Rozpad náhradních dílů
Wingo 2024
Pohon pro křídlové brány
Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech,
výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.
verze 3.0
www.technopark.cz
Wingo pohon pro křídlové brány
Tabulka 1: Katalog dílů
31
MO-B.2640
B 2640
40 *PRWNG05
Číslo
Wingo 2024
32
CS53
S53.4
4
PMCS53.4630
*PRWNG06
1
BMGWAAR01.45673
33
C55C 4
PMC55C.4630
*PRWNG05
2
BMGWABR01.45673
34
1872A
872
PPD1872A.4540
*PRWNG01
3
BMGWPA24VR01.45673
35
V1.185
V1
185
M12V1.1850
4
BMGWPB24VR01.45673
36
COI
OI.26
MMCOI.2620
5
MDC1788R01 *PRWNG08
37
18
873A
PPD1873A.4540
*PRWNG01
7
PPD1244A.4540 *PRWNG01 *GAP02500
38
1874A
PPD1874A.4540
*PRWNG01
8
CM-BG.1630 *PRWNG01
39
003
032 26
2
MP0032.2601
9
PPD1871A.45401 *PRWNG01
40
0033.26
MP0033.2601
10
BPMW2A.4540
41
X9.510
X
9 510 *PRWNG01
V4.2X9.5101
11
PPD0316R05.4540
42
8.5 5
V4X8.5105
12
PMDIC21R03.4610 *PRWNG06
43
18
1875A
PPD1875A.4540
*PRWNG01
13
PD0261A0000 *PRWNG05
44
PPD1876A.4540 *PRWNG01
14
MO-W1.2640 *PRWNG08
46
3X1
X
V6.3X19.5101
15
PMD0942.4610 *PRWNG05
49
5102 **PRWNG06
D32.5102
16
PPD1094.4540 *PRWNG05
50
1877A
PPD1877A.4540
*PRWNG01
17
PMD1095R01.4610 *PRWNG08
52
E.5120
R04E.5120
17
PMDVR5.4610 *PRWNG06
53
C 5120
0 *PRWNG05
R08C.5120
18
PMPU1R03.8003
56
CBR11
BR11
PMCBR11.4630
*PRWNG05
19
BMG0503.4567 *PRWNG05
57
25.5
V6X25.5102
20
PMD0740.4610 *PRWNG05
58
D0528
PMD0528.4610
21
PMDSMAR04.4610 *GAP02500
59
D0527R
PMD0527R02.4610
22
PMDSMP2.4610 *GAP02500
60
110
0
D6.5110
23
PMD0226.4610 *PRWNG05
61
041
415A
PPD0415A.4540
*PRWNG01
24
G5X5.5123 *PRWNG08
62
0414A
PPD0414A.4540
*PRWNG01
25
GOR-E1.5501 *PRWNG05
63
0413A
PPD0413A.4540
*PRWNG01
26
PMCBR.4630 *PRWNG05
84
.5110 *GAP02500
D10.5110
27
PMCSE24.4630 *PRWNG05
84
5120
0 *GAP02500
R10.5120
28
PPD1627.4540 *PRWNG08
84
512 *G
51
R8.5120
*GAP02500
29
80.037 *PRWNG08
84
X40 51 *GAP02500
X4
V10X40.5101
30
PMCU3.4630 *PRWNG06
84
V8X10.5102 *GAP02500
VYSVĚTLIVKY:
*POKUD NENÍ DANÁ POLOŽKA SKLADEM, ZNAMENÁ TO, ŽE UŽ NENÍ MOŽNÉ
ŽNÉ
Ž
É JI OBJEDNAT, PROTO HLEDEJTE
SESTAVU NÁHRADNÍCH DÍLŮ PODLE ARTIKLU ZA HVĚZDIČKOU
*PRWNG08 – tato sestava obsahuje položky 2ks 80.037; 2ks G5X5.5123; 1ks MDC1788R01;
1788R
2ks MO-W1.2640;
1ks PMD1095R01.4610 a 1ks PPD1627.4540
*PRWNG01 – tato sestava obsahuje položky 1ks CM-BG.1630; 1ks PPD0413A.4540;
0; 1k
0
1ks PPD0414A.4540;
1ks PPD0415A.4540; 2ks PPD1244A.4540; 1ks PPD1871A.4540; 1ks PPD1
PPD1872A.4540; 1ks PPD1873A.4540;
1ks PPD1874A.4540; 1ks PPD1875A.4540; 1ks PPD1876A.4540; 1ks PPD
PP
PPD1877A.4540 a 2ks V4.2X9.5101
*GAP02500 – tato sestava obsahuje položky 4ks PPD1244A.4540; 2ks PMDSMAR04.4610;
04.461 2ks PMDSMP2.4610;
04
1ks D10.5110; 1ks R10.5120; 1ks R8.5120; 1ks V10X40.5101 a 1ks V8X10.5102
8X
X10 5
*PRWNG06 – tato sestava obsahuje položky 1ks D32.5102; 1ks PMCS53.4630; 1ks PMCU
PMCU3.4630; 1ks PMDIC21R03.4610
a 1ks PMDVR5.4610
0; 1ks
ks PPD1094.4540;
*PRWNG05 – tato sestava obsahuje položky 1ks PD0261A0000; 1ks PMD0942.4610;
OR-E1
1ks BMG0503.4567; 1ks PMD0740.4610; 1ks PMD0226.4610; 1ks GOR-E1.5501;
2ks PMCBR.4630;
1ks PMCSE24.4630; 1ks MO-B.2640; 1ks PMC55C.4630; 1ks R08C.5120
12
20 a 1ks PMCBR11.4630
2
Wingo
pohon pro křídlové brány
Wingo pohon pro křídlové brány
Wingo 2024
1
Wingo
pohon pro křídlové brány
3
Přehled produktů
Pohony pro privátní brány
ROAD 400
ROBUS
RUN
WINGO
TOONA
METRO
pohon pro posuvné brány
do 400 kg
pohon pro posuvné
brány do 1000 kg
pohon pro posuvné
brány do 2500 kg
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 1,8 m
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 7 m
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 3,5 m
Pohony pro průmyslové brány
NYOTA 115
MEC 200
FIBO 400
MEC 800
HINDI 880
COMBI 740
pohon pro posuvné brány
do 800 kg
pohon pro posuvné
brány do 1200 kg
pohon pro posuvné
brány do 4000 kg
pohon pro otočné brány
do hmotnosti křídla
1500 kg
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 6 m
pohon pro otočné brány
do hmotnosti křídla
700 kg
Pohony pro garážová vrata
SPIN
SUMO
HYPPO
TOM
MEC 200 LB
pohon pro sekční a výklopná
vrata
pohon pro průmyslová sekční
vrata do velikosti 35 m2
pohon pro otočné brány se silnými pilíři a skládací vrata
pohon pro průmyslová sekční
a rolovací vrata do 750 kg
pohon pro průmyslová sekční
vrata do velikosti 50 m2
Dálkové ovládání, bezkontaktní snímače, klávesnice a docházkové systémy
FLOR
INTI
BIO
NiceWay
KP 100
dálkové ovládání s plovoucím
kódem, 433.92 MHz
dálkové ovládání s plovoucím
kódem, 433.92 MHz
dálkové ovládání, s přesným
kódem 40.685 MHz
dálkové ovládání, 433.92 MHz,
provedení zeď, stůl nebo komb.
snímač bezkontaktních karet
s kontrolou vstupů/výstupů
WIL
STRABUC 918
MASPI 241
VA 101/301
VA 401
rychlá závora s délkou ramene
do 8 m, vhodná pro parking
automatický výsuvný sloup pro
zamezení vjezdu
mechanický výsuvný sloup pro
zamezení vjezdu
vjezdové/výjezdové automaty
pro výdej a čtení parkovacích
lístků
platební automat pro výběr
parkovného
T-08-2014
Automatické sloupy a parkovací systémy
Download

Wingo 2024 - TECHNOPARK.CZ