Moderní metody
vzdělávání
Jan Hasman
Key Performance Indicators
Hlavně trénink
5
Princip
70:20:10
Rozvojové formy
+/Trendy
Blended
learning
Business
simulace
Úvod
Princip 70:20:10
Tréninkové programy
Výkladově
Staromódně
Konference,
semináře,
přednášky…
od
k
Kurzů, katalogů
Prostředí, které
podporuje učení
Preferování klasických
forem
Více kanálovému
rozvoji
Zaměření na rozvoj
Zaměření na výkon
a produktivitu
Od obsahu k akci
Výkon
Doladění
Napojení
4
L
P
Rozšíření
3
Zkouška
Účast
1
P P
L
P
L L
2
Představa
Informace
Od ukládání k vyhledávání
Od
jednorázové
akce
k rozvojovému
procesu
webinář
Videa, podcasty
Analýzy,
dotazníky,
testy
Blended learning
e-moduly
Shrnutí
a akční tipy
Virtual delivery
Wiki sales
Tréninkové programy
a koučování
Projektové
práce
Learning
Management
System
Business simulace
16
...\e-moduly
off line\eL
1
1
Analýza dat
2
2
Rozhodování
3
3
Simulace
dopadů
konkrétních
rozhodnutí
Výkonný kalkulátor, 4000 kódových řádků,
600 paramentů, „miliarda“ možností…
Webináře
Hodně úspěchů při
budoucím rozvoji!
Jan Hasman
Partner
TAKING SALES TO A HIGHER LEVEL!
[email protected]
+420 604 220 407
MERCURI INTERNATIONAL
Download

Prezentace aplikace PowerPoint