vlastník, adresa
celková
výměra
druh pozemku,
číslo
parcely
stavba, příp. využití
parcely (cuzk.cz) /
pozemku
v řešeném
území
Pudich Erich MUDr., Na Krásné vyhlídce
1838/16, 74801 Hlučín
3240/2
10442 /
orná půda
Pudich Erich MUDr., Na Krásné vyhlídce
1838/16, 74801 Hlučín
3240/3
2396 /
orná půda
Skaba Eduard Ing., Jaselská 740/8, 74801
Hlučín
3240/1
10537 /
orná půda
3249
6578 /
orná půda
3248
3993 /
orná půda
3240/4
2223 /
orná půda
3240/5
2274
orná půda
3240/6
2506 /
orná půda
3240/7
5226 /
orná půda
Gogolín Rudolf Ing., Slovanská 1710/18,
74801 Hlučín
3240/8
5095 /
orná půda
Svoboda Marián Mgr., Schovaná 453/3,
Staré Brno, 60300 Brno
3250/8
1134 /
orná půda
Cyrusová Karin, Rovniny 708/100, 74801
Hlučín
3225/1
1209 / 743
orná půda
3250/18
593 /
orná půda
3250/7
179 /
orná půda
3250/17
41 /
orná půda
3250/28
116 /
orná půda
Fűrster Jan, Petra Bezruče 725/2, 74801
Hlučín
Fűrster Jan, Petra Bezruče 725/2, 74801
Hlučín
SJM Pudich Erich MUDr. a Pudichová
Jiřina Ing., Na Krásné vyhlídce 1838/16,
74801 Hlučín
SJM Pudich Erich MUDr. a Pudichová
Jiřina Ing., Na Krásné vyhlídce 1838/16,
74801 Hlučín
Smitka Dalibor, Hlučínská 855/16, 74723
Bolatice (1/2); Smitková Vladimíra,
Rovniny 506/82, 74801 Hlučín (1/2)
Jiříčková Jaroslava, Rovniny 499/62,
74801 Hlučín
SJM Kaluža Evald a Kalužová Jana,
Záhumenní 642, 74722 Dolní Benešov
Kaluža Ervín, Rovniny 1154/96, 74801
Hlučín (1/2 ); Kaluža Evald, Záhumenní
642, 74722 Dolní Benešov (1/2)
Kaluža Ervín, Rovniny 1154/96, 74801
Hlučín (1/2 ); Kaluža Evald, Záhumenní
642, 74722 Dolní Benešov (1/2)
Kaluža Ervín, Rovniny 1154/96, 74801
Hlučín (1/2 ); Kaluža Evald, Záhumenní
642, 74722 Dolní Benešov (1/2)
vlastník, adresa
celková
výměra
druh pozemku,
číslo
parcely
stavba, příp. využití
parcely (cuzk.cz) /
pozemku
v řešeném
území
Řeha Antonín, Rovniny 618/94a, 74801
Hlučín
3250/6
625 /
orná půda
Řeha Antonín, Rovniny 618/94a, 74801
Hlučín
3250/31
50 /
orná půda
Kania Josef, Rovniny 760/94, 74801
Hlučín
3250/5
2129 /
orná půda
Download

vlastník, adresa číslo parcely celková výměra parcely (cuzk.cz) / v