„Předkolonky a filtry
ochrana analytických kolon“
Ing. Jiří Adam, PhD.
Rokycanova 18, 779 00 Olomouc
HPLC/UHPLC systém
 HPLC – 6 000 psi (400 bar)
 UHLPC- až 20 000 psi (1400 bar)
Solvent reservoir filter
Materiál
Porosita
(µm)
Připojení
PTFE
2; 10
1/8“; 1/16“
při analýzách
biologických vzorků
sklo
20; 40
1/8“;1/16“
při analýzách
biologických vzorků
Použití
nerez 316,
HASTELLOY®C
2; 10
1/8“; 1/16“
pro běžné použití,
pro agresivní mobilní
fáze (koroze)
nerez 316
20; 40
1/8“;1/16“
pro běžné použití
In-line filter
Materiál
Porosita
(µm)
Pracovní tlaky
Upevnění
Použití HPLC
PEEK,nerez
0,2-2
HPLC
ručně
analytická
nerez
0,5-2
HPLC
klíčem
analytická
semiprep.
PEEK
2
HPLC
klíčem
analytická
semiprep.
nerez
0,2-0,5
HPLC
UHPLC
ručně
klíčem
analytická
In-line filter
EXP Stem Filter
 pouze mírně větší než standardní HPLC fitting
 kompaktní design - jednoduché napojení v omezeném
kolonovém prostoru, do nástřikových portů apod.
 ideální řešení pro ochranu drahých UHPLC/HPLC
kolon, nástřiků, autosamplerů, MS electrospejů atd
 při dotažení rukou – těsnost 8 700 psi (600 bar)
 při dotažení klíčem 20 000 psi (1 400 bar)
Pre-Column filter
Materiál
Porosita
(µm)
Vnitřní objem
(nl)
Pracovní tlaky
Upevnění
nerez,PEEK
0,5-2
< 200
HPLC
klíčem
PEEK
0,5-5
200
HPLC
ručně
PEEK
0,2-0,5
50
HPLC
ručně
nerez
0,2-0,5
200
HPLC
UHPLC
ručně
5µm SS Frit
Pre-Column filter
2µm SS Frit
(or 0.5µm)
Auto-Adjusting
Tube-Stem
Materiál
Porosita
(µm)
Vnitřní objem
(nl)
Pracovní tlaky
Upevnění
nerez,PEEK
0,5-2
< 200
HPLC
klíčem
PEEK
2-5
200
HPLC
ručně
PEEK
0,2-0,5
50
HPLC
ručně
nerez
0,2-0,5
200
HPLC
UHPLC
ručně
Pre-Column filter
EXP Pre-Column Filter
 idealní pro ochranu „small-particle“ UHPLC kolon
při extrémních tlacích
 porosita filtru - 0,2-0,5µm
 EXP Pre-Column Filter je dostupný s Titanium
Hybrid ferulí pro univerzální instalaci do portu
analytické kolony
 Free-turn® design umožňuje jednoduchou
výměnu cartridge bez nutnosti použití klíčů a
bez přerušení analytických cest (inlet/outlet)
Předkolony
-zajišťují ochranu analytické kolony před chemickou kontaminací
-výběr správné předkolony se řídí následujícím doporučením:
 stejná stacionární fáze - stejná velikost části jako analytická HPLC kolona
 vnitřní průměr (ID) - stejný nebo nižší než analytická HPLC kolona
Předkolony
 Držák + předkolona = 1kus
 přímé připojení přes integrované šroubení
 přímé připojení přes externí šroubení
 Držák + předkolona = 2 kusy
 cartridgové
 připojení přes kapiláru, připojení pomocí coupleru
 přímé připojení (on-line)
Předkolony
Připojení
Délka lože
(mm)
Pracovní
tlaky
Upevnění
Materiál
přímé
10
HPLC
ručně
nerez,PEEK
přímé
15
HPLC
ručně
PEEK
přímé
10-20
HPLC
ručně
nerez,PEEK
přímé
10
HPLC
klíčem
nerez,PEEK
Předkolony
Připojení
Délka lože
(mm)
Pracovní tlaky
Upevnění
cartridgové
20
HPLC
klíčem,ručně
napojení
kapilárou
10
HPLC
klíčem
přímé
10
HPLC
klíčem
přímé
15
HPLC
ručně
přímé
5
HPLC
UHPLC
ručně
Předkolony s vyměnitelnou náplní
The EXP® Guard Column






do pracovních tlaků až 15 000 psi (1 000 bar)
vnitřní objem 1,4 µl (bez sorbentu)
nerezové ukončení eliminuje mechanické poškození
nízkoobjemové, nízkodisperzní cartridge
ZDV připojení – minimální mrtvý objem
možnost plnění sorbenty na zakázku
- první nízkodisperzní „quick-connect“ system
Výhody:
 modulární systém s pracovním tlakem do 400 bar
 možnost připojení filtru, předkolony, trap cartridge
nebo analytické kolony
 jednoduchá výměna:
 předkolony za pre-column filter mezi dvěma
aplikacemi
 in-line filtru s různými porositami nebo rozměry
mezi dvěma aplikacemi
 více HPLC kolon
 jednoduché zaslepení analytických cest apod.
1. Připojení adaptéru ke kapiláře
2. Výběr a nasazení vhodného držáku do adaptéru
3. Vložení předkolony
4. Usazení do portu kolony
HPLC/UHPLC šroubení
UHPLC /HPLC šroubení
Materiál
Připojení
Pracovní tlaky
Upevnění
nerez,PEEK
Titan hybrid
ferule
UHPLC (20 000 psi)
HPLC (8700 psi)
klíčem
ručně
nerez
dvoudílné
UHPLC (15 000 psi)
HPLC
Ručně
nerez,PEEK
PEEK ferule,
patentované
připojení
UHPLC (14 000 psi)
HPLC
ručně
nerez
dvoudílné
UHPLC (10 000 psi)
HPLC
klíčem
ručně
nerez
jednodílné
HPLC (až 8 000 psi)
klíčem
nerez
PEEK ferule,
patentované
připojení
HPLC (6 000 psi)
ručně
UHPLC/HPLC šroubení
EXP fitting
 použitelnost až do 20 000 psi
 patentovaná Titan hybrid ferule
 univerzální
Smart-Fitting™ System
 použitelnost až do 14 000 psi
 patentovaný systém fixace kapiláry
 univerzální
Sure-fit connector
 použitelnost do 6 000 psi
 pružinka uvnitř eliminuje netěsnosti a mrtvý objem
 univerzální
Děkuji za pozornost

Rokycanova 18, 779 00 Olomouc
www.labicom.cz e-mail: [email protected]
Download

HPLC - Labicom