Orientace v knize
Všeobecná nebezpečí
Zvláštní nebezpečí
Nelze nastartovat motor
Nouzové startování
Hledání netěsností
Odtahování vozidla
Výměna kola
Příprava
Demontáž a výměna kola
Týdenní kontroly - úvod
Kontrolní místa v motorovém prostoru
Množství oleje
Množství chladicí kapaliny
Pneumatiky a kontrola tlaku v pneumatikách
Vizuální kontrola hloubky vzorku pneumatik
Nesprávné opotřebení pneumatik
Ruční kontrola hloubky vzorku pneumatik
Kontrola tlaku v pneumatikách
Brzdová a spojková kapalina
Olej pro posilovač řízení
Hladina kapaliny ostřikovačů
Stěrače
Baterie
Žárovky a pojistky
Maziva a provozní kapaliny
Huštění pneumatik (za studena)
Kapitola 1A
Běžná údržba a opravy - zážehové motory10becné informace
2 Běžná údržba
Každých 15 000 km nebo každý rok
3Výměna motorového oleje a filtru
4 Kontrola těsnosti hadiček
5 Kontrola manžet hnací poloosy
a homokinetických kloubů
6 Mazání závěsů a zámků
7 Jízdní zkouška
Každých 30 000 km nebo každé 2 roky
8 Vynulování servisního indikátoru
9 Kontrola pylového filtru
10 Kontrola a výměna pomocného hnacího řemenu ...
11 Kontrola brzdových destiček
12 Kontrola a seřízení ruční brzdy
13 Kontrola řízení a odpružení
Každých 60 000 km
14 Výměna rozvodového řemenu
Každých 60 000 km nebo každé 2 roky
15 Výměna brzdové kapaliny
Každých 60 000 km nebo každé 4 roky
16 Výměna zapalovacích svíček
17 Výměna palivového filtru
18 Výměna vložky vzduchového filtru
19Kontrola hladiny oleje v mechanické převodovce...
20 Kontrola hladiny oleje v automatické převodovce ..
21 Kontrola systému řízení emisí
22Výměna chladicí kapaliny
Po deseti letech
23Výměna předpínačů
bezpečnostních pásů a airbagů
Kapitola 1B
Běžná údržba a opravy - vznětové motory1 Obecné informace
2 Běžná údržba
Každých 10 000 km nebo po 12 měsících
3Výměna motorového oleje a filtru
4 Vypuštění vody
z palivového filtru
5 Kontrola těsnosti hadiček
Chladicí soustava
Palivo
Motorový olej
Kapalina posilovače řízení
Chladivo pro klimatizační soustavu
Brzdová (a spojková) kapalina
Neidentifikované úniky kapaliny
Podtlakové hadičky
6 Kontrola řízení a odpružení
Odpružení předních kol a řízení
Vzpěra odpružení/tlumič odpružení
7 Kontrola manžet hnací poloosy
a homokinetických kloubů
8 Mazání závěsů a zámků
Každých 20 000 km
9 Kontrola pylového filtru
10 Kontrola brzdových destiček
11 Kontrola a seřízení ruční brzdy
12 Jízdní zkouška
Přístroje a elektrická výbava
Řízení a odpružení
Hnací ústrojí
Brzdová soustava
13 Kontrola a výměna
pomocného hnacího řemenu
Každých 40 000 km
14 Výměna vložky vzduchového filtru
15Výměna palivového filtru
16Kontrola hladiny oleje v mechanické převodovce...
17 Kontrola hladiny oleje v automatické převodovce ..
Každých 60 000 km
18 Výměna rozvodového řemenu
Každých 60 000 km nebo po dvou letech
19 Výměna brzdové kapaliny
Každých 80 000 km
20Kontrola filtru pevných částic
Každých 120 000 km nebo po 5 letech
21 Výměna chladicí kapaliny
Po deseti letech
22 Výměna předpínačů
bezpečnostních pásů a airbagů
Kapitola 2A
Opravy prováděné ve vozidle
- zážehové motory 1,4 a 1,61
1 Obecné informace
2 Test komprese - popis a vysvětlení
3 Sestava motoru/otvory časování ventilů
- obecné informace a použití
4 Víko hlavy válců - demontáž a montáž
5Kryty rozvodového řemenu - demontáž a montáž...
6 Rozvodový řemen
- obecné informace, demontáž a montáž
7 Napínák a kola rozvodového řemenu
- demontáž, kontrola a montáž
80lejové(á) těsnění vačkového hřídele - výměna
9 Ventilové vůle - kontrola a nastavení
10 Vačkový(é) hřídel(e) a vahadla/zdvihátka
- demontáž, kontrola a montáž
11 Hlava válců - demontáž a montáž
12 Olejová vana - demontáž a montáž
13 Olejové čerpadlo - demontáž, kontrola a montáž
14 Olejová těsnění klikového hřídele - výměna
15Setrvačník/unašeč - demontáž, kontrola a montáž..
16 Uložení motoru/převodovky - kontrola a výměna
Kapitola 2B
Opravy prováděné ve vozidle
- zážehové motory 2.01
1 Obecné informace
2Test komprese - popis a vysvětlení
3 Sestava motoru/otvory časování ventilů
- obecné informace a použití
4 Víka hlavy válců - demontáž a montáž
5 Řemenice klikového hřídele - demontáž a montáž..
6Kryty rozvodového řemenu - demontáž a montáž...
7 Rozvodový řemen
- obecné informace, demontáž a montáž
8 Napínák, kola a kladky rozvodového řemenu
- demontáž, kontrola a montáž
9 Olejová těsnění vačkových hřídelů - výměna
10 Vačkové hřídele a zdvihátka
- demontáž, kontrola a montáž
11 Hlava válců - demontáž a montáž
12 Olejová vana - demontáž a montáž
13 Olejové čerpadlo - demontáž, kontrola a montáž
14 Olejová těsnění klikového hřídele - výměna
15 Setrvačník/přítlačný kotouč
- demontáž, kontrola a montáž
16 Uložení motoru/převodovky - kontrola a výměna....
Kapitola 2C
Opravy prováděné ve vozidle
- vznětové motory 1,4 a 2.01SOHC
1 Obecné informace
2Test komprese a netěsnosti - popis a vysvětlení
3 Sestava motoru/otvory časování ventilů
- obecné informace a použití
4 Víko hlavy válců - demontáž a montáž
5 Kladka klikového hřídele - demontáž a montáž
6Kryty rozvodového řemenu - demontáž a montáž..
7 Rozvodový řemen
- demontáž, kontrola, montáž a napnutí
8 Napínák a kola rozvodového řemenu
- demontáž a montáž
Kolo vačkového hřídele
Kolo klikového hřídele
Kolo palivového čerpadla
Kolo vodního čerpadla
Kladka napínáku
Vodicí kladka
9 Vačkový hřídel, vahadla a hydraulická zdvihátka
- demontáž, kontrola a montáž
10 Hlava válců - demontáž a montáž
Výběr těsnění
Kontrola šroubů hlavy válců
11 Olejová vana - demontáž a montáž
12 Olejové čerpadlo - demontáž, kontrola a montáž
13 Chladič oleje - demontáž a montáž
14 Olejová těsnění - výměna
Olejové těsnění pravé strany klikového hřídele
Olejové těsnění levé strany klikového hřídele
Olejové těsnění pravé strany vačkového hřídele
Těsnění levé strany vačkového hřídele
15 Snímač tlaku oleje a snímač hladiny
- demontáž a montáž
16Setrvačník/unašeč - demontáž, kontrola a montáž.
17 Uložení motoru/převodovky - kontrola a výměna....
Kapitola 2D
Opravy prováděné ve vozidle
- naftové motory 1.61 DOHC
1 Obecné informace
2Test komprese a těsnosti - popis a vyhodnocení....
3 Kontrolní otvory pro časování ventilů
- obecné informace a použití
4 Kryt hlavy válců/potrubí - demontáž a montáž
5 Kladka klikového hřídele - demontáž a montáž
6Kryty rozvodového řemenu - demontáž a montáž..
7 Rozvodový řemen
- demontáž, kontrola, montáž a napnutí
8 Ozubené kladky a napínací kladka rozvodového
řemenu - demontáž a montáž
9 Vačkové hřídele, vahadla a hydraulická zdvihátka
- demontáž, kontrola a montáž
10 Hlava válců - demontáž a montáž
Volba těsnění
Kontrola šroubů hlavy válců
11 Olejová vana - demontáž a montáž
12 Olejové čerpadlo - demontáž, kontrola a montáž
13 Olejový chladič - demontáž a montáž
14 Olejová těsnění - výměna
Klikový hřídel
Vačkový hřídel
15 Olejový tlakový spínač a čidlo množství
- demontáž a montáž
16 Setrvačník - demontáž, kontrola a montáž
17 Uložení motoru/převodovky - kontrola a výměna...
Kapitola 2E
Opravy prováděné ve vozidle
- naftové motory 2.01 DOHC
1 Obecné informace
2Test komprese a těsnosti - popis a vyhodnocení...
3 Kontrolní otvory pro časování ventilů
- obecné informace a použití
4 Kryt hlavy válců - demontáž a montáž
5 Kladka klikového hřídele - demontáž a montáž
6 Kryty rozvodového řemenu - demontáž a montáž.
7 Rozvodový řemen
- demontáž, kontrola, montáž a napnutí
8 Ozubené kladky a napínací kladka rozvodového
řemenu - demontáž a montáž
Ozubená kladka vačkového hřídele
Ozubená kladka klikového hřídele
Ozubená kladka čerpadla chlazení
Kladka napínače
Vodicí kladka
9 Vačkové hřídele, vahadla a hydraulická zdvihátka
- demontáž, kontrola a montáž
I H H l a u í i \jólř>i°i _ r l o m n n t á Ť a m n n t á Ť
11 Olejová vana - demontáž a montáž
12 Olejové čerpadlo - demontáž, kontrola a montáž
13 Olejový chladič - demontáž a montáž
14 Olejová těsnění - výměna
Klikový hřídel
Vačkový hřídel
15 Olejový tlakový spínač a čidlo množství
- demontáž a montáž
16 Setrvačník/hnací talíř
- demontáž, kontrola a montáž
17 Uložení motoru/převodovky - kontrola a výměna
Kapitola 2F
Demontáž motoru a jeho generální oprava
10becné informace
2 Generální oprava motoru - obecné informace
3 Demontáž motoru - postupy a opatření
4 Motor - demontáž a montáž
5Generální oprava motoru - postup rozmontování
6 Hlava válců - rozmontování
7 Hlava válců a ventily - čištění a kontrola
8 Hlava válců - smontování
9 Sestava pístů/ojnic - demontáž
10 Klikový hřídel - demontáž
11 Blok válců/kliková skříň - čištění a kontrola
12 Sestava pístu/ojnice - kontrola
13 Klikový hřídel - kontrola
14 Hlavní a ojniční ložiska - kontrola
15 Generální oprava motoru - postup smontování
16 Pístní kroužky - montáž
17 Klikový hřídel - montáž
Výběr ložiskových pouzder
Montáž klikového hřídele
18Sestava pístu/ojnice - montáž
19 Motor - první start po generální opravě
Kapitola 3
Chladicí, vyhřívací a větrací systémy
10becné informace a bezpečnostní opatření..
2Hadice chladicího systému - rozpojení a výměna....
3 Expanzní nádržka - demontáž a montáž
4 Chladič - demontáž, kontrola a montáž
5 Termostat - demontáž, zkouška a montáž
6 Elektrický ventilátor - demontáž a montáž
Relé ventilátoru chlazení
Rezistor chladicího ventilátoru
7 Elektrické snímače chladicího systému
- obecné informace, demontáž a montáž
8 Vodní čerpadlo - demontáž a montáž
9 Systém topení a větrání - obecné informace
10 Díly topení/větrání - demontáž a montáž
Ovládací panel
Ovládací lanka
Tepelný výměník
Motor ventilátoru topení
Rezistor motoru větráku topení
Sestava skříně
Snímač teploty vzduchu interiéru
Přídavné topení - vznětové modely
Motor cirkulace vzduchu
11 Systém klimatizace
- obecné informace a bezpečnostní opatření
12 Díly systému klimatizace - demontáž a montáž
Kompresor
Výparnřk
Vysoušeč
Odpařovač
Expanzní ventil
Kapitola 4A
Palivové a výfukové systémy
zážehových motorů
1 Obecné informace a bezpečnostní opatření
2 Sestava vzduchového filtru
a vstupních vzduchových hadic
- demontáž a montáž
3 Plynové lanko - demontáž, montáž a nastavení
4 Plynový pedál - demontáž a montáž
5Bezolovnatý benzín - obecné informace a použití....
6 Řídicí systém motoru - obecné informace
7 Palivový systém - odtlakování a natlakování
8 Palivové čerpadlo - demontáž a montáž
9 Čidlo palivoměru - demontáž a montáž
10 Palivová nádrž - demontáž a montáž
11 Systém řízení motoru - zkouška a nastavení
12 Skříň škrticí klapky - demontáž a montáž
13Díly systému řízení motoru - demontáž a montáž...
Palivová rampa a vstřikovací trysky
Regulátor tlaku paliva
Potenciometr škrticí klapky
Elektronická řídicí jednotka (ECU)
Krokový motor volnoběhu
Snímač tlaku v potrubí
Snímač teploty chladicí kapaliny
Snímač teploty vstupního vzduchu
Snímač polohy klikového hřídele
Topné těleso skříně škrticí klapky
Snímač rychlosti vozu
Snímač klepání motoru
Snímač tlaku klimatizace
Snímač polohy vačkového hřídele
Motor polohování škrticí klapky
Snímač polohy plynového pedálu
14 Sací potrubí - demontáž a montáž
15 Výfukové potrubí - demontáž a montáž
16 Výfukový systém
- obecné informace, demontáž a montáž
Kapitola 4B
Palivové a výfukové systémy
vznětových motorů
1 Obecné informace a bezpečnostní opatření
Funkce systému
Nízkotlaký systém
Vysokotlaký systém
Elektronický řídicí systém
Díly systému
2 Vysokotlaký systém vstřikování nafty
- zvláštní informace
Varování a bezpečnostní opatření
Postupy a informace
3 Palivový systém - plnění a vypouštění
4 Sestava vzduchového filtru
a vstupních vzduchových hadic
- demontáž a montáž
5 Plynové lanko - demontáž, montáž a nastavení
6 Plynová pedál - demontáž a montáž
7 Podávači palivové čerpadlo - demontáž a montáž....:
8 Snímač palivoměru - demontáž a montáž
9 Palivová nádrž a chladič paliva
- demontáž a montáž
í
10 Vysokotlaké palivové čerpadlo
- demontáž a montáž
:
11 Palivová rampa - demontáž a montáž
12 Vstřikovací trysky - demontáž a montáž
13 Díly elektronického řídicího systému
- zkouška, demontáž a montáž
J
Elektronická řídicí jednotka (ECU)
:
Snímač polohy/otáček klikového hřídele
:
Čidlo polohy vačkového hřídele
:
Snímač polohy plynového pedálu
!
Snímač teploty chladicí kapaliny
:
Snímač teploty paliva
!
Snímač množství vzduchu
:
Snímač tlaku paliva
Ovládací ventil tlaku paliva
Ovládací jednotka předehřívání
Elektromagnetický EGR ventil
Snímač rychlosti vozu
14 Sací potrubí - demontáž a montáž
15Výfukové potrubí
16Turbodmychadlo - popis a bezpečnostní opatření....
17 Turbodmychadlo - demontáž, kontrola a montáž
18Mezichladič plnicího vzduchu
a ohřívač vstupního vzduchu - demontáž a montáž
19 Výfukový systém
- obecné informace a výměna součástí
Demontáž katalyzátoru
Demontáž katalyzátoru/filtru pevných částic
Demontáž předkatalyzátoru
Demontáž prostřední trubky
Demontáž výfuku
Demontáž kompletního systému
Demontáž tepelného (ých) štítu (ů)
Kapitola 4C
Systém kontroly emisí
i
1 Obecné informace
2 Systém řízení emisí - zkouška a výměna součástí....
3 Katalyzátor
- obecné informace a bezpečnostní opatření
Kapitola 5A
Systém startování a dobíjení,
10becné informace a bezpečnostní opatření
2 Odhalení chyb v elektroinstalaci
- obecné informace
3 Baterie - zkouška a dobíjení
4 Baterie - demontáž a montáž
5 Dobíjecí systém - zkouška
6 Hnací řemen alternátoru
- demontáž, montáž a napnutí
7 Alternátor - demontáž a montáž
8 Alternátor - kontrola a generální oprava
9 Startovací systém - kontrola
10 Startér - demontáž a montáž
11 Startér - zkouška a generální oprava
12 Spínač zapalování - demontáž a montáž
13 Varovná kontrolka snímače tlaku oleje
- demontáž a montáž
14 Snímač hladiny oleje - demontáž a montáž
i
Kapitola 5B
Zapalovací systém - zážehové motory
1 Zapalovací systém - obecné informace
2 Zapalovací systém - zkouška
3Zapalovací cívky - demontáž, zkouška a montáž....
4 Časování zapalování - kontrola a seřízení
5 Snímač klepání motoru - demontáž a montáž
Kapitola 5C
Svstém ohřevu paliva před a po startu
- vznětové motory
1 Systém ohřevu paliva před a po startu
- popis a zkouška
2 Žhavicí svíčky - demontáž, kontrola a montáž
3 Reléová jednotka systému ohřevu paliva
- demontáž a montáž
Kapitola 6
Spojka
1 Všeobecné informace
2 Hydraulický systém spojky - odvzdušnění
3 Hlavní spojkový válec - demontáž a montáž
4 Pracovní válec spojky - demontáž a montáž
5 Pedál spojky - demontáž a montáž
6Sestava spojky - demontáž, inspekce a montáže...
7 Uvolňovací mechanizmus spojky
- demontáž, kontrola a montáž
Kapitola 7A
Mechanická převodovka
10becné informace
2 Mechanická převodovka - vypouštění a plnění
3 Řadicí páka a lanka - demontáž a montáž
4 Olejová těsnění - výměna
5 Spínač zpětného světla
- kontrola, demontáž a montáž
6 Náhon rychloměru - demontáž a montáž
7 Mechanická převodovka - demontáž a montáž
8 Oprava mechanické převodovky
- obecné informace
Kapitola 7B
Automatická převodovka
10becné informace
2 Olej automatické převodovky
- vypuštění a plnění
3 Lanko voliče - seřízení
4 Páka voliče a lanko - demontáž a montáž
5 Náhon rychloměru - demontáž a montáž
6 Olejová těsnění - výměna
7 Chladič kapaliny - demontáž a montáž
8 Součásti systému řízení převodovky
- demontáž a montáž
Elektronická řídicí jednotka (ECU)
Čidlo rychlosti otáčení výstupního hřídele
Čidlo rychlosti otáčení výstupního hřídele
Čidlo tlaku oleje
Multifunkční spínač
9 Automatická převodovka - demontáž a montáž ...
10 Oprava automatické převodovky
- obecné informace
Kapitola 8
Hnací poloosy
1 Všeobecné informace
2 Hnací poloosy - demontáž a montáž
3 Ochranné manžety hnací poloosy - výměna
4Oprava hnací poloosy - obecné informace
5 Středové ložisko pravé hnací poloosy - výměna
2
2
2
í
£
í
Kapitola 9
Brzdový systém
2
10becné informace
í
2 Hydraulický systém - odvzdušnění
í
3 Hydraulické potrubí - výměna
í
4 Přední brzdové destičky - výměna
í
5 Zadní brzdové destičky - výměna
í
6 Přední brzdový kotouč
- kontrola, demontáž a montáž
í
7 Zadní brzdový kotouč
- kontrola, demontáž a montáž
\
8 Přední brzdový třmen - demontáž, oprava a montáž:
9 Zadní brzdový třmen - demontáž, oprava a montáž. í
10 Hlavní brzdový válec - demontáž, oprava a montáž . í
11 Brzdový pedál - demontáž a montáž
í
12 Jednotka podtlakového posilovače
- kontrola, demontáž a montáž
\
13Zpětný ventil posilovače
- demontáž, kontrola a montáž
!
14 Ruční brzda - seřízení
!
15 Páka ruční brzdy - demontáž a montáž
:
16Táhla ruční brzdy - demontáž a montáž
!
17 Spínač brzdového světla
- demontáž, montáž a seřízení
i
18Protiblokovací systém ABS - obecné informace
19 Součásti protiblokovacího systém ABS
- demontáž a montáž
\
20Vývěva (vznětové modely) - demontáž a montáž
21 Vývěva (vznětové modely) - kontrola
Kapitola 10
Odpružení a řízení
20Sestava hřebenové tyče řízení
- demontáž, oprava a montáž
21 Manžety hřebenové tyče - výměna
22 Posilovač řízení - odvzdušnění
23Čerpadlo posilovače řízení - demontáž a montáž....
24 Kulový čep spojovací tyče řízení
- demontáž a montáž
25Spojovací tyč řízení - demontáž a montáž
26Geometrie řízení a úhly zatáčení
- informace, kontrola a seřízení
2
10becné informace
í
2Sestava držáku náboje předního kola
- demontáž a montáž
3 Ložiska předních nábojů kol - výměna
4 Přední vzpěra odpružení - demontáž a montáž
5 Přední vzpěra odpružení - oprava
6 Dolní přední rameno zavěšení
- demontáž, oprava a montáž....
7 Dolní přední kulový čep - demontáž a montáž
8 Přední příčný stabilizátor - demontáž a montáž
9 Spojovací ramena předního příčného stabilizátoru
- demontáž a montáž
10 Přední pomocný rám - demontáž a montáž
11 Zadní sestava náboje kola - demontáž a montáž ....
12 Ložiska zadních nábojů - výměna
13 Zadní tlumič odpružení
- demontáž, kontrola a montáž
14 Zadní vinutá pružina - demontáž a montáž
15 Čep zadní nápravy - demontáž, oprava a montáž
16 Zadní náprava - demontáž, oprava a montáž
17 Volant - demontáž a montáž
18 Hřídel volantu - demontáž, kontrola a montáž
19Spínací skříňka/zámek řízení
- demontáž a montáž
Kapitola 11
Karoserie a vybavení
:
1 Obecné informace
2 Údržba - karoserie a rám podvozku
3 Údržba - čalounění a koberce
4 Menší poškození karoserie - opravy
Škrábance
Promáčknutí
Rez a prorezlá místa
Plnění a lakování
Plastové díly
5 Velká poškození karoserie - opravy
6 Přední nárazník - demontáž a montáž
7 Zadní nárazník - demontáž a montáž
8 Víko motorového prostoru
- demontáž, montáž a seřízení
9 Uvolňovací táhla víka - demontáž a montáž
10 Zámek víka - demontáž a montáž
11 Dveře - demontáž, montáž a seřízení
12 Vnitřní obložení dveří - demontáž a montáž
13 Vnitřní madlo dveří a součásti zámku
- demontáž a montáž
14 Okna dveří a spouštěče - demontáž a montáž
Okno zadních dveří
Pevná část okna předních dveří
15 Dveře zavazadlového prostoru a jejich vzpěry
- demontáž a montáž
16 Součásti zámku dveří zavazadlového prostoru
- demontáž a montáž
Zámek dveří
Západka zámku dveří
Madlo dveří zavazadlového prostoru
17 Součásti centrálního zamykání
- demontáž a montáž
Řídicí jednotka
Motor zámku dveří
Motor zámku dveří zavazadlového prostoru
Dálkové ovládání
18 Zpětná zrcátka a jejich skla - demontáž a montáž.
Sestava vnějšího zrcátka
Sklo vnějšího zpětného zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko
19 Přední sklo, zadní sklo a pevná/výklopná boční skla
- obecné informace
Závěs zadního bočního okna
20Posuvná střecha - obecné informace
21 Vnější prvky karoserie vozidla
- demontáž a montáž
22 Panel mřížky zadní stěny motorového prostoru
- demontáž a montáž
23Sedadla - demontáž a montáž
Přední sedadla
Zadní sedadla
24Součásti bezpečnostních pásů
- demontáž a montáž
í
Přední bezpečnostní pás
í
Zadní bezpečnostní pás
í
25 Obložení interiéru - demontáž a montáž
í
26Středová konzola - demontáž a montáž
í
27Součásti přístrojové desky - demontáž a montáž....;
Horní středový panel
í
Dolní středový panel
í
Kryty sloupku řízení
í
Dolní panely přístrojové desky
:
Přístrojový panel
i
Přihrádka spolujezdce
í
Multifunkční displej
í
Celková sestava přístrojové desky
I
Kapitola 12
Elektrické zařízení karoserie
2
1 Obecné informace
2 Odhalování závad elektrického systému
- obecné informace
•
3 Pojistky a relé - obecné informace
4 Vypínače - demontáž a montáž
Spínač zapalování
í
Spínač hřídele volantu
í
Páčka ovládání zvukové jednotky/
regulace rychlosti jízdy
Spínače přístrojové desky
i
Ovládání topení/ventilátoru
Spínač brzdových světel
Spínač kontrolky ruční brzdy
Spínače vnitřního osvětlení
Spínač osvětlení zavazadlového prostoru
Dešťové čidlo stěračů
Spínač osvětlení schránky v přístrojové desce
Spínač posuvné střechy
5 Žárovky (vnější světla) - výměna
6 Žárovky (vnitřní osvětlení) - výměna
7 Vnější světlomety - demontáž a montáž
8 Seřizovači sestava předního světlometu
- obecné informace
9 Přístrojový panel - demontáž a montáž
10 Hodiny/víceúčelová jednotka
- demontáž a montáž
11 Zapalovač cigaret/elektrická zásuvka
- demontáž a montáž
12 Houkačka - demontáž a montáž
13Raménko stěrače - demontáž a montáž
14 Motor a táhla předních stěračů
- demontáž a montáž
15 Motor stěrače zadního skla - demontáž a montáž...
16 Součásti sestavy ostřikovačů - demontáž a montáž
17Audiozařízení- demontáž a montáž
18 Reproduktory - demontáž a montáž
í
19 Anténa rádia - demontáž a montáž
í
20lmobilizér motoru a výstražný systém proti krádeži
- obecné informace
í
21 Systém Airbag - obecné a bezpečnostní informace..:
22Součásti systému airbagů - demontáž a montáž
:
23 Řídicí jednotka integrovaných systémů (BSI)/pojistková
skříň - obecné informace, demontáž a montáž
24Satelitní navigační systém - obecné informace
Rozměry a hmotnosti
í
Převody jednotek
<
Identifikační čísla vozidla
Nákup náhradních dílů
Všeobecné pracovní postupy
Dělicí plochy a těsnění
Hřídelová těsnění
Šrouby, závity a jiné úchyty
Pojistné matice, obyčejné a pojistné podložky
Speciální nástroje
Ochrana životního prostředí
Zvedání a podepření vozidla
Odpojení baterie
Nářadí a vybavení
Úvod
Nářadí na malé opravy a údržbu
Nářadí na opravy a prohlídky
Speciální nářadí
Kontroly důležitých celků vozidla
1 Kontroly prováděné ze sedadla řidiče
2Kontroly prováděné u vozidla stojícího na kolech..
3 Kontroly prováděné po vyzvednutí vozidla
4 Kontrola výfukové soustavy
Tabulka poruch
Motor
Chladicí systém
Palivový a výfukový systém
Spojka
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
Hnací poloosy
Brzdová soustava
Řízení a odpružení
Elektrická instalace
Slovník technických pojmů
Download

Udrzba a opravy automobilu Peugeot 307 : 2001-2008