Katalogový list. S5 Centiva.doc
S5 Centiva
Charakteristika
Stabilní a transportní ventilátor
dlouhodobé ventilace určený pro
ventilaci dětí a dospělých na jednotce
intenzívní péče a během krátkých
transportů bez nutnosti odpojování
pacienta od ventilátoru.
Technický popis
Plně elektronický ventilátor se
záložním zdrojem. Barevný
odnímatelný display zobrazující 2
úrovně křivek, Nastavitelné parametry
ventilace a otočný ovládač stejný
systém a logika ovládání jako u
monitorů Datex-Ohmeda. Baterie jako
záložní zdroj při transportu pacienta.
Ventilační režim
‰ VCV (objemově řízená ventilace)
‰ PCV (tlakově řízená ventilace)
‰ PLV (tlakově limitovaná objemová
ventilace)
‰ ASB - ventilace při apnoe
‰ Bi - level (Bifázická ventilace)
‰ SIMV + ASB (Podpůrná spontánní ventilace)
‰ CPAP/ ASB (tlakově podporovaná spontánní ventilace)
‰ PSV (tlakově podporovaná ventilace)
Další charakteristiky ventilátoru
‰ NIV ( možnost neinvazívní ventilace maskou)
‰ APD (automatická detekce pacienta)
‰ ARC/ETC (kompenzace odporu dýchacích cest,
Automatická kompenzace odporu tracheální kanyly)
‰ ASR (režim systému automatického odsávání)
‰ By flow řízené 3-30 l/min.
Přednosti
‰
‰
‰
‰
Široká paleta ventilačních režimů charakteristická jinak jen pro špičkové ventilátory dlouhodobé ventilace.
Přístroj velmi malých rozměrů.
Při transportu není nutné pacienta odpojovat a náhradně ventilovat . Při transportu lze využít stejné ventilační
režimy a nastavené parametry.
Záložní zdroj pro ventilaci během transportu
Bližší informace: www: datex-ohmeda.com
Hoyer Praha Medizintechnik s.r.o, Malešická 39 130 00 Praha 3
Bankovní spojení: HVV Bank CZ 1330347001/2700
Tel.Fax 2-22592326
Společnost Hoyer Praha si vyhrazuje právo změn v souladu se změnami našich dodavatelů.
Katalogový list. S5 Centiva.doc,
Technická specifikace
Rozměry
Šířka x hloubka x
výška
Provedení
Hmotnost ventilátoru
25 x 26 x 21 cm
Pojízdné, stolní
13 kg
včetně stojanu
25 kg
Pneumatický systém
FiO2
Dechová frekvence
Poměr I:E
21 až 100%
4 až 60 dechových cyklů / min.
4:1 až 1:9,9
Tv
20 až 2000 ml
Tlakový limit
10 až 60 cm H2O
PEEP/ CPAP
Inspirační Flow
OFF až 35 cm H2O
2 až 99,9 l/min.
Inspirační plateau
Záložní baterie
Typ
Třída
ASR režim při odsávání
Automatický cyklus spočívající v
Preoxygenaci, odpojení pacienta
do 2 minut, post oxygenace
0 až 75% doby
By flow
PSV ramp
Citlivost trigru
Okno trigru
Bi level ramp
Rozsah provozních
tlaků vzduch + O2
Potřebný
průtok
vzduch + O2
Elektrické parametry
Napětí , Příkon
Ventilační provozní režim
VCV /PLV
Objemově řízená a tlakově
omezená
PCV
Tlakově řízená ventilace
SIMV / PSV
Synchronizovaná objemová
řízená ventilace / tlakově
podporovaná synchronizovaná
objemově řízená ventilace.
Bi-Level
Bifázická ventilace, ( inspiratory
(IPAP,EPAP)
and exspiratory positive airway
pressure)
ASB / (Apnea)
ASB / (CPAP)
PSV
Tlakově podporovaná ventilace
Ostatní charakteristiky
NIV neinvazívní
0 až 50%
ventilace, úroveň
kompenzace netěsností
ACR kompenzace
Elektronická kompenzace
dýchacích cest
endotracheální rourky od 4 do 10
mm, výběr z databáze
Úroveň kompenzace
25 až 100%
APD automatická
Změnou průtoku
detekce pacienta
3 až 30 l/min.
0,1 až 3 s.
0,5 až 20 l/min
20 až 90 % doby exspirace
0,1 až 3 s.
280 až 600 kPa
Obrazovka
2 křivky na obrazovce
Nastavení
Tlak a průtok
Data pacienta
Nastavení parametrů
Nastavení alarmů
120 l/min.
Indikátor provozního
režimu
230 V, 10A méně 50 W
24 V +/- 10%
30 minut provozu
Interní olověné, nabíjení 4 hodiny
IB
Alarmy
Ruční a automatické
nastavení
Režim ventilace, stav
akumulátorů, typ kanyly výsledek
testu, volba kompenzace
Pro všechny parametry, auto
nastavení dle klinického obrazu.
Způsob objednání
Kat. číslo
AG-370162
BZ-529001
AZ-382133
BM-352387
Název
BS1363 200-250V 50-60Hz NIST
White/WhiteBlack
English software
Cart with rails, handle, adjustable in height,
adjustable pole rail for active humidifier, slide rail
fixing system
Jet nebulization capability
Hoyer Praha Medizintechnik s.r.o, Malešická 39 130 00 Praha 3
Tel.Fax 2-22592326
Bankovní spojení: HVV Bank CZ 1330347001/2700
Download

S5 Centiva