www.ronn.cz
–
–
–
–
–
–
odvodnění RONN DRAIN
zatravňovací tvárnice
anglické dvorky
bodové vpustě
litinové poklopy
sklepní okna
Ceník 1/2012
Profi systémy pro dům a zahradu
❯❯❯❯
Dům a zahrada
EKO DRAIN
✆ 841 111 128
www.ronn.cz
100
RONN SELF ECO 100
Žlab z polymerického betonu s ocelovým roštem
Popis
Sort.
Obj.
číslo
Délka
mm
SELF ECO žlab s aretovým ocelovým roštem 1 m 640
SELF ECO žlab s aretovým ocelovým roštem 0,5 m 640
1040
1041
1000
500
Příslušenství
SELF ECO čelo plné
SELF ECO čelo plné s nátrubkem DN 100
640
640
1045
1046
SELF ECO vpusť s aretovaným roštem
640
1054
Výška
začátek
konec
80
80
500
400
80
80
400
Šířka
mm
Váha
kg
Cena
Kč
120
120
6,30
3,20
420,00
400,00
0,30
0,30
150,00
390,00
16,00
2500,00
120
RONN SELF 100
Žlab z polymerického betonu
s ocelovým roštem
SELF žlab s aret. roštem 1 m
SELF žlab s aret. roštem 0,5 m
640
640
1060
1061
1000
500
100
100
100
100
120
120
8,00
4,50
580,00
490,00
Vpusť
SELF vpusť s aret. roštem 0,5 m
640
1050
500
400
400
120
16,00
2660,00
Příslušenství
SELF čelo plné
SELF čelo s nátr. DN100
640
640
1070
1071
0,40
0,80
160,00
410,00
s litinovým roštem
SELF žlab s litinovým roštem 1 m
SELF žlab s litinovým roštem 0,5 m
640
640
1065
1066
1000
500
103
103
103
103
130
130
13,50
7,00
1290,00
990,00
Vpusť
SELF vpusť s litinovým roštem 0,5 m
640
1051
500
403
403
130
18,50
2850,00
Příslušenství
SELF čelo plné
SELF čelo s nátr. DN100
640
640
1070
1071
0,40
0,80
160,00
410,00
NICE 100
Žlab z PE-HD
NICE 100 žlab z PE-HD s ocelovým roštem a aretací
s ocelovým žárově zinkovaným roštem A15 kN
645
1013
1000
120
120
130
2,65
345,00
s černým mřížkovým roštem z PE-HD
645
1016
1000
120
120
130
1,80
325,00
Příslušenství
NICE 100 čelní stěna
s nátrubkem DN110
645
1021s
-
0,30
-
215,00
NICE 100 spodní odtok
DN 110 + 2x čelo plné - sada
645
1025s
-
-
-
0,30
-
265,00
Střední díl pro rohové spoje
645
1029
-
-
-
0,30
-
430,00
+ čelo plné - sada
počet NICE 100 žlabů na paletě je 54 ks.
P100 MINI
Žlab z polyesteru
A 15kN
Žlab P100 s můstkovým roštem A15 kN
Žlab P100 s můstkovým roštem A15 kN
645
645
1060
1061
1000
500
58
58
58
58
110
110
3,00
2,20
650,00
600,00
Žlab P100 s mřížkovým roštem B125 kN
Žlab P100 s mřížkovým roštem B125 kN
645
645
1062
1063
1000
500
58
58
58
58
110
110
3,40
2,30
780,00
710,00
Příslušenství
P100 čelní stěna
P100 čelní stěna s nátrubkem
645
645
1065
1064
0,10
0,10
160,00
350,00
B 25kN
Uvedené ceny jsou bez DPH
2
RONN DRAIN - DŮM A ZAHRADA - CENÍK 1/2012
✆ 841 111 128
www.ronn.cz
GL 100
Popis
Sort.
Obj.
číslo
Délka
mm
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1630
1601
1602
1603
1604
1605
1631
1635
1606
1607
1608
1609
1610
1632
1636
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
Příslušenství
KS/GL 100 čelo plné typ 0-010
40
KS/GL 100 čelo s nátr. DN 100 typ 0
KS/GL 100 čelo s nátr. DN 100 typ 5,05
KS/GL 100 čelo s nátr. DN 100 typ 10,010
40
40
40
Vpusť
GL100 vpusť 0,5m v 563 mm
40
1650
GL100
GL100
GL100
GL100
GL100
GL100
GL100
GL100
GL100
GL100
GL100
GL100
GL100
GL100
GL100
GL100 žlab 1 m typ 0*
žlab 1 m typ 1
žlab 1 m typ 2
žlab 1 m typ 3
žlab 1 m typ 4
žlab 1 m typ 5*
žlab 1 m typ 05*
žlab 0,5 m typ 055* **
žlab 1 m typ 6
žlab 1 m typ 7
žlab 1 m typ 8
žlab 1 m typ 9
žlab 1 m typ 10*
žlab 1 m typ 010*
žlab 0,5 m typ 105
Výška
začátek
konec
Šířka
mm
Váha
kg
Cena
Kč
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
11,70
11,80
12,10
12,40
12,70
13,00
13,20
6,60
13,30
13,60
13,90
14,20
14,50
14,70
7,50
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
730,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
820,00
730,00
1241
1,40
320,00
1245
1246
1247
1,00
1,10
1,20
520,00
520,00
520,00
24,90
2800,00
150
150
155
160
165
170
175
175
175
180
185
190
195
200
200
150
155
160
165
170
175
175
175
180
185
190
195
200
200
200
*s předformovaným otvorem do dna, DN 100
**s bočním napojením
500
563
563
500
Rošty
Rošty pro systém GL100 a MINI GL100
Popis
Sort.
Obj.
číslo
Délka
mm
40
40
6181
6182
1000
500
40
40
6185
6186
GL 100, můstk. rošt litina GGG"C", 0,5m
40
6189
Aretace pro systém GL 100
40
6901
Výška
začátek
konec
Šířka
mm
Váha
kg
Cena
Kč
130
130
2,40
1,20
280,00
190,00
1000
500
130
130
3,20
1,60
660,00
480,00
500
130
2,80
420,00
0,10
39,00
A 15kN
GL100, můstk. rošt pozink "A", 1m
GL100, můstk. rošt pozink "A", 0,5m
B 125 kN
GL 100, mřížk. rošt pozink "B", 1m
GL 100, mřížk. rošt pozink "B", 0,5m
C 250 kN
(pro zatížení C 250 kN nutno použít 1 ks/0,5 m)
GL 200
Žlab z polymerického betonu s mřížkovým roštem
GL 200 žlab s mřížkovým roštem 1 m
GL 200 žlab s mřížkovým roštem 0,5 m
640
640
2060
2061
Příslušenství
GL 200 čelo plné
GL 200 čelo s nátrubkem DN100
640
640
2070
2071
1000
500
150
150
150
150
250
250
16,50
8,50
3650,00
2775,00
0,80
0,80
350,00
585,00
Uvedené ceny jsou bez DPH
RONN DRAIN - DŮM A ZAHRADA - CENÍK 1/2012
3
100
Žlaby z polymerického betonu
✆ 841 111 128
100
www.ronn.cz
Rohožky z polymerbetonu
se sběrnou vanou z polymerbetonu
Popis
Sort.
Obj.
číslo
Délka
mm
Výška
začátek
konec
Šířka
mm
Váha
kg
Rohožky STANDARD
Rohožka s vloženým ocelovým roštem
Rohožka s vloženým ocelovým roštem
640
640
1015
1017
600
750
80
80
Rohožky LUX s volitelným roštem
Vana 60/40 cm
Vana 75/50 cm
Vana 100/50 cm
640
640
640
1100
1101
1102
600
750
1000
Rošt 60/40 cm, plsť - tmavěšedá, hliník. profil
Rošt 75/50 cm, plsť - tmavěšedá, hliník. profil
Rošt 100/50 cm, plsť - tmavěšedá, hliník. profil
640
640
640
1110
1111
1112
Rošt 60/40 cm, pryž černá
Rošt 75/50 cm, pryž černá
Rošt 100/50 cm, pryž černá
640
640
640
Cena
Kč
80
80
400
500
13,30
21,40
1390,00
1790,00
100
100
100
100
100
100
400
500
500
11,70
19,70
22,90
1050,00
1350,00
1650,00
600
750
1000
20
20
20
20
20
20
400
500
500
2,50
4,00
5,40
2540,00
3820,00
5100,00
1120
1121
1122
600
750
1000
20
20
20
20
20
20
400
500
500
2,50
4,00
5,40
2970,00
4470,00
5900,00
Rošt 60/40 cm, ocelový pozink, mřížka 9/31 mm 640
Rošt 75/50 cm, ocelový pozink, mřížka 9/31 mm 640
Rošt 100/50 cm, ocelový pozink, mřížka 9/31 mm 640
1130
1131
1132
600
750
1000
20
20
20
20
20
20
400
500
500
6,00
9,00
12,00
1330,00
1950,00
2230,00
Rošt 60/40 cm, ocelový pozink
Rošt 75/50 cm, ocelový pozink
Rošt 100/50 cm, ocelový pozink
640
640
640
1140
1141
1142
600
750
1000
20
20
20
20
20
20
400
500
500
3,20
4,60
6,20
650,00
940,00
1300,00
640
640
1100R
1101R
600
750
20
20
20
20
400
500
1,00
1,00
320,00
360,00
Samostatné rámy pro zabetonování
Ocelový pozink rám pro rohožku 60/40 cm
Ocelový pozink rám pro rohožku 75/50 cm
Rohožky z polyesteru
se sběrnou vanou z polyesteru
Rohožka s vloženým ocelovým roštem z tahokovu
Vana 60/40 cm
645
110604 600
Vana 75/50 cm
645
110705 750
Vana 100/50 cm
645
111005 1000
75
75
75
75
75
75
400
500
500
4,50
5,00
6,50
1220,00
1490,00
2100,00
Rohožka s vloženým mřížkovým ocelovým roštem 30/10 mm
Vana 60/40 cm
645
130604 600
Vana 75/50 cm
645
130705 750
Vana 100/50 cm
645
131005 1000
75
75
75
75
75
75
400
500
500
4,50
5,00
6,50
1450,00
1850,00
2620,00
Uvedené ceny jsou bez DPH
4
RONN DRAIN - DŮM A ZAHRADA - CENÍK 1/2012
✆ 841 111 128
www.ronn.cz
Sklepní okna RONN PLUS z tvrzeného PVC
Zasklení
šířka / výška
Rozm ěr (cm )
60x40
60x50
80x40
70x50
80x50
80x60
100x50
100x60
100x70
100x80
100x100
Obj.čís lo
Cena bez DPH
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Hnědá barva
60x40
60x50
80x40
70x50
80x50
80x60
100x50
100x60
100x70
100x80
100x100
950,00
120,00
150,00
240,00
300,00
390,00
350,00
540,00
720,00
840,00
050,00
- izolační s klo 15 m m
Obj.čís lo
Obj.čís lo
Cena bez DPH
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
250,00
480,00
460,00
570,00
720,00
850,00
050,00
090,00
300,00
520,00
690,00
Zasklení
- jednoduché sklo 5,5 mm
8060405H
8060505H
8080405H
8070505H
8080505H
8080605H
8100505H
8100605H
8100705H
8100805H
8101005H
Cena bez DPH
8060415B
8060515B
8080415B
8070515B
8080515B
8080615B
8100515B
8100615B
8100715B
8100815B
8101015B
Zasklení
šířka / výška
Rozm ěr (cm )
Zasklení
- jednoduché sklo 5,5 mm
8060405B
8060505B
8080405B
8070505B
8080505B
8080605B
8100505B
8100605B
8100705B
8100805B
8101005B
100
Bílá barva
990,00
200,00
300,00
330,00
390,00
490,00
550,00
680,00
840,00
970,00
200,00
- izolační s klo 15 m m
Obj.čís lo
8060415H
8060515H
8080415H
8070515H
8080515H
8080615H
8100515H
8100615H
8100715H
8100815H
8101015H
Cena bez DPH
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
290,00
590,00
650,00
680,00
840,00
000,00
200,00
390,00
680,00
810,00
230,00
Další rozměry možné objednat!
šířka: min. 25 cm, max. 120 cm
výška: min. 25 cm, max. 100 cm
Ocelová děrovaná mříž - samostatná
Pro rozměr (cm)
Obj.číslo
Cena bez DPH
60x40
60x50
80x40
70x50
80x50
80x60
100x50
100x60
100x70
100x80
100x100
8060411
8060511
8080411
8070511
8080511
8080611
8100511
8100611
8100711
8100811
8101011
512,00
550,00
610,00
610,00
670,00
790,00
790,00
970,00
1 120,00
1 240,00
1 540,00
drátosklo 7 mm: cena na vyžádání
Uvedené ceny jsou bez DPH
RONN DRAIN - DŮM A ZAHRADA - CENÍK 1/2012
5
✆ 841 111 128
100
www.ronn.cz
Anglické dvorky
Anglické dvorky - STANDARD
Světlík
rozměr
(cm)
Samostatný světlík
Rošt
Standard
Obj.číslo
Cena
tahokov
Obj.číslo
Cena
mřížkový 30x30 mm
Obj.číslo
Cena
mřížkový 10x30 mm
Obj.číslo
Cena
80x65x43
108064
2 060,00
10804R
910,00
20804R
910,00
30804R
1 395,00
100x65x43
110064
2 180,00
11004R
1 070,00
21004R
1 070,00
31004R
1 570,00
100x80x43
110084
2 680,00
11004R
1 070,00
21004R
1 070,00
31004R
1 570,00
101x101x43
110104
3 200,00
11004R
1 070,00
21004R
1 070,00
31004R
1 570,00
100x100x60
110106
3 290,00
11006R
1 150,00
21006R
1 150,00
31006R
1 690,00
101x131x43
110134
4 650,00
11004R
1 070,00
21004R
1 070,00
31004R
1 570,00
126x101x43
112104
4 280,00
11204R
1 540,00
21204R
1 540,00
31204R
2 060,00
125x100x60
112106
5 020,00
11206R
2 060,00
21206R
2 060,00
31206R
2 630,00
150x120x60
115126
11 190,00
11506R
4 070,00
21506R
4 070,00
31506R
5 380,00
175x80x60
117086
10 995,00
11706R
5 390,00
215706R
5 390,00
31706R
5 380,00
200x120x60
120126
26 620,00
12006R
4 990,00
22006R
4 990,00
32006R
7 150,00
Anglické dvorky - ZESÍLENÉ
Světlík
rozměr
(cm)
Samostatný světlík
Rošt
Zesílený
Obj.číslo
Cena
tahokov
Obj.číslo
Cena
mřížkový 30x30 mm
Obj.číslo
Cena
mřížkový 10x30 mm
Obj.číslo
Cena
80x65x43
508064
2 390,00
10804R
910,00
20804R
910,00
30804R
1 395,00
100x65x43
510064
2 560,00
11004R
1 070,00
21004R
1 070,00
31004R
1 570,00
100x80x43
510084
3 050,00
11004R
1 070,00
21004R
1 070,00
31004R
1 570,00
101x101x43
510104
3 540,00
11004R
1 070,00
21004R
1 070,00
31004R
1 570,00
100x100x60
510106
4 690,00
11006R
1 150,00
21006R
1 150,00
31006R
1 690,00
101x131x43
510134
5 020,00
11004R
1 070,00
21004R
1 070,00
31004R
1 570,00
126x101x43
512104
5 120,00
11204R
1 540,00
21204R
1 540,00
31204R
2 060,00
125x100x60
512106
6 010,00
11206R
2 060,00
21206R
2 060,00
31206R
2 630,00
150x120x60
515126
13 700,00
11506R
4 070,00
21506R
4 070,00
31506R
5 380,00
175x80x60
517086
13 395,00
11706R
5 390,00
215706R
5 390,00
31706R
5 380,00
Uvedené ceny jsou bez DPH
6
RONN DRAIN - DŮM A ZAHRADA - CENÍK 1/2012
✆ 841 111 128
www.ronn.cz
Anglické dvorky - POJÍZDNÉ
Světlík
rozměr
(cm)
Samostatný světlík
Zesílený
Obj.číslo
Cena
Rošt
tahokov
Obj.číslo
Cena
mřížkový 30x30 mm
Obj.číslo
Cena
mřížkový 10x30 mm
Obj.číslo
Cena
80x65x43
508064
2 390,00
30804R
1 395,00
100x65x43
510064
2 560,00
31004R
1 570,00
100x80x43
510084
3 050,00
31004R
1 570,00
101x101x43
510104
3 540,00
31004R
1 570,00
100x100x60
510106
4 690,00
31006R
1 690,00
101x131x43
510134
5 020,00
31004R
1 570,00
126x101x43
512104
5 120,00
31204R
2 060,00
125x100x60
512106
6 010,00
31206R
2 630,00
Nástavce
Nástavec pro světlíky
Rozměr
(cm)
Standard
Obj.číslo
Cena
Pojízdné
Obj.číslo
Cena
80x35x43
008400S
1 640,00
008400Z
2 020,00
100x35x43
010400S
1 670,00
010400Z
2 060,00
100x35x60
010600S
2 015,00
010600Z
2 510,00
125x35x43
012400S
2 180,00
012400Z
2 430,00
125x35x60
012600S
2 630,00
012600Z
3 080,00
150x35x60
015600S
5 020,00
015600Z
5 880,00
175x35x60
017600S
8 200,00
200x35x60
020600S
9 200,00
Větrací šachty
Rozměr
(cm)
Nástavec
bez roštu
Obj.číslo
Cena
Šachta + rošt (komplet)
tahokov
Obj.číslo
Cena
36,5x40x20
36,5x40x20
103420V
003421V
1 730,00
mřížkový 30x30 mm
Obj.číslo
Cena
203420V
1 730,00
mřížkový 10x30 mm
Obj.číslo
Cena
303420V
1 780,00
1 230,00
Příslušenství
900070P
900075P
910070R
odvodňovací přípojka se sítkem DN70
odvodňovací přípojka s vyjímatelným sítkem a sifonem DN70
redukce DN70/110
9508045
9510045
9510065
9512045
9512065
9515065
vyztužení pro světlík šířky 80 cm a hloubky 43 cm
vyztužení pro světlík šířky 100 cm a hloubky 43 cm
vyztužení pro světlík šířky 100 cm a hloubky 60 cm
vyztužení pro světlík šířky 125 cm a hloubky 43 cm
vyztužení pro světlík šířky 125 cm a hloubky 60 cm
vyztužení pro světlík 150x120x60 cm
530,00,00
760,00,00
250,00,00
620,00,00
620,00,00
850,00,00
620,00,00
910,00,00
1 560,00,00
Poznámka:
Sklepní světlíky - vodotěsné: ceny sdělíme na požádání.
Veškeré ceny světlíků jsou včetně příslušenství nutného pro kompletní montáž.
Uvedené ceny jsou bez DPH
RONN DRAIN - DŮM A ZAHRADA - CENÍK 1/2012
7
✆ 841 111 128
Bodové odvodnění
Popis
Sort.
Obj.
číslo
Délka
mm
Výška
začátek
konec
Šířka
mm
Váha
kg
Cena
Kč
Bodové vpustě z polymerického betonu POLY 100
Dvor. vpusť s ocelovým roštem
Dvor. vpusť s litinovým roštem
Výškový nástavec na dvorní vpusť
40
40
40
1019
1018
1024
250
250
250
350
350
200
350
350
200
250
250
250
11,20
15,10
5,80
2250,00
3350,00
1050,00
40
40
1655
1659
300
300
400
250
400
250
300
300
25,70
10,50
3900,00
1090,00
Bodová vpusť GL 100 s litinovým rámem
Vpusť s litinovým rámem a roštem
Výškový nástavec
Vpustě litinové – čtvercové
Rám
mm
A
B
Odtok
o/ vnější
DN
200x200
300x300
o/ 174
o/ 273
70
110
Obj.číslo
591001
591003
Rošt
mm
výška
celková
výška
trubky
H
H
98
140
30
40
Váha
(kg)
Cena
4,2
12,5
2340,00
5340,00
Zatravňovací tvárnice
PRATO
Popis
Sort.
Obj.
číslo
Cena
Kč
Zatravňovací tvárnice PRATO
(1m2 = 5,3 ks)
484 x 383 x 50 mm
45
6860
60,00
Značkovací bod žlutý
Značkovací bod bílý
45
45
519110
519108
49,00
49,00
270 x
6860
Zatravňovací tvárnice PRATO
50
65
Zatravňovací tvárnice (1 paleta)
3
Velkoobchodní balení
514
484
413
383
✉ RONN DRAIN COMPLET
Jáchymovská 1
360 04 Karlovy Vary
Tel.: 353 220 259
353 220 541
Fax: 353 227 726
E-mail: [email protected]
✉ RONN SK s.r.o.
Kampelíkova 11
602 00 Brno
Tel.: 547 221 683
547 250 250
Fax: 547 221 613
E-mail: [email protected]
Přemyslova 660
511 01 Turnov
Tel.: 481 311 497
Fax: 481 323 483
E-mail: [email protected]
Nad Primaskou 9
100 00 Praha Strašnice
Tel.: 274 782 526
274 810 754
Fax: 274 782 528
E-mail: [email protected]
Žižkova tř. 1321/1
370 01 České Budějovice
Tel./Fax: 386 321 573
E-mail:
[email protected]
Vodná 27
949 01 Nitra
Tel./Fax:
+421 / 37 652 60 29
E-mail: [email protected]
01/2012
100
www.ronn.cz
Download

www .ronn.cz