Návod k montáži
Modulátor TEBS E s PEM
Trailer EBS E1
9
Přípojky
1 Plnění (k vzduchojemu „Brzda“)
1.1 Plnění „vzduchové pérování“ (k ventilu pérování,
otočnému ventilu zvedání/spouštění, ventilu zvedací nápravy
nebo ventilovému bloku ECAS)
2.1 Brzdný tlak (k brzdovému válci)
2.3 Tristop® (k kombinovanému válci Tristop® (12))
4 Ovládací tlak (k ventilu PREV 21)
5 Tlak v měchu (k měchu vzduchového pérování)
1 Plnění (k vzduchojemu „Brzda“)
2.2 Brzdný tlak (k brzdovému válci)
2.3 Tristop® (ke kombinovanému válci Tristop® (12))
4.2 Ovládací tlak (k ventilu PREV 22)
1 Plnění (k vzduchojemu „Brzda“)
2.4 Kontrolní přípojka „Brzda“
111
9 Trailer EBS E1
9.5
Návod k montáži
Trubky / hadice
Montáž trubky
Obr. 9-9:
Přípustná odchylka při řezání
– Trubky řežte pod pravým úhlem.
Maximální přípustná od kolmého řezu odchylka je 15°.
Obr. 9-10: Zasunutí trubky do nástrčného šroubení
– Trubky zasuňte ručně – až na doraz – do nástrčného šroubení.
Zasunutí usnadňuje současné přitlačení a pootočení.
Zřetelně můžete cítit, že zasunutí probíhá ve dvou fázích.
1. fáze: Protlačování trubky svěrným kroužkem
2. fáze: Dosažení pevného dorazu na dně nástrčného šroubení
Nejvyšší přípustné hodnoty zasouvací síly naleznete v níže uvedené tabulce.
Běžná síla odpovídá cca. 2/3 uvedených hodnot.
Obr. 9-11: Délka zasunutí L
Pro vizuální kontrolu doporučujeme na trubkách vyznačit délku zasunutí (podle
tabulky).
Vnější průměr trubky Délka zasunutí
[mm]
[mm]
112
Nejvyšší přípustná síla při zasouvání
[N]
6
19,5
80
8
20,5
90
10
24,0
100
12
25,0
110
15
27,0
125
16
27
120
18
27
180
Návod k montáži
Trailer EBS E1
9
Demontáž trubky
Pro vytažení trubky z nástrčného šroubení je nutný demontážní nástroj, který
umožňuje uvolnění trubky ze svěrného mechanismu v nástrčeném šroubení.
Obr. 9-12: Demontážní nástroj
Obr. 9-13: Uvolnění sevření pomocí demontážního nástroje
Demontážní nástroje (k trubicím 8, 12 a 16 mm) můžete též objednat jako sadu
„Locking Clip Kit“; katalogové číslo 899 700 920 2.
Pokyny k opravě
Při použití systému RAUFOSS probíhá výměna ventilů, vzduchových zásobníků a
měchů bez problémů. Narozdíl od šroubení s řeznými kroužky jsou u systému
RAUFOSS šroubové spoje vyšroubovány z přípojky společně s trubkou.
Obr. 9-14: Vyšroubování šroubení společně s trubkou
Nástrčné šroubení se na trubce otáčí.
Před montáží zkontrolujte, zda O-kroužek správně sedí pro utěsnění závitu a
případně jej vyměňte.
Pneumatická připojení
Obr. 9-15:
Brzdový systém bez PEM (ochrana proti přetížení – reléový ventil)
113
9 Trailer EBS E1
Návod k montáži
Aby byla zajištěna co nejlepší časová charakteristika, je nutné všechna
pneumatická spojení pro trubky, popř. hadice provést bez úhlových přípojek a
přípojek tvaru T.
Přípojka plnícího tlaku brzdy 1 se musí připojit dvakrát (doporučení: 15 x 1,5 mm
nebo 16 x 2 mm).
Maximální délka by měla činit 3 m.
Velikost zásobníku 80 litrů u standardních 3nápravových návěsů.
Obr. 9-16: Brzdový systém s PEM (s integrovanou ochranou proti přetížení)
K optimální instalaci se doporučuje použít PEM (Pneumatic Extension Modul).
Instalace průřezů je definována zabudovánými komponenty v PEM: ventil proti
souběhu sil, přepouštěcí ventil a rozdělení tlaku pro vzduchojemy (brzda a
vzduchové pérování), PREV, dále pro ventil vzduchového pérování, otočný ventil
zvedání / spouštění, ventil zvedací nápravy nebo ventilový blok ECAS a rovněž 4
přídavná připojení pro válce Tristop®. Všechna šroubení jsou již integrovaná.
Připojení brzdového systému je popsáno v brzdových schématech – s / bez PEM.
Pro různé možnosti snímání ABS jsou k dispozici odpovídající instalační schémata
(viz příloha).
Doporučené délky vedení:
Vedení
Délka
Ovládací vedení (žlutá spojková hlavice, PREV Æ modulátor)
max. 20 m
Brzdové vedení ( modulátor Æ brzd. válce)
max. 6 m
Plnící vedení (vzduchojem Æ modulátor)
max. 6 m
Použití hadicového nátrubku
Má-li být dodatečně do trubkového šroubení instalován hadicový nátrubek
(hadicový adaptér), je k dispozici mosazný nátrubek.
Montáž: Nátrubek jednoduše zasuňte až k dorazu šroubení. Předtím lze hadici
nasunout a zajistit pomocí hadicové objímky. Nakonec prosím zkontrolujte pevnost
spoje mezi nátrubkem a hadicí.
1
2
3
4
114
Hadice
Hadicový nátrubek 893 129 467 4
Šroubení
Objímka
Návod k montáži
Trailer EBS E1
9
Zátky k systému Raufoss –nová řada šroubení
9.5.1
Objednací číslo
Průměr trubky
893 022 001 4
8 mm
893 022 016 4
12 mm
893 022 017 4
15 mm
893 022 018 4
16 mm
Montážní pokyny: „Šroubová spojení RAUFOSS“
Systém šroubení RAUFOSS „New line ABC System“ pro plastové trubky se
používá v pneumatických systémech užitkových vozidel.
Systém RAUFOSS lze použít pro plastové trubky podle následujících norem:
• ISO 7628 (metrické rozměry; mezinárodní)
• DIN 74324 (metrické rozměry)
• DIN 73378 (metrické rozměry)
• NFR 12-632 (metrické rozměry)
• FMVSS 106 (systém RAUFOSS je registrován u Ministerstva dopravy, USA)
• SAE J1394 (metrické rozměry)
Dodržujte uvedené rozměry.
Plastové trubky a šroubení, u kterých jsou rozměry dány v metrických jednotkách,
nesmí být kombinovány se šroubením, u kterého jsou rozměry určeny v palcích.
Rozsah použití šroubení
Teplotní rozsah
-40 °C až +98 °C
Krátkodobě (max. 2 h) - beztlakový stav až +140 °C
Provozní tlak
Odpovídá příslušné plastové trubce
Materiál
Součásti pouzder
CuZn39PB2/CuZn39Pb3 podle DIN 17600
Těsnění
EPDM
Kuželový prvek
PA12 GF30
Podpůrná objímka
PA6.6 GF30
Systém RAUFOSS „New line ABC System“ se skládá z přímého šroubení
se značkou „DOT“ a splňuje normu SAE J2494.
115
9 Trailer EBS E1
Návod k montáži
Montážní pokyny
Válcový závit
Metrická šroubení, pojistné matice (kontra matice) apod. se bez další přípravy
šroubují přímo do šroubového spoje (v souladu s normami DIN 3852, ISO 6149,
ISO 4039-2).
Obr. 9-17: Upínací závit
Utahovací momenty jsou uvedeny v následující tabulce:
Závit*
Max. přípustný utahovací moment **
M 10x1,0
18 Nm
M 12x1,5
24 Nm
M 14x1,5
28 Nm
M 16x1,5
35 Nm
M 22x1,5
40 Nm
M 26x1,5
50 Nm
* Podrobnosti o závitech viz ISO 228
** Dodržujte prosím nejvyšší přípustný utahovací moment závitového spoje od
ventilu, popř. od vzduchovému zásobníku apod.
9.6
Montáž senzoru výšky
K měření jízdní výšky u vozidel se systémem ECAS a jako měrná veličina ke
zjištění dráhy propružení u mechanického pérování je použit senzor výšky
441 050 100 0. Pro Trailer EBS E je schválen pouze tento senzor výšky.
Montáž u vozidel se systémem ECAS
Obr. 9-18: Senzor výšky
116
Návod k montáži
Trailer EBS E1
9
Senzor výšky musí být nainstalován tak, aby oba upevňovací otvory byly umístěny
vodorovně a ukazovaly směrem vzhůru.
K připojení páky senzoru výšky je použita páka č. 441 050 718 2.
Připevnění k nápravě je možné provést pomocí táhla 433 401 003 0. Tlačný kolík
páky je nutné spojit s táhlem nápravy pomocí 6 mm silné trubky (plný materiál).
Montážní upozornění k senzoru výšky 441 050 100 0 ECAS
Nesmí být překročen nejvyšší přípustný úhel natočení páky +/- 50 °. Délku páky
senzoru výšky lze nastavit.
Při použití krátké páky senzoru výšky lze dosáhnout vysoké přesnosti měření.
Při použití delší páky je sice měření méně přesné, avšak umožňuje optimální
využití úhlu natočení.
Pamatujte, že senzor výšky se musí pohybovat zcela volně v celém svém rozsahu
pohybu a že páka se nesmí přetočit.
Základní nastavení senzoru výšky: V senzoru výšky i v páce se nachází
upevňovací otvor (4 mm) k zajištění polohy páky v jízdní výšce. Páka senzoru
výšky by měla být upevněna tak, aby se v jízdní výšce nacházela rovnoběžně
k vozovce.
Montáž u vozidel s mechanickým pérováním
Obr. 9-19: Senzor výšky
Senzor výšky musí být nainstalován tak, aby oba upevňovací otvory byly umístěny
vodorovně a ukazovaly směrem vzhůru.
Černá páka senzoru výšky nesmí být prodloužena, jinak není vozidlo schopno
správně regulovat brzdový tlak.
Rameno páky senzoru výšky musí být přímo spojeno s tlačným kolíkem páky č.
441 901 71. 2.
Vždy používejte díru ve vzdálenosti 100 mm od otočného hřídele senzoru výšky.
117
9 Trailer EBS E1
Návod k montáži
Páka je k dispozici se dvěmi tlačnými kolíky a spojovací trubkou v různých délkách
(viz výkres 441 050 719 2).
Spojení k nápravě bymělo být zajištěno pomocí přivařeného ocelového úhelníku.
U vozidel se dvěma výškovými senzory se senzor výšky č. 1 upevní na nápravu c,
d a senzor výšky č. 2 na nápravu e, f.
9.7
Předpis pro montáž RSS
Musí se parametrovat obvod instalovaných pneumatik a počet zubů montovaných
pólových kol, protože z těchto hodnot se vypočítává příčné zrychlení, které je
určující pro posouzení nebezpečí překlopení.
Funkce Roll Stability Support (podpora příčné stability – RSS) závisí na přesnosti
zadaných obvodů pneumatik, počtu zubů pólového kola, jakož i na ostatních
údajích z brzdového výpočtu. V případě nepřesností funkce RSS nepracuje
správně.
Bezvadnou funkci lze zajistit pouze v případě, že velikost kola přesně odpovídá
parametrované hodnotě nebo je nejvýše o 8 % nižší. Zadaný počet zubů pólového
kola musí odpovídat počtu zubů namontovaného pólového kola.
Hodnoty pro přípustný rozsah obvodů pneumatik a data zátěžových regulátorů
naleznete v brzdovém výpočtu WABCO.
Nikdy nemontujte větší pneumatiky, než jaké jsou parametrované, jinak funkce
nepracuje správně.
Kalibrace montážní polohy
Systém RSS rozpozná montážní polohu modulátoru automaticky při jízdě.
Montážní polohu lze kalibrovat navíc i pomocí diagnostického programu.
Podmínka: Vozidlo musí stát na rovné ploše (odchylka od vodorovné polohy < 1 °).
Návěsy
Varianta
modulátoru
Standard
Standard
RSS
aktivováno
Premium
Premium
RSS
aktivováno
118
Δ X [mm]
Δ Y [mm]
Δα
Δβ
Δδ
–
–
±15°
±15°
±15°
2000
500
±15°
±3°
±3°
–
–
±15°
±15°
±15°
2000
500
±15°
±3°
±3°
Návod k montáži
Obr 9-20:
Trailer EBS E1
9
Montáž na návěsu
Točnicové přívěsy
Varianta
modulátoru
Premium
Premium
RSS
aktivováno
Δ X [mm]
Δ Y [mm]
Δα
Δβ
Δδ
–
–
±15°
±15°
±15°
600
500
±15°
±3°
±3°
Obr. 9-21: Montáž na točnicovém přívěsu
– Proveďte kalibraci náklonu modulátoru prostřednictvím PC diagnostiky,
případně ji zkontrolujte.
V případě neprovedené kalibrace nedochází při jízdě k samočinné kalibraci.
119
9 Trailer EBS E1
Návod k montáži
Přípustné konfigurace pro vozidla vybavená TEBS E a RSS
Druh
vozidla
Nápravy
Návěs
1
2
Přívěs s centrální nápravou
3...6
1
2
2S/2M
3
Točnicový přívěs
2
3
--
--
4S/2M
--
--
--
--
2S/2M+SLV
--
--
--
--
4S/2M+1M
--
--
--
--
4S/3M
--
--
Mechanické
pérování
--
Ovládání zvedací nápravy a RSS
Ovládání zvedací nápravy prostřednictvím modulátoru TEBS E,
např. magnetický ventil systému ECAS nebo ventil zvedací nápravy.
Řízení zvedací nápravy prostřednictvím pneumatického ventilu zvedací
nápravy, např. 463 084 020 0 nebo 463 084 000 0
Pneumatické nucené spuštění zvedací nápravy ovládané modulátorem
Trailer EBS, např. 463 036 016 0 (pneumatický otočný spínač)
Legenda
Bez omezení povoleno.
Není přípustné pro tento způsob použití.
--
120
Varianta neexistuje.
Příloha
10
Trailer EBS E1
10
Příloha
10.1 Pneumatická připojení pro TEBS E
Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 3
Varianty modulátoru Trailer EBS E
480 102 030 0
(Standard)
480 102 060 0
(Premium)
bez PEM
bez šroubení
480 102 031 0
(Standard)
480 102 061 0
(Premium)
s PEM
se šroubením
480 102 032 0
(Standard)
480 102 062 0
(Premium)
bez PEM
se šroubením
480 102 033 0
(Standard)
480 102 063 0
(Premium)
s PEM
se šroubením
480 102 034 0
(Standard)
480 102 064 0
(Premium)
s PEM
bez šroubení
Označení přípojky
Připojovaná
součást
2.2
Brzdný tlak
Brzdový válec (11)
M 16x1,5
Trubka 12x1,5
Trubka 8x1
Trubka 12x1,5
M 16x1,5
2.2
Brzdný tlak
Brzdový válec (11)
M 16x1,5
Trubka 12x1,5
Trubka 8x1
Trubka 12x1,5
M 16x1,5
2.2
Brzdný tlak
Brzdový válec (11)
M 16x1,5
Trubka 12x1,5
Trubka 8x1
Trubka 12x1,5
M 16x1,5
1
Plnící tlak
Vzduchojem „Brzda“
M 22x1,5
Trubka 16x2
Trubka 15x1,5
Trubka 15x1,5
M 22x1,5
4.2
Ovládací tlak
PREV (22)
Trubka 8x1
Trubka 8x1
M 22x1,5
2.3
Válec Tristop®
Válec Tristop® (12)
Trubka 8x1
Trubka 8x1
M 16x1,5
2.3
Válec Tristop®
Válec Tristop® (12)
Trubka 8x1
Trubka 8x1
M 16x1,5
2.4/2.2
Zkušební přípojka
„brzda 2.2“
Kontrolní tlakoměr
M 16x1,5
Trubka 8x1
Trubka 8x1
Trubka 8x1
M 16x1,5
1
Plnící tlak
Vzduchojem „Brzda“
M 22x1,5
Trubka 8x1
Trubka 15x1,5
Trubka 8x1
M 22x1,5
2.1
Brzdný tlak
Brzdový válec (11)
M 16x1,5
Trubka 12x1,5
Trubka 8x1
Trubka 12x1,5
M 16x1,5
2.1
Brzdný tlak
Brzdový válec (11)
M 16x1,5
Trubka 12x1,5
Trubka 8x1
Trubka 12x1,5
M 16x1,5
2.1
Brzdný tlak
Brzdový válec (11)
M 16x1,5
Trubka 12x1,5
Trubka 8x1
Trubka 12x1,5
M 16x1,5
1
Plnící tlak
Vzduchojem „Brzda“
M 22x1,5
Trubka 16x2
Trubka 15x1,5
M 22x1,5
5
Tlak v měchu
Tlak v měchu
vzduch. pérování
M 16x1,5
Trubka 8x1
Trubka 8x1
Trubka 8x1
M 16x1,5
4
Ovládací tlak
PREV (21)
M 16x1,5
Trubka 8x1
Trubka 8x1
Trubka 8x1
M 16x1,5
1.1
Plnění „vzduchové
pérování“
Vzduchojem
„vzduch. pérování“
Trubka 8x1
Trubka 12x1,5
M 22x1,5
1.1
Plnění „vzduchové
pérování“
Ventil zvedací
nápravy (11) nebo
ventil ECAS (11)
Trubka 8x1
Trubka 12x1,5
M 22x1,5
1.1
Plnění „vzduchové
pérování“
Otočný ventil
zvedání/spouštění
(1)
Trubka 8x1
Trubka 8x1
M 16x1,5
1.1
Plnění „vzduchové
pérování“
Ventil vzduchového
pérování (1)
Trubka 8x1
Trubka 8x1
M 16x1,5
Přípojka
Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 3
121
10 Trailer EBS E1
Příloha
Varianty modulátoru Trailer EBS E
480 102 030 0
(Standard)
480 102 060 0
(Premium)
bez PEM
bez šroubení
480 102 031 0
(Standard)
480 102 061 0
(Premium)
s PEM
se šroubením
480 102 032 0
(Standard)
480 102 062 0
(Premium)
bez PEM
se šroubením
480 102 033 0
(Standard)
480 102 063 0
(Premium)
s PEM
se šroubením
480 102 034 0
(Standard)
480 102 064 0
(Premium)
s PEM
bez šroubení
Přípojka
Označení přípojky
Připojovaná
součást
2.3
Válec Tristop®
Válec Tristop® (12)
Trubka 8x1
Trubka 8x1
M 16x1,5
2.3
Válec Tristop®
Válec Tristop® (12)
Trubka 8x1
Trubka 8x1
M 16x1,5
122
Příloha
Trailer EBS E1
10
10.2 TEBS E – osazení pinů
Následující schémata znázorňují osazení pinů přípojek modulátoru TEBS E (pohled zdola na připojky):
Přípojka
X1
X2
Modulator
Power
Pin Standard
Premium
1
Kostra „od-/zavzdušňovací ventil
2
Redundantní ventil
3
Kostra „redundantní ventil“
4
Kostra „tlakový senzor“
5
+24 V / Napájení „tlakového senzoru“
6
Skutečný tlak
7
Odvzdušňovací ventil
8
Zavzdušňovací ventil
1
Trvalé plus / svorka 30
Trvalé plus / svorka 30
2
Zapalování / svorka 15
Zapalování / svorka 15
3
Kostra „varovná kontrolka“
Kostra „varovná kontrolka“
4
Kostra „ventily“
Kostra „ventily“
5
Varovná kontrolka
Varovná kontrolka
6
CAN-High (24 V)
CAN-High (24 V)
7
CAN-Low (24 V)
CAN-Low (24 V)
1
Trvalé plus / svorka 30
Trvalé plus / svorka 30
2
CAN2-High (5 V)
CAN2-High (5 V)
3
CAN2-Low (5 V)
CAN2-Low (5 V)
4
Kostra
Kostra
5
Koncový stupeň GIO 4-2
Koncový stupeň GIO 4-2
8
X3
X4
X5
Subsystems
IN/OUT
ABS e
GIO7
6
Dálkové ovládání – vedení „clock“
7
Dálkové ovládání – vedení „data“
8
Snímač ABS c
Snímač ABS c
1
Vstup 24 N / TCE / BAT
Vstup 24 N / TCE / BAT
2
Kostra
Kostra
3
CAN2-High (5 V)
CAN2-High (5 V)
4
CAN2-Low (5 V)
CAN2-Low (5 V)
1
Koncový stupeň GIO 2-1 (lze použít
pouze v případě, není-li použit GIO 3,
pin 4)
2
Kostra
3
Snímač ABS e
123
10 Trailer EBS E1
Přípojka
Příloha
Pin Standard
4
X6
ABS c
Premium
Snímač ABS e
1
2
X7
ABS d
3
Snímač ABS c
Snímač ABS c
4
Snímač ABS c
Snímač ABS c
3
Snímač ABS d
Snímač ABS d
4
Snímač ABS d
Snímač ABS d
1
2
X8
X9
ABS f
GIO6
GIO1
1
Koncový stupeň GIO 5-2
2
Kostra
3
Snímač ABS f
4
Snímač ABS f
1
Koncový stupeň GIO 1-1
Koncový stupeň GIO 1-1
2
Kostra
Kostra
3
Analogovy vstup 1
Analogový vstup 1
4
X10 GIO2
X11 GIO3
Senzor výšky 1
1
Koncový stupeň GIO 3-2
Koncový stupeň GIO 3-2
2
Kostra
Kostra
3
Koncový stupeň GIO 5-1
4
Koncový stupeň GIO 2-2
1
Koncový stupeň GIO 1-2
Koncový stupeň GIO 1-2
2
Kostra
Kostra
3
Analogový vstup 2
Analogový vstup 2
4
X12 GIO4
X13 GIO5
124
Koncový stupeň GIO 2-1
1
Koncový stupeň GIO 3-1
Koncový stupeň GIO 3-1
2
Kostra
Kostra
3
Vedení K
4
Senzor výšky 2
1
Koncový stupeň GIO 4-1
2
Kostra
3
CAN3-High (5 V)
4
CAN3-Low (5 V)
Příloha
Trailer EBS E1
10
10.3 Přehled kabelů
Přehled kabelů
V síti Internet otevřete stránku www.wabco-auto.com => English.
Klikněte na katalog výrobků INFORM => Index.
Do pole pro vyhledávání zadejte pojem Overview (přehled).
Klikněte na tlačítko Start.
Částečně jsou si kabely vzhledově velmi podobné (např. 4pólový konektor GIO a 4pólový bajonet DIN). Protože
ale mají komponenty, které je nutno zapojit, velmi rozdílná osazení, je tento počet kabelů nezbytný a kabely
nesmějí být zaměněny, i když jsou na pohled stejné. Přesná identifikace je nezbytná, aby se zabránilo
nesprávnému fungování a poškození součástí.
Pro lepší orientaci jsou konektory na straně modulátoru barevně označeny.
Obr. 10-1: Modulátor TEBS E – barevné označení
GIO
Šedá
ABS f a d
Černá
MODULATOR
Šedá
POWER
Černá
SUBSYSTEMS
Modrá
IN/OUT
Modrá
ABS c a e
Černá
125
10 Trailer EBS E1
Příloha
Přehled kabelů
Použití
Číslo výrobku
Délka
Připojení A
(modulátor)
Připojení B
(součást)
Napájecí kabel pro návěsy
449 173 090 0
449 173 120 0
449 173 130 0
449 173 150 0
9m
12 m
13 m
15 m
TEBS E
8pólový
Cod. A
Zásuvka ISO 7638
Napájecí kabel
s otevřeným koncem
449 371 120 0
449 371 180 0
12 m
18 m
TEBS E
8pólový
Cod. A
7 žil, otevřený
(připojení žil
naleznete v
nabídkovém
výkresu - INFORM)
Napájecí kabel
pro točnicový přívěs
449 273 060 0
449 273 100 0
449 273 120 0
449 273 150 0
6m
10 m
12 m
15 m
TEBS E
8pólový
Cod. A
Konektor ISO 7638
Napájecí kabel s
rozpojovacím místem
449 347 003 0
449 347 025 0
0,3 m
2,5 m
TEBS E
8pólový
Cod. A
Bajonet DIN
7pólový
TCE: 446 122 001 0
449 348 020 0
2m
TEBS E
4pólový
Cod. C
TCE-X22
Napájení přes brzdové
světlo (24 N)
449 349 040 0
449 349 060 0
449 349 100 0
449 349 150 0
4m
6m
10 m
15 m
TEBS E
4pólový
Cod. C
2pólový, otevřený
Barvy kabelů:
modrá = plus
hnědá = kostra
Konvenční zvedací
náprava, RTR
449 443 008 0
449 443 010 0
449 443 020 0
449 443 040 0
449 443 060 0
449 443 100 0
0,8 m
1m
2m
4m
6m
10 m
TEBS E
4pólový
Cod. B
Bajonet DIN
4pólový
Senzor výšky
441 050 100 0
449 811 010 0
449 811 030 0
449 811 050 0
449 811 080 0
1m
3m
5m
8m
TEBS E
4pólový
Cod. B
Bajonet DIN
4pólový
Tlakový snímač
441 040 015 0
441 044 002 0
449 812 004 0
449 812 030 0
449 812 100 0
0,4 m
3m
10 m
TEBS E
4pólový
Cod. B
Bajonet DIN
4pólový
4pólový, univerzální
449 535 060 0
6m
TEBS E
4pólový
Cod. B
4pólový
Barvy kabelů:
červená = pin 1
hnědá = pin 2
žlutozelená = pin 3
modrá = pin 4
126
Příloha
Trailer EBS E1
10
Přehled kabelů
Použití
Číslo výrobku
Délka
Připojení A
(modulátor)
Připojení B
(součást)
Pomoc při rozjezdu +
nucené spuštění (popř.
spínač výšky vyklápění)
449 815 258 0
449 815 253 0
15/6 m
6/6 m
TEBS E
4pólový
Cod. B
póly 2x2, otevřený
Forced lowering
(nucené spuštění):
modrý: tlačítko 1
hnědá = kostra
Traction Help
(pomoc při
rozjezdu):
modrý = tlačítko 2
hnědý = kostra
Traction Help (TH)
449 813 050 0
5m
TEBS E
2pólový
Cod. B
Pin 2 = kostra
Pin 3 = plus
Ventily ECAS:
472 905 114 0
472 880 030 0
449 445 010 0
449 445 030 0
449 445 050 0
1m
3m
5m
TEBS E
4pólový
Cod. B
Bajonet DIN
4pólový
Prodlužovací vedení
snímače ABS
449 723 003 0
449 723 018 0
449 723 023 0
449 723 030 0
449 723 040 0
449 723 080 0
449 723 100 0
449 723 150 0
0,3 m
1,8 m
2,3 m
3m
4m
8m
10 m
15 m
TEBS E
4pólový
Cod. A
Zásuvka ABS
2pólový
IVTM:
446 220 010 0
449 913 050 0
5m
TEBS E
8pólový
Cod. C
Bajonet DIN
7pólový
Reléový ventil EBS
480 207 001 0
449 429 010 0
449 429 030 0
449 429 080 0
449 429 130 0
1m
3m
8m
13 m
TEBS E
8pólový
Cod. B
3x bajonet DIN
Reléový ventil ABS
472 195 037 0
449 436 030 0
449 436 080 0
3m
8m
TEBS E
8pólový
Cod. B
Bajonet DIN
4pólový
Indikátor opotřebení
449 816 013 0
449 816 030 0
1,3 m
3m
TEBS E
4pólový
Cod. B
6 konektorů ABS
127
10 Trailer EBS E1
Příloha
Přehled kabelů
Použití
Číslo výrobku
Délka
Připojení A
(modulátor)
Připojení B
(součást)
Diagnostický kabel CAN
(pouze pro verzi Premium)
Upozornění: Pouze
diagnostický kabel
pro připojení interface
446 300 348 0
449 611 030 0
449 611 040 0
449 611 060 0
449 611 080 0
3m
4m
6m
8m
TEBS E
4pólový
Cod. B
Diagnostická
zásuvka se žlutou
krytkou
SmartBoard
446 192 110 0
449 911 040 0
449 911 060 0
449 911 120 0
4m
6m
12 m
TEBS E
8pólový
Cod. C
Bajonet DIN
7pólový
Telematika na zásuvce
„Subsystems“
449 914 010 0
1m
TEBS E
8pólový
Cod. C
Bajonet DIN
4pólový
8pólový, univerzální
449 437 020 0
449 437 060 0
2m
6m
TEBS E
8pólový
Cod. C
8x otevřený
Dálkové ovládání ECAS
449 628 050 0
5m
TEBS E
8pólový
Cod. C
Zásuvka „Dálkové
ovládání ECAS“
Externí ECAS k TEBS E
449 438 050 0
449 438 080 0
5m
8m
TEBS E
4pólový
Cod. B
otevřený konec se
spojením PG
Rozdělovač GIO Y (k
použití s kabely TEBS D
449 752 000 0 a
449 762 000 0)
449 629 022 0
0,4/0,4 m
TEBS E
4pólový
Cod. B
2 x 3 pólový
konektor ABS
Snímač ABS + GIO 6/7
449 818 022 0
0,4/0,4 m
TEBS E
4pólový
Cod. B
2 a 3 pólový
konektor ABS
SmartBoard + IVTM
449 916 182 0
449 916 253 0
0,4/4 m
6/6 m
TEBS E
8pólový
Cod. C
2x bajonet DIN
7pólový
128
Příloha
Trailer EBS E1
10
Přehled kabelů
Použití
Číslo výrobku
Délka
Připojení A
(modulátor)
Připojení B
(součást)
Ovládací box ECAS
449 627 060 0
6m
TEBS E
8pólový
Cod. C
Bajonet DIN
7pólový
Rozdělovací kabel
449 356 023 0
24 N / Pomoc při rozjezdu / 449 356 010 0
Nucené spuštění
1,0/0,4 m
4/0,25 m
TEBS E
4pólový Cod. C
4pólový Cod. B
2pólový
Bajonet DIN
4pólový
Připojení 24 N
449 350 010 0
1m
TEBS E
4pólový
Cod. C
Bajonet DIN
4pólový
Kabel adaptéru
449 819 010 0
1m
TEBS E
4pólový Cod. B
2pólový
Adaptér pro 2-okruhový
ventil zvedací nápravy
463 084 010 0
894 601 135 2
0,15 m
Telematika na GIO 5
449 915 010 0
449 915 120 0
1m
12 m
TEBS E
4pólový
Cod. B
Bajonet DIN
4pólový
Napájecí kabel s
rozpojovacím místem
449 353 110 0
449 353 140 0
11 m
14 m
TEBS E
8pólový
Cod. A
ISO 7638
Zásuvka
Mechanický spínač brzdy
finišeru (není určeno pro
přibližovací spínače)
449 763 100 0
10 m
TEBS E
2pólový
kulatý pro
rozdělovač GIO
2pólový, otevřený
Ventil ECAS nebo LACVIC
449 761 030 0
3m
TEBS E
3pólový
kulatý pro
rozdělovač GIO
4pólový
Bajonet DIN
SmartBoard + dálkové
ovládání ECAS
449 912 234 0
7 m/5 m
TEBS E
8pólový
Cod. C
Zásuvka dálkového
ovládání ECAS +
bajonet DIN
129
10 Trailer EBS E1
Příloha
10.4 Vlastnosti / funkce GIO modulátoru TEBS E
Tato elektronika je k dispozici ve dvou variantách (Standard a Premium).
Varianta:
Číslo výrobku:
Max. systém ABS
Standard
Premium
480 102 03. 0 480 102 06. 0
2S/2M
4S/3M
Roll Stability Support (RSS)
X
X
Napájení brzdového světla (24N)
X
X
GIO 1-4
GIO 1-7
Počet koncových stupňů GIO
4
10
Počet analogových vstupů
2
2
Reléový ventil EBS/ABS
-
X
Přípojka CAN 5 V pro subsystémy (IVTM, telematika, SmartBoard)
1
2
Přípojka TCE pro ovládání osvětlení a pomoci při couvání
X
X
Ovládací box ECAS / dálkové ovládání ECAS/ ovládání přes spínač
-
X
Ovládání soupravy ECAS
-
X
IVTM
X
X
SmartBoard
X
X
Funkce GIO
Nejvýše 4
funkce GIO
na 4
přípojkách
Nejvýše 13
funkce GIO
na 7
přípojkách
Zvedací náprava 1
(s ventilem zvedací nápravy nebo s ventilem ECAS)
pouze ventil
zvedací
nápravy
X
Zvedací náprava 2
(s ventilem zvedací nápravy nebo s ventilem ECAS)
pouze ventil
zvedací
nápravy
X
ISS 1 (např. ventil RTR)
X
X
ISS 2 (např. uzamknutí řiditelné nápravy)
X
X
Pomoc při rozjezdu
X
X
Nucené spouštění zvedací nápravy (náprav), manuální zásah řidiče
X
X
Pomoc při manévrování
X
X
Automatické snížení zatížení točnice
X
X
Ukazatel opotřebení brzdového obložení (BVA)
X
X
Volně konfigurovatelná digitální funkce s výstupem
X
X
Volně konfigurovatelná analogová funkce s výstupem
X
X
Přípojka „brzda finišeru“
X
X
Zásuvky GIO
130
Příloha
Trailer EBS E1
10
Nejvýše 4
funkce GIO
na 4
přípojkách
Nejvýše 13
funkce GIO
na 7
přípojkách
Přípojka „externí snímač zatížení nápravy
X
X
Přípojka „externí snímač požadovaného tlaku“
X
X
Přípojka „1-bodová regulace ECAS“
-
X
Přípojka „spínač výšky vyklápění“
-
X
Přípojka „snímač mechanického pérování
-
X
Výstraha proti překlopení
X
X
Uzamknutí řiditelné nápravy
X
X
Funkce uvolnění
X
X
Funkce uvolnění brzdy
X
X
Jízdní výška II
-
X
Pomoc při rozjezdu – terénní vozidlo
X
X
Přibližovací spínač pro brzdu finišeru
-
X
Výšku vyklápění lze použít jako jízdní výšku IV
-
X
Funkce GIO
131
10 Trailer EBS E1
Příloha
10.5 Schémata GIO
Schémata GIO
V síti Internet otevřete stránku www.wabco-auto.com => English.
Klikněte na katalog výrobků INFORM => Index.
Do pole pro vyhledávání zadejte pojem Wiring diagram (Schéma zapojení).
Klikněte na položky Detail => Application => Trailer EBS E (Vlastnost => Použití => Trailer EBS E).
Schémata GIO popsaná v tomto systémovém popisu nepodléhají změnovému řízení.
Přípojky a funkce GIO
841 802 ... 0
Varianta
150
151
152
153
154
155
156
Druh vozidla
SA = návěs
ZA = přívěs s centrální nápravou
DA = točnicový přívěs
SA
ZA
SA
ZA
SA
ZA
SA
ZA
DA
SA
ZA
DA
Standard
2 zvedací
nápravy
Přidržení
zbytkového
tlaku na
zvedací
nápravě 1
Externí
snímač
požadovaného
tlaku
Mechanické
pérování
Mechanické
pérování
X
X
X
X
Označení
Standard s 2
zvedacími
nápravami
Standard
X
X
Funkce (zkratky použité v
diagnostickém programu)
Spínač výšky vyklápění (D-sw)
Snímač/-e výšky (LS)
ECAS: zvedání a spouštění se zvedací
nápravou (ECAS)
ECAS: zvedání a spouštění (ECAS)
Brzda finišeru (FB)
BVA – Indikátor opotřebení brzdového
obložení (LWI)
X
Nucené spuštění (FL)
X
X
Pomoc při manévrování (MH)
X
Pomoc při rozjezdu s přidržením
zbytkového tlaku (TH+)
X
Pomoc při rozjezdu (TH)
X
X
X
X
2-okruhové LACV (ILS)
1-okruhové LACV (ILS)
X
X
X
X
ISS (RTR)
X
X
X
X
Externí tlakový snímač zatížení přední
nápravy RSS (ALS)
Externí snímač požadovaného tlaku (DPS)
132
X
X
X
Příloha
Trailer EBS E1
10
841 802 ... 0
Varianta
157
158
159
190
191
192
194
195
Druh vozidla
SA = návěs
ZA = přívěs s centrální nápravou
DA = točnicový přívěs
SA
ZA
SA
ZA
SA
ZA
SA
ZA
SA
ZA
SA
ZA
SA
ZA
SA
ZA
1-bodové
1-bodové
ECAS
ECAS s
s 2okruhovým 1okruhovým
Označení
LACV
LACV a
2okruhovým
blokem
ECAS
Šoupátkový
ventil s
funkcí RTR
1-bodové
ECAS s
ECAS s
1-bodové
1-bodové
ECAS s
1okruhovým 1okruhovým
ECAS s
ECAS s
2okruhovým
LACV a
LACV
1okruhovým 1okruhovým
blokem
udržováním
LACV a
LACV a
ECAS
zbytkového
2okruhovým 2okruhovým
tlaku
blokem
blokem
ECAS
ECAS
Funkce (zkratky použité v diagnostickém systému)
Spínač výšky vyklápění (D-SW)
X
X
X
X
X
X
X
Snímač/-e výšky (LS)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ECAS: zvedání a spouštění se zvedací
nápravou (ECAS)
ECAS: zvedání a spouštění (ECAS)
X
X
Brzda finišeru (FB)
X
X
X
X
X
X
X
BVA – Indikátor opotřebení brzdového
obložení (LWI)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nucené spuštění (FL)
X
Pomoc při manévrování (MH)
Pomoc při rozjezdu s přidržením
zbytkového tlaku (TH+)
Pomoc při rozjezdu (TH)
X
X
X
X
2-okruhový LACV (ILS)
1-okruhový LACV (ILS)
X
X
X
ISS (RTR)
X
X
X
IN/OUT
GIO 6
X
Externí tlakový snímač zatížení přední
nápravy RSS (ALS)
Externí snímač požadovaného tlaku
(DPS)
X
Zvláštní případy použití – návěsy
Popis
GIO 1
GIO 2
GIO 3
GIO 4
GIO 5
GIO 7
841 802 196 0 – Zvláštní schémata pro cisterny
Snímač výšky + zvedací náprava 2
X
1-bodová regulace ECAS, zvedání a
spouštění
1. zvedací náprava a pomoc při rozjezdu
X
X
3. vlečená náprava a pomoc při
manévrování - ovládání pomocí tlačítek
X
Nucené spuštění
ISS1 pro odvzdušnění pružinových válců
při otevřené klapce skříně armatury
(Interlock)
Napájení přes 24 N prostřednictvím
elektroniky cisterny při vyprázdňování s
vypnutým zapalováním (pro potřebné
funkce ECAS)
X
X
X
X
133
10 Trailer EBS E1
Popis
Příloha
GIO 1
GIO 2
GIO 3
GIO 4
GIO 5
IN/OUT
GIO 6
GIO 7
841 802 197 0 – Zvláštní schémata pro cisterny
Senzor výšky
X
Zvedací náprava 1
X
1-bodová regulace ECAS, zvedání a
spouštění
X
1. zvedací náprava a pomoc při rozjezdu
X
3. vlečená řízená náprava
Nucené spuštění
X
ISS1 pro odvzdušnění pružinových válců
při otevřené klapce skříně armatury
X
ISS2 pro uzamknutí řízené nápravy
X
Napájení přes 24N prostřednictvím
elektroniky cisterny při vyprázdňování s
vypnutým zapalováním (pro funkce ECAS)
X
841 802 199 0 – Zvláštní schémata pro brzdu finišeru
Pomoc při rozjezdu a spínač brzdy finišeru
zapnutí / vypnutí
Zvedací náprava 1 (LACV)
X
X
Zvedání a spouštění ECAS
X
Přibližovací spínač a snímač výšky
X
Telematika
X
BVA
X
Zvedací náprava 2 (LACV)
X
841 802 198 0 – Zvláštní schémata pro brzdu finišeru
Pomoc při rozjezdu a spínač brzdy finišeru
zapnutí / vypnutí
1-bodová regulace ECAS,
zvedání a spouštění
1-bodová regulace ECAS,
zvedací náprava 1
Snímač výšky a přibližovací spínač použitý
jako spínač výšky vyklápění
Zvedací náprava 2 (LACV)
134
X
X
X
X
X
Příloha
Trailer EBS E1
10
135
10 Trailer EBS E1
136
Příloha
Příloha
Trailer EBS E1
10
137
10 Trailer EBS E1
138
Příloha
Příloha
Trailer EBS E1
10
139
10 Trailer EBS E1
140
Příloha
Příloha
Trailer EBS E1
10
141
10 Trailer EBS E1
142
Příloha
Příloha
Trailer EBS E1
10
143
10 Trailer EBS E1
144
Příloha
Příloha
Trailer EBS E1
10
145
10 Trailer EBS E1
146
Příloha
Příloha
Trailer EBS E1
10
147
10 Trailer EBS E1
148
Příloha
Příloha
Trailer EBS E1
10
149
10 Trailer EBS E1
Příloha
10.6 Brzdová schémata
Brzdová schémata
V síti Internet otevřete stránku www.wabco-auto.com => English.
Klikněte na katalog výrobků INFORM => Index.
Do pole pro vyhledávání zadejte pojem Wiring diagram (Schéma zapojení).
Klikněte na položky Detail => Application => Trailer EBS E (Vlastnost => Použití => Trailer EBS E).
Brzdová schémata popsaná v tomto systémovém popisu nepodléhají změnovému řízení.
Náprava
Systém
ABS
Číslo
Tristop
Ochranný
ventil
proti
přetížení
PEM
TCE
RSS
Točnicové
přívě-sy
Mechanické
pérování
Příavný
přívěs
PREV
Modulátor
přední
nápravy
Poznámka
Návěsy
1
2S/2M
841 701 180 0
(v příloze)
x
x
x
2
4S/2M
2S/2M
841 701 190 0
x
x
x
2
4S/3M
841 701 191 0
x
x
x
3
4S/3M
841 701 050 0
x
3
4S/2M
2S/2M
841 701 100 0
x
3
4S/2M
2S/2M
841 701 101 0
x
x
3
2S/2M
841 701 102 0
x
x
3
4S/2M+
1M
841 701 103 0
x
x
3
4S/2M
2S/2M
841 701 104 0
x
3
4S/2M+
1M
841 701 105 0
x
3
4S/2M
2S/2M
841 701 106 0
(v příloze)
x
x
x
3
2S/2M
841 701 107 0
x
x
x
Select Low
3
2S/2M
841 701 108 0
x
x
Select Low
(reléový
ventil)
3
2S/2M
841 701 109 0
x
x
Select Low
(reléový
ventil)
3
4S/2M
2S/2M
841 701 110 0
(v příloze)
x
x
x
3
4S/3M
841 701 111 0
x
x
x
3
2S/2M
841 701 112 0
x
x
x
3
4S/3M
841 701 113 0
(v příloze)
x
x
x
3
4S/3M
841 701 114 0
x
x
150
x
x
x
x
x
Select Low
x
Select Low
(reléový
ventil)
Příloha
Ochranný
ventil
proti
přetížení
RSS
Točnicové
přívě-sy
Mechanické
pérování
Trailer EBS E1
Příavný
přívěs
Náprava
Systém
ABS
Číslo
Tristop
3
4S/2M
841 701 115 0
x
4
4S/3M
841 701 050 0
x
4
4S/3M
841 701 051 0
x
4
4S/3M
841 701 052 0
x
x
x
PEM
TCE
x
PREV
Modulátor
přední
nápravy
10
Poznámka
Nezávislé
zavěšení kol
x
x
x
Select Low
1.náprava
(reléový
ventil)
Přívěsy s centrální nápravou
1
2S/2M
841 601 290 0
x
x
x
2
4S/2M
2S/2M
841 601 280 0
(v příloze)
x
x
x
2
4S/3M
841 601 281 0
x
x
2
4S/2M
2S/2M
841 601 282 0
(v příloze)
x
x
2
4S/2M
2S/2M
841 601 283 0
x
2
4S/2M
2S/2M
841 601 284 0
x
2
4S/2M
2S/2M
841 601 285 0
x
3
4S/2M
2S/2M
841 601 300 0
x
x
Nápravnice
VB
x
x
x
x
Dolly
x
Obě nápravy
s tristop válci
Dolly / hydr.
pérování
x
x
x
Točnicové přívěsy
Volitelná
výbava
x
x
x
x
x
x
Volitelná
výbava
x
x
Volitelná
výbava
2
4S/3M
841 601 220 0
x
2
4S/3M
841 601 223 0
(v příloze)
x
2
4S/3M
841 601 224 0
(v příloze)
x
2
4S/3M
841 601 225 0
x
2
4S/3M
841 601 230 0
x
x
x
3
4S/3M
841 601 230 0
x
x
x
3
4S/3M
841 601 231 0
x
x
x
3
4S/3M
841 601 232 0
(see annex)
x
Volitelná
výbava
x
3
4S/3M
841 601 233 0
x
x
x
x
x
x
x
Volitelná
výbava
151
10 Trailer EBS E1
152
Příloha
Příloha
Trailer EBS E1
10
153
10 Trailer EBS E1
154
Příloha
Příloha
Trailer EBS E1
10
155
10 Trailer EBS E1
156
Příloha
Příloha
Trailer EBS E1
10
157
10 Trailer EBS E1
158
Příloha
Příloha
Trailer EBS E1
10
159
10 Trailer EBS E1
160
Příloha
Příloha
Trailer EBS E1
10
161
Trailer EBS E1
Index
Index
2
J
2-bodová regulace 50
Jízdní výška 35, 50, 52, 113, 117
Jízdní výška II 53
A
ABS 19, 47
K
Aktivační tlak 43
Kabel diagnostiky 69
Aktuální zatížení 62
Kalibrace 120
ALB
Diagnostický software 94
Senzor výšky 49, 72
Klidová funkce 46
AZR 42, 99
Kontrolní přípojka 112
B
M
Baterie 39, 79
Magnetický ventil ECAS 18, 33, 49, 56, 57
Bezpečnostní pokyny 10, 76
MAR 21
Brzda finišeru 69
Mechanické pérování 13, 19, 72, 116
Brzdová schémata 150
Modulátor Premium 26
Monitorování plnicího tlaku 47
D
Diagnostická paměť 40
Diagnostický kabel 89, 90
Diagnostický konektor 90
Diagnostický program TEBS E 90
Montáž kabelů 104
Montážní poloha 102, 118
Montážní předpis 102
MSR 20
Diagnostika CAN 41, 68, 89
N
Dvoubodová regulace 50
Napájení baterií 75
Napájení brzdového světla 38, 109, 130
E
ECAS 18, 33
Napájení přes brzdové světlo 16
Nastavený tlak 42
F
Návod k provedení zkoušky 99
Funkce nouzové brzdy 46
Nucené spuštění 67
Funkce uvolnění 76
O
I
ODR 75, 79, 83
IN/OUT 33, 39, 109
Osazení konektorů 98
Indikátor opotřebení 67, 79
Ovládací jednotka 19, 35, 53, 109, 130
digitální 30
Ovládací skříň 34, 109, 130
Informace o systému 98
Ovládání zvedací nápravy 67
IR 19
Ovládání zvedacích náprav 18
IVTM 31, 80, 109, 130
ECU 31
Kolový modul 31
Rozhraní CAN 26
162
P
Paměť jízd 84
Paměť provozních dat 75, 82, 83, 84
Index
Trailer EBS E1
Parametrová sada 90
Rozhraní pro přívěsy 89
PEM 14, 27, 102, 111, 114
RSS 38, 45, 60, 98, 102, 118
Plastová trubice 115
Diagnostický program 93
Plnicí tlak 14, 25, 46, 99
RTR 17
Počet zubů magnetického kola 118
Rychlostní signál 74
Počet zubů pólového kola 102
Rychlostní spínač 59
Počítadlo kilometrů 78
Počítadlo ujeté vzdálenosti 81
Podsystémy
Diagnostický program 94
Pólové kolo 13, 102
Pomoc při manévrování 60, 66
S
Sada snímačů ABS 28
Schémata 89, 90, 132, 150
Schémata GIO 89, 90, 132
Senzor výšky 33, 35, 48, 49, 72
ECAS 18
Pomoc při rozjezdu 61, 63
Posudek 21, 98, 99
Požadovaná výška 50, 52
Přednastavená výška 52
Předpis pro montáž
RSS 102, 118
Předstih 42
Montáž 116
Servisní signál 82
Signál – ABS aktivní 73
Signál – RSS aktivní 73
Signál rychlosti 51
SmartBoard 18, 36, 40, 53, 78, 81, 82, 85, 109, 130
Rozhraní CAN 26
PREV 14, 15, 111
Přibližovací spínač 69
Přidělení funkce konektorům 97
Protiblokovací systém
automatický 13
Provozní data 75, 79
Pomoc při rozjezdu 64
SmartBoard + IVTM 81
Směrnice ECE 13, 40, 99
Snímač otáček ABS 15, 19
Snímač požadovaného tlaku, externí 72
Snímač tlaku ve vzduchojemu 39
R
Snímač zatížení nápravy 25, 39, 60
Redundantní ventil 15, 28, 41
Snímače ABS 28
Regulace brzdného tlaku
Snížení zatížení točnice
automatické 61
zátěžová 13
dynamické 66
Regulace rozvoru kol 65
dynamická 60
Spínač vykládací výšky 55
Regulace tlaku 38
Standardní modulátor 26
Regulace zvedací nápravy 56, 58, 67
Stav zatížení 39, 42
Reléový ventil 37
Subsystémy 26, 108, 109, 130
Reléový ventil ABS 20, 28
Systém pneumatického pérování 33
Přípojka 25
Reléový ventil EBS 20, 27, 39
Přípojka 25
Řízená náprava 20, 45, 59, 74
Rozhraní 69
Rozhraní přívěsu 25, 38, 40
Systém vzduchového pérování 32
T
TCE 32, 33, 39, 109, 131
Telematika 40, 109, 130
Rozhraní CAN 26
Test systému 38
163
Trailer EBS E1
Index
Tlak ve vzduchojemu
Regulace tlaku 41
Tlakový snímač 29, 39
hydraulický 29
U
Ukazatel opotřebení 67, 130
Ukazatel opotřebení brzdového obložení 67, 130
Utahovací moment 116
Uzamknutí řízené nápravy 77
V
Varovná kontrolka 39, 40, 47, 101
Plnicí tlak 25
Varovné zařízení 40
Varovný signál 40
Ventil pneumatického pérování 35
Ventil vzduchového pérování 17
Ventil zvedací nápravy 36, 56
pružinový 56
pružinový ventil 36
řízený impulzem 56
Vícenápravové agregáty 21
Vykládací výška 53, 55
Výrobní nastavení 102
Výstup dat o zatížení nápravy 82
Výstup GIO 67, 72, 73, 74
Vzduchové pérování 13, 17
Vzduchové pérování přívěsu 13
Z
Zadání požadované hodnoty 38
Zadání požadovaných hodnot 45
Zásuvka diagnostiky 68
Zatížení nápravy 39, 82
Záznamník událostí 85
Zkušební režim 46, 100
Změna zatížení kola
dynamická 51
statická 51
Zobrazení opotřebení brzdového obložení 79
164
Index
Trailer EBS E1
165
Trailer EBS E1
166
Index
American Standard in 1968 and spun off
in 2007. Headquartered in Brussels,
Belgium, WABCO employs more than
7,700 people in 31 countries worldwide.
In 2007, WABCO’s total sales were $2.4
billion. WABCO is a publicly traded
company and is listed on the New York
Stock Exchange with the stock symbol
WBC.
www.wabco-auto.com
© 2009 WABCO Všechna práva vyhrazena. 815 150 093 3/07.2008
WABCO Vehicle Control Systems is one
of the world's leading providers of
electronic braking, stability, suspension
and transmission automation systems
for heavy duty commercial vehicles.
Customers include the world’s leading
commercial truck, trailer, and bus
manufacturers. Founded in the U.S. in
1869 as Westinghouse Air Brake
Company, WABCO was acquired by
Download

10 Trailer EBS E1