ALTA–Váš partner
Stěrače pásových dopravníků
1. STEŘAČE ČELNÍ
Stěrač dopravního pásu STARCLEAN typ 620/622 se používá k čištění dopravního pásu od dopravovaného materiálu
přímo u shozu na shazovacím bubnu. Tento typ stěrače může být použit u reverzních pásových dopravníků. Segmenty
stěrače jsou definovaným způsobem přitlačovány k povrchu dopravního pásu na bubnu, čímž odstraňují zbytky nečistot
(ulpěný materiál při rychlém pohybu pásu). Podle způsobu použití výrobků se užívají různé segmenty.
typ: STĚRAČ 724-xx.82V.xx
Stěrač na buben od 300 mm dopravníku s torzním napínacím zařízením s polyuretanovými segmenty v provedení pro SM2
2. STĚRAČE LOPATKOVÉ
Stěrače dopravního pásu STARCLEAN typu 960/962 a 970/972 se používají k čištění povrchu dopravního pásu o dopravovaného
materiálu za shazovacím bubnem. Segmenty stěračů těchto typů se skládají z patky z polyuretanu a s ní spojenou stěrkou z
tvrdokovu. Segmenty typu 50 a 56 nejsou vhodné pro reverzní pásové dopravníky. Patky z polyuretanu určené k použití např. v
hornictví při hlubinném dobývání jsou vyrobeny z povoleného materiálu. Patky pro všeobecná průmyslová odvětví nemají žádné
další zvláštní vlastnosti. Tvrdokovové stěrky typu 50 a 56 jsou rozdílného provedení. Skládají se z držáku z korozivzdorné oceli, s
nímž je spojena vložka z tvrdokovu. U typu 50 je vložka z tvrdokovu v držáku a u typu 56 je na držák nasazena.
typ: STĚRAČ 972.50.v
Stěrač na trať dopravníku s šroubovým napínáním a s polyuretanovými držáky tvrdokovových segmentů v provedení pro průmysl
ALTA, a.s., Štefánikova 41, 602 00 Brno, Česká republika tel.:+420 541 550 111, fax:+420 541 550 555, e-mail: [email protected]
www.alta.cz
ALTA–Váš partner
3) STĚRAČE PŘÍMÉ A ŠIKMÉ
Stěrače dopravního pásu STARCLEAN typu 240 se používají k čištění spodní větve pásového dopravníku od
napadaného dopravovaného materiálu a to hlavně před vratnou stanicí, přesypem, pohonem a zásobníkem s napínacím
zařízením. Hlavní účel těchto stěračů je v zabránění vtažení dopravovaného materiálu mezi buben a pásový potah a
jejich poškození.
typ: STĚRAČ 240,02v
Stěrač do tratě dopravníku s oboustranným přítlakem a s stíracími listy z polyuretanu pro prostředí SM2
Schéma osazení čelního a lopatkového stěrače
ALTA, a.s., Štefánikova 41, 602 00 Brno, Česká republika tel.:+420 541 550 111, fax:+420 541 550 555, e-mail: [email protected]
www.alta.cz
Download

Stěrače pásových dopravníků