KREISEL
Technický informační list
KREISEL - Tekutá fólie
KREISEL - Tekutá fólie
Vlastnosti:
Tekutá fólie Kreisel je jednosložková elastická izolace na akrylátové bázi bez obsahu
rozpouštědel.
Oblast aplikace:
Tekutá fólie Kreisel je používána v mokrých místech proti netlakové vod ě
a v obytných oblastech (např. koupelnách, sprchách, prádelnách a toaletách) na
podlahách a stěnách jako izolace pod dlaždice a obkladové desky.
Tekutá fólie Kreisel není vhodná pro venkovní oblasti a jako izolace koupacích
bazénů!
Příslušný podklad musí být pevný, suchý, čistý a zbavený nečistot jako olejů, tuků
a jiných zbytkových látek. V případě potřeby je nutno takové separační vrstvy
odstranit kartáčováním nebo otryskáním pískem nebo kuli čkami.
Tekutá fólie Kreisel může být nanášena na beton, mazaninu nebo normální omítací
maltu GP CS I - IV podle EN 998-1 a sádrové omítky podle EN 13279,
sádrokartonové desky DIN 18181 atd. Pokud možno rovný povrch nesmí obsahovat
dutiny, otevřené trhliny nebo ostré hrany či otřepy. Sádrové omítky a sádrokartonové
díly musejí být obroušeny. Savé podklady nebo sádrokartonové desky musejí být
nejprve ošetřeny základní penetrací KREISEL Tiefgrund LMF. Před nánosem tekuté
fólie na penetrovaný povrch je nutno vyčkat 1 - 3 hodiny do zaschnutí povrchového
filmu. Penetrační nátěr není nutno provádět u sádrokartonových desek, které byly
penetrovány výrobcem.
Zpracování:
Tekutá fólie Kreisel je na podklad nanášena nezředěná válečkem, štětcem nebo
stěrkou v dostatečně silné, uzavřené vrstvě. Po odvětrání po dobu cca 6 hodin je
nanášena druhá vrstva. Průchody trubek a podlahové vpusti, spáry v podlaze
a rozích, napojení podlah a stěn je nutno izolovat ve spojení s tekutou fólií Kreisel
a vhodnou ochranou hran, izolačních pásů, resp. izolačních manžet. Dlaždice lze
pokládat přibližně po 24 hodinách s lepidlem KREISEL Flexkleber.
Spotřeba:
První nános:
Druhý nános:
0,8 kg/m2
Doba odvětrání: cca 6 hodin
dalších 0,8 kg/m 2
Doba odvětrání: cca 24 hodin
Technická data:
Hustota:
Hodnota Sd
(difúzně-ekvivalentní
síla vzduchové vrstvy podle
DIN EN ISO 7783)
1,49 kg/L
1,2 m
KREISEL
Technický informační list
KREISEL - Tekutá fólie
Nasákavost po 48 hodinách
na filmu (d = 1 mm) po 96 hod.
11,10%
10,90%
Tržná pevnost
7 dní skladování na vzduchu
na filmu (d = 2 mm) 7 dní skladování na vzduchu
poté 3 dny skladování v mokru
3,32 N/mm 2
Prodl. při přetržení 7 dní skladování na vzduchu
na filmu (d = 2 mm) 7 dní skladování na vzduchu
poté 3 dny skladování v mokru
45%
0,4 N/mm 2
640%
Forma dodávky:
8 kg (5 L), 19 kg (12 L)
Trvanlivost:
12 měsíců po datu výroby (viz natištěný údaj o šarži).
Skladování:
V suchu, chladnu a v teplotě nad bodem mrazu. Otevřené nádoby dobře uzavřete.
Uschovávejte na místě, které je dobře chráněno před dětmi.
Přebíráme záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení pro
zpracování vycházejí z pokusů a praktických zkušeností. Mohou však být pokládány
jen za všeobecné pokyny bez příslibu vlastností a neosvobozují zpracovatele
případně od vlastních pokusů, protože nemáme vliv na stavebně-fyzikální podmínky
a provádění prací.
Download

Tekutá fólie Kreisel je jednosložková elastická