Výsledky interní soutěže Agdm
o logotyp Agdm FI MU
Děkujeme všem účastníkům interní soutěže za zaslání návrhů. Po sestavení poroty z řad
pedagogů AGDM (Lukáš Pevný, Jiří Víšek, Helena Lukášová) jsme návrhy rozřadily do dvou
kategorií: nepostupující a postupující návrhy do uzšího výběru. Zde zasíláme soutěžící
návrhy a rozhodující výsledek.
a
g
ateliér
d
grafického designu
Nepostupující soutěžní návrhy:
m
a multimédií
a
t
e
l
i
é
r
g
r
a
f
i
c
k
Michal
é
h
o
Gut
d
e
s
i
g
n
u
a
g
ateliér grafického designu
a multimédií
a
m
u
l
t
i
m
é
d
i
í
Bc. Lenka Plháková
Bc. Jan Eliáš
ATELIÉR
GRAFICKÉHO
DESIGNU
A MULTIMÉDIÍ
d
m
Bc. GabrielATELIÉR
Ádam
Bc. Jan Eliáš
GRAFICKÉHO
DESIGNU
jan eliáš
A MULTIMÉDIÍ
ateliér grafického designu
a multimédií


Miroslava Jarešová + Štefan Novosad
­€‚
ƒ„
…†­
‡‚ˆ€­€‰
†­†
­­

ateliér grafického designu
Š
‹‚€‚Œ
Ž‘
a multimédií
ATELIÉR
GRAFICKÉHO DESIGNU
A MULTIMÉDIÍ
Bc. Anna Kiliánová
Lucia Kocincová
Logotyp představuje konečný automat. Je to teoretický
výpočetní model používaný v informatice pro studium
vyčíslitelnosti a obecně formálních jazyků. Popisuje
velice jednoduchý počítač, který může být v jednom
z několika stavů, mezi kterými přechází na základě
symbolů, které čte ze vstupu.
ateliér grafického designu
a multimédií
Bc. Michaela Slaninková
Logotyp Ateliéru grafického designu a multimédií je tvorený 4 verzálkami
(AGDM). Pre ich znázornenie bol použitý font Blackout Midnight. Jeho
typickou črtou je, že vnútorné prostredie znaku ohraničené jeho ťahmi je
Při návrhu logotypu pro Ateliér grafického designu
a multimédií (zkratka AGDM) jsem
vždy vyplnené farbou. Táto vlastnosť použitého fontu vnáša do logotypu
nejakej
činnosti, fázy procesu
práce, ktorá sa bude vyvíjať.
vycházela z počátečních písmen názvu, tedy zecharakter
zkratky.
Konkrétně
jsemnejakej
se zaměřila
na co nejjednodušší geometrickou podobu jednotlivých
Takto zjednodušené
BLACKOUTpísmen.
MIDNIGHT
tvary písmen jsem naskládala na sebe tak, aby dohromady
tvořily čtverec. Jednotlivé
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
varianty vytvořeného logotypu se liší pouze v použitých barvách a nastavení
Písmová varianta logotypu predstavuje kompletný názov ateliéru. Pre jeho
transparentnosti.
vytvorenie bol použitý font Courier New Regular. Použitie tohto fontu bolo
zámerné, pretože ide o strojové písmo, ktoré bolo navrhnuté pre IBM písacie
stroje. Tento font sa tak spája s oblasťou informačných technológií.
A
G
D
M
Ateliér grafického designu a multimédií
Název ateliéru jsem umístila na pravou stranu od značky nebo nad značku, kde text
Courier New Regular
vždy kopíruje jednu z hran čtverce. Použité
písmo
pro název ateliéru je GeosansLight,
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Š€­
€
‚
použitý řez Regular.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Anna Kilianová (359925)
Miroslava Jarešová+ Štefan Novosad
Jakub Špiřík
Použité písmo - Segoe UI Semibold
Jakub Špiřík - návrh logotypu pro AGDM
jan eliáš
Lenka Horáková
agdm
ateliér grafického designu
a multimédií FI MU
Uzší výběr soutěžních návrhů:
agdm
agdm
AGDM :: a -> (g -> d) -> m
Ateliér grafického designu a multimédií
Jakub Špiřík
agdm
MgA. Helena Lukášová, ArtD.
lektorka ateliéru grafického designu a multimédií FI MU
[email protected], t.: +420 549 49 4536
�����������������
Jakub
Špiřík - návrh logotypu pro AGDM
�����������������
������������
agdm
������������
ateliér grafického designu a multimédií
�������������������
Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
��������� ������������
agd+m
agdm
agd+m
MgA. Helena Lukášová, ArtD.
lektorka ateliéru grafického designu a multiméd
[email protected], t.: +420 549 49 4536
ateliér grafického designu
a multimédií FI MU
Matúš Ďurčík
agdm
agd+m
ckého
r grafi FI MU
atelié
imédií
a mult ateliér grafického designu
a multimédií FI MU
agd+ma g d m
agd+m
lektorka ateliéru grafického designu a multimédií FI MU
[email protected], t.: +420 549 49 4536
0
/ c4
MgA. Helena Lukášová, ArtD.
nu
desig
agdm
MgA. Helena Lukášová, ArtD.
agd+m
agdm / c402
dm
agagdm
ateliér grafického designu a multimédií
Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
Jana Malíková
agdm
agdm
A agd+m
Ateliér
Ateliér
Použité písmo - Courier New
Bold, Courier New Regular
3
+ lektorka ateliéru grafického designu a multimédií FI MU
+ [email protected]
+ t.: +420 549 494 536
agd
m
m
m
d
g
d
a
g
a
agdm
agdm agdm agdm
agd+m
m
d
g
a
agdm
ateliér grafického designu
a multimédií FI MU
agd+m
MgA. Helena Lukášová, ArtD.
Jana Malíková
lektorka ateliéru grafického designu a multimédií FI MU
[email protected], t.: +420 549 49 4536
agdm
MgA. Helena Lukášová, ArtD.
+ lektorka ateliéru grafického designu a multimédií FI MU
+ [email protected]
+ t.: +420 549 494 536
agdm
agdm / c402
Jana Malíková
agd
c
m/
agdm
403
agdm
agdm
A rtD.
éd ií
mult im
nu a
ig
s
e
a
od
536
Helen
9 49 4
fickéh
MgA. ateliéru gra z, t.: +420 54
c
a
i.
k
r
n
o
u
lekt
mail.m
ova@
lukas
ová,
Lukáš
agdm
MgA. Helena Lukášová, ArtD.
lektorka ateliéru grafického designu a multimédií FI MU
[email protected], t.: +420 549 49 4536
FI MU
Realizace
Jana Malíková (základní varianta logotypu)
AGD+M:: a > (g > d) + m
Jana Malíková + Jakub Špiřík = návrh můžeme realizovat na trička, novoroční přání či pohlednice
Jana Malíková + Helena Lukášová = další varianty logotypu na tiskoviny Agdm FI MU
Download

AGDM - Ateliér grafického designu a multimédií FI MU