Aplikace adsorbčního odvlhčování
Aplikace adsorbčního
odvlhčování
INHOB 2012
Ing. Petr Andres
Flair, a.s.
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Potřeba odvlhčení
•
•
bazény
stavby
•
technologie
•
skladování a výroba hygroskopických materiálů
(HSV, havárie, živelné pohromy, zemní izolace)
(elektrotechnika, sklo, plasty, lithiové baterie,
nanotechnologie)
(potraviny, farmacie)
•
•
ledové plochy
chladírny, mrazírny
•
laboratoře, depozitáře,
zkušebny
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Potřeba odvlhčení
•
•
bazény
stavby
28°C/ 60 % r.v.; x=14, 5 g/kg ; tr=19,5°C
20°C/ 50 % r.v.; x= 7,3 g/kg ; tr= 9,3°C
•
technologie
22°C/<30 % r.v.; x<
•
skladování a výroba hygroskopických materiálů
<10°C/<50 % r.v.; x< 3,8 g/kg ; tr<
5 g/kg ; tr< 3,5°C
0°C
•
•
ledové plochy 10°C/<60 % r.v.; x= 4,5 g/kg ; tr= 2,6°C
chladírny, mrazírny
tr<tp
•
laboratoře, depozitáře,
zkušebny
x< 0,5 g/kg; tr< -30°C
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Metody odvlhčení vzduchu
•
ohřev vzduchu –
•
•
kondenzace
adsorbce
pouze sníží relativní vlhkost
bez změny vodního obsahu
5 g/kg
Adsorpce
30%
50%
70%
100%
40°C
30°C
20°C
10°C
Kondenzace
0°C
-10°C
Ohřev
15 g/kg
Inge-95
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Adsorbční
…nebo
kondenzační?
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Kondenzační odvlhčení
Expanzní ventil
Vlhký vzduch
Výparník /
Chladič
Suchý vzduch
Kompresor
chladicího okruhu
Inge-95
Kondenzátor /
Ohřívač vzduchu
Kondenzát
Pro lepší klima
© Jan Bátěk, 2009
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Kondenzační odvlhčení
Provozní rozsah
Horní mez
Spodní mez
35-40°C
12-16°C (riziko namrzání,
snížení účinnosti)
Dosažitelné odvlhčení
x>5,5g/kg
(>20°C/35% r.v.)
S klesající teplotou klesá účinnost
Optimální pro vyšší vlhkosti a vyšší teploty
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Adsorbční odvlhčení
Provozní rozsah
Horní mez
28-30°C,
spodní mez není omezena
Dosažitelné odvlhčení
standardně
při řízených podmínkách
x < 5 g/kg
x < 1,5 g/kg (20° C; <10% r. v.)
pro speciální případy
tr < -30° C / x = 0,23 g/kg
(-40° C / x = 0,08 g/kg)
S rostoucí teplotou klesá účinnost
Optimální pro nízké teploty a nízké vlhkosti
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Adsorbční odvlhčení
odvlhčení a regenerace
Regenerační teplota 80-145 °C
Možnosti regenerace
•
elektrický ohřívač
•
parní výměník
•
plynový ohřívač
•
horkovodní ohřev
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Adsorbční odvlhčení
Regulace odvlhčovacího výkonu
• stupňovitá
• plynulá
Obvykle pouze hlídání kritické meze, jen zřídka pásmo
Dosažitelná tolerance ± 5% r.v.
Pro užší pásmo nutná kombinace s přesným zvlhčovačem
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Adsorbční odvlhčení
Rotory DST Seibu Giken se silikagelovým
povrchem SSCR
SSCR-U
© Jan Bátěk, 2009
SSCR-H
Hygienický
SSCR-M
bez silikonu
SZCR - zeolit
Pro lepší klima
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Adsorbční odvlhčení
Rotory DST Seibu Giken se silikagelovým
povrchem SSCR
• Vysoká pohltivost vodní páry
• Bez rizika samovolného uvolnění
• Vysoká životnost
• Keramický nosič
• Bakteriostatické
• Bez úletu prachových částic
• Omyvatelné
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Adsorbční odvlhčení
Uspořádání DST Consorb
vhodné pro vysoké vstupní vlhkosti a nízkou regenerační teplotu
treg =/< 145 °C
t4 = 50°C
x4 = 25 g/kg
t2 = t1 + 25 K
dx = / < 6 g/kg
t1 < 28°C; x1
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Adsorbční odvlhčení
Uspořádání DST Recusorb
vhodné nízkou výstupní teplotu a vlhkost
treg << 145 °C
t4 = 50°C
x4 = 25 g/kg
t2 = t1 + 15 K
dx = / > 6,5 g/kg
t1 < 28°C; x1
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Adsorbční odvlhčení
Související úpravy odvlhčovaného vzduchu
•
předchlazení - pro zvýšení účinnosti
•
dochlazení
- pro eliminaci ohřátí
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Adsorbční odvlhčení
- kombinace s tepelným čerpadlem
Uspořádání DST Econosorb
Kombinace adsorbce s tepelným čerpadlem
vhodné nízkou výstupní teplotu a nízkou vlhkost
t2 = t1
dx = 8,5 g/kg
t1 5 - 35°C;
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Adsorbční odvlhčení
- kombinace s tepelným čerpadlem
Uspořádání DST Frigosorb
vhodné nízkou výstupní teplotu a vlhkost
treg < 145 °C
t4 = 50°C
x4 = 25 g/kg
t2 = t1 + 15 K
x2 = x1 – 6,5 g/kg
t1 < 28°C; x1
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Zimní stadiony
•
vyloučení kondenzace na podchlazené stropní
konstrukci
•
omezení vytváření hrbolů na ledu z kondenzátu
•
mlha nad ledem a rosení plexiskla
Regulace vlhkosti od rosného bodu
Optimum 10°C / x< 4,5 g/kg
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Farmaceutický průmysl
•
vážení materiálu a plnění
•
kapslování a lisování
•
skladování
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Potravinářský průmysl
•
výroba cererálií a sušených potravin
•
čokoláda a cukrovinky
•
prevence namrzání výměníků po čištění
výrobních prostor
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Adsorbční odvlhčení - aplikace
Lisování plastů
•
vlhkost způsobuje deformace a povrchové vady
při lisování
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Adsorbční odvlhčení - aplikace
Elektrotechnický průmysl
•
výroba kondenzátorů
Elektrotechnický průmysl
•
výroba lithiových baterií
Výroba autoskel
•
vlhkost při lepení vrstvených skel snižuje index
průhlednosti
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Chladírny a marazírny
•
ochrana vchodů proti
pronikání vzdušné vlhkosti
jako prevence namrzání
výparníků a chladičů
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Adsorbční odvlhčení - aplikace
Archivy a depozitáře
•
fotografické archivy, ochrana vzácných tisků
proti plísním
Sklady hygroskopického materiálu
•
výbušniny a střelivo (! - SNV), vojenský materiál
Vysoušení zásobníků
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Adsorbční odvlhčení - aplikace
Vodní díla, tunelové stavby a úpravny vody
•
ochrana stavební konstrukce a armatur
Aplikace adsorbčního odvlhčování
Děkujeme za pozornost
Prezentace na www.flair.cz
Download

Aplikace adsorbčního odvlhčování INHOB 2012