Potvrzení o zaměstnání
Potvrzujeme tímto, že pan/paní:………………………………………………………………
datum narození ……………………………………………………………………………….
bydlištěm ……………………………………………………………………………………..
*je zaměstnán(a) v naší organizaci/firmě na dobu neurčitou:…………………………………
*je zaměstnán(a) v naší organizaci/firmě na dobu určitou do:………………………………..
*bude v naší organizaci/firmě zaměstnán(a) od:………………………………………………
*je veden(a) v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce od:……………………………
*hodící se vyplňte
Toto potvrzení se vydává na žádost jmenované(ho) a ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice, do
jejíž mateřské školy chce výše jmenovaná(ý) přijmout své dítě a zaměstnanost obou rodičů
v době nástupu dítěte do MŠ je jedním z kritérií pro přijetí dítěte do MŠ.
Potvrzení vydal (jméno a pracovní pozice):………………………………………………….....
Dne:
…………………………………………
podpis a razítko zaměstnavatele (úřadu práce)
Download

Potvrzení o zaměstnání