VELIKONOČNÍ
HASIČSKÝ BÁL
4. 4. 2015 od 20
00
sál hostince „U Chalupů"
na Braškově
EŇO ŇŮŇO
Vstupné: 100 Kč
(předprodej vstupenek v hostinci „U Chalupů")
Grafická úprava Hynek Holer
K tanci a poslechu
hraje skupina:
Download

sál hostince „U Chalupů" na Braškově