AFN 011
Třmen kotoučové brzdy – (kotoučová brzda)
Určeno pro vozidla ŠKODA Favorit – Felicia všech modifikací
Montážní instrukce – návod k sadám č.viz tabulka
Kotoučová brzda se jako montážní celek nedodává – lze ji ,‘složit,‘ z níže uvedených sad ND a
příslušných (homologovaných) třecích segmentů.
obj.č..LAB
obj.č.Škoda
Název sady
S37329005
6U0-61525A
sada ND-držák třemenu smontovaný - M12
S37329009
115-430980
sada ND-třemen kot.brzdy smontovaný – levný
S37329010
115-430981
sada ND- třemen třmen kot.brzdy smontovaný– pravý
S37329009E
6U0 615 123X
sada ND- třemen kot.brzdy smontovaný renovovaný–levý
S37329010E
6U0 615 124X
sada ND- třemen kot.brzdy smontovaný renovovaný–pravý
S37329011
115-595907
sada ND-pryžové díly pro třmen kot.brzdy
S37329012
115-430983
sada ND- pryžové díly pro držák kot.brzdy
S37329013
115-430982
sada ND-držák třmenu smontovaný – M10
S37329033
115-430270
sada ND-píst a pryžové díly pro třmen kot.brzdy
S37329034
115-436080
sada ND-vodící čepy a pryžové díly pro držák
Poznámka: při výměně třecích segmentů se řiďte návodem dodávaným s třecími segmenty. Při
jakékoliv takovéto opravě používejte vždy nové šrouby s pojistným tmelem, které jsou dodávány
v sadách náhradních dílů.
Zvednutí vozidla a demontáž kol proveďte dle pokynů výrobce vozidla uvedených v jeho návodu. Při
všech úkonech dodržujte zásady bezpečnosti práce a při zvedání nápravy vozidla neopomeňte zabezpečit
vozidlo proti svévolnému pohybu zaklínováním kol nezvedané nápravy a zvedanou nápravu podložte
podstavnými podpěrami.
Po demontáži kol odstraňte z kotoučových brzd veškeré nečistoty – po očištění hrubých nečistot
doporučujeme použít ,‘ Čistící kapalinu Lucas ,‘, kterou je možno zakoupit u dealerů Lucas Autobrzdy
spol s.r.o.
1.Výměna celého držáku, vodících čepů a protiprašných manžet vodících čepů (platí pro sady
S 37329005, S 37329012, S37329013 a S 37329034).
Povolte šrouby obou vodících čepů (vod.čepy přidržte vhodným stranovým klíčem) a třmen vysuňte
z třecích segmentů (třmen vhodným způsobem zavěste aby se nepoškodila brzdová hadice). Při výměně
celého držáku vyjměte třecí segmenty z jejich vedení a demontujte celý držák z náboje kola (2x šroub
M10) a namontujte držák nový (utah.moment dle výrobce vozidla). Při výměně vodících čepů nebo
jejich manžet vždy důkladně vyčistěte otvory v držáku a vodící plochy třecích segmentů. Do otvorů
nasuňte nakonzervované vod.čepy (tuk Syntheso GLK 1 obj.č. S 37329024) s navléknutými manžetami
(pozor na správné ,‘usazení‘‘manžet). Do držáku vložte příslušné třecí segmenty nasuňte třmen
kot.brzdy a oba šrouby dotáhněte utah.momentem 25-35 Nm (vod.čepy přidržte vhodným stranovým
klíčem).
2.Výměna třmenu kotoučové brzdy (platí pro sady S 37329009 a S 37329010, S 37329009E a
S 37329010E).
Před povolením brzdové hadice sevřete tuto vhodnou svěrkou (popř. přípravkem Lucas YCB 203),
zamezíte tím úniku brzdové kapaliny z brzdového systému. Povolte šrouby obou vodících čepů (vod.čepy
přidržte vhodným stranovým klíčem) a třmen vysuňte z třecích segmentů. Otáčením třmenu jej
vyšroubujte z brzdové hadice a našroubujte třmen nový. Zkontrolujte protiprašné manžety vodících čepů
a zda jsou vodící čepy pohyblivé (popř.nakonzervujte tukem Syntheso GLK 1 obj.č. S 37329024). Třmen
kot.brzdy nasuňte na držák s třecími segmenty a oba šrouby dotáhněte utah.momentem 25-35 Nm
(vod.čepy přidržte vhodným stranovým klíčem). Brzdovou hadici dotáhněte utahovacím momentem
doporučeným výrobcem vozidla. Povolte svěrku na brzdové hadici a třmen kotoučové brzdy důkladně
odvzdušněte.
3.Výměna pístu a výměna dílů třmenu kot.brzdy (platí pro sady S 37329011 a S37329033).
Demontáž třmenu viz.bod 2. Přetlakem vzduchu nebo kapaliny, píst vysuňte z tělesa třmenu – pozor
na ,‘vystřelení“pístu. Ze třmenu vyjměte protiprašnou manžetu a těsnící kroužek, třmen kotoučové brzdy
očistěte lihem (,‘Čistící kapalinou Lucas“) a důkladně jej vysušte. Do zápichu vložte těsnící kroužek
(předem potřený přípravkem Breox Fluid obj.č. S 37329022) a pečlivě jej ,‘usaďte“. Vývrt třmenu a píst
rovněž nakonzervujte přípravkem Breox Fluid. Přes píst přetáhněte protiprašnou manžetu tak, aby část,
která se usadí do zápichu ve třmenu přesahovala dno pístu. Manžetu důkladně ,‘usaďte“ do zápichu ve
třmenu a teprve potom zasuňte píst zpět do vývrtu tělesa třmenu. Montáž třmenu viz.bod 2.
Nyní dokončete montáž kol, odstraňte podpěry, spusťte vozidlo a dle pokynů výrobce vozidla dotáhněte
kolové šrouby předepsaným utahovacím momentem.
Upozornění: Při všech operacích, před uvedením vozidla do provozu, opakovaným sešlápnutí
brzdového pedálu uveďte kotoučové brzdy do provozního stavu, třecí segmenty „dosednou“na brzdové
kotouče. Zkontrolujte stav hladiny brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádržce – případně doplňte na
maximum.
TRW Automotive, Lucas Autobrzdy s.r.o.
Download

Třmen kotoučové brzdy