Pomocná relé
Zelio
Napájecí zdroje
Phaseo
Výběrový katalog
2011
Obsah
běr
Í
e vý
j
N
u
Ě
h
N
obsa
ZOR
ků.
UPO katalog jších prv
o
Tent užívaně
o
p
j
e
n
Pomocná a programovatelná relé Zelio
p Zelio Relay – elektromechanická a polovodičová relé .......... 2 až 15
p Zelio Time – časová relé ..................................................... 16 až 23
pZ
elio Control – měřicí a kontrolní relé, teplotní regulátory .. 24 až 35
p Zelio Count – počítadla .........................................................36 a 37
p Zelio Analog – analogové převodníky . .................................38 a 39
p Zelio Logic – programovatelná relé .................................... 40 až 49
Napájecí zdroje a transformátory Phaseo
NOVINKA
p Modulární, optimální a kompaktní řada ................................
52 až 57
p Ekonomická a lineární řada . ................................................ 58 až 61
p Transformátory ..................................................................... 62 až 64
1
Paticová relé
Zelio Relay
Řada relé
Elektromechanická relé
Počet kontaktů *
1P
1 a 2P
2, 3 a 4P
Proud
6A
8 – 12 – 16 A
6 – 10 – 12 A
Způsob upevnění
Do patice
Do patice
Do patice
Typové označení
RSL
RSB
RXM
Strany
4a5
6a8
6a9
*) P
…přepínací kontakt
S…spínací kontakt
Výhody elektromechanických relé
• Široký výběr kontaktů
• Snadná instalace a údržba
• Standardizovaná patice
• Mechanická a LED indikace stavu kontaktů
• Testovací tlačítko a aretační páčka
• Elektricky oddělené vstupy a výstupy
2
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Polovodičová relé
2 a 3P
1, 2, 3 a 4P
1S
1S
10 A
15 A
10...45 A
10...125 A
Do patice
Do patice
DIN
Na panel
RUM
RPM
SSRD
SSRP
7, 10 a 11
7, 12 a 13
14 a 15
14 a 15
Výhody polovodičových (SSR) relé
• Neomezená životnost
•Š
iroký rozsah napájecího napětí
a velký vypínací proud
• LED signalizace stavu relé
• Tiché spínání
• Odolnost vůči vibracím
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
3
Zelio Relay
Elektromechanická relé
Relé pro rozhraní RSL
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv
.
.
b
ZOR
o
ů
y
UPO katalog jších prvk elio Rela
nto
ně
uZ
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Typ relé
Relé pro rozhraní
RSL
Charakteristiky kontaktů
Jmenovitý tepelný proud Ith v A (teplota ≤ 55 °C)
6
Počet přepínacích kontaktů
1
1
Materiál kontaktů
AgSNo2
AgSNo2 – zlacený
Spínací napětí, min. / max. (V)
12 / a 400, c 300
100 / 1 500
1 / a 250, c 300
1 / 1 500
Spínaný výkon, min. / max. (mA / VA)
6
Charakteristiky cívky
0,17
Průměrná spotřeba (W)
Tolerance napájecího napětí
Typová označení
0,7...1,4 Un c
Napájení řídicího obvodu
12 V
RSL1AB4JD
RSL1GB4JD
c
24 V
RSL1AB4BD
RSL1GB4BD
48 V
RSL1AB4ED
RSL1GB4ED
60 V
RSL1AB4ND
RSL1GB4ND
Patice
Samotná patice s LED a ochranným obvodem
Typ patice
Se šroubovými svorkami
S pružinovými svorkami
RSLZVA1
RSLZRA1
RSLZVA2
RSLZRA2
Pro relé
Pracovní napětí
12 a 24 V RSL1pB4JD
a/c
RSL1pB4BD
48 a 60 V RSL1pB4ED
RSL1pB4ND
110 V
RSL1pB4ND
RSLZVA3
RSLZRA3
230 V
RSL1pB4ND
RSLZVA4
RSLZRA4
Příslušenství pro všechny patice
Popisovací štítek na patici
RSLZ5
Propojovací sběrnice
RSLZ2
Izolační přepážka
RSLZ3
Sestava relé a patice
Sestava relé a patice
Typ patice
Se šroubovými svorkami
S pružinovými svorkami
Pracovní napětí
12 V
RSL1PVJU
RSL1PRJU
a/c
24 V
RSL1PVBU
RSL1PRBU
48 V
RSL1PVEU
RSL1PREU
110 V
RSL1PVFU
RSL1PRFU
230 V
RSL1PVPU
RSL1PRPU
Poznámka: Vše dodáváno v množství po 10 kusech.
4
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Relay
Elektromechanická relé
Relé pro rozhraní RSL
Rozměry (mm)
RSL 1PRpp (pružinové svorky)
51,5
6,2
101
95
35,3
30,1
RSL 1PVpp (šroubové svorky)
6,2
51,5
78,6
6,2
6,2
78,6
RSL 1pppp
3,5±0,5
11,34 (1) (1) 1,9
Max. 5
1 přepínací kontakt
14
Max. 28
11
12
A1
3,78
Max. 15
A2
(1) 5,04 mm.
RSL ZRpp (pružinové svorky)
51,5
6,2
101
95
35,3
30,1
RSL ZVpp (šroubové svorky)
6,2
51,5
78,6
6,2
6,2
78,6
Schémata připojení
RSL ZVpp (šroubové svorky)
RSL ZRpp (pružinové svorky)
12
12
11
11
14
14
A1
A2
Ochranný
obvod
14
A1
11
A2
Ochranný
obvod
14
11
12
12
A1
A1
A2
A2
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
5
Zelio Relay
Elektromechanická relé
Relé pro rozhraní a miniaturní relé
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv
.
.
b
ZOR
o
ů
y
UPO katalog jších prvk elio Rela
nto
ně
uZ
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Typ relé
Relé pro rozhraní
RSB
Charakteristiky kontaktů
Miniaturní relé
RXM
Jmenovitý tepelný proud Ith v A
8
12
16
12
10
6
3
Počet přepínacích kontaktů
2
1
1
2
3
4
4
Materiál kontaktů
AgNi
AgNi
AgNi
AgNi
AgNi
AgNi
Spínané napětí, min. / max. (V)
5 / a 400, c 300
Spínaný výkon, min. / max. (mA / VA)
5 / 2 000
17 / a 250, c 250
5 / 3 000
5 / 4 000
10 / 3 000
10 / 2 500
AgAu
5 / 250 a / c
10 / 1 500
3 / 750
Charakteristiky cívky
Průměrná spotřeba
0,75 VA / 0,45 W
1,2 VA / 0,9 W
Tolerance napájecího napětí
0,8 / 0,85…1,1 Un (50/ 60 Hz nebo c)
0,8…1,1 Un (50 / 60 Hz nebo c)
(1)
Typová označení
–
–
Napájecí napětí cívky
6V
RSB2A080RD
RSB1A120RD RSB1A160RD –
–
c
12 V
RSB2A080JD RSB1A120JD RSB1A160JD RXM2AB2JD
24 V
RSB2A080BD RSB1A120BD RSB1A160BD RXM2AB2BD RXM3AB2BD RXM4AB2BD RXM4GB2BD
48 V
RSB2A080ED RSB1A120ED RSB1A160ED RXM2AB2ED RXM3AB2ED RXM4AB2ED RXM4GB2ED
60 V
RSB2A080ND RSB1A120ND RSB1A160ND –
–
–
–
110 V
RSB2A080FD RSB1A120FD RSB1A160FD RXM2AB2FD
RXM3AB2FD
RXM4AB2FD
RXM4GB2FD
Napájecí napětí cívky
24 V
RSB2A080B7 RSB1A120B7 RSB1A160B7 RXM2AB2B7
RXM3AB2B7
RXM4AB2B7
RXM4GB2B7
a
48 V
RSB2A080E7 RSB1A120E7 RSB1A160E7 RXM2AB2E7
RXM3AB2E7
RXM4AB2E7
RXM4GB2E7
120 V
RSB2A080F7
RXM4GB2F7
220 V
RSB2A080M7 RSB1A120M7 RSB1A160M7 –
230 V
240 V
RSB1A120F7 RSB1A160F7 RXM2AB2F7
(1)
(1)
–
–
–
–
RXM3AB2JD
RXM4AB2JD
RXM4GB2JD
RXM3AB2F7
RXM4AB2F7
–
–
RSB2A080P7 RSB1A120P7 RSB1A160P7 RXM2AB2P7
RXM3AB2P7
RXM4AB2P7
RXM4GB2P7
RSB2A080U7 RSB1A120U7 RSB1A160U7 –
–
–
RXM4GB2U7
RXZE2M114
Patice pro relé
Typ patice
RSB
RXM
Oboustranná s možností umístění ochranného modulu
Šroubové svorky
–
–
–
RXZE2M114 (3) –
RXZE2M114
Třmenové svorky
–
–
–
RXZE2M114M (3) –
RXZE2M114M RXZE2M114M
Jednostranná s možností umístění ochranného modulu
RSZE1S48M RSZE1S35M RSZE1S48M(2) RXZE2S108M RXZE2S111M RXZE2S114M RXZE2S114M
Ochranné moduly
Dioda
6…230 V c
24…60 V a
RZM040W
RXM040W
RC člen
RZM041BN7
RXM041BN7
RZM041FU7
RXM041FU7
Varistor
110…240 V a
6…24 V c nebo a
RZM021RB (4)
RXM021RB
24…60 V c nebo a RZM021BN (4)
110…230 V c nebo a RZM021FP (4)
RXM021BN
Multifunkční časovač
Příslušenství
RXM021FP
24 V c nebo a
–
–
240 V c nebo a
24…230 V c nebo a
–
–
–
–
Upevňovací spona – plastová
RSZR215
RXZR335
Upevňovací spona – kovová
–
RXZ400
Popisovací štítek na patici
Sběrnicová spojka
2pólová
RSZL300
RXZL420 (kromě RXZE2M114)
–
RXZS2
Adaptér pro montáž na DIN
–
RXZE2DA
Adaptér pro montáž na panel
–
RXZE2FA
(1) Uvedená typová označení jsou pro volbu relé se signalizační LED. Pro volbu relé bez signalizační LED změňte v typovém označení číslici 2 na 1. Příklad: RXM2AB2JD se změní na RXM2AB1JD.
(2) Při montáži relé RSB 1A160 pp s touto paticí propojte paralelně svorky kontaktů 11 a 21, 14 a 24, 12 a 22.
(3) Maximální proud 10 A.
(4) Se signalizační LED.
6
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Relay
Elektromechanická relé
Univerzální a výkonová relé
Univerzální relé
RUM
Výkonová relé
RPM
Válcové
Ploché
10
10
3
10
10
15
15
15
15
2
3
3
2
3
1
2
3
4
AgNi
AgNi
AgNi
AgNi
AgNi
AgNi
AgNi
10 / 3 750
10 / 3 750
10 / 3 750
10 / 3 750
2…3 VA / 1,4 W
0,9 VA / 0,7 W
1,2 VA / 0,9 W
1,5 VA / 1,7 W
1,5 VA / 2 W
0,8…1,1 Un (50 / 60 Hz nebo c)
0,8…1,1 Un (50 / 60 Hz nebo c)
17 / 250 a / c
10 / 2 500
10 / 2 500
AgAu
AgNi
5 / 250 a / c
17 / 250 a / c
3 / 750
10 / 2 500
17 / 250 a / c
10 / 2 500
(1)
(1)
–
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
RUMC2AB2JD
RUMC3AB2JD
–
RUMF2AB2JD
RUMF3AB2JD
RPM12JD
RPM22JD
RPM32JD
RPM42JD
RUMC2AB2BD
RUMC3AB2BD
RUMC3GB2BD
RUMF2AB2BD
RUMF3AB2BD
RPM12BD
RPM22BD
RPM32BD
RPM42BD
RUMC2AB2ED
RUMC3AB2ED
RUMC3GB2ED
RUMF2AB2ED
RUMF3AB2ED
RPM12ED
RPM22ED
RPM32ED
RPM42ED
–
–
–
–
–
–
–
–
–
RUMC2AB2FD
RUMC3AB2FD
–
RUMF2AB2FD
RUMF3AB2FD
RPM12FD
RPM22FD
RPM32FD
RPM42FD
RUMC2AB2B7
RUMC3AB2B7
RUMC3GB2B7
RUMF2AB2B7
RUMF3AB2B7
RPM12B7
RPM22B7
RPM32B7
RPM42B7
RUMC2AB2E7
RUMC3AB2E7
RUMC3GB2E7
RUMF2AB2E7
RUMF3AB2E7
RPM12E7
RPM22E7
RPM32E7
RPM42E7
RUMC2AB2F7
RUMC3AB2F7
RUMC3GB2F7
RUMF2AB2F7
RUMF3AB2F7
RPM12F7
RPM22F7
RPM32F7
RPM42F7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
RUMC2AB2P7
RUMC3AB2P7
RUMC3GB2P7
RUMF2AB2P7
RUMF3AB2P7
RPM12P7
RPM22P7
RPM32P7
RPM42P7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
RUM
RPM
RUZC2M
RUZC3M
RUZC3M
–
–
RPZF1
RPZF2
RPZF3
RPZF4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
RUZSC2M
RUZSC3M
RUZSC3M
RUZSF3M
RUZSF3M
–
–
–
–
1 a 2 póly
3 a 4 póly
RUW240BD
RXM040W
RUW240BD
–
RXM041BN7
–
RUW241P7
RXM041FU7
RUW241P7
–
RXM021RB
–
–
RXM021BN
–
–
RXM021FP
–
RUW242B7
–
RUW242B7
RUW242P7
–
RUW242P7
RUW101MW
–
RUW101MW
–
–
RUZC200
RPZR235 (pro 1pólové relé)
RUZL420
–
RUZS2
–
–
RPZ1DA
RXZE2DA
RPZ3DA
RPZ4DA
–
RPZ1FA
RXZE2FA
RPZ3FA
RPZ4FA
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
7
Zelio Relay
8
Elektromechanická relé
Relé pro rozhraní RSB
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Relay
Elektromechanická relé
Miniaturní relé RXM
Rozměry (mm)
Pohled ze strany pinů
RXM 2
RXM 3
= =
21
7
40
RXM 4
= = =
27
6,5 6 4 4
Společné pohledy
RXM pppppp
6
21
2,5
21
2,5
2,5
2,5
13,5
4,5
2,5
13,5
2,5
13,5
RXZ E2M114
RXZ E2M114M
43
40
19
17
25,5
(4)
24
6
44
34
8
7
6
44
8
14
5
42
32
22 12
4
3
2
41
31
21
13
11
12
11
10
9
32
22
12
4
3
2
1
A2
14
(3)
A1
13
41
31
21
12
11
10
9
39,5
11
(2)
(2)
A2
(3)
7
21
3,5
9
30
1
A1
14
50
23
5
80
(1)
24 14
7
40
42
61
79
(1)
34
7
23,5
67
27
30
69
Společný boční pohled
RXZ E2S108M
RXZ E2S111M
RXZ E2S114M
61
19
41
12
11
9
31
44
8
14
5
34
42
4
12
1
32
21
9
24
6
31
21 11
12
44
11
34
10 9
24 14
4
8
42
7
32
6
5
22 12
1
4
3
2
14
5
22
3
41
7
11
8
12
1
(2)
(5)
29
23
7
70
3,5
(3)
A2
A1
14
13
38
38
(1)
38
79
2
A2
A1
14
13
A2
A1
14
13
23,5
23,5
23,5
27
27
27
(1) Relé.
(2) Ochranný modul.
(3) Upevňovací spona.
(4) 2 zvětšené otvory
Ø 3,5 × 6,5.
(5) 2 sběrnicové propojky.
Schémata připojení
A2
A1
32
34
RXM 4ppppp
31
24
21
22
14
11
12
A2
A1
42
44
12
RXM 3ppppp
41
11
14
RXM 2ppppp
1
4
1
2
3
12
5
42
8
12
22
32
4
5
6
14
9
44
12
14
7
24
8
34
9
11
13
41
14
11
13
21
31
14
A1
A2
Symboly znázorněné zeleně
odpovídají značení NEMA.
A1
A2
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
9
Zelio Relay
Elektromechanická relé
Univerzální relé RUM
Rozměry (mm)
RUM Fpp
6
55
34
34
RUM Cpp
34
Společný boční pohled
6
53
34
RUZ C2M
RUZ C3M
22
24
22
6
12 14
5
4
34
32
24
22
14
12
9
8
7
5
3
4
6
2 × Ø 3,1
4
5
(1)
3
7
3
8
2
9
2 × Ø 3,1
5
4
75
6
(3)
7
3
10
1
8
2
(2)
A2
A2
7
21
7
11
8
27
63
37
37
11
INPUT A1
2
INPUT A2
7
A2 A2
A1
1
1
INPUT A1
2
INPUT A2
10
2
10
31
10
21
11
30
30
38
38
11 A1
6
1
2
89
93
RUZ SC2M
RUZ SC3M
45
63
19
19
22
5
24
6
92
5
4
6
(1)
(3)
105
4
29
75
102
(2)
A2
7
(4)
24
7
14
3
32
22
12
8
5
4
1
40
(2)
34
9
7 6 5
8
4
3
9
10
2
11 1
2
8
11
1
Ø4
3
7
21
6
40
(3)
31
11
92
Ø4
12
4
14
3
A1
2
A2
10
(4)
30
29
36
75
4
(1)
11
1
21
8
A1
2
32
36
102
105
(1) Relé.
(2) Ochranný modul.
(3) Upevňovací spona.
(4) 2 sběrnicové propojky.
10
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Relay
Elektromechanická relé
Univerzální relé RUM
Rozměry (mm)
RUZ SF3M
63
21
9
31
8
24
6
34
5
14
4
11
7
22
32
12
3
2
1
92
(1)
(3)
(2)
A2
B
(4)
46
29
4
27
A1
A
36
104
(1) Relé.
(2) Ochranný modul.
(3) Upevňovací spona.
(4) 2 sběrnicové propojky.
Schémata připojení
RUM C2ABppp
12
4
14
A1
RUM F2ABppp
22
5
3
6
2
7
+
1
11
24
A2
1
3
22
6
14
7
24
9
11
A (+)
21
B( )
A1
A2
24
7
5
12
4
8
14 3
A1
32
9 34
2
+
10
1
11
A2
A1
22
24
21
32
34
31
12
RUM F3ABppp
21
6
22
14
11
A2
A1
32
34
31
22
21
RUM F3ABppp
RUM C3ppppp
12
4
8
21
24
14
12
A2
A1
11
24
22
RUM C3ppppp
21
12
11
14
RUM p2ABppp
A2
1
2
3
12
4
32
5
22
6
14
7
34
8
24
9
11
A (+)
31
21
B( )
A1
A2
11
31
Symboly znázorněné zeleně odpovídají značení NEMA.
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
11
Zelio Relay
Elektromechanická relé
Výkonová relé RPM
Rozměry (mm)
RPM 1
2
27
6,5 6 5
3,5
4,5
6
2,5
2,5
14
7
Společný boční pohled
RPM 2
RPM 3
RPM 4
4,5 4,5 4,5
7
39
7
4,5
4,5 4,5 4,5 4,5
27
27
6,5 6 5 4
4,5 4,5
21
31
10
27
41
10
10
40
10
10
10
15
RPZ F2
8
5
12
42
4
12
1
13
11
41
11
9
12
9
4
8
21
19
30
80
26
76
RPZ F3
RPZ F4
Ø4,5 × 6
22
42
2
10
21
42
32
3
14
5
22
2
A2
12
1
A1
13
41
11
9
24
6
14
13
41
12
A1
34
7
4
68
1
40
A2
14
4
44
8
12
4
68
80
4
8
14
5
40
24
6
4
44
8
Ø4,5 × 6
40
19
30
30
12
40
Společný boční pohled
12
4
A1
13
4
A2
14
17
71
76
68
80
A1
40
80
4
A2
14
14
40
44
5
40
14
1
31
Ø4,5 × 6
19
19
40
RPZ F1
11
31
21
10
28
36
37
46
40
50
11
9
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Relay
Elektromechanická relé
Výkonová relé RPM
Schémata připojení
A2
A1
22
21
11
5
24
1
12
14
12
A2
RPM 2ppp
A1
14
11
12
RPM 1ppp
14
9
11
3
4
14
5
24
6
14 ( )
11
7 (+)
21
8 ( )
A1
A2
A1
A2
A2
A1
44
41
42
32
34
31
24
21
22
4
42
14
2
22
11
A2
A1
44
41
1
12
12
RPM 4ppp
42
24
21
22
12
14
2
22
13 (+)
RPM 3ppp
11
1
12
1
2
3
4
12
22
32
42
5
6
8
5
6
7
8
14
9
24
10
44
12
14
9
24
10
34
11
44
12
11
13 (+)
21
41
14 ( )
11
13 (+)
21
31
41
14 ( )
A2
A1
A1
A2
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
13
Zelio Relay
Polovodičová relé
Polovodičová relé SSR
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv
.
.
b
ZOR
o
y
ů
UPO katalog jších prvk elio Rela
nto
ně
uZ
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Relé s SCR výstupem a spínáním v nule
Polovodičová relé s montáží na panel
SSRP
Specifikace vstupu
Rozsah řídicího napětí (V)
c 3...32
c 4...32
a 90...280
Minimální spínací napětí (V)
c 3
c 4
90 ef.
Maximální vypínací napětí (V)
c 1
c 1
10 ef.
a 24...280
a 48...530
Specifikace výstupu
Pracovní napětí (V)
Typová označení
Minimální zatěžovací proud
Maximální zatěžovací proud
a 48...660
0,15 A
a 24...280
a 48...530
a 48...660
0,04 A
10 A
SSRPCDS10A1
–
–
SSRPP8S10A1
–
–
25 A
SSRPCDS25A1
–
–
SSRPP8S25A1
–
–
50 A
SSRPCDS50A1
–
SSRPP8S50A1
–
–
90 A
–
–
–
SSRPCDS90A3
–
SSRPP8S75A2
–
75 A
–
SSRPCDS75A2
–
–
–
SSRPP8S90A3
125 A
–
–
SSRPCDS125A3
–
–
SSRPP8S125A3
Relé s SCR výstupem a spínáním v nule
Polovodičová relé s montáží na lištu DIN
SSRD
Specifikace vstupu
Rozsah řídicího napětí (V)
a 90...280
a 90...140
c 4...32
Minimální spínací napětí (V)
90 ef.
90 ef.
c 4
c 3
Maximální vypínací napětí (V)
10 ef.
10 ef.
c 1
c 1
c 3...32
Specifikace výstupu
Pracovní napětí (V)
Typová označení
a 24...280
Minimální zatěžovací proud
Maximální zatěžovací proud
0,15 A
10 A
SSRDP8S10A1
–
SSRDCDS10A1
–
20 A
SSRDP8S20A1
–
SSRDCDS20A1
–
30 A
SSRDP8S30A1
SSRDCDS30A1
–
45 A
–
–
SSRDF8S45A1
–
SSRDCDS45A1
Příslušenství
Příslušenství pro relé s montáží na panel
Chladič
SSRAH1
Tepelná vložka
SSRAT1
14
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Relay
Polovodičová relé
Polovodičová relé SSR
Rozměry (mm)
Relé SSR P
Tepelná vložka SSR AT1
45,5
35,5
=
47,7
55,1
58,4
47,3
Ø 4,5
4,6
=
42,4
47,1
66
Chladič SSR AH1
4,6
115,8
4,6
114,3
120,6
139,7
Relé SSR D 45 A
Ø 4,4
76,2
98,8
80
89,7
98,8
Ø 4,4
87,4
Relé SSR D 10…30 A
(1)
13,15
11,2
(1)
22,6
45,5
22,5
97,7
106,7
(1) Ø 4,4 × 5,5 prodloužený otvor.
(1) Ø 4,4 × 5,5 prodloužený otvor.
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
15
Zelio Time
Časová relé
Modulární a do panelu
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv
.
b
.
ZOR
o
ů
UPO katalog jších prvk elio Tim
nto
ně
uZ
e
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Modulární časové relé
s reléovým výstupem
šířky 17,5 mm
Zpožděné sepnutí (1) Multifunkční (1)
Funkce A, At
Funkce A, Ac, At, B,
Bw, C, D, Di, H, Ht
Možnost externího řízení
Ne
Ne
Ne
Napájecí napětí (V)
c 24 / a 24…240
c 24 / a 24…240
a / c 12…240
Časový rozsah
0,1 s…100 h
0,1 s…100 h
0,1 s…10 h
0,1 s…100 h
Počet výstupních přepínacích kontaktů
1 (8 A)
1 (8 A)
1 (5 A)
1 (8 A)
Typová označení
RE11RAMU
RE11RMMU
RE11RMEMU
RE11RMMW
Modulární časové relé
s reléovým výstupem šířky 17,5 mm
Asymetrický cyklovač (1)
Funkce L, Li
Zpožděné vypnutí (1)
Funkce H, Ht
Funkce C
Funkce B
Možnost externího řízení
Ne
Ne
Ne
Ne
Funkce A, At, B, C, D,
Di, H, Ht
Funkce A, Ac, At, B,
Bw, C, D, Di, H, Ht
Napájecí napětí (V)
c 24 / a 24…240
c 24 / a 24…240
c 24 / a 24…240
c 24 / a 24…240
Časový rozsah
0,1 s…100 h
0,1 s…100 h
0,1 s…100 h
0,1 s…100 h
Počet výstupních přepínacích kontaktů
1 (8 A)
1 (8 A)
1 (8 A)
1 (8 A)
Typová označení
RE11RLMU
RE11RHMU
RE11RCMU
RE11RBMU
Modulární časové relé
s polovodičovým výstupem šířky 17,5 mm
Zpožděné sepnutí (1)
Funkce A
Zpožděné vypnutí (1)
Funkce C
Multifunkční (1)
Funkce A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht
Možnost externího řízení
Ne
Ne
Ne
Napájecí napětí (V)
a / c 24…240
a 24…240
a 24…240
Časový rozsah
0,1 s…100 h
0,1 s…100 h
0,1 s…100 h
Výstup
1 polovodičový (0,7 A)
1 polovodičový (0,7 A)
1 polovodičový (0,7 A)
RE11LCBM
RE11LMBM
Typová označení
RE11LAMW
Časové relé s montáží do panelu
s reléovým výstupem
Zpožděné sepnutí (1) Asymetrický cyklovač (1)
Funkce A
Funkce L, Li
Napájecí napětí (V)
a / c 24…240
Časový rozsah
0,02 s…300 h
Počet výstupních přepínacích kontaktů
2 (5 A)
Typová označení
Patice pro montáž na zadní panel
Multifunkční (1)
Funkce A1, A2, H1, H2 Funkce A, B, C, Di
RE48ATM12MW
RE48ACV12MW
RE48AMH13MW (2)
RE48AML12MW
RUZC2M
RUZC3M
RUZC2M
RUZC3M
RE48ASOC11SOLD
RE48ASOC8SOLD
RE48ASOC11SOLD
Patice pro montáž na přední panel RE48ASOC8SOLD
(1) Detailní popis funkcí je uveden na stranách 18 až 21.
(2) 1 kontakt volitelný jako mžikový.
16
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Time
Časová relé
Průmyslová
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv
.
b
.
ZOR
o
ů
UPO katalog jších prvk elio Tim
nto
ně
uZ
e
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Průmyslová časová relé
s reléovým výstupem šířky 22,5 mm
Zpožděné sepnutí (1)
Funkce A
Funkce A
Zpožděné vypnutí (1)
Funkce K
Funkce C
Funkce C
Možnost externího řízení
Ne
Ano
Ne
Ano
a / c 24...240
Napájecí napětí (V)
Ano
a / c 24
a / c 24
a 110…240
a / c 42…48
a 110…240
a 110…240V
Časový rozsah
0,05 s...300 h
0,05 s...300 h
0,05 s...10 mn
0,05 s...300 h
0,05 s...300 h
a 110…240 V
a / c 24
a / c 24
a / c 42…48
a / c 42…48
Počet výstupních přepínacích kontaktů
1 (8 A)
2 (8 A)
1 (5 A)
2 (8 A)
1 (8 A)
Typová označení
RE7TL11BU
RE7TP13BU (2)
RE7RB11MW
RE7RL13BU (2)
RE7RM11BU
Průmyslová časová relé
s reléovým výstupem
šířky 22,5 mm
Asymetrický cyklovač (1)
Funkce L, Li, Lt
Funkce H
Možnost externího řízení
Ano
Napájecí napětí (V)
Ne
Funkce A, C, D, Di, H,
Qg, Qt, W
Ano
Ne
a / c 24
a / c 24
a / c 24
a / c 24
a / c 42…48
a 110…240
a / c 42…48
a / c 42…48
a 110…240
Časový rozsah
Multifunkční (1)
Funkce A, C, D, Di,
H, W
0,05 s...300 h
0,05 s...300 h
a 110…240
a 110…240
0,05 s...300 h
0,05 s...300 h
Počet výstupních přepínacích kontaktů
1 (8 A)
1 (8 A)
1 (8 A)
2 (8 A)
Typová označení
RE7CV11BU
RE7PE11BU
RE7ML11BU
RE7MY13BU (2)
(1) Detailní popis funkcí je uveden na stranách 18 až 21.
(2) 1 kontakt volitelný jako mžikový.
Miniaturní paticová
Paticová časová relé
s reléovým výstupem
Časové rozsahy
Zpožděné sepnutí
Funkce A
7 přepínatelných rozsahů
0,1 s…1 s / 1 s…10 s / 0,1 min…1 min / 1 min…10 min / 0,1 h…1 h / 1 h…10 h / 10 h…100 h
Počet výstupních přepínacích kontaktů
4
2
Jmenovitý proud (A)
24 V c
a5
RE XL4TMBD
a5
RE XL2TMBD
24 V a 50/60 Hz
120 V a 50/60 Hz
RE XL4TMB7
RE XL2TMB7
RE XL4TMF7
RE XL2TMF7
Napájecí napětí
Oboustranné patice
230 V a 50/60 Hz
RE XL4TMP7
RE XL2TMP7
Šroubové svorky
RXZE2M114
RXZE2M114
Třmenové svorky
RXZE2M114M
RXZE2M114M
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
17
Zelio Time
Časová relé
Časové diagramy
Funkce
U: Napájení
R: Reléový nebo polovodičový výstup
R1/R2: 2 časované výstupy
R2 inst.: Druhý výstup je mžikový
T: Časová prodleva
C: Řídicí kontakt / signál
G: Řídicí kontakt G
Ta: Nastavitelné zpožděné sepnutí
Tr: Nastavitelné zpožděné vypnutí
Funkční diagram
Relé bez napájení
Relé s napájením
Rozepnutý kontakt
Sepnutý kontakt
Funkce A: Zpožděné sepnutí
1 výstup
2 výstupy
Časová prodleva T se spouští připojením
napájení.
Po skončení časování výstup sepne.
Druhý výstup může být buď časovaný nebo
mžikový.
U
U
R
R1/R2
T
R2 inst.
2 časované výstupy (R1/R2) nebo 1 časovaný výstup
(R1) a 1 mžikový výstup (R2 inst.).
T
Funkce Ac: Symetrické zpožděné sepnutí a rozepnutí po náběžné a spádové hraně řídicího signálu
1 výstup
2 výstupy
U
U
C
C
G
R1/R2
R
t2
t1
t'1
t'2
T = t1 + t2 + …
T = t’1 + t’2 + …
Při připojeném napájení spustí sepnutí řídicího
kontaktu C časovou prodlevu T, po jejímž
skončení výstupní kontakt sepne. Časování
může být přerušeno řídicím kontaktem G.
Po rozepnutí řídicího kontaktu C se opět spustí
časová prodleva T, po jejímž uplynutí se
výstupní kontakt vrátí do počáteční pozice.
Časování může být přerušeno řídicím
kontaktem G.
Druhý výstup může být buď časovaný nebo
mžikový.
R2 inst.
T
T
2 časované výstupy (R1/R2) nebo 1 časovaný výstup
(R1) a 1 mžikový výstup (R2 inst.).
Funkce At: Zpožděné sepnutí po spádové hraně řídicího signálu (s pamětí)
Při připojeném napájení první rozepnutí řídicího kontaktu C spustí časování. Časování
může být přerušeno kdykoliv řídicí kontakt C sepne.
Když celková doba vypnutí řídicího kontaktu dosáhne délky přednastavené hodnoty T,
výstupní kontakt sepne.
U
C
R
t1
T = t1 + t2 + …
t2
Funkce B: Zpožděné vypnutí po náběžné hraně řídicího signálu
Při připojeném napájení náběžná hrana signálu z řídicího kontaktu C spustí časovou
prodlevu T.
Výstupní kontakt R je sepnutý po celou dobu trvání časování T, po jejím skončení se vrátí do
původního stavu.
U
C
R
T
T
Funkce Bw: Impulz po náběžné i spádové hraně řídicího signálu
Sepnutí i rozepnutí řídicího kontaktu C způsobí sepnutí výstupního kontaktu R na dobu T.
U
C
R
T
18
T
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Time
Časová relé
Časové diagramy
Funkce C: Zpožděné vypnutí s časováním po spádové hraně řídicího signálu
1 výstup
2 výstupy
U
U
C
C
R
Při připojeném napájení sepnutí řídicího
kontaktu C způsobí sepnutí výstupního
kontaktu R.
Rozepnutí řídicího kontaktu C spustí
časovou prodlevu T, po jejímž uplynutí se
výstupní kontakt R vrátí do své počáteční
polohy.
Druhý výstup může být buď časovaný
nebo mžikový.
R1/R2
T
2 časované výstupy (R1/R2) nebo 1 časovaný
výstup (R1) a 1 mžikový výstup (R2 inst.).
R2 inst.
T
Funkce D: Symetrický cyklovač začínající pauzou
1 výstup
2 výstupy
Opakující se cyklus se dvěma časovými
periodami T stejné délky a výstupem R,
měnícím stav na konci každé z nich.
Druhý výstup může být buď časovaný
nebo mžikový.
U
U
R1/R2
R
T
T
T
T
T
T
R2 inst.
T
T
T
T
T
T
2 časované výstupy (R1/R2) nebo 1 časovaný
výstup (R1) a 1 mžikový výstup (R2 inst.).
Funkce Di: Symetrický cyklovač začínající pulzem
1 výstup
2 výstupy
U
Opakující se cyklus se dvěma časovými
periodami T stejné délky a výstupem R,
měnícím stav na konci každé z nich.
Druhý výstup může být buď časovaný
nebo mžikový.
U
R1/R2
R
T
T
T
T
T
R2 inst.
T
T
T
T
T
2 časované výstupy (R1/R2) nebo 1 časovaný
výstup (R1) a 1 mžikový výstup (R2 inst.).
Funkce H: Zpožděné vypnutí po připojení napájení
1 výstup
2 výstupy
Připojení napájení sepne výstupní kontakt
R a zároveň spustí časovou prodlevu T, po
jejímž uplynutí se výstupní kontakt R vrátí
do své počáteční polohy.
Druhý výstup může být buď časovaný
nebo mžikový.
U
U
R1/R2
R
T
R2 inst.
T
2 časované výstupy (R1/R2) nebo 1 časovaný
výstup (R1) a 1 mžikový výstup (R2 inst.).
Funkce Ht: Zpožděné vypnutí po připojení napájení (s pamětí)
Připojení napájení sepne výstupní kontakt R na dobu T, po jejímž uplynutí se výstupní
kontakt vrátí do počáteční pozice.
Náběžná hrana signálu z řídicího kontaktu C opět sepne výstup R.
Časová prodleva T je aktivována, pouze když je řídicí kontakt C vypnutý. Výstupní kontakt R
nerozepne, dokud celkový součet časů vypnutí kontaktu C nedosáhne přednastavené
hodnoty T.
U
C
R
T
t1
t2
T = t1 + t2 + …
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
19
Zelio Time
Časová relé
Časové diagramy
Funkce K: Zpožděné vypnutí s časováním po vypnutí napájení (bez pomocného napětí)
1 výstup
2 výstupy
U
Výstupní kontakt R sepne při připojení
napájení a nerozepne dříve, než po uplynutí
časové prodlevy T, která je spuštěna
vypnutím napájení.
U
R
R1
T
R2
T
Funkce L: Asymetrický cyklovač začínající pauzou
Opakující se cyklus složený ze dvou nezávisle nastavených časových prodlev Ta a Tr.
Každá perioda odpovídá jinému stavu výstupního kontaktu R.
U
R
Tr
Ta
Funkce Li: Asymetrický cyklovač začínající pulzem
Opakující se cyklus složený ze dvou nezávisle nastavených časových prodlev Ta a Tr.
Každá perioda odpovídá jinému stavu výstupního kontaktu R.
U
R
Ta
Tr
Funkce Lt: Asymetrický cyklovač začínající pauzou (s pamětí)
Opakující se cyklus složený ze dvou nezávisle nastavených časových prodlev Ta a Tr.
Každá perioda odpovídá jinému stavu výstupního kontaktu R.
Řídicí kontakt G může být použit k přerušení časových period Ta a Tr.
U
G
R
t1
t2 t'1
t'2
Tr = t1 + t2 + …
Ta = t’1 + t’2 + …
Funkce Qg: Časování hvězda-trojúhelník
Časování pro přepínání hvězda-trojúhelník s kontaktem pro přepnutí zapojení do hvězdy.
U
R1
R2
T
T
50 ms
Funkce Qt: Časování hvězda-trojúhelník
Časování pro přepínání hvězda-trojúhelník s dvojím zpožděným sepnutím.
U
R1
R2
T
T
50 ms
20
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Time
Časová relé
Časové diagramy
Funkce W: Časovaný impulz po spádové hraně řídicího signálu
1 výstup
2 výstupy
U
U
C
C
Při připojeném napájení spádová hrana
signálu z řídicího kontaktu C způsobí
sepnutí výstupního kontaktu R na dobu T.
Po jejím uplynutí se výstupní kontakt R
vrátí do své počáteční pozice.
Druhý výstup může být buď časovaný
nebo mžikový.
R1/R2
R
T
2 časované výstupy (R1/R2) nebo 1 časovaný
výstup (R1) a 1 mžikový výstup (R2 inst.).
R2 inst.
T
RE 48A TM12 MW
Funkce A: Zpožděné sepnutí
U
R
T
T
RE 48A CV12 MW
Funkce L: Asymetrický cyklovač začínající pauzou
Funkce Li: Asymetrický cyklovač začínající pulzem
U
U
G
G
2-6
Nor / Inv
2-6
Nor / Inv
R
R
Ton
Ton
Toff t1
Toff
t2
t3
Toff = t1+t2+t3
Ton
tb
ta tc
Toff
Ton
Toff
Ton = ta+tb+tc
t2
t1
Ton = t1+t2+t3
RE 48A ML12 MW
Funkce A: Zpožděné sepnutí
tb
t3 ta
t1
Toff = ta+tb+tc
Funkce B: Zpožděné vypnutí po náběžné hraně řídicího signálu
U
U
C
Start
G
G
Reset
Reset
R
R
T
T
t1
t3
t2
T
T
t
T
T
T
T
t1
T
t3
T
t2
T
T
T = t1 + t2 + t3
T = t1 + t2 + t3
Funkce C: Zpožděné vypnutí s časováním po spádové hraně
řídicího signálu
Funkce Di: Symetrický cyklovač začínající pulzem
U
U
Ct
C
G
G
Reset
Reset
R
R
T t1
T
t3
T
t2
T TT
T
TT T
t1
t2
t1t2
T TT
TTT
T
TTT T
TTT
T = t1 + t2
T = t1 + t2 + t3
RE 48A MH13 MW
Funkce A1, A2: Zpožděné sepnutí
Funkce H1, H2: Zpožděné vypnutí po připojení napájení
U
U
R2
R2
R1
R1
T
T
T
T
Poznámka: Pokud jsou zvoleny Funkce A nebo H1, pak R2 je časovaný a R1 mžikový.
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
21
Zelio Time
Časová relé
Modulární a do panelu
Modulární časová relé
Rozměry (mm)
Schémata zapojení
RE11 RH MU
U
72
U
A2
Y1
A2
81
16
+
Y1
R
Y1
–
Y1
16
18
15
18
15
R
–
A2
16
18
15
(1)
A2
16
18
U
+
A1
17,9
RE11 RB MU, RE11 RC MU
U
+
A1
+
A1
5,5
RE11 RL MU
A1
RE11 RA MU
15
R
R
–
–
(1) Propojení A1 –Y1 pouze pro funkci L.
0
RE11 LA MW
(1)
Y1
18
L
R
R
–
Y1
Y1
Y2
15
R
A2
Y2
A2/L
A2
16
U
A1
±
A1
Y1
A1
A2
a/c
U
U
±
A1
U
+
RE11 LM BM
RE11 LC BM
18
RE11 RM MU, RE11 RM MW,
RE11 RME MU
(1)
R
±
±
(1) Svorka Y1
– Řízení pro funkce B, C,
Ac, Bw.
– Dočasné zastavení
pro funkce At, Ht.
– Funkce D při volbě Di.
– Nevyužitý pro funkce A a H.
(1) Svorka Y1
– Řízení pro funkce B, C, Ac, Bw a W.
– Dočasné zastavení pro funkce At a Ht.
– Funkce D při volbě Di.
– Nevyužitý pro funkce A a H.
6,8
64,5
96,8
48
44,4
Ø 39
Časová relé do panelu
Rozměry (mm)
48
15,5
Schémata zapojení
RE 48A TM12 MW
U
RE 48A CV12 MW
Reset
4 5
2
1 8
7
Gate 4 5 6 7 8
3
2
R
1 11
22
4 5
Start
6
R
RE 48A MH13 MW
U
U
U
3
RE 48A ML12 MW
9
10
3
Gate 4 5 6 7 8
3
2
R
6
R1
2
R2
7
1 8
9
10
1 11
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Time
Časová relé
Průmyslová a miniaturní do panelu
Průmyslová časová relé
Rozměry (mm)
Montáž na lištu
Montáž pomocí šroubů
6
78
78
6
80
22,5
89,5
Ø4
82
Schémata zapojení (svorkovnicová schémata)
Z2
A2
X1
18
A2
Y1
16
15
Z3
B1
B2
Z2
A2
X1
18
15
16
A2
15
B1
B2
A1
A1
Z1
X2
16
18
B1
B2
16
A2
15
18
16
16
15
B1
B2
A1
A1
Z1
RE7 CV11BU
18
B1
A1
B1
A2
15
18
Z2
A2
Z2
A2
28 (24)
18
25
(21)
26
(22)
28
(24)
B1
B2
15
15
25 (21)
18
25
(21)
26 (22)
16
A1
Y1
16
15
18
B1
Y1
B1
B2
A1
16
RE7 RM11BU
RE7 RL13BU
15
25 (21)
28 (24)
18
15
18
26
(22)
28
(24)
25
(21)
26
(22)
28
(24)
26 (22)
16
A1
Z1
B1
15
B1
B2
18
16
A2
RE7 MY13BU
15
25 (21)
B1
B2
A1
A2
28 (24)
18
16
16
RE7 TP13BU
A1
Z1
A1
A1
18
A2
A2
16
RE7 PE11BU
15
A2
15
16
18
B1
A2
18
A1
B1
A1
15
A1
A1
RE7 RB11MW
A2
RE7 TL11BU
26 (22)
16
Z2
A2
Miniaturní paticová časová relé
Rozměry (mm)
Schémata zapojení
RE XL4TMpp
Vnitřní zapojení svorek
21
3,5
21
65,5
27
27
0,55
1 2 3 4
5 6 7 8
9 101112
13
14
R
Un
59,5
RE XL2TMpp
21
27
2,8
1,2
1
5
9
13
4
8
12
14
0,3
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
23
Zelio Control
Měřicí a kontrolní relé
Měření 3fázových sítí
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv l.
.
b
ro
ZOR
o
ů
t
UPO katalog jších prvk elio Con
nto
ně
uZ
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Modulární měřicí relé
s reléovým výstupem
a šířkou 17,5 nebo 35 mm
Výpadek fáze
Sled fází
Výpadek fáze, sled fází
Asymetrie fází, podpětí a přepětí
Rozsah monitorovaného / napájecího napětí (V)
a 208…480
a 208…440
a 208…480
a 220…480
Počet výstupních přepínacích kontaktů
1 (5 A)
2 (5 A)
1 (5 A)
2 (5 A)
Typová označení
RM17TG00
RM17TG20
RM17TE00
RM35TF30
Modulární měřicí relé
s reléovým výstupem
a šířkou 17,5 nebo 35 mm
Podpětí a přepětí mezi fázemi
Podpětí a přepětí mezi
fázemi a nulovým vodičem
Výpadek nulového vodiče
Rozsah monitorovaného / napájecího napětí (V)
a 208…480
a 220…480
a 120…277 (fáze – nul. vodič)
Počet výstupních přepínacích kontaktů
1 (5 A)
2 (5 A)
2 (5 A)
Typová označení
RM17UB310
RM35UB330
RM35UB3N30
Měření hladiny / rychlosti
Modulární měřicí relé
s reléovým výstupem a šířkou 35 mm
Měření hladiny
vodivých kapalin
Měření hladiny
nevodivých materiálů
Měření rychlosti
nižší / vyšší
Napájecí napětí (V)
a / c 24…240
Rozsah měření
0,25…5 kΩ
Vstup pro čidlo:
Interval mezi pulzy:
5…100 kΩ
kontakt / PNP / NPN
0,05…0,5 s, 0,1…1 s, 0,5…5 s
0,05…1 MΩ
1…10 s, 0,1…1 min, 0,5…5 min
1…10 min
Počet výstupních přepínacích kontaktů
2 (5 A)
1 (5 A)
1 (5 A)
Typová označení
RM35LM33MW
RM35LV14MW
RM35S0MW
Typ sondy pro měření
vodivých kapalin
Měřicí sonda z nerezavějící oceli
v pouzdře z nerezavějící oceli
Měřicí elektroda z nerezavějící oceli
v PVC pouzdře
Montáž
Zavěšením
Zavěšením
Maximální pracovní teplota (°C)
100
100
Typová označení
LA9RM201
RM79696043
24
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Control
Měřicí a kontrolní relé
Měření napětí / proudu / frekvence
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv l.
.
b
ro
ZOR
o
ů
t
UPO katalog jších prvk elio Con
nto
ně
uZ
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Modulární měřicí relé
s reléovým výstupem a šířkou 35 mm
Napěťová kontrolní relé
Přepětí nebo podpětí
Napájecí napětí (V)
a / c 24…240, 50/60 Hz
Rozsah měření (V)
0,05…0,5
1…10
15…150
0,3…3
5…50
30…300
0,5…5
10…100
60…600
Počet výstupních přepínacích kontaktů
2 (5 A)
2 (5 A)
2 (5 A)
Typová označení
RM35UA11MW
RM35UA12MW
RM35UA13MW
Modulární měřicí relé
s reléovým výstupem a šířkou 17,5 mm
Napěťová kontrolní relé
Přepětí nebo podpětí
Přepětí a podpětí
Samonapájecí
Samonapájecí
Napájecí napětí (V)
Rozsah měření (V)
c 9…15
a / c 20…80
a / c 65…260
a / c 20…80
a / c 65…260
Počet výstupních přepínacích kontaktů
Typová označení
1 (5 A)
RM17UAS14
1 (5 A)
RM17UAS16
1 (5 A)
RM17UAS15
1 (5 A)
RM17UBE16
1 (5 A)
RM17UBE15
Modulární měřicí relé
s reléovým výstupem a šířkou 17,5 nebo 35 mm
Proudová kontrolní relé
Nadproud
Nadproud nebo podproud
Kontrolní relé frekvence
Vyšší nebo nižší
Napájecí napětí (V)
a / c 24…240
a / c 24…240, 50/60 Hz
a120…277, 50/60 Hz
Rozsah měření (V)
2…20 A
2…20 mA
0,15…1,5 A
50 Hz ± 10 Hz
Vestavěný proudový
10…100 mA
0,5…5 A
nebo
transformátor
50…500 mA
1,5…15 A
60 Hz ± 10 Hz
Počet výstupních přepínacích kontaktů
1 (5 A)
2 (5 A)
2 (5 A)
2 (5 A)
Typová označení
RM17JC00MW
RM35JA31MW
RM35JA32MW
RM35HZ21FM
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
25
Zelio Control
Měřicí a kontrolní relé
Monitorování výtahů / čerpadel / motorů
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv l.
.
b
ro
ZOR
o
ů
t
UPO katalog jších prvk elio Con
nto
ně
uZ
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Modulární měřicí relé
s reléovým výstupem
a šířkou 35 mm
Teplotní kontrolní relé pro výtahové aplikace
Nižší / vyšší teplota
Nižší / vyšší teplota
Výpadek fáze
Sled fází
Napájecí napětí (V)
a / c 24…240, 50/60 Hz
a 208…480 V, 50/60 Hz
Rozsah měření
Vstup PT100 3drátové
Vstup PT100 3drátové
Nižší − 1…+11 °C
Nižší − 1…+11 °C
Vyšší +34…+46 °C
Vyšší +34…+46 °C
Počet výstupních kontaktů
1 přepínací (5 A)
2 spínací (5 A)
2 přepínací (5 A)
Typová označení
RM35ATL0MW
RM35ATR5MW
RM35ATW5MW
Modulární měřicí relé
s reléovým výstupem
a šířkou 35 mm
Ochrana čerpadel
Ochrana motorů
Měření proudu (nad/pod- Měření teploty vinutí a parametrů 3f sítě
proud) a parametrů 3f sítě (sled a výpadek fáze)
(sled a výpadek fáze)
Napájecí napětí (V)
Samonapájecí
a / c 24…240
(1fázové: a 230 V, 50/60 Hz)
Rozsah měření
Proud: 0,1…10 A
Teplota vinutí: PTC čidlo
Napětí (3f):
3fázové napětí: a 208…480 V, 50/60Hz
a 208…480 V, 50/60 Hz
Počet výstupních kontaktů
1 přepínací (5 A)
2 spínací (5 A)
2 spínací (5 A)
Typová označení
RM35BA10
RM35TM50MW
RM35TM250MW (1)
(1) Volba „s pamětí“ nebo „bez paměti“, tlačítko „reset“.
26
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Control
Měřicí a kontrolní relé
Měření 3fázových sítí
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv l.
.
b
ro
ZOR
ů
o
t
UPO katalog jších prvk elio Con
nto
ně
uZ
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Průmyslová měřicí relé
s reléovým výstupem a šířkou 22,5 mm
Sled a výpadek fází
+ podpětí
+ pod a přepětí
+ asymetrie fází
Žádné
Žádné
0,1…10
0,1…10
Pevné 0,5
0,1…10
Napájecí napětí (V)
220…440
380…440
400
380…440
380…440
380…440
Počet výstupních přepínacích kontaktů
2 (8 A)
2 (8 A)
2 (8 A)
2 (8 A)
1 (8 A)
2 (8 A)
Typová označení
RM4TG20
RM4TU02
RM4TR34 (1)
RM4TR32 (2)
RM4TA02
RM4TA32
180…270 V
Nastavitelné časové zpoždění (s)
(1) Relé s pevnými napěťovými mezemi.
(2) Relé s nastavitelnými napěťovými mezemi.
Měření proudu a napětí
(3) V základním typovém označení nahraďte pp
písmeny dle požadovaného napětí:
Napětí
V AC, 50/60 Hz
V DC
24…240 V
MW
MW
110…130 V
F
–
220…240 V
M
–
380…415 V
Q
–
Průmyslová měřicí relé
s reléovým výstupem a šířkou 22,5 mm
Detekování
nad a podproudu
Měřicí rozsah
Detekování
pře a podpětí
3…30 mA
0,3…1,5 A
0,05…0,5 V
1…10 V
30…300 V
10…100 mA
1…5 A
0,3 …3 V
5…50 V
50…500 V
Nastavitelné časové zpoždění (s)
0,1…1 A
0,05…30
3…15 A
0,05…30
0,5…5 V
0,05…30
10…100 V
0,05…30
0,05…30
0,1…10
Počet výstupních přepínacích kontaktů
2 (8 A)
2 (8 A)
2 (8 A)
2 (8 A)
2 (8 A)
2 (8 A)
Typová označení (3)
RM4JA31 pp
RM4JA32 pp
RM4UA31 pp
RM4UA32 pp
RM4UA33 pp
RM4UB35
Měření hladiny kapalin
(4) V základním typovém označení nahraďte pp
písmeny dle požadovaného napětí:
Napětí
24 V
RM4 LG01
RM4 LA32
V AC, 50/60 Hz V AC, 50/60 Hz
V DC
B
–
B
24…240 V
–
MW
MW
110…130 V
F
F
–
220…240 V
M
M
–
380…415 V
Q
Q
–
Průmyslová měřicí relé
s reléovým výstupem a šířkou 22,5 mm
Napouštění nebo vypouštění
Stupnice citlivosti (kΩ)
5 ... 100
0,25 ... 5
2,5 ... 50
25 ... 500
Nastavitelné časové zpoždění (s)
Žádné
Počet výstupních přepínacích kontaktů
1 (8 A)
2 (8 A)
Typová označení (4)
RM4LG01 p
RM4LA32 pp
Typ sondy pro měření
vodivých kapalin
Měřicí sonda z nerezavějící oceli
v pouzdře z nerezavějící oceli
Měřicí elektroda z nerezavějící oceli
v PVC pouzdře
Nastavitelné, 0,1 až 10
Montáž
Zavěšením
Zavěšením
Maximální pracovní teplota (°C)
100
100
Typová označení
LA9RM201
RM79696043
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
27
Zelio Control
Měřicí a kontrolní relé
Modulární provedení
Rozměry (mm)
RM17 pppp
RM35 pppp
17,5
35
72
2,8
2,8
90
90
72
76
76
72,5
72,5
Schémata zapojení
12
11
12
14
21
14
21
L1
L2
L3
R
12
R
14
12
L3
L2
24
L1
22
L3
11
L3
L2
L1
11
11
L2
12
R2
RM35 TF30
101
97,5
R1
14
2,8
RM17 Tp00
L1
L3
22
11
L1
R
14
12
11
L3
L2
L1
90
12
L2
21
22
L1
24
L3
14
L2
10
L3
L1
RM17 TG20
24
RM17 TG00
17,5
97
L2
RM17 JC00MW
11
12
14
11
14
22
21
24
Schémata zapojení
28
A1
12
11
14
A1
A2 11
14
14
12
11
A2
A1
21
24
11
12
21
A1
A2
11
14
14
E2 E1
M
21
11
E3
22
14
22
24
14
A2
11
12
14
12
21
24
L3
T1
T2
21
R2
24
L1
R1
A1
A2
L2
21
L2
11
R1
A2
A1
11
L1
11
RM35 TMppMW
21
R2
24
B
A1
24
14
A2
A1
14
12
A2
A2
R1
B
12
A2
L3
R2
24
24
14
22
12
A
A1
14
21
A1
22
0V
R
14
L1
L2
L3
B
11
B
A2
RM35 ATW5MW
14
A
NC 12V 12V Min Max
RM35 JA3pMW
11
A2
B
R2
24
14
14
22
12
11
A2
12
R
12
A1
24
22
14
RM35 ATR5MW
24
R
A1
B
11
21
Y1
I>
21
21
R1
14
12
24
12
22
A1
11
A
11
14
14
RM17 JC00MW
R
14
12
11
11
A2 –
R
12
12
C
24
A1 +
A2 +
RM35 ATL0MW
A2
A2
A1
A1
21
11
RM35 HZ21FM
22
A1 –
A1
24
14
24
21
11
RM17 UAS16, RM17 UAS15, RM17 UBEpp
A2
22
22
14
24
12
14
A2
11
12
24
RM17 UAS14
R
12
11
21
21
Min Max
11
M
22
12
E2 E1
21
E3
11
A2
A1
A1
14
R2
A2
14
RM35 UA1pMW
11
A1
12
14
12
14
R1
A2
11
A1
(N)
L3
L2
R2
11
12
R1
14
12
R
L1
RM35 LV14MW
RM35 LM33MW
21
L3
L1
L2
L3
(N)
L2
11
L1
22
L3
RM35 UB3N30
L1
L2
L3
L2
11
L1
RM35 UB330
L1
L2
L3
RM17 UB310
11
14
21
24
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Control
Měřicí a kontrolní relé
Průmyslové provedení
Rozměry (mm)
RM4 pppp
Montáž na panel
80
22,5
6
78
78
6
Montáž na lištu
89,5
82
LA9 RM201
RM79 696 043
Ø 25
16
80
150
Schémata zapojení
15
25
15
28
18
25
28
25
15
16
A2
25
15
26
16
28
18
A2
A1
18
16
18
A2
26
16
25
B3
28
15
B2
18
B2
15
A1
B1
B3
B3
B1
15
B2
B2
26
16
RM4 LA32
B3
B1
A1
B1
26
16
A1
26
26
28
18
25
15
26
16
28
18
28
A1
25
15
28
26
18
16
26
16
28
A2
25
15
L3
L1
L3
C
28
18
15
RM4 LG01
L1
25
B3
A2
C
B3
15
B2
16
RM4 UB 3p
A2
B2
A1
A1
18
16
18
RM4 UA33
C
B3
C
A1
25
15
A2
B2
B2
A1
B1
B3
B3
B2
B1
B1
25
C
28
26
18
16
A1
A2
26
16
16
RM4 UA31, UA32
C
28
18
15
18
C
18
16
18
15
B1
15
A2
L3
L1
L2
L3
25
28
16
A1
C
B3
25
A2
B2
B2
26
16
RM4 JA32
B3
B1
25
15
B2
RM4 JA31
A1
B1
15
L1
L2
L3
25
(21)
28
18
26 (22)
16 (12)
L2
A2
25 (21)
15 (11)
L1
L3
B3
28 (24)
18 (14)
RM4 TA0p
L2
16
(12)
18
(14)
26
(22)
28
(24)
L1
L2
L3
L1
L3
18
L2
15
(11)
L1
RM4 TR3p, TA3p
26
RM4 TG20, TU0p
26
16
A2
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
29
Relé pro regulaci teploty
Zelio Control REG
● relé Zelio Control REG jsou klíčovým prvkem
pro řešení regulace teploty.
● Ve standardu vybavená komunikací Modbus
a pokročilými funkcemi umožňují snadnou instalaci i použití.
24 × 48 mm
48 × 48 mm
96 × 48 mm
> Optimalizovaný
rozměr a výkon
> Vynikající poměr
rozměr/výkon
> Výkonný, uživatelsky
příjemný a vzhledově
přijatelný
p Regulace teploty za nižší cenu
p Široká nabídka funkcí kombinovaná
s vynikajícími vlastnostmi
p Elegantní design umožňující perfektní
integraci na čelní panel stroje
p Malý rozměr čelního panelu
p Velká tlačítka pro snadné ovládání
p Vhodné pro širokou paletu aplikací
p Nabitý funkcemi
p Malý rozměr čelního panelu
30
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Control
Měřicí a kontrolní relé
Teplotní regulátory REG24
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv l REG.
.
b
ro
ZOR
ů
o
t
UPO katalog jších prvk elio Con
nto
ně
uZ
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
REG24
Teplotní regulátor
se vstupem pro termočlánky / PT100
Velikost displeje V × Š (mm)
24 × 48
Vlastnosti displeje
1× 7segmentový LED (červený), 4 znaky, 4 indikátory funkcí, IP 66 NEMA 4X
Vstup
Termočlánek J, K, R, B, S, T, E, N, PLII a nebo čidlo PT100
Vzorkovací čas (ms)
500
Vestavěné funkce
Hystereze, PID, autonastavení, fuzzy logika
Počet kroků rampy
8
Počet signálních výstupů (alarmů) (1)
1 SPDT (a 100…220 V, a 30 V / 1 A)
Pracovní režim
Automatický
Napájecí napětí / Rozsah
a 24 V / 0,9…1,1 Un
Počet a typ procesních výstupů
1 reléový SPDT
Typová označení
Bez signálního výstupu
a 100…240V / 0,85…1,1 Un
1 pro SSR
1 proudový
1 reléový SPDT
1 pro SSR
1 proudový
a 220V, a 30 V/3 A a 24, 20 mA, 850 Ω 4…20 mA
a 220V, a 30 V/3 A a 24, 20 mA, 850 Ω 4…20 mA
REG24PTP1RLU
REG24PTP1LLU
REG24PTP1JLU
REG24PTP1RHU
REG24PTP1LHU
REG24PTP1JHU
–
–
–
REG24PTP1ARHU
REG24PTP1ALHU
–
(alarmu)
s Modbus komunikací
Se signálním výstupem
(alarmem)
bez Modbus komunikace
Poznámka: SSR…Solid State Relay – polovodičové relé.
(1) Platí pouze pro regulátory se signálním výstupem (alarmem).
Teplotní regulátor
s napěťovým / proudovým vstupem
REG24
Velikost displeje V × Š (mm)
24 × 48
Vlastnosti displeje
1× 7segmentový LED (červený), 4 znaky, 4 indikátory funkcí, IP 66 NEMA 4X
Vstup
Napětí 1…5 V a nebo proud 4…20 mA
Vzorkovací čas (ms)
500
Vestavěné funkce
Hystereze, PID, autonastavení, fuzzy logika
Počet kroků rampy
8
Počet signálních výstupů (alarmů) (1)
1 SPDT (a 100…220 V, a 30 V / 1 A)
Pracovní režim
Automatický
Napájecí napětí / Rozsah
a 24 V / 0,9…1,1 Un
Počet a typ procesních výstupů
1 reléový SPDT
Typová označení
Bez signálního výstupu
a 100…240V / 0,85…1,1 Un
1 pro SSR
1 proudový
1 reléový SPDT
1 pro SSR
1 proudový
a 220V, a 30 V/3 A a 24, 20 mA, 850 Ω 4…20 mA
a 220V, a 30 V/3 A a 24, 20 mA, 850 Ω 4…20 mA
REG24PUJ1RLU
REG24PUJ1RHU
REG24PUJ1LLU
–
REG24PUJ1LHU
–
(alarmu)
s Modbus komunikací
Poznámka: SSR…Solid State Relay – polovodičové relé.
(1) Platí pouze pro regulátory se signálním výstupem (alarmem).
Příslušenství
Pro REG24
Sada pro montáž na lištu DIN (4 kusy)
REG24PSOC
Software ZelioControl Soft
Ke stažení na www
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
31
Zelio Control
Měřicí a kontrolní relé
Teplotní regulátory REG48
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv l REG.
.
b
ro
ZOR
ů
o
t
UPO katalog jších prvk elio Con
nto
ně
uZ
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Teplotní regulátor
s jedním procesním výstupem
REG48
Velikost displeje V × Š (mm)
48 × 48
Vlastnosti displeje
2× 7segmentový LED (červený a zelený), 4 znaky, 5 indikátorů funkcí, IP 66 NEMA 4X
Univerzální vstup
Čidla PT100, termočlánky J, K, R, B, S, T, E, N, PLII, napětí (0…5 V, 1…5 V, 0…10 V, 2…10 V, 0…100 V),
Vzorkovací čas (ms)
200
Vestavěné funkce
Hystereze, PID, autonastavení, fuzzy logika, řízené sepnutí
Počet kroků rampy
16
Počet signálních výstupů (alarmů)
2 SPDT (a 100…220 V, a 30 V / 3 A)
Pracovní režim
Automatický a manuální
Napájecí napětí / Rozsah
a 24 V / 0,9…1,1 Un
Počet a typ procesních výstupů
1 reléový SPST
proud (0…20 mA, 4…20 mA)
Typová označení
a 100…240V / 0,85…1,1 Un
1 pro SSR
1 proudový
1 reléový SPST
1 pro SSR
1 proudový
a 220V, a 30 V/3 A a 24, 20 mA, 850 Ω 4…20 mA
a 220V, a 30 V/3 A a 24, 20 mA, 850 Ω 4…20 mA
S Modbus komunikací
REG48PUN1RLU
REG48PUN1LLU
REG48PUN1JLU
REG48PUN1RHU
REG48PUN1LHU
REG48PUN1JHU
Bez Modbus komunikace
–
–
–
REG48PUNL1RHU
REG48PUNL1LHU
–
Poznámka: SSR…Solid State Relay – polovodičové relé.
Teplotní regulátor
se dvěma procesními výstupy
REG48
Velikost displeje V × Š (mm)
48 × 48
Vlastnosti displeje
2× 7segmentový LED (červený a zelený), 4 znaky, 5 indikátorů funkcí, IP 66 NEMA 4X
Univerzální vstup
Čidla PT100, termočlánky J, K, R, B, S, T, E, N, PLII, napětí (0…5 V, 1…5 V, 0…10 V, 2…10 V, 0…100 V),
Vzorkovací čas (ms)
200
Vestavěné funkce
Hystereze, PID, autonastavení, fuzzy logika, řízené sepnutí
Počet kroků rampy
16
Počet signálních výstupů (alarmů)
2 SPDT (a 100…220 V, a 30 V / 3 A)
Pracovní režim
Automatický a manuální
Napájecí napětí / Rozsah
a 24 V / 0,9…1,1 Un
Počet a typ procesních výstupů
2 reléové SPST
proud (0…20 mA, 4…20 mA)
(1)
Typová označení
S Modbus komunikací
REG48PUN2RLU
a 100…240V / 0,85…1,1 Un
1 pro SSR
1 pro SSR
2 reléové SPST
1 pro SSR
1 pro SSR
+ 1 reléový SPST
+ 1 proudový
+ 1 reléový SPST
+ 1 proudový
REG48PUN2LRLU
REG48PUN2LJLU REG48PUN2RHU
REG48PUN2LRHU
REG48PUN2LJHU
Poznámka: SSR…Solid State Relay – polovodičové relé.
(1) Vlastnosti procesních výstupů:
– reléový SPST: a 220 V, a 30 V / 3 A;
– SSR: a 24, 20 mA, 850 Ω;
– 4…20 mA.
Příslušenství
Pro REG48
Kryt svorkovnicového bloku (2 kusy)
REG48PCOV
Software ZelioControl Soft
Ke stažení na www
32
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Control
Měřicí a kontrolní relé
Teplotní regulátory REG96
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv l REG.
.
b
ro
ZOR
ů
o
t
UPO katalog jších prvk elio Con
nto
ně
uZ
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Teplotní regulátor
s jedním procesním výstupem
REG96
Velikost displeje V × Š (mm)
96 × 48
Vlastnosti displeje
2× 7segmentový LED (červený a zelený), 4 znaky, 6 indikátorů funkcí, IP 66 NEMA 4X
Univerzální vstup
Čidla PT100, termočlánky J, K, R, B, S, T, E, N, PLII, napětí (0…5 V, 1…5 V, 0…10 V, 2…10 V, 0…100 V),
Vzorkovací čas (ms)
200
Vestavěné funkce
Hystereze, PID, autonastavení, fuzzy logika, řízené sepnutí
Počet kroků rampy
16
Počet signálních výstupů (alarmů)
3 SPDT (a 100…220 V, a 30 V / 3 A)
Pracovní režim
Automatický a manuální
Napájecí napětí / Rozsah
a 24 V / 0,9…1,1 Un
Počet a typ procesních výstupů
1 reléový SPST
proud (0…20 mA, 4…20 mA)
Typová označení
a 100…240V / 0,85…1,1 Un
1 pro SSR
1 proudový
1 reléový SPST
1 pro SSR
1 proudový
a 220V, a 30 V/3 A a 24, 20 mA, 850 Ω 4…20 mA
a 220V, a 30 V/3 A a 24, 20 mA, 850 Ω 4…20 mA
S Modbus komunikací
REG96PUN1RLU
REG96PUN1LLU
REG96PUN1JLU
REG96PUN1RHU
REG96PUN1LHU
REG96PUN1JHU
Bez Modbus komunikace
–
–
–
REG96PUNL1RHU
REG96PUNL1LHU
–
Poznámka: SSR…Solid State Relay – polovodičové relé.
Teplotní regulátor
se dvěma procesními výstupy
REG96
Velikost displeje V × Š (mm)
96 × 48
Vlastnosti displeje
2× 7segmentový LED (červený a zelený), 4 znaky, 6 indikátorů funkcí, IP 66 NEMA 4X
Univerzální vstup
Čidla PT100, termočlánky J, K, R, B, S, T, E, N, PLII, napětí (0…5 V, 1…5 V, 0…10 V, 2…10 V, 0…100 V),
Vzorkovací čas (ms)
200
Vestavěné funkce
Hystereze, PID, autonastavení, fuzzy logika, řízené sepnutí
Počet kroků rampy
16
Počet signálních výstupů (alarmů)
3 SPDT (a 100…220 V, a 30 V / 3 A)
Pracovní režim
Automatický a manuální
Napájecí napětí / Rozsah
a 24 V / 0,9…1,1 Un
Počet a typ procesních výstupů
2 reléové SPST
proud (0…20 mA, 4…20 mA)
(1)
Typová označení
S Modbus komunikací
REG96PUN2RLU
a 100…240V / 0,85…1,1 Un
1 pro SSR
1 pro SSR
2 reléové SPST
1 pro SSR
1 pro SSR
+ 1 reléový SPST
+ 1 proudový
+ 1 reléový SPST
+ 1 proudový
REG96PUN2LRLU
REG96PUN2LJLU REG96PUN2RHU
REG96PUN2LRHU
REG96PUN2LJHU
Poznámka: SSR…Solid State Relay – polovodičové relé.
(1) Vlastnosti procesních výstupů:
– reléový SPST: a 220V, a 30 V / 3 A;
– SSR: a 24, 20 mA, 850 Ω;
– 4…20 mA.
Příslušenství
Pro REG96
Kryt svorkovnicového bloku (2 kusy)
REG96PCOV
Software ZelioControl Soft
Ke stažení na www
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
33
Zelio Control
Měřicí a kontrolní relé
Teplotní regulátory REG
Rozměry (mm)
REG 24
Montáž na panel
1 (1)
(2)
+ 0,5
48 x n-3 +0 0,5
45 0
34,2
22
24
22,2 +0 0,3
48
22,2 +0 0,3
Výřez do panelu
97
50 (3)
5
(2)
e
57(3)
Montáž na DIN
44
45
66
REG 48
Montáž na panel
Výřez do panelu
92,8
10
+ 0,5
77,8
48 x n-3 +0 0,5
45 0
1 (1)
(2)
(4)
45 +0 0,5
73 (3)
57
48
48
44,8
45 0
+ 0,5
48
(2)
63 (3)
e
REG 96
Montáž na panel
Výřez do panelu
93 (4)
10
+ 0,8
78
48 x n-3 +0 0,6
45 0
2 (1)
(2)
e
116 (3)
107,5
96
93,7 (4)
81,5
92 +0 0,8
92 +0 0,8
48
(2)
50 (3)
(1) Těsnění.
(2) Montážní sada.
(3) Minimální hodnota.
(4) Kryt svorek.
34
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Control
Měřicí a kontrolní relé
Teplotní regulátory REG
Připojení
REG 24
REG 24PTP1RHU, REG 24PUJ1RHU,
REG 24PTP1LHU, REG 24PUJ1LHU,
REG 24PTP1JHU
10
11
12
13
14
REG 24PTP1RLU, REG 24PUJ1RLU,
REG 24PTP1LLU, REG 24PUJ1LLU,
REG 24PTP1JLU,
15
–
10
11
12
13
14
VSTUP
A
B
B
+ –
–
1
2
3
VÝSTUP1
A
6
12
13
14
15
7
8
9
1
+ –
2
3
VSTUP
+
–
B
B
–
5
11
z 24 V
50/60 Hz
8 VA
VSTUP
+
4
10
+
RS 485
a 100…240 V
50/60 Hz
8 VA
VÝSTUP1
15
–
+
RS 485
REG 24PTP1ARHU, REG 24PTP1ALHU
A
+
4
VÝSTUP1
ALM 1
B
B
+ –
–
5
6
7
8
9
1
2
3
a 100…240 V
50/60 Hz
8 VA
+
4
5
6
7
8
9
REG 48
RS 485
2
8
D02
3
9
4
10
a 100…
5
240 V
11 +
–
+ 13
COM 1
7
–
VSTUP
+
A
14
2
8
15
D02
3
9
4
10
16
B
+ 17
5
B
– 18
6
z 24 V
VÝSTUP 2
50/60 Hz
12 VA
6
+
RS 485
D01
–
+ 13
COM 1
7
+
RS 485
–
VSTUP
+
A
11 +
14
D01
2
8
15
D02
3
9
4
10
16
B
+ 17
a 100…
5
240 V
B
– 18
6
–
REG 48PUN1RLU, REG 48PUN1LLU,
REG 48PUN1JLU
+ 13
COM 1
7
+
RS 485
–
VSTUP
+
A
11
14
D01
2
8
15
D02
3
9
4
10
16
B
+ 17
5
B
– 18
6
z 24 V
–
+ 13
VÝSTUP 1
+
REG 48PUN1RHU, REG 48PUN1LHU,
REG 48PUN1JHU
VÝSTUP 1
7
D01
VÝSTUP 1
COM 1
REG 48PUN2RLU, REG 48PUN2LRLU,
REG 48PUN2LJLU
VÝSTUP 1
REG 48PUN2RHU, REG 48PUN2LRHU,
REG 48PUN2LJHU
–
VSTUP
+
A
11
14
15
16
B
+ 17
B
– 18
VÝSTUP 2
12
–
–
50/60 Hz
12 VA
12
–
–
50/60 Hz
12 VA
12
–
50/60 Hz
12 VA
12
–
REG 48PUNL1RHU, REG48PUNL1LHU
7
D01
2
8
D02
3
9
4
10
a100...240 V
5
–
VSTUP
+
A
11
50/60 Hz
12 VA
6
+ 13
VÝSTUP 1
COM 1
12
–
14
15
16
B
+ 17
B
– 18
REG 96
25
COM
D01
26
2
27
3
–
30
7
8
31
32
D0
D02
9
+
11
a 100…
240 V
50/60 Hz
12 VA
12
B
COM
+
–
VSTUP 33
5
6
8
D02
9
B
1
+
25
RS 485
26
2
26
2
27
3
27
3
27
28
–
26
–
4
28
4
29
5
29
5
29
–
30
6
30
6
30
31
32
D0
VSTUP 33
+
A
34
+
–
COM
7
D01
8
D02
9
7
D01
8
33
D02
9
34
D03 10
32
D0
VSTUP
+
A
D03 10
+
COM
31
–
31
32
D0
+
–
VSTUP 33
+
A
34
34
+
11
35
–
z 24 V
B
+
35
a 100…
11
240 V
–
36
12
36
B
+
35
11
–
36
12
a
z
12
–
25
28
7
D01
+
+
D03 10
A
D03 10
VÝSTUP 2
29
–
4
28
+
VÝSTUP 1
VÝSTUP 2
4
6
1
REG 96PUN1RLU, REG 96PUN1LLU,
REG 96PUN1JLU
RS 485
VÝSTUP 1
–
3
5
25
RS 485
RS 485
2
+
1
REG 96PUN1RHU, REG 96PUN1LHU,
REG 96PUN1JHU
VÝSTUP 1
+
1
REG 96PUN2RLU, REG 96PUN2LRLU,
REG 96PUN2LJLU
VÝSTUP 1
REG 96PUN2RHU, REG 96PUN2LRHU,
REG 96PUN2LJHU
50/60 Hz
12 VA
–
B
z 24 V
B
+
35
–
36
z
50/60 Hz
12 VA
–
B
50/60 Hz
12 VA
–
B
COM
7
D01
8
D02
9
VÝSTUP 1
REG 96PUNL1RHU, REG 96PUNL1LHU
31
32
D0
+
–
VSTUP 33
+
A
D03 10
a 100…
11
240 V
B
34
+
35
–
36
a
12
50/60 Hz
12 VA
–
B
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
35
Zelio Count
Počítadla
Sčítací funkce
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv .
.
t
b
ZOR
o
ů
n
UPO katalog jších prvk elio Cou
nto
ně
uZ
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Typ displeje
Mechanický
LCD
Napájecí napětí
c 24 V
Velikost displeje (počet číslic)
5
6
6
8
8
Čítací frekvence
20 Hz
25 Hz
25 Hz
25 Hz
7,5 kHz
Způsob nulování
Manuální
Žádný
Manuální
Žádný
Manuální (1)
Rozměry čelního panelu Š × V (mm)
41,5 × 31
30 × 20
60 × 50
60 × 50
48 × 24
Typová označení
XBKT50000U10M
XBKT60000U00M
XBKT60000U10M
XBKT80000U00M
Baterií
XBKT81030U33E
(1) S elektrickým blokováním.
Provozní hodiny
Typ displeje
Mechanický
Napájecí napětí
a 24 V
a 230 V
Baterií
Velikost displeje (počet číslic)
7 (99 999,99 h)
7 (99 999,99 h)
8 (999 999,99 h)
Čítací frekvence
50 Hz
50 Hz
1/100 hodin
Způsob nulování
Žádný
Žádný
Manuální (1)
Rozměry čelního panelu Š × V (mm)
48 × 48
48 × 48
48 × 24
Typová označení
XBKH70000004M
XBKH70000002M
XBKH81000033E
LCD
(1) S elektrickým blokováním.
Multifunkční počítadla
Typ displeje
LCD
Velikost displeje (počet číslic)
6
Čítací frekvence
5 kHz
Způsob nulování
Manuální, elektrické a automatické
Rozměry čelního panelu Š × V (mm)
48 × 48
Počet přednastavení
Typová označení
36
Napájecí napětí 24 V c
LED
1
2
1
2
XBKP61130G30E
XBKP61230G30E
XBKP62130G30E
XBKP62230G30E
115 V a
XBKP61130G31E
XBKP61230G31E
230 V a
XBKP61130G32E
XBKP61230G32E
–
XBKP62130G32E
–
XBKP62230G32E
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Count
Počítadla
Sčítací funkce / Provozní hodiny
/ Multifunkční počítadla
Rozměry (mm)
pM
XBK H7000000p
XBK H81000033E
(XBK T81030U33E)
Montáž do panelu
Montáž do panelu
e
24
48
45
22+0,3
e
54,5
32
48
62,5
45
48
40
e: tloušťka panelu < 12 mm.
45+0,6
e: tloušťka panelu < 14 mm.
Rozměry (mm)
Schémata zapojení
XBK P6pp30G3pE
XBK H81000033E
Montáž do panelu
48
45
e
48
93,5
101,7
45
e: tloušťka panelu, 1 mm < e < 2,5 mm.
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
37
Zelio Analog
Analogové převodníky
Typ Universal pro termočlánky J a K
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv .
g
.
b
ZOR
o
ů
lo
UPO katalog jších prvk elio Ana
nto
ně
uZ
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Typ
Termočlánek
Typ J
Teplotní rozsah
0…150 °C
Výstupní rozsah
Přepínatelný: 0…10 V / 0…20 mA / 4…20 mA
Rozměry V × Š × H (mm)
80 × 22,5 × 80
Napájecí napětí (V)
c 24 – neizolované
Typová označení
RMTJ40BD
Typ K
0…300 °C
0…600 °C
RMTJ60BD
RMTJ80BD
0…600 °C
0…1 200 °C
RMTK80BD
RMTK90BD
0…250 °C
0…500 °C
RMPT50BD
RMPT70BD
Typ Universal pro PT 100
Typ
PT 100
Teplotní rozsah
− 40…40 °C
Výstupní rozsah
Přepínatelný: 0…10 V / 0…20 mA / 4…20 mA
Rozměry V × Š × H (mm)
80 × 22,5 × 80
Napájecí napětí (V)
c 24 – neizolované
Typová označení
RMPT10BD
− 100…100 °C
0…100 °C
RMPT20BD
RMPT30BD
Typ Optimum pro PT 100
Typ
PT 100
Teplotní rozsah
− 40…40 °C
Výstupní rozsah
0…10 V
Rozměry V × Š × H (mm)
80 × 22,5 × 80
Napájecí napětí (V)
c 24 – neizolované
Typová označení
RMPT13BD
− 100…100 °C
0…100 °C
0…250 °C
0…500 °C
RMPT23BD
RMPT33BD
RMPT53BD
RMPT73BD
Typ Universal pro převod analogového signálu
Typ
Převod analogového signálu
Vstupní rozsah
0…10 V nebo 4…20 mA
Výstupní rozsah
0…10 V nebo 4…20 mA
0…10 V / ±10 V
0…50 V / 0…300 V
0…1,5 A / 0…5 A
0…20 mA
0…500 V
0…15 A
4…20 mA
c nebo a
c nebo a
0…10 V / ±10 V
0…10 V
0…10 V nebo 0…20 mA
0…20 mA
0…20 mA
nebo 4…20 mA
4…20 mA přepínatelný
4…20 mA přepínatelný
Rozměry V × Š × H (mm)
80 × 22,5 × 80
Napájecí napětí
c 24 – neizolované
c 24 – izolované
c 24 – izolované
c 24 – izolované
Typová označení
RMCN22BD
RMCL55BD
RMCV60BD
RMCA61BD
38
80 × 45 × 80
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Analog
Analogové převodníky
Optimum a Universal
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
39
Zelio Logic
Programovatelná relé
Compact, SR2
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv
.
.
b
ZOR
o
ů
ic
UPO katalog jších prvk elio Log
nto
ně
uZ
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Programovatelné relé
v provedení Compact
S displejem a a napájením
Napájecí napětí (V)
a 24
a 48 V
a 100…240 V
Počet vstupů / výstupů
12
20
20
10
12
20
20
8
12
12
6
8
12
12
Počet reléových výstupů
4
8
8
4
4
8
8
Rozměry Š × H × V (mm)
71,2 × 59,5 × 107,6 124,6 × 59,5 × 107,6 124,6 × 59,5 × 107,6 71,2 × 59,5 × 107,6
Hodiny reálného času
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Typová označení
SR2B121B
SR2B201B
SR2A201E (1)
SR2A101FU (1)
SR2B121FU
SR2A201FU (1)
SR2B201FU
Počet vstupů
Diskrétní vstupy
124,6 ×59,5 × 107,6
(1) Lze programovat pouze v jazyce kontaktních schémat.
Programovatelné relé
v provedení Compact
S displejem a c napájením
Napájecí napětí (V)
c 12 V
Počet vstupů / výstupů
12
20
10
12
20
20
Diskrétní vstupy
8
12
6
8
12
12
Z toho analogových 0–10 V
Počet vstupů
c 24 V
4
6
–
4
2
6
Počet reléových výstupů (tranzistorové pro SR2Bpp2BD)
4
8
4
4
8
8
Rozměry Š × H × V (mm)
71,2 × 59,5 × 107,6 124,6 × 59,5 × 107,6 71,2 × 59,5 × 107,6
124,6 × 59,5 × 107,6
Hodiny reálného času
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Typová označení
SR2B121JD
SR2B201JD
SR2A101BD (1)
SR2B12pBD (2)
SR2A201BD (1)
SR2B20pBD (2)
(1) Lze programovat pouze v jazyce kontaktních schémat.
(2) Nahraďte p číslicí 1 pro volbu reléového výstupu nebo číslicí 2 pro volbu polovodičového výstupu.
Programovatelné relé
v provedení Compact
Bez displeje a tlačítek
Napájecí napětí (V)
a 100…240
Počet vstupů / výstupů
10
12
20
10
12
20
Diskrétní vstupy
6
8
12
6
8
12
Z toho analogových 0–10 V
–
–
–
–
4
6
Počet reléových výstupů
4
4
8
4
4
Rozměry Š × H × V (mm)
71,2 × 59,5 × 107,6
Hodiny reálného času
Ne
Typová označení
SR2D101FU (1) SR2E121FU
Počet vstupů
c 24
124,6 × 59,5 × 107,6 71,2 × 59,5 × 107,6
Ano
8
124,6 × 59,5 × 107,6
Ano
Ne
SR2E201FU
SR2D101BD (1) SR2E121BD (3) SR2E201BD (3)
Ano
Ano
(1) Lze programovat pouze v jazyce kontaktních schémat.
(3) Pro objednání relé s napájením 24 V a (bez analogových vstupů), odstraňte z konce typového označení písmeno D (SR2E121B a SR2E201B).
40
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Logic
Programovatelná relé
Modular, SR3
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv
.
.
b
ZOR
o
ic
ů
UPO katalog jších prvk elio Log
nto
ně
uZ
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Programovatelné relé
v provedení Modular*
S displejem
Napájecí napětí (V)
a 24
c 12
c 24
Počet vstupů / výstupů
10
26
10
26
26
10
26
Diskrétní vstupy
6
16
6
16
16
6
16
Z toho analogových 0–10 V
–
–
–
–
6
4
6
Počet reléových výstupů (tranzistorové pro SR3Bpp2BD)
4
10
4
10
10
4
10
Rozměry Š × H × V (mm)
71,2×59,5×107,6 124,6×59,5×107,6 71,2×59,5×107,6 124,6×59,5×107,6 124,6×59,5×107,6 71,2×59,5×107,6 124,6×59,5×107,6
Počet vstupů
a 100…240
Hodiny reálného času
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Typová označení
SR3B101B
SR3B261B
SR3B101FU
SR3B261FU
SR3B261JD
SR3B10pBD (1) SR3B26pBD(1)
Ano
* Základní modul lze rozšířit o jeden modul vstupů / výstupů. Základní modul s napájením 24 V c lze navíc doplnit ještě o komunikační modul Modbus nebo Ethernet.
(1) Nahraďte p číslicí 1 pro volbu reléového výstupu nebo číslicí 2 pro volbu polovodičového výstupu.
Rozšiřující moduly
pro SR3Bppppp (2)
Komunikace
Síť
Modbus
Ethernet
–
Počet vstupů / výstupů
–
–
6
10
14
Diskrétní
–
–
4
6
8
–
Analogové (0…10 V, 0…20 mA, PT100)
–
–
–
–
–
2 (1 PT100 max.)
Diskrétní (reléové)
–
–
2
4
6
–
Analogové (0…10 V)
–
–
–
–
–
Počet vstupů
Počet výstupů
Rozměry Š × H × V (mm)
Typová označení
Diskrétní vstupy/výstupy
35,5 × 59,5 × 107,6
Analogové
vstupy/výstupy
–
35,5×59,5×107,6 72 × 59,5 × 107,6
4
2
35,5×59,5×107,6
24 V a
–
–
SR3XT61B
SR3XT101B
SR3XT141B
–
100…240 V a
–
–
SR3XT61FU
SR3XT101FU
SR3XT141FU
–
12 V c
–
–
SR3XT61JD
SR3XT101JD
SR3XT141JD
–
24 V c
SR3MBU01BD
SR3NET01BD
SR3XT61BD
SR3XT101BD
SR3XT141BD
SR3XT43BD
Bezdrátové
připojení
Záložní
paměť
EEPROM
(2) Napájecí napětí rozšiřujícího modulu musí být shodné s napájecím napětím základního modulu.
Programovací nástroje
Programovací software, připojovací kabely,
bezdrátové připojení, paměť
Programovací
software
Popis
PC CD-ROM (Windows Sériový
USB
–
Bluetooth
98, NT, 2000, XP)
PC/relé
PC/relé
Magelis/relé
interface
SR2SFT01
SR2CBL01
SR2USB01
SR2CBL08
SR2BTC01
Typová označení
Připojovací kabely
SR2MEM02
Komunikační rozhraní
Rozhraní, modemy, software
Komunikační
rozhraní
Modemy (3)
Software pro správu alarmů
Napájecí napětí (V)
c 12…24 V
c 12…24 V
c 12…24 V
–
Popis
–
Analogový modem
GSM modem
PC CD-ROM (Windows 98, NT, 2000, XP)
Rozměry Š × H × V (mm)
72×59,5×107,6
120,7×35×80,5
111×25,5×54,5
–
Typová označení
SR2COM01 (4)
SR2MOD01
SR2MOD02
SR2SFT02
(3) Nutno propojit přes komunikační rozhraní SR2COM01.
(4) Včetně kabelu SR2CBL07.
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
41
Zelio Logic
Programovatelná relé
Kompaktní a modulární programovatelná relé
Kompaktní a modulární programovatelná relé
SRp p10ppp (10 v/v), SR2 p12ppp (12 v/v)
Montáž na lištu 35 mm
Montáž pomocí šroubů (výsuvné úchytky)
Umístění displeje
100
107,6
24
100
=
90
107,6
=
29
(1)
71,2
59,5
59,9
84
5,5
2×Ø4
48
2×Ø4
59,9
SR2 p20ppp (20 v/v), SR3 B26ppp (26 v/v)
Montáž na lištu 35 mm
Montáž pomocí šroubů (výsuvné úchytky)
Umístění displeje
100
107,6
24
100
=
90
107,6
=
29
(1)
59,5
124,6
113,3
84
2×Ø4
5,5
2×Ø4
48
113,3
(1) SR2 USB01 nebo SR2 BTC01 (programovací kabel nebo rozhraní Bluetooth).
Rozšiřující moduly v/v
SR3 XT61pp (6 v/v), SR3 XT101pp a SR3 XT141pp (10 a 14 v/v)
Montáž pomocí šroubů (výsuvné úchytky)
SR3
XT61pp
XT101pp
XT141pp
100
=
90
107,6
=
Montáž na lištu 35 mm
59,5
a
G
2×Ø4
a
35,5
72
72
G
25
60
60
Kryt + upevňující rámeček
14210 + 14211
Výřez
104,5
104,5
101,5
101,5
55
57
32
40,5
32
126
96
12xØ5
40,5
r=2
=
=
55
57
234
105
186
42
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Logic
Programovatelná relé
Kompaktní a modulární programovatelná relé
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
43
Zelio Logic
44
Programovatelná relé
Kompaktní a modulární programovatelná relé
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Logic
Programovatelná relé
Kompaktní a modulární programovatelná relé
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
45
Zelio Logic
46
Programovatelná relé
Komunikace
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Logic
Programovatelná relé
Modemové komunikační rozhraní
Komunikační rozhraní
SR2 COM01
Montáž na lištu DIN
Montáž na panel (výsuvné úchytky)
100
107,6
90
27,5
35
27,5
Společný boční pohled
72
59,5
60
72
Modemy
SR2 MOD01 (analogový modem PSTN)
Montáž na lištu DIN
Montáž šrouby
70
22,75
35
80,5
22,75
Společný boční pohled
31
106
118
118
33
SR2 MOD02 (GSM modem)
25,5
39,5
25,5
Montáž šrouby
35,5
Montáž na lištu DIN
111
101,2
88
73
88
73
42
54,5
30
25,5
39,5
35,5
54,5
25,5
35
27
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
47
Zelio Logic
48
Programovatelná relé
Modemové komunikační rozhraní
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Zelio Logic
Programovatelná relé
Modemové komunikační rozhraní
Schémata připojení PC k modemu
PC bez interního modemu.
Analogový modem PSTN
Zelio
Logic
alarm
SR1 CBL03 (2)
c 12...24 V
(1)
Analogový
modem PSTN
(1) Kabel pro připojení k přenosové síti (součástí analogového modemu PSTN).
(2) Nutno objednat samostatně.
Modem GSM
c 12...24 V
Zelio
Logic
alarm
Anténa
(2)
(1)
Analogový GSM modem
(1) Kabel je součástí modemu (délka: 50 cm). Kabel lze prodloužit pomocí SR1 CBL03 (1,8 m).
(2) Anténa a kabel jsou dodávány s modemem GSM.
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
49
Napájecí zdroje
Phaseo
Koncentrovaný výkon
v minimálním prostoru
Použitá technologie spínání zaručuje u napájecích zdrojů Phaseo ABL4
přesně takovou kvalitu výstupního proudu, jaká je aplikací požadována.
Jejich velký výkon nám umožňuje nabídnout vám nejkompaktnější napájecí
zdroje na trhu vyžadující podstatně menší prostor v rozváděči.
1
Snadná údržba vaší
aplikace.
Signalizační LED
nepřetržitě informuje
o jakémkoliv případném
problému v systému.
2
Přizpůsobení potřebám
vaší aplikace.
Úprava velikosti
výstupního napětí pro
zajištění kompenzace
úbytků napětí na vedení.
3
Zrychlení práce při
údržbě vaší aplikace.
Pomocí snímatelných
svorek (až do 240W
verze včetně).
4
Maximální bezpečnost
vaší aplikace.
Díky signalizačnímu
kontaktu informujícímu
o jakémkoliv problému
s výstupním napětím.
50%
úspora prostoru
zabraného ve
vašem rozváděči.
Phaseo ABL4, tak malý!
50
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
> Snižte své náklady
Při návrhu a výrobě stroje
• Už není nutné žádné předimenzování napájecího zdroje a to díky
nové řadě Phaseo s výkonovou rezervou (možnost minimálně
50% přetížení po dobu nejméně 5 sekund).
• Volba napájení přesně podle potřeb vaší aplikace díky 30A
napájecímu zdroji.
• Ekonomické řešení redundantního napájení díky integrované
redundantní diodě ve zdroji ABL4RSM24200.
O 50 % menší
objem
Výkonová
rezerva
+50 %
na dobu
5 sekund
Při údržbě
• Pokročilá diagnostika pomocí LED a reléového kontaktu.
• Rychlá instalace na lištu DIN.
• Snímatelná svorkovnice až do 240W verze včetně.
> Výhody zvýšené spolehlivosti
Napájecí zdroje Phaseo rovněž nabízí ucelenou řadu funkčních modulů zajišťujících
spolehlivé napájení vaší aplikace při:
• Výpadku primárního napájení pomocí zálohovacího a bateriového modulu ABL8B.
• Paralelním zapojení napájecích zdrojů pomocí modulu redundance ABL8RED.
• Jištění 24V obvodu pomocí modulu selektivní ochrany ABL8PRP.
Řešení zálohovacím
modulem
Mikropřerušení v řádu
několika sekund
Řešení bateriovým
modulem
Výpadky delší
než několik sekund
Řešení redundance
Řešení ochrany výstupu
Modul
redundance
+
+ OUT
+ IN
Zálohovací
modul
+
Modul selektivní
ochrany
+ OUT
+ IN
Baterie
+ IN
+ OUT
> Bezporuchový provoz
• žádný výpadek napětí při přetížení výstupu kratšího než 5 sekund.
• pokračování v provozu i při výpadku jedné fáze (ABL4W).
• velmi vysoký výkon našich napájecích zdrojů při snížené spotřebě a zahřívání komponent.
Několikanásobná ochrana
• vůči přetížení výstupu (automatický reset ochrany po odeznění poruchy).
• vůči napěťovým rázům generovaným na výstup při spínání induktivní zátěže.
• vůči neobvyklému nárůstu okolní teploty.
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
51
Phaseo
Napájecí zdroje
Modulární, optimální a kompaktní řada
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv
.
b
ZOR
o
ů
UPO katalog jších prvk haseo.
nto
ně
uP
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Typ napájecího zdroje
Modulární řada
Jmenovité vstupní napětí (V)
a 100…240
Jmenovité výstupní napětí (V)
24
Jmenovitý výkon / Proud
7 W / 0,3 A
Reset
Automatický
Soulad s IEC 61000-3-2
Není nutný
Certifikace
cULus, cCSAus, TUV, CE, C-Tick
Rozměry (mm)
36 × 59 × 90
Upevnění
Montáž na DIN lištu nebo na montážní panel
Typová označení
ABL8MEM24003
Typ napájecího zdroje
Jednofázové napájecí zdroje řady Kompakt
Jmenovité vstupní napětí
100...230 V, 50/60 Hz
Rozsah vstupního AC napětí
90...264 V, 47...63 Hz
Vstupní proud (120/230 V AC)
1,6 A / 0,9 A
1,9 A / 1,1 A
3,5 A / 1,8 A
Účinnost (120/230 V AC)
> 85 % / > 89 %
> 86 % / > 90 %
> 88 % / > 90 %
> 90 % / > 92 %
Maximální ztrátový výkon
15 W
19 W
32 W
55 W
Výstupní napětí
Jmenovité 24 V, nastavitelné 23...27,5 V
Jmenovitý výstupní proud
3,5 A
5A
10 A
20 A
8 A po dobu 30 s
15 A po dobu 30 s
30 A po dobu 5 s
15 W / 0,6 A
ABL8MEM24006
5
12
30 W / 1,2 A
60 W / 2,5 A
20 W / 4 A
25 W / 2 A
54 × 59 × 90
72 × 59 × 90
54 × 59 × 90
ABL7RM24025
ABL8MEM05040
ABL8MEM24012
ABL8MEM12020
100...230 V, 50/60 Hz
90...132 V / 185...264 V, 47...63 Hz
Přípustný výstupní proud
6 A po dobu 30 s
Reset po přetížení
Automatický
Signalizační relé
Ano
Provozní teplota
-20...+60 ºC se snížením výkonu nad 50 ºC
Certifikace
UL
Rozměry (mm)
39 x 115 x 134
Typová označení
ABL4RSM24035
ABL4RSM24050
4,1 A / 2 A
Jmen. 24 V, nastav. 24...28 V
64 x 140 x 139
80 x 127 x 146
ABL4RSM24100
ABL4RSM24200
Typ modulu
Řešení přerušení sítě (krátko a dlouhodobá přerušení)
Montáž na DIN lištu (1)
Kompatibilita
Výstupní připojení kompaktní řady napájecích zdrojů ABL4
Určení modulu
Vyrovnávací modul
Jmenovitý proud (A)
40
20
Výdrž pro 1A
Typicky 2 s
Nastavitelné od 10 s do 24 hod. (v závislosti na baterii)
Nastavitelné od 10 s do 30 min. (dle baterie) Nastavitelné od 10 s do 10 min. (dle baterie)
Výdrž pro maximální proud
Typicky 100 ms
Certifikace
UL, cCSAus, CB, CE
Rozměry (mm)
85 × 140 × 146
Upevnění
Montáž na DIN lištu
Řídicí modul + baterie
40
86 × 175 × 143
86 × 175 × 143
Typová označení řídicího modulu
ABL8BUF24400
ABL8BBU24200
ABL8BBU24400
Označení baterie
3,2 Ah
–
ABL8BPK24A03
ABL8BPK24A03
7 Ah
–
ABL8BPK24A07
ABL8BPK24A07
12 Ah
–
ABL8BPK24A12
ABL8BPK24A12
(1) Modul baterie kromě 7 Ah a 12 Ah. Modul baterie 3,2 Ah se sadou ABL1A02.
52
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Phaseo
Napájecí zdroje
Modulární, optimální a kompaktní řada
Optimální řada
a 100…240
24
72 W / 3 A
120 W / 5 A
12
48
60 W / 5 A
144 W / 2,5 A
Automatický
Automatický nebo manuální
Ne
Ano
cULus, cCSAus, TUV, CE, C-Tick
27 × 120 × 120
54 × 120 × 120
Montáž na DIN lištu
ABL8REM24030
ABL8REM24050
ABL7RP1205
ABL7RP4803
Třífázové napájecí zdroje řady Kompakt
Typ modulu
DC/DC převodník
400...500 V, 50/60 Hz
Kompatibilita
Výstupní připojení kompaktní řady napájecích zdrojů
ABL4
340...550 V, 47...63 Hz
1 A / 0,6 A
1,4 A / 1,1 A
2,2 A / 1,1 A
Jmenovité výstupní
> 93 % / > 94 %
> 93 % / > 94 %
> 91 % / > 91 %
napětí (V)
36 W
70 W
95 W
Jmenovitý výstupní
5
12
6
2
proud (A)
Jmenovité 24 V, nastavitelné 24...28 V
20 A
30 A
40 A
Certifikace
UL, cCSAus, CB, CE
30 A po dobu 5 s
45 A po dobu 5 s
60 A po dobu 5 s
Rozměry (mm)
44 × 140 × 146
Automatický
Upevnění
Montáž na DIN lištu
Ano
Typová označení
ABL8DCC05060
ABL8DCC12020
-20...+60 ºC se snížením výkonu nad 50 ºC
UL
80 x 127 x 146
ABL4WSR24200
ABL4WSR24300
ABL4WSR24200
Typ modulu
Zálohovací modul
Typ modulu
Modul selektivní ochrany
Kompatibilita
Připojení 2 napájecích zdrojů
Kompatibilita
Výstupní připojení kompaktní řady napájecích zdrojů
o velikosti až 20 A (2)
ABL4
Jmen. výstupní napětí (V)
24
Jmenovitý výstupní proud (A)
10 na kanál
Jmen. výstupní proud (A)
40
Kalibrace
1 / 2,5 / 4 / 5 / 7 / 8 / 10 A
Certifikace
UL, cCSAus, CB, CE
Počet kanálů
4
Rozměry (mm)
44 × 140 × 146
Kontakt diagnostiky
Ano
Upevnění
Montáž na DIN lištu
Manuální vypínač
2pólový
Typová označení
ABL8RED24400
Certifikace
UL, cCSAus, CB, CE
Rozměry (mm)
71 × 109 × 110
Upevnění
Montáž na DIN lištu nebo panel
Typová označení
ABL8PRP24100
(2) Neplatí pro ABL4RSM24200, který je již vybaven redundantní diodou.
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
53
Phaseo
Napájecí zdroje
Modulární a optimální řada
Modulární napájecí zdroje
Rozměry (mm)
90
100
110
Napájecí zdroj ABL 8MEMppppp/ABL 7RM24025
44
59
4
ABL 8MEM05040
ABL 8MEM12020
ABL 8MEM24003
ABL 8MEM24006
ABL 8MEM24012
ABL 7RM24025
a
54
54
36
36
54
72
a1
42
42
24
24
42
60
a1
a
Schémata vnitřního zapojení
ABL 8MEM2400p
ABL 8MEM05040 / 8MEM12020 / 8MEM24012/7RM24025
Optimální napájecí zdroje
Rozměry (mm)
27
120
ABL 8REM24050
120
ABL 7RP1205/4803
12 0
ABL 8REM24030
120
ABL 7RPpppp
Společný boční pohled
Montáž na 35 a 75mm lištu
54
54
Schémata vnitřního zapojení
L
N
N
ABL 8REM24050
L
ABL 8REM24030
L/+
N/
ABL 7RP1205 / 48030
54
+
+
+
–
+
–
+
Filtr
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Phaseo
Napájecí zdroje
Kompaktní řada
Rozměry (mm)
ABL4pppppppp
B
b
A
mm
Uout > 21.6VDC
Uout > 21.6VDC
Iout > 110%
Iout > 110%
23 - 27.5V
23 - 27.5V
a
C
11
a
14
11
Uout > 21.6VDC
ABL4RSM240xx
24VDC - xxA
14
Uout > 21.6VDC
ABL 4RSM240xx
24VDC - xxA
120-230VAC
A
B
C
a
b
40
128
115
10
50
63,5
140
118
20
100
80
139
127
10
50
b
120-230VAC
ABL4RSM24035
ABL4RSM24050
ABL4RSM24100
ABL4RSM24200
ABL4WSR24200
ABL4WSR24300
ABL4WSR24400
Připojení
ABL4pppppppp
ABL4RSM24035
ABL4RSM24050
ABL4RSM24100
ABL4RSM24200
120VAC VOLTAGE
SELECTION BRIDGE
120...230 V
L
120-230VAC
N
230 V
L
N
120 / 230VAC
120 / 230VAC
120VAC VOLTAGE
SELECTION BRIDGE
L N
230 V
ABL4WSR24200
ABL4WSR24300
ABL4WSR24400
ABL4RSM24100
ABL4RSM24200
120VAC VOLTAGE
SELECTION BRIDGE
3x 400 - 500 VAC
120 V
L
N
120 / 230VAC
120 / 230VAC
120VAC VOLTAGE
SELECTION BRIDGE
L
L1 L2 L3
N
120 V
400...500 V
mm2
ABL4RSM24035
ABL4RSM24050
ABL4RSM24100
ABL4RSM24200
ABL4WSR24ppp
0,2...2,5
0,05...6
7
8
0,8
1,1
mm
Nm
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
55
Phaseo
56
Napájecí zdroje
Speciální moduly
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Phaseo
Napájecí zdroje
Speciální moduly
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
57
Phaseo
Napájecí zdroje
Ekonomická řada
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv
.
b
ZOR
o
ů
UPO katalog jších prvk haseo.
nto
ně
uP
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Typ napájecího zdroje
Ekonomická řada
Vstupní napětí (V)
a 85…264
Výstupní napětí (V)
c 12
a 85…132 / a 170…264
Jmenovitý výkon / Proud
60 W / 5 A
Certifikace
UL, c CSA us, CE, Ctick
c 24
100 W / 8,3 A
c 24
60 W / 2,5 A
100 W / 4,2 A
150 W / 6,2 A
240 W / 10 A
150 × 38 × 98
200 × 38 × 98
200 × 50 × 98
200 × 65 × 98
Rozměry Š × H × V (mm)
150 × 38 × 98
Upevnění
Montáž na panel sadou ABL1A01 (1), nebo na DIN lištu sadou ABL1A02 (1)
Typová označení
200 × 38 × 98
Bez filtru
ABL1REM12050 –
S filtrem (2)
–
ABL1REM24025 ABL1REM24042 ABL1REM24062 ABL1REM24100
ABL1RPM12083 –
ABL1RPM24042 ABL1RPM24062 ABL1RPM24100
(1) Nutno objednat samostatně.
(2) Filtr proti harmonickému zkreslení IEC/EN 61000-3-2.
Lineární řada
Typ napájecího zdroje
Lineární řada 1 a 2fázových napájecích zdrojů
Vstupní napětí (V)
a 215 / 230 / 245 nebo 385 / 400 / 415
Výstupní napětí (V)
c 24
Certifikace
cULus, ENEC
Jmenovitý výkon / Proud
12 W / 0,5 A
24 W / 1 A
48 W / 2 A
96 W / 4 A
144 W / 6 A
Rozměry (mm)
87 × 124 × 108
87 × 124 × 108
87 × 142 × 108
87 × 165 × 108
123 × 153 × 153 123 × 185 × 153 135 × 185 × 138 175 × 215 × 128
240 W / 10 A
360 W / 15 A
480 W / 20 A
Upevnění
Montáž na DIN lištu nebo panel
Typová označení
ABL8FEQ24005 ABL8FEQ24010 ABL8FEQ24020 ABL8FEQ24040 ABL8FEQ24060 ABL8FEQ24100 ABL8FEQ24150 ABL8FEQ24200
Montáž na panel
Typ napájecího zdroje
Lineární řada 3fázových napájecích zdrojů
Vstupní napětí (V)
Výstupní napětí (V)
3 × a 380 / 400 / 420
c 24
Certifikace
cULus, ENEC
Jmenovitý výkon / Proud
240 W / 10 A
480 W / 20 A
720 W / 30 A
960 W / 40 A
1440 W / 60 A
Rozměry (mm)
185 × 190 × 78
220 × 215 × 104
240 × 252 × 108
310 × 310 × 140
310 × 310 × 154
ABL8TEQ24200
ABL8TEQ24300
ABL8TEQ24400
ABL8TEQ24600
Upevnění
Montáž na panel
Typová označení
ABL8TEQ24100
58
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Phaseo
Bezpečnostní a oddělovací
transformátory
ýběr
ze v
y
Í
k
ou
NĚN sahuje p Další prv
.
b
ZOR
o
ů
UPO katalog jších prvk haseo.
nto
ně
uP
g
Te
va
atalo
ouží
nejp nete v k
z
nale
Typ transformátoru
Univerzální řada s dvojitým vinutím a pracovní teplotou +60 °C
Vstupní napětí (V)
a 230/400 (±15 V) 1fázové
Certifikace
c
Jmenovitý výkon (VA)
25
Signalizace
LED signalizace primárního napětí
Upevnění
us, ENEC
40
63
100
160
250
400
630
1 000
Bez
Montáž na DIN lištu nebo panel
Typová označení
320
Montáž na panel
ABT7PDU ppp(1)
24/48 V
002B
004B
006B
010B
016B
025B
032B
040B
063B
100B
115/230 V
002G
004G
006G
010G
016G
025G
032G
040G
063G
100G
Jmenovité výstupní
napětí
(1) Typové označení dokončete dle tabulky. Příklad: ABL6TS02J.
Typ transformátoru
Optimální řada s jednoduchým vinutím a pracovní teplotou +50 °C
Vstupní napětí (V)
a 230/400 (±15 V) 1fázové
Certifikace
Jmenovitý výkon (VA)
Typová označení
25
40
63
100
160
250
400
630
1 000
ABL6TS ppp(1)
24 V
02B
04B
06B
10B
16B
25B
40B
63B
100B
115 V
02G
04G
06G
10G
16G
25G
40G
63G
100G
230 V
02U
04U
06U
10U
16U
25U
40U
63U
100U
Jmenovité výstupní
napětí
(1) Typové označení dokončete dle tabulky. Příklad: ABL6TS02J.
Typ transformátoru
Ekonomická řada s jednoduchým vinutím a pracovní teplotou +40 °C
Vstupní napětí (V)
a 230 (±15 V) 1fázové
Certifikace
Bez
Jmenovitý výkon (VA)
Typová označení
40
63
100
160
250
320
400
004B
006B
010B
016B
025B
032B
040B
ABT7ESM ppp(1)
Jmenovité výstupní napětí
24 V
(1) Typové označení dokončete dle tabulky. Příklad: ABL6TS02J.
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
59
Phaseo
Napájecí zdroje
Ekonomická řada
Schémata zapojení
ABL 1REM24042, 1REM24062, 1REM24100
ABL 1RPMppppp
N
N
N
L
L
L
Filtr
ABL 1REM12050, 1REM24025
Rozměry (mm)
ABL 1RpMppppp
ABL
1REM12050
1REM24025
1REM12083
1RPM24042
1RPM24062
1RPM24100
L
150
150
200
200
200
200
P
38
38
38
38
50
65
a
144
144
194
194
194
194
b
38
38
38
38
28
28
c
58
58
58
58
48
48
ABL 1A01
Montáž
ABL 1RpMppppp
Přímá montáž 2 šrouby 2 M4 x 2
Montážní sada ABL 1A02 pro montáž
na 35mm DIN lištu
Oboustranná montážní sada ABL 1A01,
3 šrouby Ø 4 mm
ABL 1REM12050
ABL 1REM24025
18
×
22,25
×
×
36
M4×8
55
11,5
M4×8
3×Ø4
Montáž ze strany
ABL 1RpMppppp
10
ABL 1RPM12083
ABL 1RpM24042/062/100
M4×8
×
M4×8
60
×
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Phaseo
Napájecí zdroje
Lineární řada
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
61
Phaseo
Bezpečnostní a oddělovací
transformátory
Rozměry (mm)
Ekonomická řada transformátorů
b
ABT 7ESM00pB / 01pB / 025B / 032B / 040B
4Ø
J
G
c
a
ABT
7ESM004B
7ESM006B
7ESM010B
7ESM016B
7ESM025B
7ESM032B
7ESM040B
a
79
79
85
97
98
121
121
b
90
90
94
104
106
122
122
c
70
70
86
92
105
92
103
G
56
56
64
84
84
90
90
J
48
48
67
78
86
75
86
Ø
5
5
5
5
5
5
5
Optimální řada transformátorů
ABL 6TS002p až ABL 6TS100p
ABL 6TS160p a ABL 6TS250p
4Ø
ABL
6TS002p
6TS004p
6TS006p
6TS010p
6TS016p
6TS025p
6TS040p
6TS063p
6TS100p
6TS160p
6TS250p
a
66
78
78
85
106
120
136
150
174
174
198
b
90
90
90
94
109
122
140
152
180
221
335
c
55
68
80
86
81
85
120
138
146
167
145
G
55
56
56
64
80,5
90
104
122
135
135
125
J
42
47,5
56
65,5
63
74,5
87
107,5
111,5
138
117
Ø
4,8
4,8
4,8
4,8
5,8
5,8
5,8
7
7
7
10
ABL 6AM0p (montážní panel)
Ø4
ABL
6AM00
6AM01
6AM02
6AM03
62
a
68
78
78
84
b
70
70
74
78
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Phaseo
Bezpečnostní a oddělovací
transformátory
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
63
Phaseo
Bezpečnostní a oddělovací
transformátory
Schémata vnitřního zapojení
ABT 7ESM004B až ABT 7ESM040B
ABL 6TS002p až ABL 6TS160p
ABL 6TS250p
400 V
0/400 V
230 V
0/230 V
– 15 V
– 15 V
220 V
230 V
240 V
0V
0V
+ 15 V
+ 15 V
230 V
380 V
400 V
420 V
ABT 7PDU002B až ABT 7PDU032B, ABT 7PDU100B až ABT 7PDU250B
400 V
4
4
2
2
2
3
3
3
1
1
48 V
4
24 V2
4
24 V
230 V
0 V2
24 V1
2
3
– 15 V
0V
+ 15 V
0V
1
0 V1
1
0V
ABT 7PDU002G až ABT 7PDU032G
400 V
4
2
2
2
0 V1
2
3
3
3
115 V2
3
1
1
230 V
4
4
4
115 V2
115 V
230 V
– 15 V
0V
+ 15 V
0V
1
0 V1
1
0V
ABT 7PDU040B a ABT 7PDU063B, ABT 7PDU040G až ABT 7PDU250G
400 V
6
6
3
3
3
2
2
2
0 V2
2
5
5
5
4
4
24 V2 (B)
115 V2 (G)
5
4
1
1
230 V
– 15 V
48 V (B)
230 V (G)
6
24 V2 (B)
115 V2 (G)
6
3
4
0V
+ 15 V
64
0V
1
0 V1
0V
24 V (B)
115 V (G)
1
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Síla nabídky pro automatizaci a řízení
Kombinací produktů Schneider Electric získáte kvalitní řešení
svých aplikací v oblasti automatizace a řízení.
Spouštění a ochrana
motorů
Ovládání, signalizace
a bezpečnost
Servopohony
a krokové pohony
Software
a komunikace
Vijeo Citect
Vijeo Historian
Řízení procesů
a strojů
Sběrnice
a distribuované v/v
Regulace
asynchronních motorů
Měření
a regulace
Detekce
Rozváděče
a rozvodnice
Obchodně-technická dokumentace
pomocných a programovatelných relé,
napájecích zdrojů
Elektromechanická
a polovodičová relé
Zelio Relay
Časová relé
Zelio Time
Modulární měřicí
a kontrolní relé
Zelio Control
Teplotní regulátory
Zelio Control REG
Počítadla
Zelio Count
Spínané
napájecí zdroje
Phaseo ABL4
Řídicí systémy
Operátorské panely, iPC
SCADA systémy
Verze
l Dokumentace
l Demonstrační
software
l Konfigurační
nástroje
l Objekty
© 20
pro Eplan
09
Sc
hn
eid
er
El
e
ct
Analogové převodníky
Zelio Analog
Programovatelná relé
Zelio Logic
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Napájecí zdroje
Phaseo ABL4
r ic
,D
VD
,S
84
2
Řídicí systémy
Operátorské panely, iPC
SCADA systémy
Elektronický katalog
2010
Thámova 13 – 186 00 Praha 8
www.schneider-electric.cz
Zákaznické centrum
Tel.: 382 766 333 – e-mail: [email protected]
S996
01–2011
Download

Pom. relé a napájecí zdroje - Elektronický katalog Schneider Electric