Průběžné hodnocení seriálu Mi ČR 2014 skupiny M
Třída: ECO Mini Standard - junioři
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
-
Jméno
Bartoš Martin
Hanzlík Martin
Fišer Štepán
Hošek Petr
Fišer Adam
Bašta Zdeněk
Skopal Jan
Kneys Jakub
Derner Tomáš
Kos Matěj
Hotovec Filip
Blažek Lukáš
Štégner Michal
Štrosser Jan
Sviták Ondřej
Ditmarová Nikola
Potůček Jindřich
Jedrzejewski Mateusz
Szkudlarek Filip
Pawelec Jakub
Licence
CZ 058-47
CZ 517-17
CZ 182-09
CZ 182-13
CZ 182-02
CZ 160-02
CZ 058-72
CZ 039-02
CZ 058-29
CZ 148-19
CZ 148-20
CZ 517-21
CZ 110-144
CZ 511-32
CZ 511-020
CZ 065-409
CZ 065-401
POL-645
POL-657
POL-638
Klub
Hradec Králové
VLTAVA CB
Praha 4
Praha 4
Praha 4
Bučovice
Hradec Králo
Plzeň
Hradec Králové
Náchod
Náchod
M-tes ČB
KloM Blansko
Maják Borovany
Maják Borovany
Mariánské Úd
Mariánské Úd
Polsko
Polsko
Polsko
Lo 22
Náchod
21
18
Lo 23
Borovany
18
21
15
12
Lo 24
Plzeň
21
15
18
Lo 25
Sedlejov
21
15
18
12
12
8
6
4
5
15
6
8
10
5
12
10
6
Lo 26
Praha
Celkem
Mi ČR
63
54
36
27
24
23
22
18
15
13
12
10
10
8
6
3
2
-
Lo 26
Praha
Celkem
Mi ČR
63
57
48
39
37
26
23
20
19
13
13
9
6
4
2
1
0
-
Lo 26
Praha
Celkem
Mi ČR
48
42
39
39
33
30
26
25
21
10
10
8
4
Lo 26
Praha
Celkem
Mi ČR
63
49
45
45
42
28
21
21
19
17
14
14
12
12
5
3
2
1
0
0
0
0
Lo 26
Praha
Celkem
Mi ČR
8
10
10
8
6
3
2
-
Třída: ECO Mini Standard - senioři
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
-
Jméno
Miletín Miroslav
Linhart Lukáš
Lukešová Kristýna
Sršeň Zdeněk
Hodal Miloš
Sršeň Jan
Dostálová Zdeňka
Foltýn Michal
Kodytková Petra
Sršňová Zdeňka
Hanzlík Zdeněk
Rezková Jolana
Čížek Lukáš
Fišer Zbyněk
Linhart Jiří
Foltýnová Tamara
Sviták Pavel
Sobczyk Marek
Licence
CZ 058-37
CZ 148-07
CZ 058-68
CZ 148-24
CZ 182-28
CZ 148-22
CZ 148-21
CZ 137-12
CZ 148-14
CZ 148-13
CZ 517-01
CZ 182-20
CZ 058-26
CZ 182-03
CZ 148-02
CZ 137-11
CZ 511-26
POL-634
Klub
Hradec Králové
Náchod
Hradec Králové
Náchod
Praha 4
Náchod
Náchod
Neptun Brno
Náchod
Náchod
VLTAVA CB
Praha 4
Hradec Králové
Praha 4
Náchod
Neptun Brno
Maják Borovany
Polsko
Licence
CZ 058-47
CZ 182-09
CZ 517-17
CZ 160-02
CZ 182-13
CZ 182-02
CZ 058-29
CZ 148-19
CZ 058-72
CZ 511-32
CZ 110-144
CZ 511-020
CZ 065-408
Klub
Hradec Králové
Praha 4
VLTAVA CB
Bučovice
Praha 4
Praha 4
Hradec Králové
Náchod
Hradec Králové
Maják Borovany
KloM Blansko
Maják Borovany
Mariánské Úd
Licence
CZ 182-03
CZ 039-17
CZ 348-08
CZ 182-22
CZ 058-37
CZ 182-31
CZ 148-22
CZ 148-21
CZ 039-10
CZ 182-28
CZ 148-24
CZ 058-68
CZ 137-12
CZ 039-03
CZ 182-12
CZ 182-01
CZ 148-13
CZ 137-11
CZ 058-26
POL-634
POL-636
POL-644
Klub
Praha 4
Plzeň
KLM Třešť
Praha 4
Hradec Králové
Praha 4
Náchod
Náchod
Plzeň
Praha 4
Náchod
Hradec Králové
Neptun Brno
Plzeň
Praha 4
Praha 4
Náchod
Neptun Brno
Hradec Královévé
Polsko
Polsko
Polsko
Licence
Klub
CZ 517-17
CZ 039-02
CZ 182-09
CZ 182-02
POL-645
POL-657
POL-638
VLTAVA CB
Plzeň
Praha 4
Praha 4
Polsko
Polsko
Polsko
Lo 22
Náchod
21
18
15
5
10
12
6
8
1
0
4
3
Lo 23
Borovany
21
18
15
12
10
4
5
8
6
3
2
Lo 24
Plzeň
21
15
12
6
18
5
8
10
0
Lo 25
Sedlejov
21
10
18
12
15
8
6
4
2
1
5
3
4
2
0
1
0
0
-
Třída: ECO Mini Expert - junioři
Pořadí
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
Jméno
Bartoš Martin
Fišer Štepán
Hanzlík Martin
Bašta Zdeněk
Hošek Petr
Fišer Adam
Derner Tomáš
Kos Matěj
Skopal Jan
Štrosser Jan
Štégner Michal
Sviták Ondřej
Wolf Daniel
Lo 22
Náchod
21
Lo 23
Borovany
12
12
15
21
18
15
18
10
8
Lo 24
Plzeň
10
21
12
Lo 25
Sedlejov
15
21
6
18
18
12
8
15
8
5
10
10
8
4
Třída: ECO Mini Expert - senioři
Pořadí
1
2
3
5
6
7
9
10
11
13
15
16
17
18
19
-
Jméno
Fišer Zbyněk
Kneys Michal
Procházka Jan
Rezek Jaroslav
Miletín Miroslav
Bubeník Tomáš
Sršeň Jan
Dostálová Zdeňka
Štěrba Radek
Hodal Miloš
Sršeň Zdeněk
Lukešová Kristýna
Foltýn Michal
Koutník Jan
Hošek Pavel
Švorčík Vratislav
Sršňová Zdeňka
Foltýnová Tamara
Čížek Lukáš
Sobczyk Marek
Wojkowski Krzystof
Wozniak Mateus
Lo 22
Náchod
21
0
18
15
6
4
12
5
Lo 23
Borovany
21
15
0
18
12
3
8
10
0
2
4
1
6
5
8
0
2
10
3
0
1
Lo 24
Plzeň
21
18
12
15
6
8
4
5
10
3
0
0
0
2
Lo 25
Sedlejov
21
10
6
15
18
12
0
5
4
2
8
1
3
0
0
0
0
-
Třída: ECO Standard - junioři
Pořadí Jméno
1
2
3
4
-
Hanzlík Martin
Kneys Jakub
Fišer Štepán
Fišer Adam
Jedrzejewski Mateusz
Szkudlarek Filip
Pawelec Jakub
Lo 22
Náchod
Lo 23
Borovany
18
21
8
Strana 1
Lo 24
Plzeň
18
6
5
Lo 25
Sedlejov
15
12
21
18
51
39
26
18
0
0
0
Průběžné hodnocení seriálu Mi ČR 2014 skupiny M
Třída: ECO Standard - společná
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
-
Jméno
Bubeník Tomáš
Procházka Jan
Lukešová Kristýna
Fišer Zbyněk
Koutník Jan
Foltýn Michal
Hanzlík Martin
Dostálová Zdeňka
Hošek Pavel
Svoboda Miloslav
Sršeň Jan
Kneys Jakub
Fišer Štepán
Stolarek Piotr
jun
jun
jun
Licence
CZ 182-31
CZ 348-08
CZ 058-68
CZ 182-03
CZ 039-03
CZ 137-12
CZ 517-17
CZ 148-21
CZ 182-12
CZ 039-34
CZ 148-22
CZ 039-02
CZ 182-09
POL-635
Klub
Praha 4
KLM Třešť
Hradec Králové
Praha 4
Plzeň
Neptun Brno
VLTAVA CB
Náchod
Praha 4
Plzeň
Náchod
Plzeň
Praha 4
Polsko
Licence
CZ 039-17
CZ 348-08
CZ 182-03
CZ 182-22
CZ 039-10
CZ 039-06
CZ 137-12
CZ 182-01
CZ 160-02
CZ 039-03
CZ 065-404
POL-659
POL-635
Klub
Plzeň
KLM Třešť
Praha 4
Praha 4
Plzeň
Plzeň
Neptun Brno
Praha 4
Bučovice
Plzeň
Mariánské Úd
Polsko
Polsko
Licence
CZ 182-03
CZ 182-22
CZ 182-28
POL-634
Klub
Praha 4
Praha 4
Praha 4
Polsko
Licence
CZ 058-68
CZ 182-17
CZ 058-37
CZ 182-31
CZ 517-17
CZ 348-08
Klub
Hradec Králové
Praha 4
Hradec Králové
Praha 4
VLTAVA CB
KLM Třešť
Licence
CZ 058-68
CZ 058-37
CZ 058-26
Klub
Hradec Královévé
Hradec Královévé
Hradec Královévé
Licence
CZ 058-37
CZ 148-07
CZ 182-17
CZ 182-22
CZ 182-01
POL-654
POL-644
POL-659
Klub
Hradec Králové
Náchod
Praha 4
Praha 4
Praha 4
Polsko
Polsko
Polsko
Licence
CZ 039-17
CZ 148-07
CZ 137-12
CZ 039-02
CZ 039-34
CZ 148-25
Klub
Plzeň
Náchod
Neptun Brno
Plzeň
Plzeň
Náchod
Lo 22
Náchod
15
18
12
21
Lo 23
Borovany
21
6
18
Lo 24
Plzeň
10
21
15
10
15
8
12
5
10
8
Lo 25
Sedlejov
18
21
15
Lo 26
Praha
Celkem
Mi ČR
54
49
45
42
37
33
26
20
13
12
10
6
5
0
Lo 26
Praha
Celkem
Mi ČR
63
43
43
39
37
34
24
18
18
11
5
0
0
Lo 26
Praha
Celkem
Mi ČR
21
18
15
0
Lo 25
Sedlejov
21
10
15
18
12
8
Lo 26
Praha
Celkem
Mi ČR
63
48
48
45
43
31
Lo 25
Sedlejov
Lo 26
Praha
Celkem
Mi ČR
21
18
15
Lo 25
Sedlejov
21
12
15
18
Lo 26
Praha
Celkem
Mi ČR
60
51
45
30
12
0
0
0
Lo 25
Sedlejov
18
21
15
Lo 26
Praha
Celkem
Mi ČR
63
57
40
27
15
12
12
8
18
8
12
10
6
5
-
Třída: ECO expert - společná
Pořadí Jméno
1 Kneys Michal
2 Procházka Jan
Fišer Zbyněk
4 Rezek Jaroslav
5 Štěrba Radek
6 Mašek Jiří
Foltýn Michal
8 Švorčík Vratislav
Bašta Zdeněk
10 Koutník Jan
11 Liberda Roman
- Kachnowicz Andrzej
- Stolarek Piotr
jun
Lo 22
Náchod
21
15
10
6
Lo 23
Borovany
21
18
15
12
10
8
12
8
18
Lo 24
Plzeň
21
8
15
18
10
12
Lo 25
Sedlejov
21
10
18
4
15
8
6
5
12
6
5
-
Třída: Mono 1 - společná
Pořadí
1
2
3
-
Jméno
Fišer Zbyněk
Rezek Jaroslav
Hodal Miloš
Sobczyk Marek
Lo 22
Náchod
21
18
15
-
Lo 23
Borovany
Lo 24
Plzeň
Lo 22
Náchod
21
18
15
12
10
Lo 23
Borovany
21
12
18
15
10
8
Lo 24
Plzeň
Lo 22
Náchod
Lo 23
Borovany
21
18
15
Lo 24
Plzeň
Lo 23
Borovany
21
18
15
12
Lo 24
Plzeň
Lo 23
Borovany
21
18
15
Lo 24
Plzeň
21
18
-
Lo 25
Sedlejov
-
(18)
(21)
Třída: Mini Hydro - společná
Pořadí Jméno
1 Lukešová Kristýna
2 Dvořák Josef
Miletín Miroslav
4 Bubeník Tomáš
5 Hanzlík Martin
6 Procházka Jan
jun
18
21
15
Třída:Hydro 1 - senioři
Pořadí
1
2
3
Jméno
Lukešová Kristýna
Miletín Miroslav
Čížek Lukáš
-
-
Třída: Hydro 2 - senioři
Pořadí
1
2
3
4
5
-
Jméno
Miletín Miroslav
Linhart Lukáš
Dvořák Josef
Rezek Jaroslav
Švorčík Vratislav
Kukolka Andrzej
Wozniak Mateus
Kachnowicz Andrzej
Lo 22
Náchod
18
21
15
(21)
(18)
12
-
Třída: FSRE - společná
Pořadí
1
2
3
4
5
6
Jméno
Kneys Michal
Linhart Lukáš
Foltýn Michal
Kneys Jakub
Svoboda Miloslav
Koutný Richard
jun
Lo 22
Náchod
21
18
10
15
12
15
12
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Podle ustanovení Sportovního řádu část 1. 2. 2. Seriálová mistrovství ČR s mezinárodní účastí:
Body za umístění v jednotlivých seriálových soutěžích získávají pouze čeští soutěžící,
zahraniční soutěžící jsou ve výsledkové listině uváděni v pořadí, které si vyjezdili.
Body v závorkách se nezapočítávají do celkového hodnocení seriálu neboť nebyla splněna podmínka minimální účasti 3 závodníků.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracovala:
Celkové výsledky seriálu sestavila:
Ing. Zdeňka Dostálová
Ing. Zdeňka Dostálová
Strana 2
Download

Seriál M po 4. soutěži_oprava