B. Formulář pro hodnocení výuky při hospitaci
Popis:
Slouží k rucnímu vyplnení pri hospitaci. Odevzdat ke skenování administrátorovi kontroly výuky obratem,
nejdéle do dvou pracovních dnu. Administrátor odešle naskenovaný dokument hospitovanému,
garantovi predmetu a vedoucímu katedry v pdf do max. 24 hodin od prevzetí ke skenování.
<form id = „formB“ >
Jméno hospitovaného:
Jméno hospitujícího:
Učebna:
Týden: (položka na výběr lichý X sudý)
Datum a čas odeslání formuláře: (automaticky)
Garant předmětu:
Předmět:
Datum a čas výuky:
Ohlášená hospitace: (ano X ne)
<table>
Viz. Druhá stránka tohoto dokumentu
</table>
Dokumentační část, včetně časového hlediska a účasti studentů:
<text area>
Tady budou poznámky k hospitaci
</text area>
</form>



Všechno ostatní kromě času odeslání formuláře se zadá ručně, sám Komárek
říkal, že jsou databáze učitelů a předmětů nespolehlivé…
Tabulka v tagu <table> se zachová
Tento formulář bude jako první při vytvoření hospitace, po odeslání by se měla
zobrazit nabídka, jestli chce hospitující vytvořit i dokument pro hospitujícího,
pokud ano následuje formulář C, pokud ne vrátí se k němu později
Skutečnný formulář
 Na druhé stránce je návrh vzhledu od toho bakaláře
Download

B. Formulář pro hodnocení výuky při hospitaci - vykazovani-vyuky-cvut