Rozhodčí centrum a.s.
se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 404/30a, PSČ 140 00, IČ: 274 94 756; zápis v OR - Krajský soud v Hradci
Králové odd. B, vl. 2514
vede tento
SEZNAM ROZHODCŮ ad hoc
Jméno a příjmení rozhodce
Identifikační údaj rozhodce
SÍDLO
(tento údaj se uvádí do žaloby)
(tento údaj se uvádí do žaloby)
2.
JUDr. Marián Vojčík
advokát
90001
Praha
3.
JUDr. Pavol Kuspan
právník
90002
Praha
Mgr. Petr Kuchař v.r. správce seznamu rozhodců
UPOZORNĚNÍ : Veškeré písemnosti určené rozhodcům jsou strany sporu povinny zasílat na adresu sídla
společnosti, nikoliv přímo rozhodcům.
SPRÁVNÉ OZNAČENÍ ADRESÁTA :
Rozhodčí centrum a.s., Praha 4, Nusle, Na Pankráci 404/30a, PSČ 140 00.
Download

Aktuální Seznam rozhodců