28.
ČESKÝ A SLOVENSKÝ
NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava
19. 11.–22. 11. 2014
PROGRAM
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pentravan® - terapie bolesti
3
Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu
OBSAH
Pentravan® je krémový základ (o/v) pro magistraliter přípravu transdermál-
PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
POŘÁDAJÍCÍ A VÝBORY
SEKRETARIÁT SJEZDU
MÍSTO KONÁNÍ
PROGRAMOVÝ PŘEHLED
ODBORNÝ PROGRAM SJEZDU
POSTERY
SEZNAM POSTERŮ
PLÁN VÝSTAVY A SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
PLÁN 1. PATRA HOTELU
REGISTRACE
KREDITY
SPOLEČENSKÉ AKCE
OBECNÉ INFORMACE
ních krémů. Pro transdermální podání pomocí Pentravanu® jsou vhodná
zejména léčiva ze skupiny analgetik, nesteriodních antiflogistik, antiemetik,
vazodilatancií nebo hormonů.
Výhody Pentravanu®
9
9
9
9
9
neinvazivní, k pacientovi šetrná alternativa k jiným cestám podání
všestranný základ – kompatibilní se širokou škálou účinných látek*
prokázaná účinnost a reprodukovatelnost transdermálního podání*
příjemný pocit na pokožce a rychlá absorpce, bez parfemace
kombinovaná léčba – schopnost Pentravanu® absorbovat širokou škálu
léčivých látek*
Správné dávkování léčivých přípravků s Pentravanem®
zabezpečuje aplikátor pro přesné dávkování Topi-Click®.
͊1 klik = 0,25 ml
͊přesné dávkování léčiva
͊krém lze aplikovat bez dotyku
͊komfort aplikace
͊elegantní systém
rukou
Předepište léčbu na míru specifickým potřebám každého pacienta!
2% Baklofen a 5% lidokain
2% Amitriptylin-HCl,
a 2% baklofen v Pentravanu®
v Pentravanu®
2% baklofen a 0,1% klonidin-HCl
Rp. Amitriptylini HCl
Baclofeni
Aquae purif.
Propylenglycoli
Pentravan®
M.f.crm.
Ad. oll. Topi-Click®
Rp. Baclofeni
Lidocaini
Aquae purif.
Propylenglycoli
Pentravan®
M.f.crm.
Ad. oll. Topi-Click®
2,0
2,0
q.s.
q.s.
ad 100,0
2,0
5,0
q.s.
q.s.
ad 100,0
Rp. Amitriptylini HCl
Baclofeni
Clonidini HCl
Aquae purif.
Propylenglycoli
Pentravan®
M.f.crm.
Ad. oll. Topi-Click®
2,0
2,0
0,1
q.s.
q.s.
ad 100,0
2% Indometacin v Pentravanu®
5% Karbamazepin v Pentravanu®
10% Ibuprofen v Pentravanu®
Rp. Indometacini
Propylenglycoli
Pentravan®
M.f.crm.
Ad. oll. Topi-Click®
Rp. Carbamazepini
Ethanoli 96%
Pentravan®
M.f.crm.
Ad. oll. Topi-Click®
Rp. Ibuprofeni
Propylenglycoli
Pentravan®
M.f.crm.
Ad. oll. Topi-Click®
2,0
q.s.
ad 100,0
5,0
q.s.
ad 100,0
* seznam léčivých látek kompatibilních s Pentravanem®, receptury, stabilitní studie a další
informace naleznete na stránkách fagron.cz v sekci Produktové inovace - Pentravan®
Fagron a.s. Holická 1098/31M, 779 00 Olomouc
[email protected], zelená linka 800 138 759
REKLAMNÍ SDĚLENÍ
ZÁŠTITA
Záštitu nad 28. Českým a slovenským neurologickým sjezdem převzali
2% Amitriptylin-hydrochlorid
fagron.cz
4
5
6
6
7
13
44
45
54
55
55
56
57
58
10,0
q.s.
ad 100,0
MUDr. S. Němeček, MBA
Ministr zdravotnictví ČR
doc. MUDr. D. Feltl Ph.D, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava, ČR
prof. RNDr. J. Močkoř DrCS.
Rektor Ostravské university, ČR
doc. MUDr. P. Zonča Ph.D.
děkan lékařské fakulty OU, ČR
4
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
Platinový partner
Zlatí partneři
Stříbrný partner
Bronzoví partneři
Mediální partner
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
5
POŘÁDAJÍCÍ A VÝBORY
Pořádá
Česká neurologická společnost ČLS JEP
Spolupořadatelé
Slovenská neurologická spoločnosť SLS
Neurologická klinika FN Ostrava
Česká neurologická společnost o.s.
Předseda sjezdu
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
Vědecký sekretář sjezdu
prof. MUDr. Roman Herzig Ph.D.
Čestné předsednictvo
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
předseda České neurologické společnosti
prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
předseda Slovenské neurologické společnosti
MUDr. Elena Bajačeková
MUDr. Jan Bartoník
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
MUDr. František Cibulčík PhD.
MUDr. Jan Dienelt
doc. MUDr. Vladimír Donáth, Ph.D.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, Ph.D.
prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
prof. MUDr. Pavel Kalvach CSc.
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
MUDr. Igor Karpowicz
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
MUDr. Jaroslav Korsa
prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
prof. MUDr. Peter Kukumberg, CSc.
prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D.
prof. MUDr. Lubomír Lisý, DrSc.
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
MUDr. Jiří Neumann
MUDr. Magdaléna Perichtová
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
MUDr. Ivo Schenk
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
doc. MUDr. Pavol Sýkora, Ph.D.
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
prof. MUDr. Peter Turčáni, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.
prim. MUDr. Juraj Vyletelka
Vědecký a programový výbor
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
MUDr. David Doležil, Ph.D.
doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
Mgr. Petra Krulová
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
MUDr. Ondřej Škoda
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
MUDr. Aleš Tomek
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, Ph.D.
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.
7
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Přestávka
Co by měl každý
neurolog vědět
o CMP
Co by měl každý
neurolog vědět
o paměti
Výukové kurzy – 1. BLOK
Welcome Drink
Slavnostní zahájení
sjezdu
Vyhlášení cen ČNS
za rok 2013
18:30
18:00–18:30
16:30–18:00
16:00–16:30
14:30–16:00
PROGRAMOVÝ PŘEHLED
STŘEDA, 19. LISTOPADU 2014
Clarion Congress Hotel Ostrava ****
Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: +420 596 702 111
Web: www.clarioncongresshotelostrava.com
Sál 4: RUBÍN
MÍSTO KONÁNÍ
Sál 3: GOLD
GUARANT International, spol. s r.o. / ČSNS 2014
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: [email protected]
Web: www.guarant.cz
Co by měl každý
neurolog vědět
o svalových
chorobách
Sál 5: ANTRACIT
SEKRETARIÁT SJEZDU
Sál 2: PLATINUM
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sál 1: DIAMANT
6
Sanofi – Genzyme
Bayer
Kovový mozek
Přestávka na kávu
Klub epileptických
záchvatů
Klub 1
Novartis
SATELITNÍ
SYMPOZIUM 3
Neuromuskulární
onemocnění
Specializované
sympozium 1
19:30
17:15–18:15
17:15 -17:30
Pfizer
Bristol-Myers-Squibb
– Pfizer
Přestávka
Likvorová
diagnostika
Sekce průmyslové
neurologie
Společenský večer v Multifunkční aule Gong – Dolní oblast Vítkovice
SATELITNÍ
SYMPOZIUM 5
Cerebrovaskulární
sekce
SATELITNÍ
SYMPOZIUM 4
Extrapyramidová
onemocnění –
Parkinsonova nemoc
15:30–17:00 Hlavní sympozium 2 Topické sympozium 2 Topické sympozium 3 Topické sympozium 4
15:00–15:30
Cererebrovaskulární
onemocnění
13:30–15:00 Hlavní sympozium 1 Topické sympozium 1
SATELITNÍ
SYMPOZIUM 2
SATELITNÍ
SYMPOZIUM 1
Co by měl každý
neurolog vědět
o epilepsii
Sál 5: ANTRACIT
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
12:15–13:15
E-POSTEROVÁ SEKCE I / 1–4 (SAPPHIRE + FOYER)
Co by měl každý
neurolog vědět
o parkinsonských
syndromech
12:15–13:30
Přestávka
Sál 4: RUBÍN
Výukové kurzy – 2. BLOK
Co by měl každý
neurolog vědět
o chronické migréně
Sál 3: GOLD
Polední přestávka
Sál 2: PLATINUM
12:00–13:30
Hudba v mozku
I. Rektor
Freud a současná
medicína
C. Hőschl
Kosmetická
neurologie
M.Petrů
10:00–12:00 Plenární sympozium
9:30–10:00
08:00–9:30
Sál 1: DIAMANT
ČTVRTEK, 20. LISTOPADU 2014
8
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
9
Sanofi – Genzyme
SATELITNÍ
SYmpozium 7
Cerebrovaskulární
onemocnění
Specializované
sympozium 2
Klub abnormních
pohybů
Klub 2
Plenární schůze ČNS
Přestávka
Společnost
spánkové medicíny
Topické sympozium 10
Přestávka na kávu
DE-MENTIA
Topické sympozium 9
Nástroj pro
screening dysfagie
sestrou
Sekce sester –
Praktický workshop
Sekce sester II
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
18:15–19:00
17:15–18:15
17:00–17:15
Neurodegenerativní
onemocnění:
demence
a extrapyramidová
onemocnění
15:30–17:00 Hlavní sympozium 6
15:00–15:30
Neuromuskulární
onemocnění
13:30–15:00 Hlavní sympozium 5
BIOGEN Idec
SATELITNÍ
SYMPOZIUM 6
Epilepsie
Topické sympozium 8
Co by měl každý
neurolog vědět
o autoimunitních
encefalitidách
Výukové kurzy –
3. BLOK
Sál 5: ANTRACIT
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
12:15–13:15
E-POSTEROVÁ SEKCE II / 1–4 (SAPPHIRE + FOYER)
12:15–13:30
Vertebrogenní
onemocnění
Polední přestávka
Extrapyramidová
sekce
Sekce sester I
Sekce bolesti hlavy
12:00–13:30
Současné možnosti
imunomodulační
léčby roztroušené
sklerózy
Hlavní sympozium 4
Aktuální témata
funkčních
odborností klinické
neurofyziologie
10:30–12:00 Topické sympozium 7
Kontroverze 2
Sál 4: RUBÍN
Topické sympozium 5 Topické sympozium 6
Sál 3: GOLD
Přestávka na kávu
Cerebrovaskulární
sekce
Kontroverze 1
Sál 2: PLATINUM
10:00–10:30
Neuroonkologie
08:30–10:00 Hlavní sympozium 3
Sál 1: DIAMANT
PÁTEK, 21. LISTOPADU 2014
10
11
Slavnostní ukončení sjezdu s přípitkem
Paliativní medicína
v neurologii
Sekce kognitivní
Topické sympozium 13
medicíny – workshop
Kognitivní
neurologie a různé
obory medicíny
v interakci
Varia 2
12:15
10:00–10:30
10:30–12:00 Hlavní sympozium 8
Přestávka na kávu
Vzácná neurologická
onemocnění
dětského věku
Diagnóza RS a
enviromentální
faktory
Varia 1
08:30–10:00 Hlavní sympozium 7 Topické sympozium 11 Topické sympozium 12
Sekce sester III
Výukové kurzy – 1. BLOK
GOLD
16:30–18:00 Kurz 1-1:
CO BY MĚL KAŽDÝ NEUROLOG VĚDĚT O CMP
Koordinátor: Škoda O
PRVNÍ KONTAKT A DIAGNOSTIKA
Škoda O
TERAPIE ISCHEMICKÉ CMP
Šaňák D
TERAPIE HEMORAGICKÉ CMP A SAH
Roubec M
KOMPLIKACE CMP A JEJICH MANAGEMENT
Bar M
SEKUNDÁRNÍ PREVENCE A REHABILITACE
Václavík D
RUBÍN
16:30–18:00 Kurz 1-2:
CO BY MĚL KAŽDÝ NEUROLOG VĚDĚT O PAMĚTI
Koordinátor: Rusina R
HLAVNÍ TYPY PAMĚTI A JEJICH PORUCHY
Ressner R
ORIENTAČNÍ ZHODNOCENÍ PAMĚTI V ORDINACI
Bartoš A
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA AMNÉZIÍ
Vališ M
JAK HODNOTIT ZÁVĚR NEUROPSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ
Vyhnálek M
Středa, 19. listopadu 2014
STŘEDA 19. LISTOPADU 2014
13
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
ODBORNÝ PROGRAM SJEZDU
Sál 5: ANTRACIT
Sál 4: RUBÍN
Sál 3: GOLD
Sál 2: PLATINUM
Sál 1: DIAMANT
SOBOTA, 22. LISTOPADU 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
12
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
18:00–18:30 PŘESTÁVKA
DIAMANT
18:30–19:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SJEZDU
Předsedající: Šonka K, Benetin J, Bar M
18:30
18:35
Pátek, 21. listopadu 2014
18:45
18:45
18:55
UVÍTÁNÍ PŘEDSEDOU SJEZDU
Bar M
ZDRAVICE PŘEDSEDŮ ČNS A SNS
Šonka K, Benetin J
VYHLÁŠENÍ CEN ČNS, PŘEDNÁŠKY OCENĚNÝCH
SZ-1: VZORCE POČÁTKŮ ZÁCHVATŮ V INVAZIVNÍM EEG U TEMPORÁLNÍ
EPILEPSIE A JEJICH PREDIKTIVNÍ CHARAKTER
Doležalová I1,2, Brázdil M1,2, Hermanová M3, Rektor I1,2, Kuba R1,2
1
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně; 2Středoevropský technologický
institut CEITEC, MU Brno; 3I. patologicko – anatomický ústav LF MU
a FN u sv. Anny v Brně
SZ-2: SEX, JÍDLO A HROZBA: PŘEKVAPIVÉ ZMĚNY PO SUBTHALAMICKÉ
STIMULACI U PARKINSONOVY NEMOCI
Serranová T1, Sieger T1,2, Dušek P1, Růžička F1, Urgošík D3, Růžička E1,
Valls-Solé J4, Jech R1
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze; 2Fakulta Informatiky, ČVUT
Praha; 3Stereotaktická a radiační neurochirurgie, Nemocnice na Homolce,
Praha; 4Hospital Clíınic, Universitat de Barcelona
1
Sobota, 22. listopadu 2014
Po slavnostním zahájení následuje raut v přilehlém foyer.
ČTVRTEK 20. LISTOPADU 2014
Výukové kurzy – 2. BLOK
GOLD
08:00–09:30 Kurz 2-1:
CO BY MĚL KAŽDÝ NEUROLOG VĚDĚT O CHRONICKÉ MIGRÉNĚ
Koordinátor: Doležil D
SOUČASNÉ ZNALOSTI O PATOFYZIOLOGII MIGRÉNY
KLASIFIKACE A DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA CHRONICKÉ MIGRÉNY
PRINCIPY TERAPIE CHRONICKÉ MIGRÉNY
STIMULACE V LÉČBĚ CHRONICKÉ MIGRÉNY
BOTULOTOXIN V TERAPII CHRONICKÉ MIGRÉNY
PRAKTICKÁ UKÁZKA APLIKACE BOTULOTOXINU
RUBÍN
08:00–09:30 Kurz 2-2:
CO BY MĚL KAŽDÝ NEUROLOG VĚDĚT O PARKINSONSKÝCH SYNDROMECH
Koordinátoři: Jech R, Škorvánek M
CO VŠECHNO BY MĚL VĚDĚT NEUROLOG O SEKUNDÁRNÍCH
PARKINSONSKÝCH SYNDROMECH
Růžička E
CO VŠECHNO BY MĚL VĚDĚT NEUROLOG O MULTISYSTÉMOVÉ ATROFII
(MSA)
Rektorová I
CO VŠECHNO BY MĚL VĚDĚT NEUROLOG O PROGRESIVNÍ
SUPRANUKLEÁRNÍ PARALÝZE (PSP)
Kaňovský P
ANTRACIT
08:00–09:30 Kurz 2-3:
CO BY MĚL KAŽDÝ NEUROLOG VĚDĚT O EPILEPSII
Koordinátor: Brázdil M
DEFINICE EPILEPSIE, DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA
Marusič P
REŽIMOVÁ OPATŘENÍ A FARMAKOTERAPIE
Zárubová J
FARMAKOREZISTENCE A NEFARMAKOLOGICKÉ POSTUPY LÉČBY
Brázdil M
09:30–10:00 PŘESTÁVKA
Středa, 19. listopadu 2014
JAK SE PROJEVUJE ONEMOCNĚNÍ KOSTERNÍHO SVALSTVA
Voháňka S
DNA DIAGNOSTIKA NEJČASTĚJŠÍCH SVALOVÝCH DYSTROFIÍ
Fajkusová L
BIOPSIE V DIAGNOSTICE SVALOVÝCH CHOROB
Zámečník J
POMOCNÁ VYŠETŘENÍ V DIAGNOSTICE SVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ
Mazanec R
15
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
ANTRACIT
16:30–18:00 Kurz 1-3:
CO BY MĚL KAŽDÝ NEUROLOG VĚDĚT O SVALOVÝCH CHOROBÁCH
Koordinátor: Voháňka S
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
14
10:20
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
10:50
11:20
11:50
OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ SJEZDU
PŘEDÁNÍ ČESTNÝCH ČLENSTVÍ ČNS ČLS JEP
VZPOMÍNKA NA VÝZNAMNÉ NEUROLOGY
PS1: HUDBA V MOZKU
Rektor I
Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut CEITEC,
Akademické centrum neurověd a Neurologická klinika LFMU ve FN
u sv.Anny v Brně
PS2: FREUD A SOUČASNÁ MEDICÍNA
Höschl C1,2,3
1
Psychiatrické centrum Praha; 2Národní ústav duševního zdraví, Klecany;
3
3. lékařská fakulta UK, Praha
PS3: KOSMETICKÁ NEUROLOGIE – ZLEPŠOVÁNÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ
NAD RÁMEC NORMY?
Petrů M1,2
1
FF UP v Olomouci; 2FF OU v Ostravě
DISKUSE
DIAMANT
13:30–15:00 Hlavní sympozium 1:
CEREBROVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Herzig R, Kurča E
13:30
13:40
12:00–13:30 POLEDNÍ PŘESTÁVKA
Pátek, 21. listopadu 2014
12:15–13:30 E-POSTEROVÉ SEKCE I (SAPPHIRE + FOYER)
Předsedající:
Škoda O – E-POSTEROVÁ SEKCE I/1
Taláb R – E-POSTEROVÁ SEKCE I/2
Ressner P – E-POSTEROVÁ SEKCE I/3
Rusina R – E-POSTEROVÁ SEKCE I/4
DIAMANT
12:15–13:15 Satelitní sympozium 1:
BAYER
Sobota, 22. listopadu 2014
PLATINUM
12:15–13:15 Satelitní sympozium 2:
SANOFI-GENZYME
GOLD
12:15–13:15 Satelitní sympozium 3:
NOVARTIS
13:50
14:00
14:10
14:20
H1-1: TROPONIN T: KORELACE S LOKALIZACÍ A OBJEMEM AKUTNÍHO
MOZKOVÉHO INFARKTU
Král M1, Šaňák D1, Veverka T1, Hutyra M2, Vindiš D2, Bártková A1, Dorňák T1,
Kaňovský P1, Školoudík D3
1
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, FN Olomouc;
2
1. interní – kardiologická klinika, FN Olomouc; 3Fakulta zdravotních věd
Univerzity Palackého, Olomouc
H1-2: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍCH DOOR-TO-NEEDLE-TIME U PACIENTŮ
S AKUTNÍM MOZKOVÝM INFARKTEM LÉČENÝCH IVT
Weiss V1,2, Kadlecová P2, Bar M3, Roubec M3, Fiksa J4, Václavík D5, Šaňák D6,
Ševčík P7, Krastev G8, Haring J8, Mako M8, Brozman M9, Gdovinová Z10,
Leško N10, Mikulík R1,2
1
I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně; 2Mezinárodní centrum
klinického výzkumu (ICRC), Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně;
3
Neurologická klinika Fakultní nemocnice, Ostrava; 4Neurologická klinika
1. LF UK a VFN v Praze; 5IC Vítkovická nemocnice, Ostrava; 6Neurologická
klinika LF UP a FN Olomouc; 7Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň;
8
Neurologické oddělení FN,Trnava; 9Neurologická klinika FN Nitra;
10
Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
H1-3: PŘINÁŠÍ BRIDGING TERAPIE VĚTŠÍ BENEFIT NEŽ SAMOTNÁ
ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA?
Krajíčková D1, Krajina A2, Lojík M2, Vyšata O1
1
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové; 2Radiologická klinika
LF UK a FN Hradec Králové
H1-4: ISCORE JAKO PREDIKTOR BENEFITU A RIZIKA ENDOVASKULÁRNÍ
TERAPIE
Tinková M1, Tomek A2, Parobková H3, Vašina L1
1
Neurologické oddělení ÚVN Praha; 2Neurologická klinika 2.LF a FN Motol,
Praha; 3Radiodiagnostické oddělení ÚVN v Praze
H1-5: CEA AND CAS: CHANGING PARADIGM DURING 10 YEARS
IN A HIGH-VOLUME CENTRE
Bradáč O, Mohapl M, Kramář F, Netuka D, Ostry S, Charvát F, Lacman J,
Beneš V
NCHK 1. LF UK a ÚVN Praha
H1-6: KORELACE MEZI LABORATORNÍMI MARKERY A VZNIKEM NOVÝCH
ISCHEMIÍ U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH CAS
Kuliha M1, Školoudík D1, Roubec M1, Hurtíková E1, Goldírová A1, Herzig R2,
Jonszta T1, Czerný D1, Krajča J1, Procházka V1, Gumulec J1
1
FN Ostrava; 2FN a LF UK Hradec Králové
Středa, 19. listopadu 2014
10:00
10:10
17
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
DIAMANT
10:00–12:00 Plenární sympozium
Předsedající: Šonka K, Benetin J, Bar M
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
16
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
PLATINUM
13:30–15:00 Topické sympozium 1:
KOVOVÝ MOZEK
Předsedající: Rektorová I, Gdovinová Z
13:30
13:50
Pátek, 21. listopadu 2014
14:10
14:30
14:50
T1-1: NEURODEGENERACE SPOJENÉ S AKUMULACÍ ŽELEZA
Roth J, Dušek P
Neurologická klinika v Praze
T1-2: WILSONOVA NEMOC
Baláž M
Neurologická klinika LFMU ve FN u sv.Anny, Brno
T1-3: PKAN
Jech R
Neurologická klinika VFN Praha
T1-4: MANGAN
Franc D, Kaňovský P
Neurologická klinika FN Olomouc
DISKUZE
Sobota, 22. listopadu 2014
GOLD
13:30–15:00 KLUB EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ
Předsedající: Rektor I
Klub epileptickách záchvatů bude věnován diskusi o zajímavých
a problémových kazuistikách nemocných s epilepsií, včetně diferenciální
diagnostiky záchvatových stavů. Doporučený formát je video do cca 3 minut
a maximum 5 slidů. Jsou možné presentace bez videa v případech, kdy
nebude řešena semiologie záchvatů.
Zveme vás k prezentaci vašich kazuistik, zájem nahlaste předem
na [email protected]
RUBÍN
13:30–15:00 Specializované sympozium 1:
NEUROMUSKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Voháňka S, Bednařík J
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
S1-1: ČESKÝ NÁRODNÍ REGISTR GUILLAIN-BARRÉHO SYNDROMU:
VÝSLEDKY 30MĚSÍČNÍHO FUNGOVÁNÍ
Škorňa M1, Bednařík J1,2, Junkerová J3, Staněk J4, Kuchyňka J5, Strmisková L5,
Mazanec R6, Haberlová J7, Otruba P8, Božovský T9, Ehler E10, Vávra A10,
Ridzoň P11, Forgáč M12, Vaško P13, Kvasničková D1, Pátá M14, Suchý M14
1
Neurologická klinika FN Brno; 2Ceitec MU Brno; 3Neurologická klinika
FN Ostrava; 4Oddělení dětské neurologie FN Ostrava; 5Neurologická klinika
LF UK a FN Hradec Králové; 6Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Praha; 7Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol Praha; 8Neurologická
klinika LF UP a FN Olomouc; 9Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň;
10
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice; 11Neurologické
oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze; 12Neurologická klinika 1. LF UK
a VFN v Praze; 13Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze; 14Inaverz, o.p.s.
S1-2: VALIDACE ČESKÉ VERZE NEUROPATHIC PAIN SYMPTOM INVENTORY
(NPSI)
Kincová S1,2, Šrotová I1,2, Vlčková E1,2, Straková J1, Ryba L1, Bednařík J1,2
1
FN Brno, Brno; 2CEITEC, MU Brno
S1-3: ZHODNOCENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ A SÍLY DECHOVÝCH SVALŮ
U NEMOCNÝCH S MYASTHENIA GRAVIS-PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY
Žurková P1, Kolařík O1, Merta Z2, Došková M2, Bartošková M2, Bednařík J3,4
1
Rehabilitační oddělení LF MU a FN Brno; 2Klinika nemocí plicních a TBC
LF MU a FN Brno; 3Neurologická klinika LF MU a FN Brno; 4CEITEC,
Středoevropský technologický institut Brno
S1-4: SPEKTRUM A FREKVENCE SYSTÉMOVÝCH PORUCH U PACIENTŮ
S MYOTONICKOU DYSTROFII
Parmová O
FN Brno
S1-5: THORACIC OUTLET SYNDROME – DIAGNOSTIKA, INDIKACE
K CHIRUGICKÉ LÉČBĚ A JEJÍ VÝSLEDKY
Humhej I, Sameš M
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
S1-6: ZOBRAZOVÁNÍ PERIFERNÍCH NERVŮ POMOCÍ METODY DTI
AND TRACTOGRAPHY – NAŠE PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY
Humhej I1,2, Ibrahim I2,3, Hájek M3, Sameš M1, Hořínek D1,2
1
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; 2Mezinárodní centrum
vědeckého výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; 3Oddělení CT,
MR a spektroskopie, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie,
IKEM Praha
Středa, 19. listopadu 2014
14:50
19
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
14:40
H1-7: ČASNÁ KAROTICKÁ ENDARTEREKTOMIE PO ISCHEMICKÉM IKTU
LÉČENÉM INTRAVENÓZNÍ TROMBOLÝZOU
Rohan V1,2, Přibáň V1,2, Mraček J1,2, Ševčík P1,2, Polívka J1,2
1
FN Plzeň; 2LF UK Plzeň
H1-8: TERAPEUTICKÁ HYPOTERMIE V LÉČBĚ AKUTNÍHO ISCHEMICKÉHO
IKTU A INTRACEREBRÁLNÍHO KRVÁCENÍ
Líčeník R1,2,3, Římská M2, Bathula R1, Ngwako M3, Cohen D1
1
Northwick Park Hospital, London; 2LF Univerzity Palackého v Olomouci,
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví; 3University of Oxford,
John Radcliffe Hospital, Acute Vascular Imaging Centre, Headington, Oxford
H1-9: DEKOMPRESNÍ KRANIEKTOMIE U MALIGNÍ ISCHÉMIE V POVODÍ
ARTERIA CEREBRI MEDIA
Šarbochová I, Chudomel O, Magerová H, Tomek A
2. LF UK a FN Motol, Praha
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
14:30
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
18
14:50
16:20
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
15:00–15:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU
DIAMANT
15:30–17:00 Hlavní sympozium 2:
EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ – PARKINSONOVA NEMOC
Přesedající: Rektor I, Cibulčík F
15:30
Pátek, 21. listopadu 2014
15:50
Sobota, 22. listopadu 2014
16:00
H2-1: CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ MOZKU A PARKINSONOVA NEMOC –
KOINCIDENCE NEBO KOMORBIDITA?
Rektor I
Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus, FN u sv. Anny a LF
Masarykovy Univerzity; Central European Institute of Technology (CEITEC),
Brno
H2-2: GENETIKA A FENOTYPOVÁ CHARAKTERISTIKA PARKINSONOVY
NEMOCI S ČASNÝM ZAČÁTKEM
Fiala O1, Záhoráková D3, Pospíšilová L3, Kučerová J3, Matějčková M4,
Martásek P3, Roth J2, Růžička E2
1
Institut neuropsychiatrické péče, Praha; 2Neurologická klinika 1. LF
UK a VFN v Praze; 3Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK
a VFN v Praze; 4Oddělení patologie a molekulární medicíny, Thomayerova
nemocnice, Praha
H2-3: FAMILIÁRNÍ VÝSKYT NEURODEGENERATIVNÍHO PARKINSONISMU
V IZOLOVANÉ POPULACI JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
Menšíková K1, Kaňovský P1, Godava M2, Vodička R2, Vrtěl R2, Mikulicová L1,
Kaiserová M1, Vaštík M1, Kurčová S1, Bartoníková T1, Otruba P1
1
Neurologická klinika LFUP a FN Olomouc; 2Ústav lékařské genetiky a fetální
medicíny LFUP a FN Olomouc
16:30
16:40
16:50
H2-4: U HETEROZYGOTNÍCH NOSIČŮ MUTACE PANK2 NEDOCHÁZÍ
K AKUMULACI ŽELEZA V MOZKU
Dušek P1, Tovar Martinez EM2, Madai VI3, Jech J1, Sobesky R3, Paul F4,
Niendorf T2, Wuerfel J5, Schneider SA6
1
Neurologická klinika, UK v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN Praha; 2Berlin
Ultrahigh Field Facility (B.U.F.F.), Max-Delbrueck Center for Molecular
Medicine, Berlin; 3Department of Neurology and Center for Stroke Research
Berlin (CSB), Charité -Universitaetsmedizin, Berlin; 4NeuroCure Clinical
Research Center, Charité -Universitaetsmedizin, Berlin; 5Institute of
Neuroradiology, University Medicine Goettingen; 6Neurology Department,
University of Kiel
H2-5: SNÍŽENÁ HLADINA CHROMOGRANINU A V LIKVORU JAKO PREDIKTOR
ČASNĚJŠÍHO ROZVOJE ORTOSTATICKÉ HYPOTENZE U PACIENTŮ
V ČASNÝCH FÁZÍCH PARKINSONOVY NEMOCI
Kaiserová M1, Přikrylová Vranová H1, Stejskal D2, Galuszka J3, Menšíková K1,
Mareš J1, Kaňovský P1
1
FN Olomouc, Neurologická klinika; 2Oddělení laboratorní medicíny
Středomoravské nemocniční a.s., Prostějov; 3FN Olomouc, I.interní klinika
H2-6: VEDE SUBTALAMICKÁ STIMULACE U PARKINSONOVY NEMOCI
KE CHRONICKÉMU STRESU?
Růžička F1, Jech R1, Nováková L1, Urgošík D2, Bezdíček O1, Vymazal J3,
Růžička E1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK v Praze;
2
Stereotaktická a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce v Praze;
3
Radiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce v Praze
H2-7: NOVÁ MOŽNOST EVALUACE KVALITY ŽIVOTA PACIENTŮ
S PARKINSONOVOU NEMOCÍ – MAPA OSOBNÍ POHODY
Baláž M, Pulkrábková V
FN u sv. Anny v Brně
H2-8: PORUCHY CHŮZE A FREEZING U PACIENTŮ S EFEDRONEM
INDUKOVANÝM PARKINSONSKÝM SYNDROMEM
Brožová H1, Megrelishvili M2,3, Bonnet C1, Rusz J1,4, Okujava M2,5,
Khatiashvili I2,3, Růžička E1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze;
2
Ilia State University, Institute of Medical Research, Tbilisi; 3S. Khechinashvili
University Hospital, Department of Neurology, Tbilisi; 4ČVUT v Praze, Fakulta
elektrotechnická, Katedra teorie obvodů, Praha; 5Research Institute of
Clinical Medicine, Tbilisi
Středa, 19. listopadu 2014
16:10
21
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
14:40
S1-7: CHIRURGICKÁ LÉČBA SYNDROMU KARPÁLNÍHO TUNELU – INDIKACE,
VÝSLEDKY, KOMPLIKACE
Májovský M, Rychlý Z, Masopust V, Beneš V
ÚVN v Praze
S1-8: RIZIKOVÉ FAKTORY PRO NEUROPATII NERVUS ULNARIS-MOHOU
HRÁT ROLI ALKOHOLISMUS, DIABETES A THYREOPATIE?
Minks E1, Doležalová I1, Čechová I1, Pochmonová J2,3, Ovesná P4, Minksová A5
1
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně; 2Katedra fyzioterapie
a rehabilitace LF MU Brno; 3Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
LF MU a FN u sv. Anny v Brně; 4Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU
Brno; 5Kohoutovice, Brno
S1-9: OKULOPHARYNGEÁLNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE-KAZUISTIKA
Houška P
Nemocnice Strakonice
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
14:30
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
20
GOLD
15:30–17:00 Topické sympozium 3 :
LIKVOROVÁ DIAGNOSTIKA
Předsedající: Koudelková M. Kelbich P
15:30
15:30
15:45
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
16:00
16:15
16:30
Pátek, 21. listopadu 2014
16:40
Sobota, 22. listopadu 2014
16:50
T2-1: REGISTR SITS
Mikulík R
1. Neurologická klinika, FNUSA-ICRC Brno
T2-2: NÁVRH POSTUPU PÉČE O DYSFAGICKÉHO PACIENTA PO CMP
Václavík D1, Lebedová Z2, Solná G1, Lasotová N3, Baborová E2, Hofmanová J4,
Stránská D4, Pecháčková D5
1
Vzdělávací a výzkumný ústav AGEL, o.p.s. – pobočka Ostrava-Vítkovice,
Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava; 2Neurologická klinika 1.LF a VFN v Praze;
3
Neurologické klinika LF MU a FN Brno; 4Klinika otorynolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové; 5Neurologické oddělení
a Rehabilitační oddělení, Litomyšlská nemocnice
T2-3: CHRONICKÉ STADIUM PO CMP: MÝTY A FAKTA O REHABILITACI
Hoskovcová M, Gál O, Jech R
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha
T2-4 ANTIKOAGULANCIÁ (NOAK): JAKO OPTIMALIZOVAŤ LIEČBU
A MINIMALIZOVAŤ RIZIKO
Brozman M, Petrovičová A a kol.
Neurologická klinika, FN Nitra
T2-5: INCIDENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY V ČR Z NÁRODNÍHO REGISTRU
HOSPITALIZOVANÝCH
Šedová P1,2,5, Brown R D2, Kadlecová P1, Zvolský M3, Mužík J3, Bryndziar T1,5,
Bednařík J4,5, Mikulík R1
1
1. Neurologická klinika, FNUSA-ICRC Brno; 2Department of Neurology, Mayo
Clinic, Rochester; 3ÚZIS, Praha; 4Neurologická klinika, FN Brno; 5Lékařská
fakulta, Masarykova univerzita, Brno
T2-6: VALIDACE PŘESNOSTI DIAGNÓZY CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY V ČR
Z NÁRODNÍHO REGISTRU HOSPITALIZOVANÝCH
Šedová P1,2,5, Brown R D2, Zvolský M3, Kadlecová P1, Bryndziar T1,5, Volný O1,5,
Weiss V1, Bednařík J4,5, Mikulík R1
1
1. Neurologická klinika, FNUSA-ICRC Brno; 2Mayo Clinic, Rochester;
3
ÚZIS, Praha; 4Neurologická klinika, FN Brno; 5Lékařská fakulta, Masarykova
univerzita, Brno
T2-7: UŽÍVÁNÍ MEDIKACE SHODUJÍCÍ A NESHODUJÍCÍ SE S GUIDELINES
U PACIENTŮ S AKUTNÍ CMP V ČESKÉ REPUBLICE
Jacková J1,2, Šedová P1,2,3, Brown R D3, Bryndziar T1,2, Zvolský M4, Bednařík J2,5,
Mikulík R1
1
Neurologická klinika a Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně; 2Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno;
3
Department of Neurology, Mayo Clinic, Rochester; 4Ústav zdravotnických
informací a statistiky ČR, Praha; 5Neurologická klinika, FN Brno
15:48
16:06
16:24
16:42
T3-1: MRZ(H) REAKCE V DIAGNOSTICE A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE
ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY
Zeman D, Kurková B, Kušnierová P, Hradílek P, Píža R, Reguliová K,
Woznicová I, Zapletalová O
FN Ostrava
T3-2: PML V LIKVOROVÉM OBRAZE
Koudelková M1, Szabová Z2, Havrdová E3, Peterová Z3, Novotná A4, Sobek O1
1
Topelex s.r.o., Praha; 23. LF UK, FNKV Praha; 31. LF UK, VFN Praha;
4
Pardubická krajská nemocnice
T3-3: INDIKACE LIKVOROVÝCH VYŠETŘENÍ VE VZTAHU K EKONOMICE
PROVOZU
Adam P
SangLab & 3.LF, ÚVN, NsP Kadaň
T3-4: DETEKCE INTRATHEKÁLNÍ SYNTÉZY IMUNOGLOBULINŮ – VLASTNÍ
ZKUŠENOSTI
Kelbich P1,3, Vachová M2, Kotalová J2, V S2, Čujková O2
1
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; 2Nemocnice Teplice; 3Lékařská
fakulta UK v Hradci Králové
T3-5: LIKVOROVÁ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA
Sobek O1, Koudelková M1, Hajduková L2
1
Topelex s.r.o., Praha; 2ÚVN v Praze
RUBÍN
15:30–17:00 Topické sympozium 4 :
SEKCE PRŮMYSLOVÉ NEUROLOGIE
Předsedající: Nakládalová M, Ehler E
15:30
T4-1: STANOVOVÁNÍ KRITÉRIÍ PRO UZNÁVÁNÍ PROFESIONALITY
ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍ PÁTEŘE
Nakládalová M1,2, Pelclová D3, Urban P4, Ehler E5, Ridzoň P7, Boriková A2,1,
Fenclová Z3, Eichlerová A6, Hlávková J4, Laštovková A3
1
LF UP Olomouc; 2FN Olomouc; 3VFN Praha; 4SZÚ Praha; 5Neurologická
klinika FZS Univerzity Pardubice; 6Centrum pracovního lékařství Krajské
nemocnice Pardubice, a.s.; 7Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
v Praze
Středa, 19. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
PLATINUM
15:30–17:00 Topické sympozium 2 :
CEREBROVASKULÁRNÍ SEKCE
Předsedající: Václavík D, Brozman M
23
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
22
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
16:24
16:42
DIAMANT
08:30–10:00 Hlavní sympozium 3:
NEUROONKOLOGIE
Přesedající: Lipina R, Polívka J
08:30
08:40
08:50
09:00
09:10
Pátek, 21. listopadu 2014
PLATINUM
17:15–18:15 Satelitní sympozium 5:
PFIZER
09:20
09:30
Sobota, 22. listopadu 2014
09:40
09:50
H3-1: KODELECE 1P/19Q – DIAGNOSTICKÝ, PREDIKTIVNÍ A PROGNOSTICKÝ
BIOMARKER OLIGODENDROGLIÁLNÍCH NÁDORŮ
Polívka J1,2, Polívka J jr1,2, Rohan V2,1, Řepík T2,1
1
LF UK v Plzni; 2FN Plzeň
H3-2: VÝZNAM INTRAOPERAČNÍHO MR VYŠETŘENÍ PŘI RESEKCI
GLIÁLNÍCH NÁDORŮ MOZKU
Kramář F, Netuka D, Mohapl M, Bradáč O, Beneš V
Neurochirurgická klinika ÚVN, Praha
H3-3: ŘEŠENÍ NON-LOKÁLNÍCH RECIDÍV/METASTÁZ HIGH GRADE GLIOMŮ
Kalita O1,2, Vaverka M1,2, Hrabálek L1,2, Zlevorová M1, Trojanec R1,2,3,
Hajdúch M1,2,3, Tučková L1,2, Čecháková E1, Franc D1
1
FN Olomouc; 2LF UP Olomouc; 3ÚMTM/BIOMEDREG Olomouc
H3-4: AWAKE KRANIOTOMIE
Reguli Š, Kaniová M
FN Ostrava Poruba
H3-5: KOMBINACE AWAKE OPERACÍ S INTRAOPERAČNÍ MRI
Netuka D1, Kramář F1, Mohapl M1, Ostrý S1, Černý J2, Netuková D2, Tyll T2,
Šemberová I3, Beneš V1
1
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze; 2KARIM Praha; 3Oddělení
rehabilitační a fyzikální medicíny, Praha
H3-6: ENDOSKOPICKÁ LÉČBA KRANIOFARYNGEOMŮ: ZKUŠENOSTI,
VÝSLEDKY A SROVNÁNÍ S OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
Lipina R, Matoušek P, Čábalová L, Krejčí T
FN Ostrava
H3-7: WHO GRADE II EPENDYMOMY IV. KOMORY U DOSPĚLÝCH – NAŠE
ZKUŠENOSTI S LÉČBOU
Štekláčová A, Bradáč O, Beneš V
ÚVN Praha
H3-8: JAK JSME VŠICHNI CHYBOVALI
Rytířová G, Vacovská H
Neurologická klinika FN a LF UK Plzeň
H3-9: PRIMÁRNA MENINGEÁLNA GLIOMATÓZA U 56 ROČNEJ PACIENTKY –
KAZUISTIKA
Sivák Š1, Kantorová E1, Marcinek J3, Nosáľ V1, Turčanová-Koprušáková M1,
Dluhá J1, Hofericová B1, Kolarovszki B2, Michalik J1, Kurča E1
1
Neurologická klinika JLF UK a UN Martin; 2Neurochirurgická klinika JLF UK
a UN Martin; 3Ústav patologickej anatómie JLF UK a UN Martin
Středa, 19. listopadu 2014
PÁTEK 21. LISTOPADU 2014
17:00–17:15 PŘESTÁVKA
DIAMANT
17:15–18:15 Satelitní sympozium 4:
BRISTOL-MYERS-SQUIBB – PFIZER
25
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
16:06
T4-2: POSUZOVÁNÍ PRACOVNÍ ZÁTĚŽE U ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍ PÁTEŘE
POMOCÍ ERGONOMICKÉHO SOFTWARE TECNOMATIX JACK
Gaďourek P1, Urban P5, Hlávková J5, Lebeda T5, Nakládalová M2, Ehler E3,
Pelclová D4, Ridzoň P4,6, Fenclová Z4, Richter M7
1
GETA Centrum s. r. o., Praha; 2Klinika pracovního lékařství LF UP a FN
Olomouc; 3Neurologická klinika FZS Univerzity Pardubice a PKN, a.s; 4Klinika
pracovního lékařství, 1. LF UK a VFN Praha; 5Státní zdravotní ústav v Praze;
6
Thomayerova nemocnice v Praze; 7I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN
v Motole v Praze
T4-3: NÁLEZY MAGNETICKÉ REZONANCE U PACIENTŮ PO OTRAVĚ
METANOLEM
Vaněčková M1, Zakharov S2, Klempíř J3, Růžička E3, Bezdíček O3, Lišková I3,
Diblík P4, Miovský M5, Hubáček JA6, Ridzoň P2, Pelclová D2, Seidl Z1
1
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; 2Klinika pracovního
lékařství, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN Praha;
3
Neurologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN
Praha; 4Oční klinika, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN
Praha; 5Klinika adiktologie, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
a VFN Praha; 6Centrum experimentální medicíny, IKEM Praha
T4-4: NEUROPATIE PO INTOXIKACI CO
Reguliová K, Junkerová J
FN Ostrava
T4-5: VIBRAČNÍ NEUROPATIE – DIAGNOSTIKA A PREVENCE
Ehler E1, Urban P2
1
Pardubická krajská nemocnice; 2SZU Praha
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
15:48
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
24
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
08:30
08:52
09:14
Pátek, 21. listopadu 2014
08:36
T5-1: EEG U NÁS A V EVROPĚ
Zárubová J, Marusič P
FN Motol, Praha
T5-2: POZNÁMKY K FUNKČNÍM ODBORNOSTEM V EMG
Kadaňka Z
LF MU a FN Brno
T5-3: INTRAKRANIÁLNÍ EEG A PŘÍMÁ KORTIKÁLNÍ STIMULACE
Brázdil M
LF MU a FN u sv.Anny v Brně
T5-4: FUNKČNÍ ODBORNOST – INTRAOPERAČNÍ NEUROFYZIOLOGIE –
EVOKOVANÉ POTENCIÁLY
Ostrý S1,2
1
Nemocnice České Budějovice, a.s.; 2Neurochirurgická klinika 1.LF UK, IPVZ,
ÚVN v Praze
RUBÍN
08:30–10:00 Topické sympozium 6:
SEKCE BOLESTI HLAVY
Přesedající: Doležil D, Marková J
08:30
08:42
08:54
09:06
09:18
09:30
09:42
09:54
T6-1: PLATNÁ VERZE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE BOLESTÍ HLAVY ICHD-3,
BETA: KOMENTÁŘ
Doležil D1,2, Marková J3, Mastík J4, Kotas R5, Niedermayerová I6, Bártková A7,
Grunermelová M7
1
DADO MEDICAL s.r.o., Praha; 2Městská poliklinika Praha; 3Neurologické
oddělení IPVZ/TN, Praha; 4I. Neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně;
5
Neurologická klinika FN a LF UK v Plzni; 6Neurologická ambulance
Quattromedica, Brno; 7Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
T6-2: TRIGEMINOVÉ AUTONOMNÍ NEURALGIE
Marková J
Thomayerova nemocnice, Praha
T6-3: NEURALGIE TROJKLANÉHO NERVU – ENDOSKOPICKÉ ŘEŠENÍ A CT
NAVIGOVANÝ OBSTŘIK GASSERSKÉHO GANGLIA
Hrbáč T1, Reguli Š1, Lipina R1, Capulič I2
1
Neurochirurgická klinika FN Ostrava; 2Ústav Radiodiagnostický FN Ostrava
T6-4: KRANIÁLNÍ NEURALGIE A DALŠÍ BOLESTIVÉ SYNDROMY V OBLASTI
OBLIČEJE
Bártková A
Neurologická klinika LF a FN Olomouc
T6-5: OROFACIÁLNÍ BOLEST Z POHLEDU NEUROLOGA
Vlachová I
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
T6-6: BOLEST OKA A HLAVY Z POHLEDU OFTALMOLOGA
Diblík P
VFN Praha
T6-7: SYMPTOMATICKÉ CAVUM SEPTI PELLUCIDI
Krejčí T1, Lipina R1, Vacek P2, Potičný S1, Chlachula M1, Krejčí O1
1
Neurochirurgická klinika FN Ostrava; 2Neurochirurgické oddělení FN Plzeň
DISKUSE
Středa, 19. listopadu 2014
GOLD
08:30–10:00 Topické sympozium 5:
AKTUÁLNÍ TÉMATA FUNKČNÍCH ODBORNOSTÍ KLINICKÉ
NEUROFYZIOLOGIE
Předsedající: Kadaňka Z, Brázdil M
27
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
PLATINUM
08:30–10:00 KONTROVERZE 1:
Cerebrovaskulární sekce
Předsedající: Tomek A, Škoda O
NOVÁ ANTIKOAGULANCIA VERSUS WARFARIN V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI
ISCHEMICKÉHO MOZKOVÉHO INFARKTU
NOAC – Mikulík R ✕ WARFARIN – Tomek A
MANAGEMENT ASYMPTOMATICKÉ STENÓZY VNITŘNÍ KAROTIDY
Konzervativní léčba – Herzig R ✕ Intervence – Školoudík D
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
26
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
10:00–10:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU
DIAMANT
10:30–12:00 Topické sympozium 7:
SOUČASNÉ MOŽNOSTI IMUNOMODULAČNÍ LÉČBY ROZTROUŠENÉ
SKLERÓZY
Předsedající: Klímová E, Horáková D
Pátek, 21. listopadu 2014
10:30
10:45
11:00
Sobota, 22. listopadu 2014
11:15
11:30
11:45
T7-1: MAGNETICKÁ REZONANCE V DIAGNOSTICE A MONITOROVÁNÍ
ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY
Vaněčková M
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
T7-2: SPEKTRUM RS LÉČBY: JAKÝ PACIENT A KDY
Havrdová E
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
T7-3: NAŠE SKÚSENOSTI S LIEČBOU SCLEROSIS MULTIPLEX
IMUNOMODULÁTORMI DRUHEJ LÍNIE
Klímová E, Cvengrošová A, Smiešková A, Daňová M
FN Prešov
T7-4: VÝZNAM DATABÁZÍ U RS – VÝSLEDKY Z ČESKÉHO REGISTRU REMUS
Horáková D
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
T7-5: VIZE KOMPLEXNÍ PÉČE U RS
Bauko T1, Suchá L2, Hoskovcová M2
1
FN Ostrava, ČR; 2Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
T7-6: POROVNANIE POHĽADU LEKÁROV SM CENTIER A AMBULANTNÝCH
NEUROLÓGOV NA MANAŽOVANIE SM
Donáth V
II. Neurologická klinika SZU, Banská Bystrica
PLATINUM
10:30–12:00 KONTROVERZE 2:
Extrapyramidová sekce
Předsedající: Kučera P, Benetin J
JSOU ZOBRAZOVACÍ METODY PŘÍNOSNÉ V DIAGNOSTICE PARKINSONOVY
NEMOCI?
ANO – Rektorová I ✕ NE – Valkovič P
JE MARIHUANA PŘÍNOSNÁ V LÉČBĚ PARKINSONOVY NEMOCI
ANO – Kurča E ✕ NE – Růžička E
JE TŘEBA LÉČIT DEMENCI U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ?
ANO – Benetin J ✕ NE – Nevrlý M
GOLD
10:30–12:00 Hlavní sympozium 4:
VERTEBROGENNÍ ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Kadaňka Z, Hrabálek L
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
H4-1: VÝZNAM NĚKTERÝCH PARAMETRŮ ZOBRAZENÍ PÁTEŘE A MÍCHY
U SPONDYLOGENNÍ KRČNÍ MYELOPATIE
Kadaňka Z, Kadaňka Z ml.
LF MU a FN Brno
H4-2: LOKÁLNÍ ZMĚNY V PARASPINÁLNÍCH SVALECH U IDIOPATICKÉ
SKOLIÓZY
Štětkářová I1, Zámečník J2, Vaško P1, Boček V1, Brabec K1, Krbec M3
1
Neurologická klinika 3.LFUK a FNKV, Praha; 2Ústav patologie a molekulární
medicíny, 2.LF UK a FN Motol, Praha; 3Ortopedicko-traumatologická klinika,
3.LF UK a FNKV Praha
H4-3: MÍŠNÍ INHIBIČNÍ REFLEXY U IDIOPATICKÉ SKOLIÓZY
Boček V1, Vaško P1, Krbec M2, Kofler M3, Štětkářová I1
1
Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady; 2Ortopedickotraumatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady; 3Abteilung für
Neurologische Akutnachbehandlung, LKH Hochzirl
H4-4: CENTRÁLNÍ MODULACE ALGICKÉ PERCEPCE V PATOFYZIOLOGII
CHRONICKÝCH BOLESTÍ ZAD
Kincová S1,2, Vlčková E1,2, Šrotová I1,2, Adamová B1,2, Bednařík J1,2
1
FN Brno; 2CEITEC, Masarykova univerzita Brno
H4-5: NEUROMODULACE U NEUROPATICKÉ BOLESTI
Masopust V, Holubová J, Lacman J
ÚVN v Praze
H4-6: MINIINVAZIVNÍ CHIRURGICKÉ PŘÍSTUPY V LÉČBĚ DEGENERATIVNÍHO
POSTIŽENÍ LS PÁTEŘE – MOŽNOSTI A LIMITY
Leško R, Steindler J, Bláha M, Vlasák A, Tichý M
Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
Středa, 19. listopadu 2014
KLINICKÝ OBRAZ AUTOIMUNITNÍCH ENCEFALITID
Elišák M
DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA AUTOIMUNITNÍCH
ENCEFALITID
Nytrová P
PSYCHIATRICKÉ PROJEVY AUTOIMUNITNÍCH ENCEFALITID
Uhrová T
AUTOIMUNITNÍ ENCEFALITIDY V DĚTSKÉM VĚKU
Libá Z
29
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
Výukové kurzy - 3. BLOK
ANTRACIT
08:30–10:00 Kurz 3-1:
CO BY MĚL KAŽDÝ NEUROLOG VĚDĚT O AUTOIMUNITNÍCH
ENCEFALITIDÁCH
Koordinátoři: Havrdová E, Slonková J
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
28
ANTRACIT
10:30–12:00 Topické sympozium 8:
EPILEPSIE
Předsedající: Marusič P, Slonková J
10:30
10:45
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
RUBÍN
10:30–12:00 SEKCE SESTER I
Předsedající: Dobešová M, Jurásková D, Bar M
10:30
10:45
Pátek, 21. listopadu 2014
11:00
11:15
11:30
11:45
Sobota, 22. listopadu 2014
SSI-1: PROBLEMATIKA POUŽÍVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNOSTIKY
V KLINICKÉ PRAXI
Mynaříková E
FN Ostrava
SSI-2: PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE FN OSTRAVA
Němec R
Oddělení psychiatrické, FN Ostrava
SSI-3: „LEGENDA“STUDIJNÍ SESTRY V KLINICKÉ PRAXI
Kusinova P, Robenková M, Procházka V
FN Ostrava
SSI-4: PRAVNE PREDPISY V POVOLANÍ SESTRY NA SLOVENSKU
Červeňáková E1, Borovičová R2
1
Neurologická klinika UNLP Košice; 2DFN Košice
SSI-5: OŠETŘOVATELSKÉ PROBLÉMY V OBLASTI SEBERCEPCE
A NAPLŇOVÁNÍ SOC. ROLÍ U PACIENTŮ S MYASTHENII GRAVIS
Skuhrová K
FN Ostrava
SSI-6: MANAŽMENT STAROSTLIVOSTI U PACIENTOV S DG. SCLEROSIS
MULTIPLEX
Dudičová B
Neurologická klinika UNLP, Košice
11:00
11:15
11:30
11:45
T8-1: ROZPOZNÁNÍ EMOCÍ Z PROZODICKÝCH FAKTORŮ ŘEČI
Amlerová J, Novotný V, Javůrková A, Raudenská J, Marusič P
2. LF UK a FN Motol, Praha
T8-2: KOSTNÍ DENZITA U DĚTÍ DLOUHODOBĚ LÉČENÝCH VALPROÁTEM,
TOPIRAMATEM NEBO LAMOTRIGINEM V MONOTERAPII
Šimko J1, Zimčíková E2, Kremláček J3, Talábová M1, Munzar P4, Šerclová L1,
Fekete S5, Hanáková P6, Vališ M1, Ošlejšková H6
1
Neurologická klinika FN v Hradci Králové; 2Katedra sociální a klinické farmacie,
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, UK v Praze; 3Ústav patologické
fyziologie LF UK v Hradci Králové; 4Neurologická ambulance Dětského oddělení
Pardubické krajské nemocnice; 5Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK
a FN Hradec Králové; 6Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
T8-3: REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS
Slonková J, Hon P, Marcián V, Bar M
FN Ostrava
T8-4: AUTOIMUNITNÍ EPILEPSIE
Slonková J, Hon P, Marcián V, Sedláková M, Nilius P, Beránková D, Bar M
FN Ostrava
T8-5: DÉLKA TRVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH OSCILACÍ A EPILEPTOGENNÍ SÍTĚ
Pail M1,2, Cimbálník J3, Doležalová I1,2, Brázdil M1,2
1
I.neurologická klinika, FN u sv.Anny v Brně; 2Behaviorální a sociální
neurovědy, CEITEC MU Brno; 3Mezinárodní centrum klinického výzkumu –
Biomedicínské inženýrství, FN u sv. Anny v Brně
T18-6: STEREOTAKTICKÁ AMYGDALOHIPPOCAMPECTOMIE
Z MEZIOTEMPORÁLNÍ EPILEPSIE
Malíková H1, Vojtěch Z2, Krámská L3, Liščák R4, Vladyka V4
1
Oddělení radiodiagnostiky, 2Neurologie, 3Psychologie a 4Stereotaktické
a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce v Praze
Středa, 19. listopadu 2014
11:50
31
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
11:40
H4-7: MINIINVAZIVNÍ DYNAMICKÁ INTERSPINÓSNÍ STABILIZACE, PŘI
ŘEŠENÍ LATERÁLNÍ STENÓZY PÁTEŘNÍHO KANÁLU
Mrůzek M, Paleček T, Potičný S
FN Ostrava
H4-8: OPERACE DEGENERATIVNÍ SPONDYLOLISTÉZY BEDERNÍ PÁTEŘE
METODOU INTRAARTIKULÁRNÍ FÚZE
Hrabálek L, Wanek T, Vaverka M
Neurochirurgická klinika Olomouc
H4-9: VÝSLEDKY SPONDYLOCHIRURGICKÝCH OPERACÍ U SENIORŮ ANEB
PLATÍ VĚTA „MUSÍTE SE S TÍM NAUČIT ŽÍT.“?
Bielnik O, Paleček T
FN Ostrava
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
11:30
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
12:00–13:30 POLEDNÍ PŘESTÁVKA
12:15–13:30 E-POSTEROVÉ SEKCE II (SAPPHIRE + FOYER)
Předsedající:
Bar M – E-POSTEROVÁ SEKCE II/1
Hradílek P – E-POSTEROVÁ SEKCE II/2
Nevrlý M – E-POSTEROVÁ SEKCE II/3
Jech R – E-POSTEROVÁ SEKCE II/4
DIAMANT
12:15–13:15 Satelitní sympozium 6:
BIOGEN IDEC
Sobota, 22. listopadu 2014
30
14:40
13:30
14:50
13:40
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
13:50
14:00
Pátek, 21. listopadu 2014
14:10
14:20
Sobota, 22. listopadu 2014
14:30
H5-1: IMUNOLOGICKÉ POZADÍ MYASTENIE GRAVIS
Junkerová J1, Novák V2, Reguliová K1, Zapletalová O1, Rožnovská M1
1
FN Ostrava; 2Imunologické oddělení SZÚ, Ostrava
H5-2: CHRONICKÁ ZÁNĚTLIVÁ DEMYELINIZAČNÍ
POLYRADIKULONEUROPATIE S AKUTNÍM ZAČÁTKEM
Ehler E, Latta J
Pardubická krajská nemocnice
H5-3: PŘÍNOS DNA VYŠETŘENÍ SEKVENOVÁNÍM NOVÉ GENERACE
U DĚDIČNÝCH MOTORICKÝCH NEUROPATIÍ
Laššuthová P1, Šafka Brožková D1, Haberlová J2, Mazanec R3, Krůtová M1,
Neupauerová J1, Seeman P1
1
DNA laboratoř, Klinika dětské neurologie, Praha; 2Klinika dětské neurologie,
2. LF UK v Praze a FN Motol, Praha; 3Neurologická klinika, 2. LF UK v Praze
a FN Motol, Praha
H5-4: HMSN TYP RUSSE, TYPICKÁ PRO ROMSKÉ ETNIKUM JE JEDNÍM
Z NEJČASTĚJŠÍCH TYPŮ DĚDIČNÉ NEUROPATIE V ČR
Seeman P1, Šafka Brožková D1, Mazanec R2, Štěpánková H3, Haberlová J1,
Laštůvková J4, Kantorová E3, Peřina V5, Grečmalová D6, Staněk J7, Trková M8,
Krůtová M1, Laššuthová P1
1
Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř, 2.LF UK v Praze; 2Neurologická
klinika, 2.LF UK a FNM Praha; 3Oddělení lékařské genetiky Nemocnice České
Budějovice; 4Oddělení lékařské genetiky , Masarykova nemocnice Ústí nad
Labem; 5Dětská neurologie České Budějovice; 6Oddělení lékařské genetiky
FN Ostrava; 7Klinika dětské neurologie FN Ostrava; 8Gennet Praha
H5-5: POSTIŽENÍ TENKÝCH SENZITIVNÍCH NERVOVÝCH VLÁKEN
U KRITICKÉHO STAVU
Bednařík J1,2, Škorňa M1, Kopáčik R1, Vlčková E1,2, Adamová B1,2, Košťálová M1,2
1
Neurologická klinika LFMU a FN Brno; 2CEITEC MU Brno
H5-6: ROLE MAGNETICKÉ REZONANCE V DIAGNOSTICE VROZENÝCH
SVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ
Haberlová J1, Kynčl M2
1
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha; 2Klinika zobrazovacích
metod 2. LF UK a FNM, Praha
H5-7: KLINICKÉ ASPEKTY AR SVALOVÉ DYSTROFIE LGMD2A V SOUBORU
PACIENTŮ NM CENTRA FN MOTOL
Mazanec R1, Ivaničová M1, Potočková V1, Stehlíková K2, Fajkusová L2
1
2.LF UK a FN v Motole, Praha; 2Centrum molekulární biologie a genové
terapie IHOK Brno
H5-8: MYOTONICKÉ SPEKTRUM V NEUROMUSKULÁRNÍM CENTRU FN BRNO
Voháňka S1,2, Parmová O1, Bednařík J1,2, Fajkusová L3,2
1
Neurologická klinika Fakultní nemocnice a LF MU Brno; 2Středoevropský
technologický institut, CEITEC MU Brno; 3Centrum molekulární biologie
a genové terapie IHOK Fakultní nemocnice a LF MU Brno
H5-9: HEMAFERÉZY U VYBRANÝCH NEUROLOGICKÝCH DIAGNÓZ –
ZKUŠENOSTI FN OSTRAVA
Blahutová Š1, Junkerová J3, Hrdličková R1, Čermáková Z2
1
Krevní centrum FN Ostrava; 2Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava;
3
Neurologická klinika FN Ostrava
PLATINUM
13:30–15:00 KLUB ABNORMÁLNÍCH POHYBŮ
Předsedající: Roth J, Růžička E
panel expertů: Růžička E, Rektor I, Kaňovský P, Benetin J, Kurča E
Klub abnormálních pohybů bude věnován diskusi o zajímavých
a problémových kazuistikách nemocných s abnormálními pohyby
s videoprezentací pacientů.
GOLD
13:30–15:00 Topické sympozium 9:
DE-MENTIA
Předsedající: Bartoš A, Hort J
Křest knihy „Neurodegenerativní onemocnění“
13:30
13:48
14:06
14:24
14:42
T9-1: KOGNITIVNÍ PORUCHY U HUNTINGTONOVY NEMOCI
Ressner P, Bártová P
FN Ostrava
T9-2: NEURODEGENERACE – OD PROTEINŮ K VAKCÍNÁM
Hort J1,2
1
FN u svaté Anny v Brně; 2FN Motol Praha
T9-3: ALZHEIMEROVA NEMOC JAKO NEUROPATOLOGICKÉ KONTINUUM
V KLINICKÉ PRAXI. POZNÁME PACIENTA VČAS?
Sheardová K1, Hromková O1, Hudeček D1, Marciniak R2, Urbanová M2,
Dvořáková B1, Hort J2
1
ICRC, 1. NK, FN u sv. Anny v Brně; 2ICRC, FN u sv. Anny v Brně
T9-4: KLINICKÉ HODNOCENÍ MRI MOZKU A POUŽITÍ VIZUÁLNÍCH ŠKÁL
V DIF. DG. DEMENCÍ
Laczó J1,2
1
UK 2. LF a FN Motol Praha; 2ICRC, FN u sv. Anny v Brně
T9-5: DOTAZNÍKY PRO PEČOVATELE – CENNÝ ZDROJ INFORMACÍ
U KOGNITIVNÍCH PORUCH
Bartoš A1,2,3
1
Univerzita Karlova, 3. LF Praha; 2Psychiatrické centrum Praha; 3AD Centrum
Praha
Středa, 19. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
DIAMANT
13:30–15:00 Hlavní sympozium 5:
NEUROMUSKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Ehler E, Seeman P
33
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
32
13:45
14:00
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
14:15
14:30
14:45
Pátek, 21. listopadu 2014
SSII-1: REHABILITACE U PACIENTA PO KRANIOTRAUMATU
Doleželová H, Kovářová R
FN Ostrava
SSII-2: SPOLUPRÁCE FYZIOTERAPEUTA A ERGOTERAPEUTA PŘI NÁCVIKU
VERTIKALIZACE A LOKOMOCE U NEUROL. ONEMOCNĚNÍ
Cholevíková T, Kývalová I
FN Ostrava
SSII-3: MULTIDISCIPLINÁRNÍ PÉČE U LOCKED-IN SYNDROMU
Gondeková V, Endelová P
FN Ostrava
SSII-4: PERIOPERAČNÍ PÉČE O PACIENTA PODSTUPUJÍCÍHO INTERVENČNÍ
VÝKON NA KATETRIZAČNÍM SÁLE
Procházková P
Oddělení intervenční neuroradiologie a angiologie, RDG ústav, FN Ostrava
SSII-5: IMPLEMENTACE NÁSTROJE PRO SCREENING DYSFAGIE SESTROU
DO PRAXE
Mandysová P1,2, Ehler E2,1
1
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; 2Neurologická klinika,
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
SSII-6: SCREENING PORUCH POLYKÁNÍ A ZKUŠENOSTI S JEHO ZAVÁDĚNÍM
VE FN OSTRAVA
Kaniová M, Kopecká B, Komínek P
FN Ostrava
16:10
16:20
16:30
16:40
15:00–15:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU
DIAMANT
15:30–17:10 Hlavní sympozium 6:
NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ – DEMENCE A EXTRAPYRAMIDOVÁ
ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Rektorová I, Vyhnálek M
Sobota, 22. listopadu 2014
15:30
15:50
H6-1: NEURONÁLNÍ SÍTĚ A NEUROTRANSMITERY: STUDIUM KLIDOVÝCH
MOZKOVÝCH SÍTÍ POMOCÍ FMRI
Rektorová I1,2
1
1.NK, LF MU a FN u sv. Anny v Brně; 2Výzkumná skupina Aplikované
neurovědy, CEITEC MU, Brno
H6-2: ZMĚNY V KONEKTIVITĚ DEFAULT MODE SÍTĚ V PRŮBĚHU
VIZUÁLNÍHO ZPRACOVÁVÁNÍ U PACIENTŮ S MCI
Krajčovičová L1, Bartoň M2, Elfmarková N2, Mikl M2, Mareček R2, Rektorová I1
1
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně; 2CEITEC MU Brno
16:50
17:00
H6-3: SPECIFICKÉ ROZDÍLY V POSTIŽENÍ PROSTOROVÉ ORIENTACE
U DEMENCÍ NEURODEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE
Cerman J1, Laczó J1,2, Vyhnálek M1, Vlček K3, Lerch O1, Hort J1,2
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha; 2Mezinárodní centrum
klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; 3Oddělení
neurofyziologie paměti, Fyziologický AV ČR, Praha
H6-4: NETESTUJ, ALE POBAV: PÍSEMNÉ POJMENOVÁNÍ OBRÁZKŮ A JEJICH
VYBAVENÍ JAKO KRÁTKÁ KOGNITIVNÍ ZKOUŠKA
Bartoš A1,2,3, Řípová D2,3
1
Univerzita Karlova, 3. LF v Praze; 2Psychiatrické centrum Praha;
3
AD Centrum Praha
H6-5: POUŽITÍ KRESBY JÍZDNÍHO KOLA V NEUROPSYCHOLOGICKÉ
DIAGNOSTICE
Bolceková E1,2,4, Čechová K1,5, Marková H6, Johanidesová S3,4,7, Štěpánková H3,4,
Kopeček M3,4
1
Filozofická fakulta UK v Praze; 2Neurologická klinika a Centrum klinických
neurověd 1. LF UK a VFN v Praze; 3Psychiatrické centrum v Praze; 4Národní
ústav duševního zdraví, Klecany; 5Přírodovědecká fakulta UK v Praze;
6
Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha;
7
Neurologické oddělení, Thomayerova nemocnice v Praze
H6-6: KOEXISTENCIA HUNTINGTONOVEJ CHOROBY A MUTÁCIE
PRESENILÍNU PREBIEHAJÚCA POD OBRAZOM BVFTD -KAZUISTIKA
Šutovský S1, Turčáni P1, Žilka N2, Novák M2
1
Univerzitná Nemocnica , Bratislava; 2Neuroimunologický ústav SAV,
Bratislava
H6-7: STANDARDNÍ BATERIE PRO VYŠETŘENÍ MÍRNÉ KOGNITIVNÍ
PORUCHY U PARKINSONOVY NEMOCI
Bezdíček O1, Nikolai T1, Michalec J2, Roth J1, Jech R1, Růžička E1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd v Praze; 2Psychiatrická
klinika v Praze
H6-8: KLINICKÉ ÚČINKY HLUBOKÉ MOZKOVÉ STIMULACE
U DYSTONICKÝCH SYNDROMŮ – PRAŽSKÁ ZKUŠENOST
Fečíková A1, Urgošík D2,1, Dušek P1, Serranová T1, Havránková P1, Jech R1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK v Praze;
2
Stereotaktická a radiační neurochirurgie v Praze
H6-9: ZMĚNY AKTIVACE SENZOMOTORICKÉHO KORTEXU U CERVIKÁLNÍ
DYSTONIE PO PRVNÍ APLIKACI BOTULOTOXINU TYPU A
Nevrlý M, Hluštík P, Otruba P, Hok P, Kaňovský P
Neurologická klinika, FN Olomouc
Středa, 19. listopadu 2014
13:30
16:00
35
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
RUBÍN
13:30–15:00 SEKCE SESTER II
Předsedající: Matulová S, Vrublová Y
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
34
GOLD
15:30–17:00 Topické sympozium 10:
SPOLEČNOST SPÁNKOVÉ MEDICÍNY
Předsedající: Nevšímalová S, Šonka K
15:30
15:30
15:40
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
15:50
16:00
16:10
Pátek, 21. listopadu 2014
16:20
16:30
Sobota, 22. listopadu 2014
16:40
16:50
S2-1: STROKE GENETICS – AN UPDATE 2014
Kurča E
Univerzitná nemocnica Martin
S2-2: KORELACE DETEKCE PRAVO-LEVÝCH ZKRATŮ V DIAGNOSTICE
KARDIOEMBOLICKÉ ETIOLOGIE U PACIENTŮ PO CMP
Kuliha M1, Školoudík D1, Roubec M1, Hurtíková E1, Goldírová A1, Herzig R2,
Krajča J1, Procházka V1, Kolek M1
1
FN Ostrava; 2FN a LFUK Hradec Králové
S2-3: LEPTOMENINGEÁLNÍ MOZKOVÁ CIRKULACE, METABOLICKÝ
SYNDROM A ZMĚNY BÍLÉ HMOTY MOZKOVÉ
Volny O1, Nambiar V3, Sohn S I3, Goyal M3, Faber J E4, Welsh D4, Mikulik R2,
Sajobi T4, Demchuk A M3, Menon B K3
1
FN u sv. Anny v Brně; 2International Clinical Research Centre, Brno; 3Foothills
Medical Centre/Calgary Stroke Program, Calgary; 4University of Calgary
S2-4: OBJEKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ MĚSTNÁNÍ NA OČNÍM POZADÍ –
SPOLUPRÁCE NEUROLOGA S OFTALMOLOGEM
Kuběna T, Černošek P
Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o., Zlín
S2-5: MEZIOBOROVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA IKTOVOU
MEDICÍNU V NORTHWICK PARK HOSPITAL V LONDÝNĚ
Líčeník R1,2,3, Ngwako M3, Parmar P1, Dzvene M1, Ubalde D1, Doubravská S1,
Bathula R1, Cohen D1
1
Northwick Park Hospital, Hyper Acute Stroke Unit, Watford Road, London;
2
LF Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav sociálního lékařství a veřejného
zdravotnictví, Olomouc; 3University of Oxford, John Radcliffe Hospital, Acute
Vascular Imaging Centre, Headington, Oxford
S2-6: VÝSLEDKY OŠETŘENÍ NEPRASKLÝCH ANEURYZMAT
Mohapl M, Charvát F, Mohapl M
Ústřední vojenská nemocnice v Praze
S2-7: KAROTICKÁ ENDARTEREKTOMIE Z PŘÍČNÉHO KOŽNÍHO ŘEZU
Hrbáč T1, Otáhal D1, Reguli Š1, Zákravská H1, Havrlentová L2
1
Neurochirurgická klinika FN Ostrava; 2Chirurgické oddělení Vítkovická
nemocnice a.s., Ostrava
S2-8: SKRAT U KAROTICKÝCH ENDARTEREKTOMIÍ – VÝSLEDKY
PROSPEKTÍVNEJ ŠTÚDIE
Orlický M, Vachata P, Sameš M
Neurochirurgická klinika Masarykovy nem. a UJEP v Ústí nad Labem
S2-9: ZRIEDKAVÝ PRÍPAD PRECHODNEJ KORTIKÁLNEJ DYSFUNKCIE
PO PODANÍ KONTRASTU POČAS NEUROINTERVENCIE
Nosáľ V1, Zeleňák K2, Krátky M1, Sivák Š1, Michalik M1, Kurča E1
1
Neurologická klinika, JLF UK a UN Martin; 2Rádiologická klinika, JLF UK
a UN Martin
15:48
16:06
16:24
16:42
T10-1: NOVINKY V PATOFYZIOLOGII NARKOLEPSIE
Nevšímalová S
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
T10-2: SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE U PACIENTŮ S AKUTNÍ CÉVNÍ
MOZKOVOU PŘÍHODOU
Slonková J, Sedláková M, Soldánová Z, Kolibáčová M, Štorkánová M, Nilius P,
Beránková D
FN Ostrava
T10-3: SYNDROM NEKLIDNÝCH NOHOU PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ
Kemlink D
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
T10-4: NREM PARASOMNIE V DIFERENCIÁLNEJ DIAGNOSTIKE
ABNORMÁLNEHO NOČNÉHO SPRÁVANIA
Feketeová E
LF UPJŠ a UN LP, Košice
T10-5: PORUCHA CHOVÁNÍ V REM SPÁNKU – NEUROLOGICKÉ SOUVISLOSTI
Šonka K
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
RUBÍN
15:30–17:00 SEKCE SESTER – PRAKTICKÝ WORKSHOP:
NÁSTROJ PRO SCREENING DYSFAGIE SESTROU
Předsedající: Mandysová P
Mandysová P1,2, Nováková M2, Němcová J2
1
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; 2Neurologická klinika,
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
17:00–17:15 PŘESTÁVKA
DIAMANT
17:15–18:15 Satelitní sympozium 7:
SANOFI-GENZYME
GOLD
18:15–19:00 Plenární schůze ČNS
Předsedající: Šonka K, Bednařík J, Růžička E, Herzig R, Škoda O
Středa, 19. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
PLATINUM
15:30–17:00 Specializované sympozium 2:
CEREBROVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Kurča E, Hrbáč T
37
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
36
DIAMANT
08:30–10:00 Hlavní sympozium 7:
VARIA 1
Předsedající: Štětkářová I, Bar M
08:30
08:40
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
08:50
09:00
Pátek, 21. listopadu 2014
09:10
09:20
Sobota, 22. listopadu 2014
09:30
H7-1: RESEKCE INTRAMEDULÁRNÍCH KAVERNOMŮ
Coufalová L1,2, Beneš V1
1
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze; 2ICRC, FN u sv. Anny
v Brně
H7-2: GÉNOVÝ POLYMORFIZMUS ILE244THR GÉNU PRE RECEPTOR
INTERLEUKÍNU 7 V PATOGENÉZE SCLEROSIS MULTIPLEX
Čierny D1, Hányšová S1, Dobrota D1,3, Michalik J2, Kantorová E2, Škerenová M3,
Kurča E2, Lehotský J1
1
Ústav lekárskej biochémie, JLF UK a UN Martin; 2Neurologická klinika, JLF
UK a UN Martin; 3Ústav klinickej biochémie, JLF UK a UN Martin
H7-3: SCLEROSIS MULTIPLEX A PROTILÁTKOVÁ REAKTIVITA PROTI EBNA-1
Michalik J1,2, Čierny D2, Kantorová E1, Nováková E3, Lehotský J2, Kurča E1
1
Neurologická klinika JLF UK a UNM , Martin; 2Ústav lekárskej biochémie JLF
UK, Martin; 3Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, Martin
H7-4: VYHODNOTENIE MERANIA DEPOZITOV FE PROSTREDNÍCTVOM GRE
V PODKÔROVEJ ŠEDEJ HMOTE MOZGU
Kantorová E1,2, Baranovičová E1,5, Bittšanský M1,5, Slezák P4, Čierny D1,5,
Grosmann J2, Zeleňák K3, Michalik J2, Kurča E1,2
1
Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin; 2Neurologická klinika UNM,
Martin; 3Rádiologická klinika, Martin; 4Oddelenie simulačného a virtuálneho
vzdelávania UK, Bratislava; 5Oddelenie lekárskej biochémie, Martin
H7-5: CENTRÁLNÍ NEUROPATICKÁ BOLEST U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY –
SENZITIVNÍ PROFIL A FUNKCE CENTRÁLNÍ MODULACE
Vlčková E1,2, Šrotová I2,1, Kincová S2,1, Bednařík J1,2
1
CEITEC MU, Brno, ČR; 2Neurologická klinika LF MU a FN Brno
H7-6: POČÍTAČEM ASISTOVANÉ STANOVENÍ TERMICKÉHO PRAHU – NAŠE
ZKUŠENOSTI A NORMATIVNÍ DATA
Potočková V1, Mazanec R1, Schlenker J2
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze; 2Fakulta biomedicínského
inženýrství ČVUT, Kladno
H7-7: NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY NEUROPATICKÉ BOLESTI
Šrotová I1,2, Vlčková E1,2, Kincová S1,2, Nekvapilová E1, Bednařík J1,2
1
Neurologická klinika FN Brno; 2CEITEC Brno
09:50
H7-8: NEUROFYZIOLOGICKÝ KORELÁT VOJTOVY METODY V ZOBRAZOVÁNÍ
FUNKČNÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ
Hok P1,2, Hluštík P1,2, Kutín M3, Opavský J4, Tüdös Z5,2, Kaňovský P1,2
1
Neurologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; 2FN
Olomouc; 3KM KINEPRO PLUS s.r.o., Olomouc; 4Katedra fyzioterapie, Fakulta
tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci; 5Radiologická klinika,
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
DISKUSE
PLATINUM
08:30–10:00 Topické sympozium 11:
DIAGNÓZA RS A ENVIROMENTÁLNÍ FAKTORY
Předsedající: Zapletalová O, Taláb R
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
T11-1: TĚHOTENSTVÍ, POROD A ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
Zapletalová O, Hradílek P, Woznicová I, Píža R, Zeman D, Reguliová K,
Šimetka O
FN Ostrava
T11-2: DĚTSKÝ VĚK A ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
Taláb R, Talábová M
Neurologie – RS centrum s.r.o., Hradec Králové
T11-3: VIRY A OČKOVÁNÍ S PŘÍCHODEM NOVÉ LÉČBY ROZTROUŠENÉ
SKLERÓZY
Thon V
Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně
T11-4: VITAMIN D A JEHO ROLE U NEMOCNÝCH S RS
Vachová M, Tvaroh A
Neurologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.
T11-5: KOUŘENÍ A ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
Taláb R, Talábová M
Neurologie – RS centrum s.r.o., Hradec Králové
T11-6: VÝZNAM TUKOVÉHO TKANIVA, TUKOVÝCH HORMÓNOV
A PARAMETROV LIPIDOVÉHO METABOLIZMU U PACIENTOV S SM
Kantorová E1, Čierny D2, Petrová P3, Michalik J1, Slezák P4, Kurča E1
1
Neurologická klinika a Jesseniova lekárska fakulta UK Martin; 2Ústav
lekárskej biochémie, JFM UK Bratislava, Martin; 3Oddelení klinické
biochemie, FN Olomouc; 4Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho
vzdelávania, UK Bratislava
Středa, 19. listopadu 2014
09:40
39
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
SOBOTA 22. LISTOPADU 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
38
08:45
09:00
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
09:15
09:30
Pátek, 21. listopadu 2014
09:45
T12-1: VZÁCNÁ NEUROMUSKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ
Šišková D
Thomayerova nemocnice v Praze
T12-2: MŮŽE SE DĚTSKÝ NEUROLOG SETKAT SE SKLERODERMIÍ?
Libá Z
Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol v Praze
T12-3: GENETICKÉ EPILEPSIE A EPILEPTICKÉ ENCEFALOPATIE V DĚTSKÉM
VĚKU
Horák O1, Mrázová L1, Danhofer P1, Ošlejšková H1, Stehlíková K2
1
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno;
2
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, Centrum
molekulární biologie a genové terapie, Brno
T12-4: MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZÁCNÝCH NERVOSVALOVÝCH
ONEMOCNĚNÍ NA MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ ÚROVNI
Mrázová L1, Stehlíková K2, Ošlejšková H1
1
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno; 2Centrum molekulární biologie
a genové terapie LF MU a FN Brno
T12-5: NEUROANEMICKÝ SYNDROM
Kunčíková M, Novák V, Blažek B
FN Ostrava
T12-6: NIEMANN-PICKOVA CHOROBA (TYP C) – ONEMOCNĚNÍ DĚTSKÉHO
I DOSPĚLÉHO VĚKU
Malinová V1, Nevšímalová S2
1
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze;
2
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
RUBÍN
08:30–10:00 SEKCE SESTER III
Předsedající: Červeňáková E, Krulová P
Sobota, 22. listopadu 2014
08:30
08:45
09:00
SSIII-1: NEUROMONITORACE KARDIOLOGICKY KRITICKY NEMOCNÝCH
PACIENTŮ
Lavičková Z
FN Ostrava
SSIII-2: VLIV ZMĚNY MANAGEMENTU PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM CMP
NA MORTALITU A VÝSLEDNÝ STAV PAC. PO TROMBOLÝZE
Borovcová R, Vaško P, Peisker T, Štětkářová I
FNKV – Neurologická klinika v Praze
SSIII-3: MANAŽMENT ISCHEMICKEJ NCMP
Pištejová Z
Neurologická klinika UNLP, Košice
09:30
09:45
SSIII-4: PUNKČNÍ DILATAČNÍ TRACHEOSTOMIE
Prusenovská M
Neurologická klinika, FN Ostrava
SSIII-5: POLYRADIKULONEURITIDA (GUILLAIN-BARRÉ SYNDROM)
Turková J, Sáčková K
Neurologická klinika – JIP, FN Ostrava
SSIII-6: REGISTR ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ – CO NÁM STÁLE DĚLÁ
POTÍŽE?
Hofštetrová Knotková M
NCO NZO Brno
Středa, 19. listopadu 2014
08:30
09:15
41
10:00–10:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU
DIAMANT
10:30–12:00 Hlavní sympozium 8:
VARIA 2
Předsedající: Kukumberg P, Kadaňka Z
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
H8-1: NEUROPSYCHIATRIA „DE NOVO“ – KLINICKÁ DISCIPLÍNA
NEUROVIED. POZNATKY A SKÚSENOSTI
Kukumberg P
II. neurologická klinika LFUK a UNB Bratislava
H8-2: NEURALGIE PUDENDÁLNÍHO NERVU A JEJÍ LÉČBA- KLINICKÉ
ZKUŠENOSTI PO 5 LETECH
Kadaňka Z
FN Brno-Bohunice
H8-3: VÝSKYT SYNDROMU NÁHLÉHO ODNĚTÍ U NEMOCNÝCH LÉČENÝCH
INTRATEKÁLNÍM BACLOFENEM
Štětkářová I1, Brabec K1, Mencl L2
1
Neurologická klinika, 3.LFUK a FNKV Praha; 2Neurochirurgická klinika,
3.LF UK a FNKV Praha
H8-4: PREVALENCE DEFICITU VITAMINU D V POPULACI NEUROLOGICKÝCH
AMBULANTNÍCH PACIENTŮ
Šimko J1, Kremláček J2, Zimčíková E3, Fekete S4, Kunc P1, Vališ M1, Palička V4
1
Neurologická klinika FN v Hradci Králové; 2Ústav patologické fyziologie LF
UK v Hradci Králové; 3Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická
fakulta v Hradci Králové, UK v Praze; 4Ústav klinické biochemie a diagnostiky
LF UK a FN Hradec Králové
H8-5: COL-CAP CONCEPT MODULACE
Lachmann H
FN Motol, Praha
H8-6: SLOVENSKÁ METODIKA ZÁKLADNÉHO VYŠETRENIA NEUROGÉNNEJ
OROFARYNGEÁLNEJ DYSFÁGIE
Dobias S, Danihel L
ÚVN SNP Ružomberok
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
GOLD
08:30–10:00 Topické sympozium 12:
VZÁCNÁ NEUROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ DĚTSKÉHO VĚKU
Předsedající: Nevšímalová S, Kunčíková M
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
40
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
PLATINUM
10:30–12:00 WORKSHOP II: SEKCE KOGNITIVNÍ MEDICÍNY /
„KOGNITIVNÍ NEUROLOGIE A RŮZNÉ OBORY MEDICÍNY V INTERAKCI“ –
POHLED NEUROLOGA A OBOROVÉHO SPECIALISTY
Předsedající: Rusina R, Vališ M
Pátek, 21. listopadu 2014
GASTROENTEROLOGIE A KOGNICE
Rusina R
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
ENDOKRINOLOGIE A KOGNICE
Vališ M
Neurologická klinika LF UK a FNHK v Hradci Králové
ANESTEZIOLOGIE A KOGNICE
Rusina R
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
KARDIOLOGIE A KOGNICE
Rektorová I
1.NK, LF MU a FN u sv. Anny v Brně
GOLD
10:30–12:00 Topické sympozium 13:
PALIATIVNÍ MEDICÍNA V NEUROLOGII
Předsedající: Hromada J, Kala M
10:30
10:52
11:14
11:33
DIAMANT
12:00
T13-1: INDIKACE PALIATIVNÍ HOSPICOVÉ PÉČE PO CMP
Kala M, Dorková Z
Fakulta humanitních studií, UTB Zlín
T13-2: PALIATIVNÍ PÉČE O ONEMOCNĚNÍ NEURONU
Ridzoň P
Thomayerova nemocnice Praha
T13:3: CENTRÁLNÍ NEUROPATICKÁ BOLEST U DEMYELINIZAČNÍCH
ONEMOCNĚNÍ
Hradílek P
FN Ostrava
T13-4: VÝZNAM A NAČASOVÁNÍ PALIATIVNÍ LÉČBY A PÉČE O NEMOCNÉ
S PROGRESIVNÍMI NEURODEGENERATIVNÍMI CHOROBAMI
Hromada J
Ostrava
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ SJEZDU, PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ DVĚMA NEJLEPŠÍM
POSTERŮM 28. ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO NEUROLOGICKÉHO SJEZDU
Předsedající: Bar M, Rusina R
Středa, 19. listopadu 2014
11:50
43
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
11:40
H8-8: GENERALIZOVANÝ EPILEPTICKÝ PAROXYSMUS JAKO PŘÍČINA
TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE
Čech J, Pechman V, Rokyta R
FN Plzeň
H8-9: PRES DOPROVÁZEJÍCÍ PREEKLAMPSII – KAZUISTIKA
Jura R1, Šrotová I1, Adamová B1, Šprláková-Puková A2, Janků P3, Bednařík J1
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno; 2Radiologická klinika LF MU a FN
Brno; 3Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno
DISKUSE
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
11:30
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
42
44
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
45
POSTERY
SEZNAM POSTERŮ
Vaše posterová prezentace bude připravena na místě sjezdu po jeho celou dobu. Je třeba, aby
byl první autor přítomen v době určené e-posterové sekce viz program.
E-POSTEROVÁ SEKCE I/1
Čtvrtek 20. 11. 2014, 12:15–13:30, FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU
Postery budou umístěny organizátorem sjezdu do 4 elektronických tabulí, na 3 různých
místech v sále SAPPHIRE a na 1 místě ve FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU po dobu celého sjezdu.
P01 URGENTNÍ PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM ISCHEMICKÝM IKTEM V NORTHWICK PARK
HOSPITAL V LONDÝNĚ
Líčeník R1,2,3, Dzvene M1, Ubalde D1, Zapletalová J4, Doubravská S1, Dorňáková Z1,
Ngwako M3, Nisar N1, Bathula R1, Devine J1, Cohen D1
1
Hyper Acute Stroke Unit, Northwick Park Hospital, London; 2Ústav sociálního lékařství
a veřejného zdravotnictví, LF Univerzity Palackého v Olomouci; 3Acute Vascular Imaging
Centre, John Radcliffe Hospital, University of Oxford; 4Ústav lékařské biofyziky, LF
Univerzity Palackého v Olomouci
Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích.
V určeném čase (viz časový harmonogram níže) je moderována diskuse k posterům, autor
posteru představí svůj poster během 3 minut, poté 2 minuty diskuse.
Časový harmonogram
E-POSTEROVÁ SEKCE I/1-4
Čtvrtek 20. 11. 2014
E-POSTEROVÁ SEKCE II/1-4
Pátek 21. 11. 2014
v době polední přestávky, 12:15–13:30
v době polední přestávky, 12:15–13:30
P02 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DOOR-TO-IMAGING TIME: ANALÝZA SITS-EAST REGISTRU
Haršány M1, Kadlecová P2, Švigelj V3, Kõrv J4, Kes VB5, Vilionskis A6, Krespi Y7, Mikulík R2
1
I. neurologická klinika, Fakultní Nem. u sv. Anny v Brně; 2International Clinical Research
Center, St. Anne’s University Hospital, Brno; 3Department of Vascular Neurology and
Neurological Intensive Care, University Medical Centre, Ljubljana; 4Department of
Neurology and Neurosurgery, University of Tartu; 5Department of Neurology, Sestre
Milosrdnice University Hospital Centre, Zagreb; 6Department of Neurology and
Neurosurgery, Vilnus University and Republican Vilnius University Hospit, Vilnius; 7Stroke
Rehabilitation and Research Unit, Memorial Şişli Hospital, Memorial Healthcare Group
Stroke, Istanbul
P03 DWI/FLAIR MISMATCH A REPERFÚZNA LIEČBA U AKÚTNEJ CIEVNEJ MOZGOVEJ
PRÍHODY SO VZNIKOM POČAS SPÁNKU
Koliesková S1,2, Lang W3, Sýkora M3,4
1
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; 2Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno;
3
Nemocnica u milosrdných bratov, Viedeň; 4Univerzitná nemocnica Heidelberg
P04 ENDOVASKULÁRNÍ TERAPIE AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY
VE FN OSTRAVA – MONOCENTRICKÝ REGISTR
Roubec M1, Kuliha M1, Školoudík D1, Herzig R2, Procházka V3, Jonszta T3, Krajča J3,
Czerný D3, Langová K4
1
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava;
2
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc;
3
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Radiodiagnostický ústav LF OU a FN Ostrava;
4
Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc
P05 PRIMÁRNÍ MECHANICKÁ REKANALIZACE U OKLUZÍ MAGISTRÁLNÍCH TEPEN
MOZKU
Vaško P1,2, Peisker T1,2, Kožnar B1, Widimsky P1,2, Štětkářová I1,2
1
FNKV Praha; 23.LF UK v Praze
46
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
P06 MULTIMODÁLNÍ ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA AKUTNÍ OKLUZE A. BASILARIS –
MULTICENTRICKÁ STUDIE
Dorňák T1, Herzig R2, Kuliha M3, Havlíček R4, Školoudík D1, Šaňák D1, Kocher M5,
Procházka V6, Lacman J7, Krajina L8, Krajičková D2, Král M1, Veverka T1, Roubec M1,
Hajdukov L4
1
KCC, Neurologická klinika, FNOL Olomouc; 2Neurologická klinika UK Hradec Králové;
3
Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava; 4Neurologická klinika VFN Praha; 5Radiologická
klinika FNOL, Olomouc; 6Radiologická klinika LF OU a FN Ostrava; 7Radiologická klinika
VFN Praha; 8Radiologická klinika UK Hradec Králové
P07 VELMI DOBRÁ MÍRA SHODY V HODNOCENÍ CT ANGIOGRAFIE MEZI INTERVENČNÍM
RADIOLOGEM A NEUROLOGEM
Bar M, Král J, Jonszta T, Marcián V, Kuliha M
FN Ostrava
E-POSTEROVÁ SEKCE I/2
Čtvrtek 20. 11. 2014, 12:15–13:30, SAPPHIRE
P08 SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU NAbs A PROTEINU MxA U PACIENTŮ S RS LÉČENÝCH IFN-β
Libertínová J1, Kovářová I2, Zajac M1, Maťoška V3, Lisý J1, Šanda J1, Krásenský J2,
Vaněčková M2, Horáková D2, Bojar M1, Havrdová E2, Meluzínová E1
1
2. LF UK a FN Motol Praha; 21. LF UK a VFN Praha; 3Nemocnice Na Homolce v Praze
P09 VLIV LÉČBY INTERFERONEM BETA NA VZNIK THYREOPATIÍ U PACIENTŮ
S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU
Praksová P, Hladíková M, Pešlová E, Dujsíková H, Vrtišová V
LF MU FN Brno
P10 JATERNÍ ZMĚNY U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU PŘI TERAPII
INTERFERONEM BETA
Vrtišová V, Dujsíková H, Hep A, Hladíková M, Praksová P
LF MU FN Brno
P11 VZÁCNÁ KOMPLIKACE LÉČBY INTERFERONEM BETA-1b
Pavelek Z, Vališ M
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
P12 PŘÍNOS JATERNÍ BIOPSIE PŘI LÉČBĚ INTERFERONEM BETA - KAZUISTIKA
Hladíková M, Praksová P, Dujsíková H, Vrtišová V
FN Brno-Bohunice
P13 ZMĚNY GLYKÉMIE A KREVNÍHO OBRAZU PO PODÁNÍ BOLUSOVÉ DÁVKY
METYLPREDNISOLONU V LÉČBĚ PACIENTŮ S MS
Reguliová K1, Zapletalová O1, Zapletal O2, Školodík D1
1
FN Ostrava; 2FN Brno Bohunice
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
47
E-POSTEROVÁ SEKCE I/3
Čtvrtek 20. 11. 2014, 12:15–13:30, SAPPHIRE
P14 PREVALENCE NEURODEGENERATIVNÍHO PARKINSONISMU V IZOLOVANÉ POPULACI
JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
Mikulicová L, Menšíková K, Godava M, Kaiserová M, Vaštík M, Otruba P, Kurčová S,
Bartoníková T, Dudová P, Kaňovský P
FN Olomouc
P15 ZMĚNY MIRKOSTRUKTURY BÍLÉ HMOTY U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU CHOROBOU
Mikulenka P1,2, Vojtíšek L1,2, Rektor I1,2
1
FN u sv. Anny v Brně; 2Mafil CEITEC, Brno
P16 POLYNEUROPATIA U PACIENTOV S PARKINSONOVOU CHOROBOU LIEČENÝCH
LEVODOPA/CARBIDOPA INTESTINÁLNYM GÉLOM
Minár M1, Kračunová K2, Gmitterová K1, Cibulčík F2, Benetin J2, Valkovič P1,3
1
II. neurologická klinika LFUK a UNB Bratislava; 2Neurologická klinika SZU a UNB
Bratislava; 3Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava
P17 PORUCHY CHŮZE A JEJICH PROGRESE U PACIENTŮ S M. PARKINSON LÉČENÝCH
HLUBOKOU MOZKOVOU STIMULACÍ
Plaňanská E1, Peterová K1, Růžička E1, Jech R1, Roth J1, Urgošík D1,2, Brožová H1
1
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha; 2dd. Stereotaktické a radiační neurochirurgie,
Nemocnice Na Homolce v Praze
P18 PORUCHY CHŮZE U PACIENTŮ PO INTOXIKACI METANOLEM
Peterová K1, Brožová H1, Klempíř J1, Lišková I1, Zakharov S2, Pelclová D2, Růžička E1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze; 2Klinika
pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
P19 KOGNITIVNÍ VÝKONNOST U PACIENTŮ S BLEFAROSPASMEM V POROVNÁNÍ
S PACIENTY S HEMISPASMEM
Nikolai T, Bezdíček O, Kleinová P, Růžička E, Roth J
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
P20 PORUCHA KOGNITIVNÍ KONTROLY A POZORNOSTI U FUNKČNÍCH PORUCH HYBNOSTI
Slovák M1, Serranová T1, Sieger T1,2, Bonnet C3, Ulmanová O1, Hanuška J1, Růžička E1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze; 2Fakulta
informačních technologií, ČVUT v Praze; 3Université Paris VI Pierre et Marie Curie, Paris
48
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
E-POSTEROVÁ SEKCE I/4
Čtvrtek 20. 11. 2014, 12:15–13:30, SAPPHIRE
E-POSTEROVÁ SEKCE II/1
Pátek 21. 11. 2014, 12:15–13:30, FOYER V PŘÍZEMÍ HOTELU
P21 POJMENOVÁNÍ A VYBAVENÍ OBRÁZKŮ K VYHLEDÁVÁNÍ MÍRNÉ ALZHEIMEROVY
NEMOCI
Bartoš A1,2,3, Řípová D2,3
1
Univerzita Karlova, 3. LF v Praze; 2Psychiatrické centrum v Praze; 3AD centrum Praha
P28 FARMAKOGENETIKA DABIGATRANU
Kešnerová P1, Šarbochová I1, Magerová H1, Schwabová J1, Klíma J2, Ptáček P2,
Kumstýřová S3, Kaplan V3, Maťoška V3, Tomek A1, 3
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha; 2 Pharmakl, spol. s. r. o., Praha;
3
Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení klinické biochemie, hematologie
a imunologie, Nemocnice Na Homolce v Praze
P22 TESTY SLOVNÍ PRODUKCE U ČASNÉ ALZHEIMEROVY NEMOCI – NORMY A HRANIČNÍ
SKÓRY
Bartoš A1,2,3, Raisová M3, Řípová D2,3
1
Univerzita Karlova, 3. LF v Praze; 2Psychiatrické centrum v Praze; 3AD Centrum v Praze
P23 PĚTIBODOVÝ TEST K DETEKCI KOGNITIVNÍCH DEFICITŮ U MÍRNÉ ALZHEIMEROVY
NEMOCI – NORMY A HRANIČNÍ SKÓRY
Bartoš A1,2,3, Raisová M3, Řípová D2,3
1
Univerzita Karlova, 3. LF v Praze; 2Psychiatrické centrum v Praze; 3AD Centrum v Praze
P24 PĚTIČÁROVÝ TEST JAKO SCREENINGOVÁ METODA PRO MÍRNOU ALZHEIMEROVU
NEMOC – NORMY A HRANIČNÍ SKÓRY
Bartoš A1,2,3, Raisová M3, Řípová D2,3
1
Univerzita Karlova, 3. LF v Praze; 2Psychiatrické centrum v Praze; 3AD Centrum Praha
P25 PAMĚŤ U POČÍNAJÍCÍ ALZHEIMEROVY NEMOCI SEDMIMINUTOVÝM SCREENINGOVÝM
TESTEM: NÁPOVĚDA JE ZBYTEČNÁ
Bartoš A1,2,3, Raisová M3, Řípová D2,3
1
Univerzita Karlova, 3. LF v Praze; 2Psychiatrické centrum v Praze; 3AD Centrum v Praze
P26 SUBJEKTIVNÍ OBTÍŽE S NAVIGACÍ JAKO SCREENINGOVÝ NÁSTROJ RIZIKA ROZVOJE
ALZHEIMEROVY CHOROBY
Mokrišová I1,2, Gažová I1,2, Laczó J1,2, Vyhnálek M1,2, Pařízková M1, Andel R2,3, Sheardová K2,
Hort J1,2
1
Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2. LF UK v Praze a FN v Motole; 2Mezinárodní
centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; 3School of Aging
Studies, University of South Florida, Tampa, Florida
P27 NÁSTROJE K HODNOCENÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ MÍRNÉ KOGNITIVNÍ PORUCHY
U PARKINSONOVY NEMOCI
Beránková D1, Rektorová I2,3, Mračková M2,3, Eliášová I2,3, Košťálová M5, Janoušová E4
1
FN Ostrava, Neurologická klinika; 2CEITEC, MU, výzkumná skupina Neurovědy v Brně;
3
FN u Sv.Anny, 1.neurologická klinika v Brně; 4LF MU, Institut biostatistiky a analýz v Brně;
5
FN Brno
49
P29 POKRAČOVÁNÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY PO INTRACEREBRÁLNÍ HEMORAGII
SPONTÁNNÍ NEBO TRAUMATICKÉ ETIOLOGIE
Klimošová S, Eichlová z
Neurocentrum KNL, Liberec
P30 DLOUHODOBÁ MONITORACE SRDEČNÍHO RYTMU PODKOŽNÍM MONITOREM
U MLADÝCH PACIENTŮ S KRYPTOGENNÍ CMP
Šaňák D1, Fedorco M2, Král M1, Hutyra M2, Veverka T1, Skála T2, Dorňák T1, Táborský T2,
Kaňovský P1
1
Neurologická klinika, FN Olomouc; 21. Interní klinika, FN Olomouc
P31 FOSFOLIPÁZA A2 VIAZANÁ NA LIPOPROTEINY AKO MAKER VZNIKU ISCHEMICKEJ
CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY
Danihel L, Madarász Š, Bartko D
Ústredná vojenská nemocnica-fakultná nemocnica, Ružomberok
P32 TROMBÓZA MOZKOVÝCH ŽIL A SPLAVŮ – KLINICKÝ OBRAZ A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ
VÝSLEDEK
Krajíčková D1, Krajina A2, Klzo L2, Herzig R1, Vališ M1, Waishaupt J1
1
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové; 2Radiologická klinika LF UK a FN Hradec
Králové
P33 CEREBRÁLNÍ VENÓZNÍ TROMBÓZA, SOUBOR KAZUISTIK
Fiksa J, Sulíková D, Kemlink D, Krejčí V
Neurologie, 1 LF UK a VFN v Praze
P34 RECIDIVUJÍCÍ TRANZITORNÍ GLOBÁLNÍ AMNÉZIE – INCIDENCE A ETIOPATOGENEZE
Mitášová A, Vlčková E, Šrotová I, Bednařík J
Fakultní nemocnice LFMU a FN Brno
P35 TRANZIENTNÁ GLOBÁLNA AMNÉZIA
Karlík M1, Lackovič J2, Jezberová M3
1
II. neurologická klinika LFUK a UN Bratislava; 2I. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN
Bratislava; 3Dr. Magnet s.r.o., pracovisko Kramáre, Bratislava
50
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
51
E-POSTEROVÁ SEKCE II/2
Pátek 21. 11. 2014, 12:15–13:30, SAPPHIRE
E-POSTEROVÁ SEKCE II/3
Pátek 21. 11. 2014, 12:15–13:30, SAPPHIRE
P36 NEUROMYELITIS OPTICA DEVIC-STANOVENÍ SPRÁVNÉ DIAGNÓZY
Skalská S, Mareš J, Sládková V, Kaňovský P
FN Olomouc
P45 EXTRAPYRAMIDOVÉ PŘÍZNAKY GALAKTOSEMIE. KASUISTIKA A TERAPEUTICKÉ
ZKUŠENOSTI
Ulmanová O1, Roth J1, Zeman J2
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Universita Karlova v Praze, 1. LF
a VFN v Praze; 2Klinika dětského a dorostového lékařství, Universita Karlova v Praze 1. LF
a VFN v Praze
P37 KORELACE MEZI OBJEMEM ŠEDÉ HMOTY A PROGRESÍ ONEMOCNĚNÍ U PACIENTŮ
S ROZTROUŠENOU SKLEROSOU
Tomčík J, Mareček R, Dufek M, Brázdil M
I. NK FN u sv. Anny v Brně
P38 ZÁNĚTLIVÉ MARKERY V LIKVORU U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU
Matejčíková Z1, Mareš J1,2, Přikrylová-Vranová H1, Sládková V1, Klosová J1, Svrčinová T1,
Skalská S1,2, Kaňovský P1,2
1
FN Olomouc, Neurologická klinika; 2Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
P39 ZMĚNY AKTIVACE MOTORICKÉ KŮRY PO LÉČBĚ BOTULOTOXINEM U NEMOCNÝCH
TRPÍCÍCH SPASTICITOU ZPŮSOBENOU RS
Klosová J, Hluštík P, Hok P
FN Olomouc
P40 PSYCHIATRICKÉ KOMORBIDITY SCLEROSIS MULTIPLEX
Petrleničová D1, Kračunová K2, Mihalov J1, Procházková Ľ1, Benetin J2
1
2.neurologická klinika LFK a UNB Bratislava; 2Neurologická klinika SZU a UNB Bratislava
P41 KVALITA ŽIVOTA A NEUROPSYCHIATRICKÉ PŘÍZNAKY U PACIENTŮ S CIS
Hynčicová E1, Meluzínová E1, Vyhnálek M1,2, Libertínová J1, Hort J1,2, Laczó J1,2
1
Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Praha; 2Mezinárodní centrum klinického
výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
P42 VARIABILITA PROJEVŮ U PACIENTŮ S POZITIVITOU PROTILÁTEK PROTI
MEMBRÁNOVÝM A SYNAPTICKÝM ANTIGENŮM
Gažová I, Elišák M, Krýsl D, Hanzalová J, Marusič P
Neurologická klinika, 2.LF UK a FN Motol v Praze
P43 SÉRONEGATIVNÍ NEUROBORELIÓZA – ATYPICKÝ LABORATORNÍ NÁLEZ
Hajduková L1,2, Sobek O2, Martinkovič L3, Koudelková M2, Havlíček R1
1
Neurologické oddělení, ÚVN v Praze; 2Topelex s.r.o. Laboratoř pro likvorologii
a neuroimunologii, Praha; 3Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Praha
P44 PRVNÍ ROK LÉČBY FINGOLIMODEM
Tichá V
Neurologická klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
P46 PRVNÍ ZÁCHYT PODTYPU NEURODEGENERATIVNÍHO ONEMOCNĚNÍ SPOJENÉHO
S AKUMULACÍ ŽELEZA – MPAN V ČR
Dušek P1, Dušek P1, Haack T2, Baránková L1, Roth J1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1.
lékařská fakulta v Praze; 2Institut für Humangenetik, Klinikum rechts der Isar, München
P47 DAĽŠÍ VZÁCNY PRÍPAD MULTISYSTÉMOVEJ ATROFIE NAPODOBUJÚCEJ
KORTIKOBAZÁLNY SYNDROM
Vaštík M, Menšíková K, Kurčová S, Tučková L, Kaňovský P
Fakutlní nemocnice a Lékařská fakulta Olomouc
P48 PROGRESÍVNA SUPRANUKLEÁRNA PARALÝZA BEZ KOGNITÍVNEHO DEFICITU KAZUISTIKA
Kurčová S1, Menšíková K1, Vaštík M1, Tučková L2, Kaňovský P1
1
Neurologická klinika, Univerzita Palackého, Fakultná nemocnica, Olomouc; 2Ústav klinickej
a molekulárnej patológie, Univerzita Palackého, FN Olomouc
P49 AKUTNÍ PSYCHOTICKÝ STAV PO ENTAKAPONU, KAZUISTIKA
Lourenco J, Zárubová K
FN Motol v Praze
P50 EFEKT CÍLENÉ REHABILITACE NA STABILITU CHŮZE U HUNTINGTONOVY NEMOCI –
KAZUISTIKA
Brabcová L1,2, Roth J1, Klempíř J1, Horáček 02, Božková H2, Kolářová M1, Růžička E1,
Brožová H1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1.LFUK a VFN v Praze; 2Jessenia
a.s.,Rehabilitační nemocnice Beroun
P51 A COMPLEX NEURO- PSYCHIATRIC CASE: THE IMPORTANCE OF DIFFERENTIAL
DIAGNOSIS
Vasko A1, Clifford E2
1
Oxford Health Foundation Trust, Bierton Road, Aylesbury; 2Berkshire Healthcare
Foundation Trust, Heatherwood Hospital, Ascot
52
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
P52 REFRAKTERNÍ EPILEPSIA PARTIALIS CONTINUA JAKO DOMINUJÍCÍ PŘÍZNAK
HASHIMOTOVY ENCEFALOPATIE
Hořejší M., Elišák M., Gažová I., Magerová H., Šarbochová I., Tomášek M., Tomek A.,
Marusič P.
Fakultní nemocnice v Motole, Praha
E-POSTEROVÁ SEKCE II/4
Pátek 21. 11. 2014, 12:15–13:30, SAPPHIRE
P53 MONTREALSKÝ KOGNITIVNÍ TEST (MOCA) A MMSE U KOGNITIVNĚ ZDRAVÝCH
SENIORU VE 2. ROCE STUDIE NANOK
Kopeček M1, Štěpánková H1, Panenková E1, Horáková K1, Lukavský J1,2, Nikolai T3,4,
Bezdíček O3, Ŕípová D1
1
Psychiatrické centrum Praha a NÚDZ Praha; 2Psychologický ústav Akademie věd v Praze;
3
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze; 4Neurologická
klinika Fakultní nemocnice v Motole, Praha
P54 CREUTZFELDT JAKOBOVA NEMOC GENETICKÁ FORMA: KAZUISTIKA
Svrčinová T1, Mareš J1, Mouchová Z2, Kaňovský P1
1
FNOL Neurologická klinika, Olomouc; 2Thomayerova nemocnice v Praze
P55 GENETICKÁ FORMA CREUTZFELDT-JAKOBOVY CHOROBY- KAZUISTIKY
Kuchyňka J, Waishaupt J
Fakultní nemocnice v Hradci Králové
P56 ONABOTULINUMTOXIN A FOR THE TREATMENT OF CHRONIC PAROXYSMAL
HEMICRANIA: A CASE REPORT
Doležil D1,2
1
DADO MEDICAL s.r.o., Praha; 2Městská poliklinika Praha
P57 KATEGORIZACE RUKOVOSTI DĚTÍ NA ZÁKLADĚ EDINBURGH HANDEDNESS
INVENTORY*
Komarc M1, Harbichová I2, Tichý J3
1
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK v Praze; 2Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
v Praze; 3Neurologická klinika 1.LF UK v Praze
P58 VÝVOJ SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ SOMATICKÝCH A KOGNITIVNÍCH PŘÍZNAKŮ
PO KCT
Kulišťák P1, Zvoníček Z2, Žigo L2
1
KPS FF UK, Praha, ČR; 2Vojenský rehabilitační ústav, Slapy nad Vltavou; 3Neurologické
oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
53
P59 DOTAZNÍK FUNKCIONÁLNÍ KOMUNIKACE [DFK] U OSOB S AFÁZIÍ
Košťálová M1,2, Poláková B3,4, Ulreichová M4, Klenková J4, Janoušová E5, Rektorová I6,2,
Bednařík J1,2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno; 2Výzkumná skupina Aplikované neurovědy CEITEC
MU Brno; 3Vojenský rehabilitační ústav, Slapy; 4Katedra SPP PdF MU Brno; 5Institut
biostatistiky a analýz MU, Brno; 6I.Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
P60 ČESKO-SLOVENSKÁ DATABÁZE NEMOCNÝCH S MULTIFOKÁLNÍ MOTORICKOU
NEUROPATIÍ – PRVNÍ POZNATKY
Kovaľová I1, Bednařík J1,2, Martinka I3, Špalek P3, Mazanec R4, Vávra A5, Ridzoň P6, Forgáč M7,
Suchý M8, Pátá M8
1
Fakultní nemocnice Brno; 2Ceitec MU Brno; 3Neurologická klinika SZU a UN Bratislava;
4
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha; 5Neurologická klinika PKN, a.s.
a FZS Univerzity Pardubice; 6Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze;
7
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze; 8Inaverz, o.p.s, Plzeň
54
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
55
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
PLÁN VÝSTAVY A SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
PLÁN 1. PATRA HOTELU
Po celou dobu sjezdu bude v sále Sapphire a v konferenčním foyer v přízemí hotelu probíhat
výstava farmaceutických firem.
V 1. patře hotelu, kde se nachází hotelová recepce, jsou umístěny tyto sály: PLATINUM,
RUBÍN a ANTRACIT.
e-poster
VWDQRYLwWÇ
e-poster
VWDQRYLwWÇ
SAPPHIRE
GOLD
e-poster
VWDQRYLwWÇ
ANTRACIT
DIAMANT
REGISTRACE
ŠATNA
e-poster
VWDQRYLwWÇ
RUBÍN
lobby
SILVER
3ÓÈSUDYQD
SURÓHÃQÈN\
Seznam vystavovatelů
Pfizer, spol. s r.o.
Novartis s.r.o.
Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o.
Bayer s.r.o.
sanofi-aventis, s.r.o.
Astellas Pharma s.r.o.
Merck spol. s r.o.
Mylan Pharmaceuticals s.r.o.
Desitin Pharma spol.s.r.o.
Ipsen Pharma
BAXTER CZECH spol. s r. o.
G.L.Pharma Czechia s.r.o.
Abbott Laboratories, s.r.o.
UCB s.r.o.
Alien Technik s.r.o.
Linde Gas a.s.
Schwabe Czech republic s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
recepce
lobby
terasa
PLATINUM
VFKRGLwWÇGRSDWUDKRWHOX
V¼O\3/$7,18058%¨1
D$175$&,7
AbbVie s. r. o.
Grifols s.r.o.
Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Agel a.s.
Mladá fronta a.s.
Bristol – Meyers Squibb
AquaKlim s.r.o.
NEURIS s.r.o.
Medtronic Czechia, s.r.o.
Medicton Group s.r.o.
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Ambit Media, a. s.
SPHCH v ČR
C-M-T
Amirex SK
Chironax Frýdek-Místek s.r.o.
Pears Health Cyber, s.r.o.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Upozornění: Výstava je určena pouze pro odbornou veřejnost (tj. osoba oprávněná léčivé
přípravky předepisovat a léčivé přípravky vydávat).
REGISTRACE
Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce sjezdových materiálů,
pozvánek na společenské akce, a potvrzení o účasti na sjezdu, bude probíhat u registrační
přepážky v přízemí hotelu. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro
účastníky sjezdu.
Registrační přepážka bude otevřena v těchto časech:
Středa, 19. listopad, 2014
Čtvrtek, 20. listopad, 2014
Pátek, 21. listopad, 2014
Sobota, 22. listopad, 2014
14:00–21:00
07:30–19:00
08:00–18:00
08:00–12:00
56
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
KREDITY
SPOLEČENSKÉ AKCE
Lékaři
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 České lékařské komory. Sjezd byl
zařazen do kreditního systému ČLK pod číslem 37641 (číslo akreditace 0004/16/2006).
Slavnostní zahájení v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava
Potvrzení o účasti bude vydáváno u registrační přepážky od pátku, 21. listopadu 2014
od 14:00 hodin.
Datum:
Místo konání:
Vstupné
57
středa 19. 11. 2014 od 18:30 hod.
Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava-Zábřeh
v ceně registračního poplatku
Slavnostní zahájení 27. českého a slovenského
neurologického sjezdu proběhne v hotelu
Clarion Congress Hotel Ostrava. Po slavnostním
zahájení v sále Diamant následuje raut
v prostorách výstavy. .
Sestry
Kongres byl zařazen do kreditního systému dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb., pod číslem
ČAS/KK/2620/2014.
Potvrzení o účasti na sjezdu s uvedením počtu získaných kreditních bodů bude vydáváno
u registrační přepážky od soboty, 22. listopadu 2014.
Slavnostní večer v Multifunkční aule GONG, Dolní oblast VÍTKOVICE
Datum:
Místo konání:
Vstupné
Spojení:
čtvrtek 20. 11. 2014 od 19:00 hod.
Multifunkční aula GONG, Dolní oblast VÍTKOVICE, Ruská 2887/101,
Ostrava-Vítkovice
400 Kč
Z hotelu Clarion se do Dolní oblasti VÍTKOVICE nejlépe dostanete
tramvají 2, vystoupíte na zastávce Vítkovice vysoké pece.
K poslechu a tanci bude hrát kapela BUTY.
Po koncertu bude pro účastníky večera připraven
raut v přilehlých prostorách, a diskotéka.
58
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
OBECNÉ INFORMACE
Přípravna pro řečníky
Přípravna pro řečníky bude umístěna v salonku Silver, který se nachází v přízemí hotelu.
Prosíme, přijďte do „PŘÍPRAVNY“ nejméně 1,5 hodiny před začátkem Vaší sekce (v případě
ranní sekce o den dříve). V této místnosti nahrají technici Vaši prezentaci do systému, aby
měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat, zda se zobrazuje správně. Berte na vědomí, že
při nahrání přímo v sále o přestávce před vaší sekcí nebývá čas na kontrolu.
Betaferon®:
Benefit dnes
i zítra
Přípravna bude otevřena v těchto časech:
14:00–20:00
07:30–18:15
07:30–18:15
07:30–12:00
Jmenovky
Jmenovku obdrží každý účastník při registraci. Prosíme účastníky, aby nosili jmenovku
po celou dobu sjezdu. V případě ztráty bude za vystavení náhradní jmenovky účtován poplatek
150 Kč.
Stravování
V čase kávových přestávek a obědů bude v prostorách výstavy podáváno občerstvení. Toto
občerstvení je zahrnuto v registračním poplatku.
Doprava
Doprava do hotelů a penzionů vzdálenějších od místa konání není organizátory zajišťována,
účastníci mohou využít individuální dopravu či dopravu MHD.
Parkování
Parkování není pro účastníci sjezdu obecně zajištěno. Náklady na parkování si hradí každý
účastník sám.
L.CZ.SM.05.2014.0178
Středa, 19. listopad, 2014
Čtvrtek, 20. listopad, 2014
Pátek, 21. listopad, 2014
Sobota, 22. listopad, 2014
Literatura:
1. Goodin DS, Reder AT, et al.
Neurology 2012; 78: 1315–1322.
Zkrácená informace o přípravku Betaferon 250 mikrogramů/ml,
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Kvalitativní a kvantitativní složení: Rekombinantní interferonum beta-1 b 250 mikrogramů (8.0 mil. IU) v 1 ml naředěného roztoku. Indikace: Léčba
pacientů s jedinou demyelinizační příhodou s aktivním zánětlivým procesem, k jejíž léčbě bylo nutno podat intravenózně kortikoidy. U těchto pacientů
byla vyloučena jiná možná diagnóza a bylo u nich stanoveno vysoké riziko klinicky definitivní roztroušené sklerózy; léčba pacientů s relaps-remitentní
formou roztroušené sklerózy se dvěma nebo více relapsy v posledních dvou letech; léčba pacientů se sekundárně progresivní formou roztroušené
sklerózy, u aktivního onemocnění projevujícího se relapsy. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka Betaferonu je 250 mikrogramů (8.0 mil. IU)
obsažená v 1 ml roztoku aplikována subkutánně obden. Kontraindikace: Zahájení léčby v těhotenství, známá přecitlivělost na přirozený či rekombinantní
interferon beta, na lidský albumin nebo na jinou pomocnou látku, závažná depresivní porucha a/nebo suicidální myšlenky, dekompenzované onemocnění
jater. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Pacienty trpící depresí je třeba během léčby Betaferonem pečlivě sledovat a náležitě léčit. Zvýšená
opatrnost je nutná při podání pacientům, kteří trpí epilepsií, zvláště pokud není nemoc antiepileptiky dostatečně kontrolována. Během léčby přípravky
obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy nefrotického syndromu na podkladě různých nefropatií. Doporučuje se pravidelné monitorování
časných známek nebo symptomů, např. otoků, proteinurie nebo poruchy funkce ledvin, a to zejména u pacientů, kteří mají zvýšené riziko renálního
onemocnění. Nefrotický syndrom: Během léčby přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy nefrotického syndromu spojeného s různými
nefropatiemi. Doporučuje se pravidelně sledovat časné příznaky nebo symptomy, např. edém, proteinurii a poruchy funkce ledvin, zejména u pacientů
s vysokým rizikem onemocnění ledvin. Trombotická mikroangiopatie (TMA): V souvislosti s přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy
trombotické mikroangiopatie projevující se jako trombotická trombocytopenická purpura (TTP) nebo hemolyticko-uremický syndrom (HUS), včetně
fatálních případů. Mezi časné klinické příznaky patří trombocytopenie, nově nastupující hypertenze, horečka, symptomy týkající se centrální nervové
soustavy (např. zmatenost, paréza) a zhoršená funkce ledvin. Jestliže je diagnostikována TMA, je třeba okamžitě zahájit léčbu, přičemž se doporučuje
okamžitě přerušit léčbu přípravkem Betaferon. Interakce s jinými léčivými přípravky: Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Těhotenství a kojení:
Dostupné údaje naznačují možné zvýšené riziko spontánních potratů. Začínat léčbu v těhotenství je kontraindikováno. Není známo, zda se interferon
beta-1b vylučuje do lidského mateřského mléka. Vzhledem k nebezpečí závažných nežádoucích reakcí na Betaferon u kojených dětí je třeba rozhodnout,
zda ukončit kojení nebo ukončit léčbu Betaferonem. Nežádoucí účinky: Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky je komplex příznaků podobných
chřipce (horečka, bolest kloubů, malátnost, pocení, bolest hlavy a svalů), lokální reakce v místě vpichu (zarudnutí, otok, zblednutí, zánět, bolest). Zvláštní
opatření pro uchovávání: Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem. Druh obalu a obsah balení: Injekční lahvička (s práškem pro
injekční roztok), předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem. Velikost balení: 15 injekčních lahviček s práškem a 15 předplněných injekčních stříkaček
s rozpouštědlem. Registrační číslo: EU/1/95/003/005. Datum registrace: 30. 11. 1995. Způsob výdeje a hrazení: Lék je vydáván pouze na lékařský
předpis a je hrazen z prostředků veřejného pojištění. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo. Datum poslední
revize textu: srpen 2014. Další informace získáte v úplné informaci o přípravku nebo na adrese: BAYER, s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5,
tel.: +420 266 101 111, fax: +420 266 101 957, www.bayer.cz.
REKLAMNÍ SDĚLENÍ
PREGABALINUM
Y¶FHSRH]LHGR¢LYRWD
Lyrica® má rychlý nástup úèinku
a vysokou úèinnost pøi léèbì
neuropatické bolesti.1
ZMĚNA
V SEKCI
TERAPEUTICKÉ
E
INDIKACE
Lyrica® je úèinná v léèbì refrakterní
neuropatické bolesti u pacientù
nereagujících na léèbu gabapentinem.1,2
Zlepšuje doprovodné symptomy
bolestivé neuropatie – poruchy
spánku, depresi a úzkost.1
Zkrácená informace
RYCHLÁ
A DLOUHODOBÁ
.21752/$327ÌæÌ
ZPÙSOBENÝCH PERIFERNÍ
A CENTRÁLNÍ
NEUROPATICKOU
1,3,4
BOLESTÍ
Zkrácená informace o pøípravku Lyrica® 75 mg tvrdé tobolky, Lyrica®150 mg tvrdé tobolky
3IL]HUVSROVUR6WURXSHçQLFNpKR3UDKDWHOID[
REKLAMNÍ SDĚLENÍ
/<5
6ORçHQt²OpĀLYiOiWND Pregabalinum 75 mg nebo 150 mg v jedné tvrdé tobolce. 3RPRFQpOiWN\VH]QiPìP~ĀLQNHP-HGQDWYUGiWRERONDREVDKXMHURYQęçPJQHER
PJPRQRK\GUiWXODNWRV\DGDOåtSRPRFQpOiWN\,QGLNDFH1HXURSDWLFNiEROHVW 3HULIHUQtDFHQWUiOQtQHXURSDWLFNiEROHVWXGRVSęOìFK(SLOHSVLH3ĨtGDWQiOpĀEDXGRVSęOìFK
VSDUFLiOQtPL]iFKYDW\VHVHNXQGiUQtJHQHUDOL]DFtQHEREH]Qt*HQHUDOL]RYDQi~]NRVWQiSRUXFKD/pĀEDJHQHUDOL]RYDQp~]NRVWQpSRUXFK\XGRVSęOìFKDávkování a zpùsob
SRGiQt²PJGHQQęUR]GęOHQpGRQHERGiYHNVMtGOHPQHEREH]MtGOD1HXURSDWLFNiEROHVW]DKiMHQtPJGHQQęSR²GQHFKO]HPJDSRGDOåtFKGQHFKO]H
DçQDPJGHQQę(SLOHSVLH]DKiMHQtPJGHQQęSRWìGQXO]HPJDSRGDOåtFKGQHFKO]HDçQDPJGHQQę*HQHUDOL]RYDQi~]NRVWQiSRUXFKD]DKiMHQtPJ
GHQQęSRWìGQXO]HPJSRGDOåtPWìGQXPJD]DGDOåtFKVHGPGQtO]HDçPJGHQQęVysazení pregabalinu:9\VD]RYDWSRVWXSQęPLQLPiOQęWìGHQ3DFLHQWLVSRUXFKRX
IXQNFHOHGYLQ'iYNDGOHFOHDUDQFHNUHDWLQLQXPacienti s poruchou funkce jater:1HQtQXWQi~SUDYDGiYN\3RXçLWtXGęWtDGRVStYDMtFtFK1HGRSRUXĀXMHVHXGęWtPODGåtFKOHW
DGRVStYDMtFtFKOHWYęNX3RXçLWtXVWDUåtFKSDFLHQWģQDGOHW(YHQWXiOQt~SUDYDGiYN\GOHIXQNFHOHGYLQ.RQWUDLQGLNDFH3ĨHFLWOLYęORVWQDOpĀLYRXOiWNXĀLSRPRFQp
OiWN\=YOiåWQtXSR]RUQęQtDRSDWĨHQtSURSRXçLWt3ĨL]YìåHQtKPRWQRVWLXGLDEHWXMHQęNG\QXWQpXSUDYLWOpN\QDVQtçHQtJO\NpPLH3ĨLYìVN\WXDQJLRHGpPXLKQHGY\VDGLW
+OiåHQ\]iYUDWęVRPQROHQFHRĀQtSRUXFK\]WUiWD]UDNX]DVWĨHQpYLGęQtVHOKiQtOHGYLQSRY\VD]HQtHSLOHSWLFNp]iFKYDW\HQFHIDORSDWLH3RY\VD]HQtSUHJDEDOLQXPģçHY]QLNQRXW
V\QGURP]Y\VD]HQtVUģ]QìPLV\PSWRP\QDSĨQHVSDYRVWEROHVWKODY\QDX]HD~]NRVWQD]QDĀXMtFtPLI\]LFNRX]iYLVORVW'iOHKOiåHQ\SĨtSDG\PęVWQDYpKRVUGHĀQtKRVHOKiQt
SĨt]QDN\VHEHYUDçHGQpKRFKRYiQtVQtçHQiIXQNFHJDVWURLQWHVWLQiOQtKRWUDNWXSĨLSRGiYiQtVOpN\]SģVREXMtFtPL]iFSX2SDWUQRVWSĨL]QHXçtYiQtOpNXYDQDPQp]H3UHJDEDOLQE\
QHPęOLXçtYDWSDFLHQWLVHY]iFQìPLGęGLĀQìPLSRUXFKDPLW\SXLQWROHUDQFHODNWy]\ODNWi]RYpQHGRVWDWHĀQRVWLPDODEVRUEFHJOXNy]\ĀLJDODNWy]\,QWHUDNFHVMLQìPLOpĀLYìPL
SĨtSUDYN\3UHJDEDOLQVHY\OXĀXMHSĨHYiçQęQH]PęQęQPRĀtQHYiçHVHQDSOD]PDWLFNpEtONRYLQ\IDUPDNRNLQHWLFNpLQWHUDNFHMVRXQHSUDYGęSRGREQp1HMVRXNOLQLFN\Yì]QDPQp
LQWHUDNFHSUHJDEDOLQXVIHQ\WRLQHPN\VYDOSURRYRXNDUEDPD]HSLQHPODPRWULJLQHPJDEDSHQWLQHPORUD]HSDPHPR[\NRGRQHPQHERHWKDQROHPVSHURUiOQtPLNRQWUDFHSWLY\
REVDKXMtFtPLQRUHWKLVWHURQDDQHERHWKLQ\OHVWUDGLRO3UHJDEDOLQPģçH]HVLORYDW~ĀLQN\HWDQROXDORUD]HSDPX3ĨLVRXĀDVQpPXçtYiQtVOpN\WOXPtFtPL&16KOiåHQ\SĨtSDG\VHOKiQt
GìFKiQtDNRPDWX$GLWLYQt~ĀLQHNQD]KRUåHQtNRJQLWLYQtFKDKUXEìFKPRWRULFNìFKIXQNFt]SģVREHQìFKR[\NRGRQHP7ęKRWHQVWYtDNRMHQt1HMVRX~GDMH.RMHQtQHQtGRSRU
XĀRYiQR'RSRUXĀHQRXçtYiQtDQWLNRQFHSFHÔĀLQN\QDVFKRSQRVWĨtGLWDREVOXKRYDWVWURMH/\ULFDPģçHRYOLYĞRYDWVFKRSQRVWĨtGLWQHERREVOXKRYDWVWURMH1HçiGRXFt
~ĀLQN\2EY\NOHPtUQpDçVWĨHGQę]iYDçQp9HOPLĀDVWp=iYUDWęVRPQROHQFHEROHVWKODY\8FKRYiYiQtæiGQp]YOiåWQtSRGPtQN\XFKRYiYiQt%DOHQtPMDWREROHN
v blistru. 'UçLWHOUR]KRGQXWtRUHJLVWUDFL3IL]HU/LPLWHG5DPVJDWH5RDG6DQGZLFK.HQW&71-9HONi%ULWiQLH5HJLVWUDĀQtĀtVOD(8
'DWXPSRVOHGQtUHYL]HWH[WX3ĨHGSĨHGHSViQtPVHSURVtPVH]QDPWHV~SOQRXLQIRUPDFtRSĨtSUDYNX3ĨtSUDYHNMHKUD]HQ]SURVWĨHGNģYHĨHMQpKR]GUDYRWQtKR
SRMLåWęQt9ìGHMOpĀLYpKRSĨtSUDYNXMHYi]iQQDOpNDĨVNìSĨHGSLV
5HIHUHQFH3UHJDEDOLQYOpĀEęFKURQEROHVWLSĨHORçHQR] RULJ&OLQ'UXJ,QYHVW
3UHJDEDOLQ+RYRUNDDVSRO)DUPDNRWHUDSLH6LGGDOO3-&RXVLQV0-2WWH$*ULHVLQJ7&KDPEHUV50XUSK\
7.3UHJDEDOLQLQFHQWUDOQHXURSDWKLFSDLQDVVRFLDWHGZLWKVSLQDOFRUGLQMXU\DSODFHERFRQWUROOHGWULDO1HXURORJ\
²6RXKUQ~GDMģRSĨtSUDYNX/\ULFD®YHU]H
7HQWROpĀLYìSĨtSUDYHNSRGOpKiGDOåtPXVOHGRYiQt7RXPRçQtU\FKOp]tVNiQtQRYìFKLQIRUPDFtREH]SHĀQRVWLæiGiPH]GUDYRWQLFNpSUDFRYQtN\DE\KOiVLOLMDNiNROLSRGH]ĨHQtQDQHçiGRXFt~ĀLQN\3RGUREQRVWLRKOiåHQtQHçiGRXFtFK~ĀLQNģYL]6RXKUQ~GDMģRSĨtSUDYNXERG
GILENYA 0,5 mg tvrdé tobolky • 6ORçHQt-HGQDWYUGiWRERONDREVDKXMHPJILQJROLPRGXPYHIRUPęK\GURFKORULGX,QGLNDFH3ĨtSUDYHN*LOHQ\DMHLQGLNRYiQYPRQRWHUDSLLMDNROpĀEDPRGLILNXMtFtSUģEęKRQHPRFQęQtXY\VRFHDNWLYQtUHODEXMtFtUHPLWHQWQtIRUP\UR]WURXåHQpVNOHUy]\XQiVOHGXMtFtFKVNXSLQGRVSęOìFKSDFLHQWģXSDFLHQWģNWHĨtPDMtY\VRFHDNWLYQtIRUPXRQHPRFQęQtLSĨHV
WHUDSLLQHMPpQęMHGQtPFKRUREXPRGLILNXMtFtPOpNHPQHERXSDFLHQWģVU\FKOHSURJUHGXMtFt]iYDçQRXUHODEXMtFtUHPLWHQWQtIRUPRXUR]WURXåHQpVNOHUy]\GHILQRYDQRXQHERYtFHWęçNìPLUHODSV\
EęKHPMHGQRKRURNXDVQHERYtFHJDGROLQLXPHQKDQFXMtFtOp]tQD105PR]NXQHERVYì]QDPQę]YìåHQìPYìVN\WHP7Op]tYHVURYQiQtVSĨHGFKR]tPY\åHWĨHQtP105'iYNRYiQtDoporuèená
GiYNDMHMHGQDPJWRERONDSRGiYDQiSHURUiOQęMHGQRXGHQQę3ĨtSUDYHN*LOHQ\DPģçHEìWXçtYiQVMtGOHPQHERQDODĀQR.RQWUDLQGLNDFH=QiPìV\QGURPLPXQRGHILFLHQFH3DFLHQWLVH]YìåHQìP
UL]LNHPRSRUWXQQtFKLQIHNFtYĀHWQęSDFLHQWģVHVQtçHQRXLPXQLWRXYĀHWQęWęFKNWHĨtMVRXYVRXĀDVQpGREęQDLPXQRVXSUHVLYQtOpĀEęQHERSDFLHQWģVLPXQLWRXRVODEHQRXSĨHGFKR]tPLWHUDSLHPL
=iYDçQpDNWLYQtLQIHNFHDNWLYQtFKURQLFNpLQIHNFHKHSDWLWLGDWXEHUNXOy]D=QiPpDNWLYQtPDOLJQtRQHPRFQęQtVYìMLPNRXSDFLHQWģVNRçQtPED]RFHOXOiUQtPNDUFLQRPHP7ęçNiSRUXFKDIXQNFHMDWHU
&KLOG3XJKWĨtGD&+\SHUVHQ]LWLYLWDQDOpĀLYRXOiWNXQHERQDNWHURXNROLSRPRFQRXOiWNXWRKRWRSĨtSUDYNX=YOiåWQtXSR]RUQęQtYDURYiQtZahájení léèby vede k pøechodnému zpomalení srdeèní
IUHNYHQFH9åLFKQLSDFLHQWLPXVtPtWSURYHGHQR(.*Y\åHWĨHQtDPtW]PęĨHQNUHYQtWODNSĨHGDKRGLQSRSRGiQtSUYQtGiYN\SĨtSUDYNX*LOHQ\D9åLFKQLSDFLHQWLE\PęOLEìWPRQLWRURYiQLVRKOHGHP
QDVXEMHNWLYQtDREMHNWLYQtSĨt]QDN\EUDG\NDUGLHSRGREXKRGLQVPęĨHQtPVUGHĀQtIUHNYHQFHDNUHYQtKRWODNXNDçGRXKRGLQX3RNXGE\SDFLHQWEęKHPPRQLWRURYiQtSRSUYQtGiYFHY\çDGRYDOIDUPDNRORJLFNRXLQWHUYHQFLMHQXWQp]DMLVWLWPRQLWRURYiQtSĨHVQRFYH]GUDYRWQLFNpP]DĨt]HQtDMHQXWQRSRSRGiQtGUXKpGiYN\SĨtSUDYNX*LOHQ\DRSDNRYDWPRQLWRURYiQt-HGRSRUXĀHQRWRWpçPRQLWRURYiQt
MDNRSRSRGiQtSUYQtGiYN\SĨL]DKiMHQtOpĀE\SRNXGMHOpĀEDSĨHUXåHQDQDGHQQHERYtFHEęKHPSUYQtFKWìGQģOpĀE\QDYtFHQHçGQtEęKHPDWìGQHOpĀE\QDYtFHQHçWìGQ\SRMHGQRP
PęVtFLOpĀE\3RNXGMHSĨHUXåHQtOpĀE\NUDWåtQHçXYHGHQRYìåHPģçHOpĀEDSRNUDĀRYDWQiVOHGXMtFtGiYNRXSRGOHSOiQX6RKOHGHPQDUL]LNR]iYDçQìFKSRUXFKU\WPXQHVPtSĨtSUDYHN*LOHQ\DXçtYDW
SDFLHQWLVSRUXFKDPLDWULRYHQWULNXOiUQtKRYHGHQt3ĨHG]DKiMHQtPOpĀE\XSDFLHQWģVDQDPQp]RXYì]QDPQpKRNDUGLRYDVNXOiUQtKRRQHPRFQęQtVHGRSRUXĀXMHNRQ]XOWDFHNDUGLRORJD%ęKHPOpĀE\MH
GRSRUXĀHQRSUDYLGHOQęNRQWURORYDWNUHYQtREUD]SRWĨHFKPęVtFtFKDSRWpQHMPpQęMHGHQNUiWURĀQęDSURYpVWNRQWUROXNUHYQtKRREUD]XYSĨtSDGęYìVN\WX]QiPHNLQIHNFH-HOLDEVROXWQtSRĀHWO\PIRF\Wģ
[OMHWĨHEDOpĀEXDçGR]RWDYHQtSĨHUXåLW8SDFLHQWģEH]SURWLOiWHNSURWL9=9MHSĨHG]DKiMHQtPOpĀE\GRSRUXĀHQDYDNFLQDFH0DNXOiUQtHGpPE\OKOiåHQXSDFLHQWģOpĀHQìFKILQJROLPRGHPPJ3R²PęVtFtFKRG]DKiMHQtOpĀE\VHGRSRUXĀXMHSURYpVWRĀQtY\åHWĨHQt-HGRSRUXĀHQRPRQLWRURYDWVpURYpKODGLQ\MDWHUQtFKWUDQVDPLQi]DELOLUXELQXSĨHG]DKiMHQtPOpĀE\DGiOHY
DPęVtFLWHUDSLHDSUDYLGHOQęSRWp3ĨLRSDNRYDQpPSUģND]XKRGQRWMDWHUQtFKWUDQVDPLQi]QDGQiVREHN8/1E\PęODEìWSĨHUXåHQDWHUDSLHSĨtSUDYNHP*LOHQ\D3ĨLSĨHYiGęQt]MLQìFK
FKRUREXPRGLILNXMtFtFKOpNģQDSĨtSUDYHN*LOHQ\DMHQXWQp]YiçLWHOLPLQDĀQtSRORĀDVDPHFKDQLVPXVSģVREHQtWęFKWROiWHNDE\VH]DEUiQLORDGLWLYQtP~ĀLQNģPQDLPXQLWX]DVRXĀDVQpPLQLPDOL]DFH
UL]LNDUHDNWLYDFHFKRURE\/pĀEXSĨtSUDYNHP*LOHQ\DO]HYęWåLQRX]DKiMLWEH]SURVWĨHGQęSRY\VD]HQtLQWHUIHURQXQHERJODWLUDPHUDFHWiWX8GLPHW\OIXPDUiWXMHSĨHG]DKiMHQtPOpĀE\SĨtSUDYNHP*LOHQ\D
QXWQiGRVWDWHĀQęGORXKiZDVKRXWSHULRGDNQRUPDOL]DFLNUHYQtKRREUD]X.YģOLPRçQìPVRXEęçQìP~ĀLQNģPQDLPXQLWXMHSĨLSĨHYiGęQtSDFLHQWģ]QDWDOL]XPDEXQHERWHULIOXQRPLGXQDSĨtSUDYHN
*LOHQ\DQXWQiREH]ĨHWQRVW(OLPLQDFHQDWDOL]XPDEXWUYiREY\NOH²PęVtFHRGXNRQĀHQtOpĀE\%H]]U\FKOHQpHOLPLQDĀQtSURFHGXU\PģçHHOLPLQDFHWHULIOXQRPLGX]SOD]P\WUYDWQęNROLNPęVtFģDç
URN\=DKiMHQtOpĀE\SĨtSUDYNHP*LOHQ\DSRSĨHYHGHQt]DOHPWX]XPDEXVHQHGRSRUXĀXMHSRNXGSURVSęFK]WpWROpĀE\MDVQęQHY\YiçtUL]LNRSURNRQNUpWQtKRSDFLHQWD9NOLQLFNìFKVWXGLtFKLEęKHP
SRVWPDUNHWLQJRYpKRVOHGRYiQtE\ODKOiåHQ\Y]iFQpSĨtSDG\SRVWHULRUQtKRUHYHU]LELOQtKRHQFHIDORSDWLFNpKRV\QGURPX35(63RNXGH[LVWXMHSRGH]ĨHQtQD35(6MHQXWQpSĨHUXåLWOpĀEXSĨtSUDYNHP
Gilenya.* ,QWHUDNFH$QWLQHRSODVWLFNiLPXQRVXSUHVLYQtQHERLPXQRPRGXODĀQtOpĀEDE\QHPęODEìWVRXĀDVQęVSĨtSUDYNHP*LOHQ\DSRGiYiQDY]KOHGHPNUL]LNXDGLWLYQtFK~ĀLQNģQDLPXQLWQtV\VWpP
%ęKHPOpĀE\SĨtSUDYNHP*LOHQ\DDDçGYDPęVtFHSRQtPģçHEìWYDNFLQDFHPpQę~ĀLQQi3RXçLWtçLYìFKRVODEHQìFKYDNFtQPģçHYpVWNUL]LNXLQIHNFtDMHWĨHEDVHPXY\KQRXW8SDFLHQWģOpĀHQìFK
EHWDEORNiWRU\QHERMLQìPLOiWNDPLNWHUpPRKRXVQLçRYDWVUGHĀQtIUHNYHQFLMDNRQDSĨtNODGDQWLDU\WPLNDWĨtG\,DD,,,EORNiWRU\NDOFLRYìFKNDQiOģMDNRLYDEUDGLQYHUDSDPLOQHERGLOWLD]HPGLJR[LQ
LQKLELWRU\FKROLQHVWHUi]\QHERSLORNDUSLQQHVPtEìW]DKiMHQDOpĀEDSĨtSUDYNHP*LOHQ\D0ęODE\EìW]YiçHQDSRWHQFLiOQtUL]LNDDSĨtQRV\]DKiMHQtOpĀE\ILQJROLPRGHPXSDFLHQWģNWHĨtMVRXMLçOpĀHQL
OiWNDPLVQLçXMtFtPLVUGHĀQtIUHNYHQFL-HWĨHEDGEiWRSDWUQRVWLXOiWHNNWHUpPRKRXLQKLERYDW&<3$LQKLELWRU\SURWHi]D]RORYiDQWLP\NRWLNDQęNWHUpPDNUROLG\MDNRQDSĨtNODGNODULWKURP\FLQQHER
WHOLWKURP\FLQ7ęKRWHQVWYtDNRMHQt%ęKHPOpĀE\E\SDFLHQWNDQHPęODRWęKRWQęWDGRSRUXĀXMHVHDNWLYQtDQWLNRQFHSFH3RNXGçHQDRWęKRWQtYSUģEęKXXçtYiQtSĨtSUDYNX*LOHQ\DGRSRUXĀXMHVH
OpĀEXSĨHUXåLW6RKOHGHPQDPRçQRVW]iYDçQìFKQHçiGRXFtFK~ĀLQNģILQJROLPRGXQDNRMHQpGęWLE\QHPęO\çHQ\OpĀHQpSĨtSUDYNHP*LOHQ\DNRMLW1HçiGRXFt~ĀLQN\9HOPLĀDVWp&KĨLSNDVLQXVLWLGD
EROHVWKODY\NDåHOSUģMHPEROHVW]DG]YìåHQtMDWHUQtFKHQ]\Pģ$/7**7$67ÿDVWpLQIHNFHKHUSHWLFNìPYLUHPEURQFKLWLGDJDVWURHQWHULWLGDWLQHDO\PIRSHQLHOHXNRSHQLHGHSUHVH]iYUDĢ
PLJUpQDUR]PD]DQpYLGęQtEUDG\NDUGLHDWULRYHQWULNXOiUQtEORNiGDK\SHUWHQ]HGXåQRVWHN]pPDORSHFLHVYęGęQtDVWHQLH]YìåHQtWULJO\FHULGģYNUYLVQtçHQtWęOHVQpKPRWQRVWL8SDFLHQWģOpĀHQìFK
ILQJROLPRGHPE\O\YVRXYLVORVWLVLQIHNFtKOiåHQ\YHOPLY]iFQpIDWiOQtSĨtSDG\KHPRIDJRF\WiUQtKRV\QGURPX3RGPtQN\XFKRYiYiQt1HXFKRYiYDWSĨLWHSORWęQDGƒ&8FKRYiYDWYSģYRGQtP
REDOXDE\E\OSĨtSUDYHNFKUiQęQSĨHGYOKNRVWt'RVWXSQpOpNRYpIRUP\YHOLNRVWLEDOHQt39&39'&$OEOLVWU\YEDOHQtREVDKXMtFtPQHERWYUGìFKWREROHNQHERYtFHQiVREQiEDOHQt
REVDKXMtFtEDOHQtSRWYUGìFKWREROHN39&39'&$OSHUIRURYDQpMHGQRGiYNRYpEOLVWU\YEDOHQtREVDKXMtFtPðWYUGRXWRERONX3R]QiPND'ĨtYHQHçOpNSĨHGHStåHWHSĨHĀWęWHVLSHĀOLYę
~SOQRXLQIRUPDFLRSĨtSUDYNX5HJĀ(8'DWXPUHJLVWUDFH'DWXPSRVOHGQtUHYL]HWH[WX63&'UçLWHOUR]KRGQXWtRUHJLVWUDFLNovartis
(XURSKDUP/LPLWHG+RUVKDP5+$%9HONi%ULWiQLH
Výdej pøípravku je vázán na lékaøský pøedpis, hrazen z prostøedkù veøejného zdravotního pojištìní. 9åLPQęWHVLSURVtP]PęQ\]PęQYLQIRUPDFtFKROpĀLYpPSĨtSUDYNX
Gilenya® je registrovaná obchodní znaèka spoleènosti Novartis AG.
CZ1409245985/09/2014
REKLAMNÍ SDĚLENÍ
Novartis s.r.o.
Gemini, budova B; Na Pankráci 1724 /129, 140 00 Praha 4
tel.: 225 775 111, fax: 225 775 222, www.novartis.com
Nová perorální léčba pro relabující formy RS
JEDNA TABLETA JEDNOU DENNĚ –
POMAHÁ ZLEPŠIT ŽIVOT PACIENTŮM S RS1
Účinnost
prokázaná v klinických hodnoceních1,2,3
Bezpečnost a snášenlivost
AUBAGIO® 14 mg
tableta, reálná velikost
bezpečnostní profil je předvídatelný
a konzistentní napříč klinickými hodnoceními4
Komfort pro pacienta1
perorální tableta s dávkováním jednou denně,
kterou lze užít kdykoli, před jídlem nebo po jídle1
dlouhodobe overena
ucinnost a bezpecnost
1
Reference: 1. Cohen BA et al. Curr Med Res Opin 2010;26:827-38. 2. Lugaresi A et al. BMC Neurology 2012;12:7. 3. Devonshire VA et al. Therap Deliv 2011;2(11):1455-65
CZ.TRF.14.04.02
Zkrácená informace o přípravku: AUBAGIO. Název přípravku: AUBAGIO 14 mg potahované tablety. Složení: Teriflunomidum 14 mg v jedné potahované tabletě. Indikace: Léčba dospělých pacientů
s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RS). Dávkování a způsob podání: Doporučovaná dávka je 14 mg jednou denně. Porucha funkce jater: Teriflunomid je kontraindikován u pacientů s těžkou
poruchou jater. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost přípravku AUBAGIO u dětí a dospívajících ve věku od 10 do 18 let nebyla stanovena. Způsob podání: Tablety jsou určeny k perorálnímu
podání, je třeba je polknout vcelku a zapít vodou. Lze užívat s jídlem nebo samostatně. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Pacienti s těžkou poruchou
funkce jater (Child-Pugh třídy C). Těhotné ženy a ženy ve fertilním věku, které během léčby teriflunomidem nepoužívají spolehlivou antikoncepci. Před začátkem léčby je nutné vyloučit těhotenství.
Kojící ženy. Pacienti se závažnými imunodeficitními stavy, s významně narušenou funkcí kostní dřeně nebo významnou anémií, leukopenií, neutropenií nebo trombocytopenií, se závažnou aktivní
infekcí, a to až do vyléčení tohoto stavu. Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin podstupující dialýzu, závažnou hypoproteinemií. Zvláštní upozornění a opatření: Monitorování: Před zahájením
léčby a během léčby teriflunomidem je zapotřebí vyšetřit a monitorovat: krevní tlak, alaninaminotransferázu (ALT/SGPT), úplný krevní obraz včetně diferenciálního počtu bílých krvinek a počtu krevních
destiček.Eliminace teriflunomidu z plazmy trvá v průměru 8 měsíců. Může však trvat až 2 roky. Po ukončení léčby teriflunomidem lze použít zrychlenou eliminaci. U pacientů léčených teriflunomidem
byly pozorovány zvýšené hladiny jaterních enzymů, většinou v průběhu prvních 6 měsíců od začátku léčby. Hladinu jaterních enzymů je třeba monitorovat každé dva týdny v průběhu prvních 6 měsíců
od začátku léčby a následně pak každých 8 týdnů nebo dle klinických známek a příznaků. Pokud existuje podezření na poškození jater, u závažných hematologických reakcí včetně pancytopenie nebo
pokud se rozvine ulcerózní stomatitida nebo se objeví kožní a/nebo slizniční reakce s podezřením na možnost generalizace léčbu teriflunomidem je nutné ukončit. Opatrnosti je třeba u pacientů, kteří
požívají ve větší míře alkohol. Teriflunomid se nemá používat u pacientů se závažnou hypoproteinemií. Během léčby teriflunomidem může dojít ke zvýšení krevního tlaku. U pacientů se závažnou
aktivní infekcí je nutné zahájení léčby teriflunomidem odložit až do vyléčení. Pokud se u pacienta rozvine závažná infekce, je nutné zvážit pozastavení léčby stejně tak, pokud se rozvine potvrzená
periferní neuropatie. Respirační reakce: V klinických studiích nebyly hlášeny žádné případy intersticiálních plicních onemocnění při léčbě teriflunomidem. Plicní příznaky jako perzistující kašel nebo
dyspnoe mohou být důvodem k přerušení léčby a dalšímu vyšetření. Byl zjištěn mírný pokles počtu bílých krvinek o méně než 15 % od výchozích hodnot. U pacientů s již existující anémií, leukopenií
a/nebo trombocytopenií a u pacientů s narušenou funkcí kostní dřeně nebo pacientů s rizikem útlumu funkce kostní dřeně existuje zvýšené riziko rozvoje hematologických poruch. Při přechodu pacientů
z natalizumabu na přípravek je nutné postupovat opatrně. Na základě poločasu fingolimodu je třeba pacienta ponechat 6 týdnů bez léčby. Protože přípravek obsahuje laktózu, pacienti se vzácnou vrozenou
intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy-galaktózy by jej neměli užívat. Interakce: Silné induktory cytochromu CYP a transportérů (např. rifampicin, karbamazepin,
fenobarbital, fenytoin a třezalka tečkovaná), je nutné během léčby teriflunomidem používat opatrně. Kolestyramin a aktivní uhlí způsobují rychlé a významné snížení plazmatické koncentrace teriflunomidu.
Pokud není přímo vyžadována urychlená eliminace, doporučuje se pacientům během léčby tyto přípravky neužívat. Během léčby teriflunomidem je nutné používat opatrně léčivé přípravky metabolizované
cytochromem CYP2C8 (např. repaglinid, paklitaxel, pioglitazon nebo rosiglitazon), CYP1A2 (např. duloxetin, alosetron,theofylin a tizanidin) i v kombinaci se substráty OAT3 (např. cefaklor, benzylpenicilin,
ciprofloxacin, indometacin, ketoprofen, furosemid, cimetidin, metotrexát nebo zidovudin), při podávání substrátů BCRP (např. methotrexátu, topotekanu, sulfasalazinu, daunorubicinu nebo doxorubicinu)
a inhibitorů HMG-CoA reduktázy, zejména ze skupiny OATP (např. simvastatinu, atorvastatinu, pravastatinu, methotrexátu, nateglinidu, repaglinidu či rifampicinu). Je nutné zvážit typ a dávku perorální
antikoncepce, jež se bude v kombinaci s teriflunomidem užívat. Během léčby teriflunomidem je nutné používat opatrně léčivé přípravky metabolizované cytochromem. Doporučuje se pečlivě monitorovat
INR při kombinované léčbě warfarinem a teriflunomidem. Při podávání rosuvastatinu v kombinaci s teriflunomidem se doporučuje snížit dávku rosuvastatinu na 50 %. Fertilita, těhotenství a kojení:
Teriflunomid je v těhotenství a během kojení kontraindikován. Ženy ve fertilním věku musí během léčby teriflunomidem a po ní používat účinnou antikoncepci. Ženy, které užívají teriflunomid a chtějí
otěhotnět, mají léčbu ukončit a doporučuje se provést zrychlenou eliminaci. U mužů ani u žen se neočekává žádný účinek na fertilitu. Nežádoucí účinky: Chřipka, infekce horních cest dýchacích, infekce
močových cest, parestezie, zvýšená hladina ALT, průjem, nauzea, alopecie, bronchitida, sinusitida, faryngitida, cystitida, virová gastroenteritida, orální herpes, zubní infekce, laryngitida, tinea pedis,
neutropenie, mírné alergické reakce, úzkost, ischias, syndrom karpálního tunelu, hyperestezie, neuralgie, periferní neuropatie, hypertenze, zvracení, bolest zubů, vyrážka, akné, muskuloskeletální bolest,
myalgie, polakisurie, menoragie, bolest, zvýšená gamaglutamyltransferáza (GGT), zvýšená aspartátaminotransferáza, snížení tělesné hmotnosti, snížený počet neutrofilů, snížený počet leukocytů, bolest po
traumatu. Předávkování: Při předávkování se doporučuje podání kolestyraminu nebo aktivního uhlí, které urychlí eliminaci. Doba použitelnosti a podmínky pro uchovávání: 3 roky, přípravek nevyžaduje
žádné zvláštní podmínky uchovávání. Druh obalu a obsah balení: Blistry v pouzdrech (14 a 28 potahovaných tablet) balených v krabičkách po 14, 28, 84. Držitel rozhodnutí o registraci: sanofi-aventis
groupe, 54, rue La Boétie, F-75008 Paris, Francie. Registrační číslo: EU/1/13/838/001-5. Datum revize textu: 19. 12. 2013. Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.
Jen na lékařský předpis. Souhrn údajů o přípravku obdržíte na adrese: sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/1764, 160 00 Praha 6, tel.:233 086 111, fax: 233 086 222. Určeno pro odbornou
veřejnost. Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou rovněž k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.
Přípravek v současné době není na trhu v ČR a není hrazen z prostředků zdravotních pojišťoven.
Reference: 1. SPC Aubagio, poslední revize textu 8/2013. 2. O’Connor P et al. Randomized Trial of Oral Teriflunomide for Relapsing Multiple Sclerosis. N Engl J Med 2011; 365:1293–303. 3. Confavreux C et al. Oral
terifl unomide for patients with relapsing multiple sclerosis (TOWER): a randomised, double-blind, placebo controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol 2014 Published Online January 23, 2014; http://dx.doi.org/
10.1016/:S1474-4422(13)70308-9. 4. Vermersch P et al. Teriflunomide versus subcutaneous interferon beta-1a in patients with relapsing multiple sclerosis: a randomised, controlled phase 3 trial. Mult Scler
published online 14 October 2013; http://msj.sagepub.com/content/early/2013/10/10/1352458513507821.full.pdf.
Zkrácená informace o přípravku Rebif ® (interferonum beta-1a)
Název přípravku a složení: Rebif injekční roztok v předplněné injekční stříkačce obsahuje 22 μg (6 MIU) nebo 44 μg (12 MIU) interferonu beta 1a v jedné injekční
stříkačce, Rebif 8,8 μg + Rebif 22 μg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, balení k zahájení léčby, obsahuje 8,8 μg (2,6 MIU) či 22 μg (6 MIU) v předplněné
injekční stříkačce, Rebif 22 μg/0,5 ml injekční roztok v zásobní vložce obsahuje 66 μg (18 MIU) interferonum beta-1a v 1,5 ml roztoku, Rebif 44 μg/0,5 ml injekční roztok
v zásobní vložce obsahuje 132 μg (36 MIU) interferonum beta-1a v 1,5 ml roztoku. Indikace: Rebif je určen k léčbě pacientů s relabující roztroušenou sklerózou (RS).
V klinických studiích byl tento stav charakterizován dvěma či více relapsy během uplynulých dvou let. Účinnost dosud nebyla prokázána u pacientů trpících sekundárně
progresivní roztroušenou sklerózou probíhající bez relapsů. Rebif o síle 44 μg je také indikován k léčbě pacientů s jednou demyelinizační příhodou s aktivním zánětlivým
procesem, pokud byly vyloučeny jiné diagnózy, a jestliže u nich hrozí vysoké riziko vzniku klinicky definitivní roztroušené sklerózy. Nežádoucí účinky: Velmi časté:
neutropenie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anemie, bolest hlavy, chřipkový syndrom, reakce v místě vpichu, asymptomatické zvýšení transamináz. Ostatní
nežádoucí účinky byly hlášeny v nižších frekvencích. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka přípravku Rebif je 44 μg třikrát týdně. Nižší dávka 22 μg třikrát
týdně se doporučuje u pacientů, kteří by dle názoru ošetřujícího lékaře nesnášeli vyšší dávku. Zahajovací balení přípravku Rebif odpovídá potřebám pacienta na první
měsíc léčby. Podání je subkutánní. Kontraindikace: Zahájení léčby v době těhotenství, přecitlivělost na přirozený nebo rekombinantní interferon beta nebo na jakoukoli
další složku přípravku, těžké depresivní poruchy a/nebo sebevražedné tendence. Těhotenství a kojení: Pacientky plánující těhotenství a pacientky, které otěhotní během
léčby přípravkem Rebif, by měly být upozorněny na potenciální riziko a mělo by být zváženo ukončení léčby. Kvůli potenciálním vážným nežádoucím účinkům u kojenců
by mělo být rozhodnuto, zda ukončit kojení nebo léčbu přípravkem Rebif. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2°C - 8ºC). Chraňte před mrazem. Pro používání doma
můžete vyjmout Rebif z chladničky a uchovávat při teplotě do 25°C jednorázově po dobu až 14 dní. Rebif musí být poté vrácen do chladničky. Velikost balení: Na českém
trhu je dostupný Rebif v balení po 12 předplněných stříkačkách, balení k zahájení léčby po 6 a 6 předplněných stříkačkách a Rebif v balení po 4 zásobních vložkách.
Registrační čísla: EU/1/98/063/003, 006, 007, 008, 009. Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Serono Europe Ltd., London, Velká Británie. Datum poslední revize
textu: 08/2014. Lék je vydáván pouze na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného pojištění. Před předepsáním léku si, prosím, přečtěte úplnou informaci
o přípravku, kterou poskytneme na adrese společnosti Merck spol. s r.o.
MERCK spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, tel.: +420 272 084 211, www.merckserono.cz
Genzyme, a Sanofi Company, Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 086 111, fax: +420 233 086 222, e-mail: offi[email protected]
REKLAMNÍ SDĚLENÍ
2,3
RS 13 REB 03
moderni a pohodlna aplikace
– potrebna psychicka pohoda
REKLAMNÍ SDĚLENÍ
Diklofenak a Orfenadrin
INFUZNÍ TERAPIE AKUTNÍCH
BOLESTÍ A ZÁNĚTŮ
LOKÁLNÍ LÉČBA LOKALIZOVANÉ BOLESTI
Účinná léčba periferní neuropatické bolesti bez systémové zátěže
Jednorázová aplikace s dlouhodobým efektem
UNIKÁTNÍ KOMBINACE OBOU LÁTEK
UMOŽŇUJE PROTNOUT SPIRÁLU BOLESTI
Neodolpasse, infuzní roztok.
REKLAMNÍ SDĚLENÍ
IVDR020-2(11/2014)-CZ
Informace k předepisování přípravku QUTENZATM
QUTENZA™ kožní náplast, kapsaicin 179 mg. LÉČIVÁ LÁTKA: Kapsaicin 8 %, celkem 179 mg (640 μg/cm2). LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ: Každá krabička obsahuje 1 nebo 2 sáčky s jednou kožní náplastí a 1 tubu
čisticího gelu (50 g). Každá náplast má rozměry 14 cm x 20 cm (280 cm2). SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK: Každá náplast se skládá z matrice obsahující: adhezivní silikon, dietylenglykolmonoetyléter, silikonový olej,
etylcelulózu N50 (E462); z krycí vrstvy: polyesterová krycí fólie, tiskařský inkoust obsahující bílý pigment 6; snímatelného ochranného filmu: snímatelná polyesterová fólie. Čisticí gel (50 g) obsahuje 0,2 mg/g
butylhydroxyanizolu (E320), edetan disodný, hydroxid sodný (E524), čištěnou vodu. INDIKACE: Přípravek QUTENZA je určen k léčbě periferní neuropatické bolesti u dospělých bez diabetu, a to buď samostatně, nebo
v kombinaci s dalšími léčivými přípravky pro léčbu bolesti. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ: Přípravek QUTENZA by měl aplikovat lékař nebo zdravotnický pracovník pod jeho dohledem. Před aplikací přípravku QUTENZA
může být léčená oblast ošetřena topickým anestetikem nebo může být pacientovi perorálně podáno analgetikum. Přípravek QUTENZA by se měl aplikovat na nejbolestivější oblasti pokožky (používejte nanejvýš 4 náplasti).
Přípravek QUTENZA musí být aplikován na neporušenou, nepodrážděnou, suchou pokožku, a má se nechat působit na nohou po dobu 30 minut (např. při neuropatii přidružené k infekci HIV) a na jiných místech těla
(např. při postherpetické neuralgii) po dobu 60 minut. Pokud bolest přetrvává nebo se vrací, lze léčbu přípravkem Qutenza opakovat každých 90 dní. Používejte pouze nitrilové rukavice, vzhledem k tomu, že latexové
rukavice neposkytují dostatečnou ochranu. Podrobnosti o podávání přípravku QUTENZA naleznete v Souhrnu údajů o přípravku. KONTRAINDIKACE: Přecitlivělost na účinnou látku nebo na kteroukoliv z pomocných
látek. INTERAKCE: Nebyly prováděny žádné formální studie interakce s jinými léčivými přípravky, protože u přípravku QUTENZA je znám výskyt pouze přechodné nízké systémové absorpce. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly přechodné pálení v místě aplikace, bolest, erytém a svědění. Nežádoucí účinky byly přechodné, spontánně odeznívající a obvykle mírné až střední intenzity. Podrobnosti
naleznete v Souhrnu údajů o přípravku. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte přípravek QUTENZA pokud je pacient přecitlivělý na kapsaicin, chilli papričky nebo na kteroukoli jinou složku kožní náplasti QUTENZA. Nepoužívejte
přípravek QUTENZA na žádnou část hlavy ani obličeje pacienta. Nepoužívejte přípravek QUTENZA na porušenou pokožku. Nedotýkejte se přípravku QUTENZA ani jakéhokoliv dalšího materiálu, který přišel do styku
s léčenými oblastmi, neboť to může vyvolat pálení a štípání. Nedotýkejte se očí, úst nebo jiných citlivých oblastí. Čichání nebo vdechování v blízkosti náplastí QUTENZA může vyvolat kašel nebo kýchání. POUŽITÍ U DĚTÍ
A DOSPÍVAJÍCÍCH: Přípravek QUTENZA se nedoporučuje pro léčbu pacientů mladších 18 let. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Při předepisování přípravku těhotným ženám je zapotřebí opatrnosti. Nejsou k dispozici žádné klinické
údaje týkající se kojících žen. POŽADAVKY PRO UCHOVÁVÁNÍ: Skladujte naplocho v původním sáčku a krabičce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. ZPŮSOB VÝDEJE: Pouze na lékařský předpis. ČÍSLO REGISTRAČNÍHO
ROZHODNUTÍ: EU/1/09/524/001-002. DRŽITEL ROZHODNUTÍ: Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 Leiden, Nizozemsko. DATUM POSLEDNÍ REVIZE SPC: 4/2014. HRAZENÍ: Přípravek QUTENZA je hrazen
z prostředků VZP. KOMPLETNÍ INFORMACE O PŘEDEPISOVÁNÍ A POUŽITÍ PŘÍPRAVKU NALEZNETE V SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU.
=.5d&(1d ,1)250$&( 2b 3¢…35$9.8 6ORĜHQâ PO REVDKXMH 'LFORIHQDFXP QDWULFXP PJ 2USKHQDGULQL FLWUDV PJ 2VPRODULWD PRVPROO
RVPROO (OHNWURO\W\
(OHNWURO\W\ SľLEOL{Qć
SľLEOL{Qć }
PPRO
PPR
VRGÊNX Y} PO ,GLNDFH 3ľL WHUDSLL DNXWQÊFK EROHVWÊ D} ]¾QćWŒ9HUWHEURJHQQÊ DOJLFNÚ V\QGURP EROHVW SľL UHYPDWLFNÚFK RQHPRFQćQÊFK SRVWRSHUDùQÊ EROHVW SR QHXURFKLUXUJLFNÚFK ]¾NURFÊFK 'ÀYNRYÀQâ
Db]SĔVRESRGÀQâ,QWUDYHQÐ]QÊSRG¾QÊ'RVSćOÊD}PODGLVWYÊRGOHWREY\NO¾GHQQÊG¾YNDMHPOYÚMLPHùQćY}MHGQRPGQLLQIX]HSRPOPH]LNRQFHPSUYQÊD}]Dù¾WNHPGUXKÆLQWHUYDOQHMPÆQć
} KRGLQ 'ÆOND WUY¾QÊ LQIX]H SľÊSUDYNX 1HRGROSDVVH MH t KRGLQ\ 8} SDFLHQWŒ V} SRUXFKRX IXQNFH OHGYLQ QXWQR G¾YNX SľLPćľHQć VQÊ{LW 'ÆOND OÆùE\ 2EY\NO¾ GÆOND OÆùE\ MH t GQÊ .RQWUDLQGLNDFH
3ľHFLWOLYćORVW QD OÆùLYÆ O¾WN\ QHER QćNWHURX SRPRFQRX O¾WNX $VWPD EURQFKLDOH Y} DQDPQÆ]H NRSľLYND QHER DNXWQÊ UKLQLWLGD SR DSOLNDFL N\VHOLQ\ DFHW\OVDOLF\ORYÆ QHER MLQÚFK LQKLELWRUŒ V\QWÆ]\ SURVWDJODQGLQŒ
QHVWHURLGQÊFK DQWLUHYPDWLN 3RUXFKD KHPDWRSRH]H SRUIÚULH KHPRUDJLFN¾ GLDWÆ]D &HUHEURYDVNXO¾UQÊ NUY¾FHQÊ QHER MLQÆ DNXWQÊ NUY¾FHQÊ 0\DVWKHQLD JUDYLV EXOE¾UQÊ SDUDOÚ]D *ODXNRP V} ×]NÚP ×KOHP
=¾YD{QÆ VUGHùQÊ VHOK¾QÊ WDFK\DU\WPLH 6W¾YDMÊFÊ PćVWQDYÆ VUGHùQÊ VHOK¾QÊ 1<+$ ,,,9 LVFKHPLFN¾ FKRURED VUGHùQÊ SHULIHUQÊ DUWHUL¾OQÊ RQHPRFQćQÊ DQHER FHUHEURYDVNXO¾UQÊ RQHPRFQćQÊ 6W¾YDMÊFÊ PćVWQDYÆ
VUGHùQÊVHOK¾QÊ1<+$,,,9LVFKHPLFN¾FKRUREDVUGHùQÊSHULIHUQÊDUWHUL¾OQÊRQHPRFQćQÊDQHERFHUHEURYDVNXO¾UQÊRQHPRFQćQÊ $NWLYQÊQHERDQDPQHVWLFN\UHNXUHQWQÊSHSWLFNÚYľHGKHPRUDJLHGYćQHERYÊFH
HSL]RG SURN¾]DQÆ XOFHUDFH QHER NUY¾FHQÊ$QDPQHVWLFN\ JDVWURLQWHVWLQ¾OQÊ NUY¾FHQÊ QHER SHUIRUDFH YH Y]WDKX N} SľHGFKR]Ê OÆùEć QHVWHURLGQÊPL DQWLUHYPDWLN\ JDVWURLQWHVWLQ¾OQÊ VWHQÐ]D 0HJDNRORQ SDUDO\WLFNÚ
LOHXV7ć{N¾ MDWHUQÊ SRUXFKD7ć{N¾ UHQ¾OQÊ SRUXFKD 5HWHQFH PRùH QDSľ YH VSRMLWRVWL V} DGHQRPHP SURVWDW\ K\SHUWURƂÊ SURVWDW\ QHER REVWUXNFÊ PRùRYÆKR PćFKÚľH7ľHWÊ WULPHVWU WćKRWHQVWYÊ 'ćWL D} PODGLVWYÊ
GR } OHW '¾OH SODWÊ YxHREHFQÆ NRQWUDLQGLNDFH SUR LQIX]QÊ OÆùEX MDNR MVRX VWDY\ K\SHUYROHPLH GHNRPSHQ]RYDQ¾ VUGHùQÊ LQVXƂFLHQFH Y¾{QÆ SRUXFK\ IXQNFH OHGYLQ V} ROLJXULÊ QHER DQXULÊ HGÆP SOLF D} PR]NX
=YOÀĄWQâ XSR]RUQÔQâ Db RSDWāHQâ SUR SRXĜLWâ 3ľÊSUDYHN E\ QHPćO EÚW SRG¾Y¾Q VSROHùQć V} MLQÚPL QHVWHURLGQÊPL DQWLUHYPDWLN\ YùHWQć VHOHNWLYQÊFK LQKLELWRUŒ F\NORR[\JHQ¾]\ 3RX{ÊY¾QÊ GLNORIHQDNX PŒ{H
SRxNRGLW{HQVNRXIHUWLOLWXD}SURWRVHQHGRSRUXùXMH{HQ¾PNWHUÆVHVQD{ÊRWćKRWQćW3RxNR]HQÊMHUHYHUVLELOQÊD}RGH]QÊSRXNRQùHQÊWHUDSLH1HĜÀGRXFâĎËLQN\1H{¾GRXFÊ×ùLQN\GLNORIHQDNXMVRX1HMùDVWćML
SR]RURYDQÆ E\O\ JDVWURLQWHVWLQ¾OQÊ ×ùLQN\ SHSWLFNÚ YľHG SHUIRUDFH QHER JDVWURLQWHVWLQ¾OQÊ NUY¾FHQÊ 1DX]HD ]YUDFHQÊ SUŒMHP SO\QDWRVW ]¾FSD G\VSHSVLH DEGRPLQ¾OQÊ EROHVW PHOÆQD KHPDWHPÆ]H XOFHUÐ]QÊ
VWRPDWLWLGD ]KRUxHQÊ H[LVWXMÊFÊ XOFHUÐ]QÊ NROLWLG\ QHER &URKQRYD FKRURED E\O\ SRSV¾Q\ SR SRG¾QÊ 16$,' *DVWURLQWHVWLQ¾OQÊ SRUXFK\ øDVWÆ t G\VSHSVLH DQRUH[LH EROHVW Y} HSLJDVWULX QDX]HD ]YUDFHQÊ
SUŒMHP QDGÚP¾QÊ ·SOQÆ LQIRUPDFH R} QH{¾GRXFÊFK ×ùLQFÊFK YL] 63& %DOHQâ [ PO ´ PO VNOHQćQ¾ LQIX]QÊ O¾KHY 3RX]H N} MHGQRU¾]RYÆPX SRX{LWÊ =YOÀĄWQâ RSDWāHQâ SUR XFKRYÀYÀQâ
8FKRY¾YHMWH SľL WHSORWć GR & ODKHY YH YQćMxÊP REDOX &KU¾QLW SľHG VYćWOHP 'UĜLWHO UR]KRGQXWâ Rb UHJLVWUDFL )UHVHQLXV .DEL$XVWULD *PE+ +DIQHUVWUDVVH *UD] 5DNRXVNR 5HJ ËâVOR
& 'DWXP UHYL]H WH[WX =SĔVRE YĘGHMH 1D OÆNDľVNÚ SľHGSLV =SĔVRE ĎKUDG\ 1HKUD]HQR ]} SURVWľHGNŒ YHľHMQÆKR ]GUDYRWQÊKR SRMLxWćQÊ 3UR ĎSOQÒ LQIRUPDFH ËWÔWH 63&
Fresenius Kabi, s.r.o.
Budova Filadelfie, Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 225 270 111
Fax.: +420 225 270 562
E-mail: [email protected]
www.fresenius-kabi.cz
REKLAMNÍ SDĚLENÍ
Moderní lázeňský komplex
Špičkové neurorehabilitační zařízení
Pomoc po cévní mozkové příhodě
Inovativní přístup v rehabilitaci po DMO
Komplexní program pro stabilizaci roztroušené sklerózy
Intenzivní programy pro kompenzaci neurologických deficitů
Vysoce individuální přístup ke každému klientovi
Intenzivní každodenní cvičení s fyzioterapeutem
Podpůrný efekt moderních rehabilitačních pomůcek
Multisenzorická stimulace ve snoezelenu
Centrum chůze a balance
Klinická logopedie
Kognitivní trénink
Recepce: tel.: 556 422 11, 556 422 106, fax: 556 422 133, e-mail: [email protected]
REKLAMNÍ SDĚLENÍ
REKLAMNÍ SDĚLENÍ
! ! " # $ ! !
%
&!' (%)* $
+ ! !! !$" !!+! ,-
! ! " $".
+! + ! ! $!,! !
! !!!
$
/0
/$+!+!
$!! /$+!$!$
/!
+ ! !
$
!& !
& /!! /!
$
$
&
+
! !
$
! !$$!
!
1!2!! 34456
34456
1!2!!
78999!!8
78999!!8
REKLAMNÍ SDĚLENÍ
REKLAMNÍ SDĚLENÍ
:
;<=>9>????3@?3
:
;<=>9>????3@?3
A!B;<=>9>???79?69
A!B;<=>9>???79?69
C$!;'
C$!;' $
$
$
$
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
ZDRAVOTNICKÁ
ZAŘÍZENÍ
PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
Platinový partner
^ƉŽůĞēŶŽƐƚ'>Ă͘Ɛ͘ũĞŶĞũǀĢƚƓşŵƐŽƵŬƌŽŵljŵƉŽƐŬLJƚŽǀĂƚĞůĞŵnjĚƌĂǀŽƚŶşƉĠēĞǀĞƐƚƎĞĚŶşǀƌŽƉĢ͕ŬƚĞƌĄŽĚƌŽŬƵϮϬϬϲƉƽƐŽďşƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ
ƐǀĠĚĐĞƎŝŶĠƐƉŽůĞēŶŽƐƟ'>^<Ă͘Ɛ͘ŝŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘EĂƓĞnjĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĄnjĂƎşnjĞŶşƐĞƐǀljŵŝǀljƐůĞĚŬLJƉƌĄǀĞŵƎĂĚşŵĞnjŝĂďƐŽůƵƚŶşƓƉŝēŬƵǀƌĄŵĐŝ
ǀƌŽƉƐŬĠƵŶŝĞŝƐǀĢƚĂ͘EĂƓŝůĠŬĂƎŝĂƐĞƐƚƌLJƐƉůŸƵũşŶĞũǀLJƓƓşŶĄƌŽŬLJŶĂŬǀĂůŝĮŬĂĐŝ͕ũƐŽƵŵŽƟǀŽǀĄŶŝŬƉƌƽďĢǎŶĠŵƵǀnjĚĢůĄǀĄŶşĚŽŵĂŝǀnjĂŚƌĂŶŝēşĂǀ
ƌĄŵĐŝƐLJƐƚĠŵƵŵĂũşƓŝƌŽŬĠŵŽǎŶŽƐƟƐĞďĞƌĞĂůŝnjĂĐĞ͘
^ŬƵƉŝŶĂ'>ǀēşƐůĞĐŚ͗
Zlatí partneři
ͻϭϭŶĞŵŽĐŶŝĐ
ͻϰϬϬϬůƽǎĞŬ
ͻϭϮϬƟƐşĐŚŽƐƉŝƚĂůŝnjŽǀĂŶljĐŚƉĂĐŝĞŶƚƽ
ͻϮϬϬϬϬϬϬĂŵďƵůĂŶƚŶĢǀLJƓĞƚƎĞŶljĐŚƉĂĐŝĞŶƚƽ
ͻϵϮϭϴnjĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ
^ŬƵƉŝŶĂ '> ǀ ĞƐŬĠ ƌĞƉƵďůŝĐĞ ĚŝƐƉŽŶƵũĞ ƉĄƚĞƎŶş Ɛşơ ĂŬƌĞĚŝƚŽǀĂŶljĐŚ njĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬljĐŚ ůĂďŽƌĂƚŽƎş͕ ŬƚĞƌĠ ƉƌŽǀŽnjƵũĞ ƚĂŬĠ ǀ njĂŚƌĂŶŝēş͕ Ɛşơ
ƷƐƚĂǀŶşĐŚĂǀĞƎĞũŶljĐŚůĠŬĄƌĞŶĂĚŝƐƚƌŝďƵēŶşƐƉŽůĞēŶŽƐơDĂƌƚĞŬDĞĚŝĐĂůĂ͘Ɛ͘
Ă ƉŽƐůĞĚŶşĐŚ ƓĞƐƚ ůĞƚ ƉƌŽŝŶǀĞƐƚŽǀĂůĂ ƐŬƵƉŝŶĂ ǀşĐ ŶĞǎ ƚƎŝ ŵŝůŝĂƌĚLJ ŬŽƌƵŶ͕ ƉƎŝēĞŵǎ ĮŶĂŶēŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚŬLJ ƐŵĢƎŽǀĂůLJ njĞũŵĠŶĂ ĚŽ ŶĄŬƵƉƵ
ƉƎşƐƚƌŽũŽǀĠŚŽǀLJďĂǀĞŶşĂŵŽĚĞƌŶŝnjĂĐĞũĞĚŶŽƚůŝǀljĐŚŽĚĚĢůĞŶşŶĞŵŽĐŶŝĐĂƉŽůŝŬůŝŶŝŬ͘
EĞũǀljnjŶĂŵŶĢũƓşŝŶǀĞƐƟĐĞŵŝŶƵůljĐŚŵĢƐşĐƽ͗
ϭ͘ E
ĞŵŽĐŶŝĐĞWŽĚůĞƐşǀdƎŝŶĐŝƐůĂǀŶŽƐƚŶĢŽƚĞǀƎĞůĂŶĞũŵŽĚĞƌŶĢũƓşŚLJďƌŝĚŶşŽƉĞƌĂēŶşƐĄůǀĞƐƚƎĞĚŶşĂǀljĐŚŽĚŶşǀƌŽƉĢ͕ŬƚĞƌljƵŵŽǎŶşƉƌŽǀĄĚĢƚďĞnjƉĞēŶĢũƓşĂƉƌŽůĠŬĂƎĞŝƉĂĐŝĞŶƚĂŬŽŵĨŽƌƚŶĢũƓşŽƉĞƌĂĐĞ͘WŽĚŽďŶljŚLJďƌŝĚŶşŽƉĞƌĂēŶşƐĄůƐĞǀĞƐŬƵŶĂĐŚĄnjşƉŽƵnjĞǀƉƌĂǎƐŬĠŵ/<DƵ
ĂǀďƌŶĢŶƐŬĠŶĞŵŽĐŶŝĐŝhƐǀĂƚĠŶŶLJ͘ĞůĄǀljƐƚĂǀďĂƉƎŝƓůĂŶĂϭϬϬŵŝůŝŽŶƽŬŽƌƵŶ͘
Stříbrný partner
Ϯ͘ E
ĞŵŽĐŶŝĐĞEŽǀlj:ŝēşŶǀLJďƵĚŽǀĂůĂŶŽǀĠWdĞŶƚƌƵŵƐĞƐƉĞĐŝĄůŶşŵĚŝĂŐŶŽƐƟĐŬljŵƉƎşƐƚƌŽũĞŵWdd͕ŬƚĞƌljũĞƉƌǀŶşŵƉƎşƐƚƌŽũĞŵƚŽŚŽƚŽ
ĚƌƵŚƵǀDŽƌĂǀƐŬŽƐůĞnjƐŬĠŵŬƌĂũŝ͘EŽǀljWddƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞƓƉŝēŬƵǀĚŝĂŐŶŽƐƟĐĞŽŶŬŽůŽŐŝĐŬljĐŚŽŶĞŵŽĐŶĢŶş͘sljƐƚĂǀďĂŶŽǀĠŚŽƉƌĂĐŽǀŝƓƚĢ
ƉƎŝƓůĂƐƉŽůĞēŶŽƐƚŶĂϭϯϬŵŝůŝŽŶƽŬŽƌƵŶ͘
ϯ͘ ŬǀĂůŝƚŶĢŶşƉĠēĞƐĞĚŽēŬĂůŝƚĂŬĠƉĂĐŝĞŶƟ/ŬƚŽǀĠŚŽĐĞŶƚƌĂsşƚŬŽǀŝĐŬĠŶĞŵŽĐŶŝĐĞǀKƐƚƌĂǀĢ͘WŽƐŬLJƚŽǀĂƚĞůnjĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬljĐŚƐůƵǎĞďŽƚĞǀƎĞů
ŶŽǀĠŵŽĚĞƌŶş/ŬƚŽǀĠĐĞŶƚƌƵŵnjĂǀşĐĞŶĞǎϯϲŵŝůŝŽŶƽŬŽƌƵŶ͘
ϰ͘ E
ĞŵŽĐŶŝĐĞEŽǀlj:ŝēşŶnjĂƉŽēĂůĂƐŬŽŵƉůĞƚŶşƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐşĐĞŶƚƌĄůŶşĐŚŽƉĞƌĂēŶşĐŚƐĄůƽ͘^ŽƵēĄƐơƉƎĞƐƚĂǀďLJďƵĚĞƚĂŬĠƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞZKĂ
ĐĞŶƚƌĄůŶşƐƚĞƌŝůŝnjĂĐĞ͘ŽƓůŽƚĂŬŬǀljƌĂnjŶĠŵŽĚĞƌŶŝnjĂĐŝƉƌĂĐŽǀŝƓƚĢ͕ŬƚĞƌĠũĞũĞĚŶŽnjŶĞũůĞƉƓşĐŚŽŶŬŽůŽŐŝĐŬljĐŚĐĞŶƚĞƌǀnjĞŵŝ͘
Nymburk
Česká
Třebová
Bruntál
Rýmařov
Praha
Plzeň
Pardubice
Bronzoví partneři
Český Těšín
Ostrava
Šternberg
Šumperk
Olomouc
Prostějov
Přerov
Třinec
Nový
Jičín
Valašské
Meziříčí
Levoča
Krompachy
Bánská Bystrica
Košice
Kočovce
Zvolen
Bratislava
Komárno
ĞƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂ
^ůŽǀĞŶƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂ
Mediální partner
AGEL a.s.
Jungmannova 28/17
110 00 Praha 1
EŽǀĠDĢƐƚŽ
dĞů͗͘ +420 582 315 920
&Ădž͗ +420 582 315 952
ͲŵĂŝů͗ [email protected]
www.agel.cz
AGEL SK a.s.
WƌĞƉŽƓƚƐŬĄϲ
ϴϭϭϬϭƌĂƟƐůĂǀĂ
REKLAMNÍ SDĚLENÍ
dĞů͗͘ +421 2 326 60 260
&Ădž͗ +421 2 326 60 261
ͲŵĂŝů͗ [email protected]
www.agelsk.sk
71
VYVÁŽENOU LÉČBOU K CÍLI
STABILNÍ VOLBA
±Snížení ARR (roční míry relapsů) o 53 %1,2
±Snížení progrese disability o 38 %1,2
Reference: 1. SPC přípravku Tecfidera , 2. Gold G, Kappos L, Arnold DL, et al; DEFINE Study Investigators. Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 for relapsing
multiple sclerosis. N Engl J Med. 2012; 367 (12): 1098–1107.
ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU TECFIDERA
Název přípravku: TECFIDERA 120 mg enterosolventní tvrdá tobolka. TECFIDERA 240 mg enterosolventní tvrdá tobolka. Složení: Jedna tobolka obsahuje
dimethylis fumaras 120 mg / 240 mg. Úplný seznam pomocných látek je uveden v SPC. Terapeutické indikace: Přípravek Tecfidera je indikován k léčbě dospělých
pacientů s relabující-remitující roztroušenou sklerózou. Dávkování a způsob podání: Počáteční dávka je 120 mg dvakrát denně. Po 7 dnech se dávka zvýší na
doporučenou dávku 240 mg dvakrát denně. Tecfidera se doporučuje podávat s jídlem. Tobolka nebo její obsah se nesmí drtit, dělit, rozpouštět, cucat ani žvýkat.
K perorálnímu podání. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Zvláštní upozornění: Krevní/laboratorní
testy: Tecfidera může způsobit snížení počtu bílých krvinek. Před zahájením léčby se doporučuje zkontrolovat aktuální celkový krevní obraz a dále po 6 měsících
léčby a poté každých 6-12 měsíců dle klinické indikace. Doporučuje se provést kontrolu funkce ledvin a jater před zahájením léčby, po 3 a 6 měsících léčby, poté
každých 6-12 měsíců dle klinické indikace. Závažné poruchy funkce ledvin a jater: U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin a jater je nutno při léčbě postupovat
obezřetně. Závažné aktivní gastrointestinální onemocnění: U pacientů se závažným aktivním gastrointestinálním onemocněním je nutno při léčbě postupovat obezřetně.
Zrudnutí (návaly horka): Závažné návaly horka pravděpodobně představují hypersensitivní či anafylaktoidní reakci. V takovém případě by se měla zvážit možnost hospitalizace. Infekce: Pokud dojde k výskytu závažné infekce, měl by lékař zvážit přerušení léčby přípravkem Tecfidera a před obnovením léčby opětovně zvážit možné přínosy
a rizika. Pacienti by měli být poučeni, že symptomy infekce je nutno hlásit lékaři. U pacientů se závažnou infekcí by nemělo dojít k obnovení léčby přípravkem Tecfidera, dokud
se infekce nevyléčí. Interakce s jinými léčivými přípravky: Tecfidera nebyla hodnocena v kombinaci s protinádorovou či imunosupresivní léčbou, a proto je při souběžném
podávání nutno postupovat obezřetně. Živé vakcíny mohou zvýšit riziko klinické infekce a pacientům léčeným přípravkem Tecfidera by měly být podávány ve výjimečných
případech. Během léčby přípravkem Tecfidera se nedoporučuje souběžně užívat jiné deriváty kyseliny fumarové. Intramuskulární interferon beta-1a a glatiramer-acetát byly
klinicky zkoušeny pro zjištění potenciální interakce s dimethyl-fumarátem – změna farmakokinetického profilu dimethyl-fumarátu nebyla zjištěna. Před souběžným podáváním
s přípravkem Tecfidera je nutno zvážit potenciální rizika plynoucí z léčby kyselinou acetylsalicylovou. Souběžná léčba s nefrotoxickými přípravky může u pacientů užívajících
přípravek Tecfidera vést ke zvýšení výskytu renálních nežádoucích účinků. Konzumace velkého množství neředěných alkoholických nápojů s obsahem alkoholu více než 30 %
může vést ke zvýšené frekvenci gastrointestinálních nežádoucích účinků. Při léčbě přípravkem Tecfidera se doporučuje zvážit používání nehormonální antikoncepce. Fertilita,
těhotenství a kojení: Podávání přípravku Tecfidera se v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají vhodnou antikoncepci, nedoporučuje. Přípravek Tecfidera lze
v těhotenství použít pouze v nevyhnutelných případech a tehdy, převažují-li potenciální přínosy pro pacientku nad potenciálními riziky pro plod. Je třeba se rozhodnout, zda
přerušit kojení nebo léčbu přípravkem Tecfidera. Riziko pro novorozence/kojence nelze vyloučit. Údaje o účincích přípravku Tecfidera na fertilitu u člověka nejsou k dispozici.
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Studie účinků přípravku Tecfidera na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly prováděny. Nežádoucí účinky: Velmi časté:
zrudnutí (návaly horka), gastrointestinální příhody (průjem, nauzea, bolest v horní části břicha, bolest břicha), ketony naměřené v moči. Časté: gastroenteritida, lymfopenie,
leukopenie, pocit pálení, návaly horka, zvracení, dyspepsie, gastritida, gastrointestinální porucha, pruritus, vyrážka, erytém, proteinurie, pocit horka, přítomnost albuminu
v moči, zvýšení aspartát-aminotransferázy, zvýšení alanin-aminotransferázy, snížení počtu bílých krvinek. Méně časté: hypersensitivita. Předávkování: Nebyly hlášeny žádné
případy předávkování. Podmínky uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30°C. Blistry uchovávejte v původní krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Balení:
120 mg: 14 tobolek, 240 mg: 56 tobolek; PVC/PE/PVDC-PVC Al blistry. Držitel rozhodnutí o registraci: Biogen Idec Ltd, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY, Velká Británie.
Reg. č.: EU/1/13/837/001, EU/1/13/837/002. Způsob úhrady a výdeje: Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného
zdravotního pojištění. Datum revize textu: 07/2014.
Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.
Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku.
Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 tel.: 255 706 200, fax: 255 706 229, www.biogenidec.cz
TF-CZ-0034 říjen 2014
REKLAMNÍ SDĚLENÍ
Download

Zde - 28. český a slovenský neurologický sjezd, Ostrava, 19. až 22