.vzdelavani
Download

Bulletinu - Diecézní charita Brno