Den pro střední školy
Optické komunikace a optoelektronika
Lucie Hudcová
Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně
Praktické využití optoelektroniky
 Stručné dějiny optických komunikací
Optický
směrový spoj
 Optické bezkabelové spoje
Optický
směrový spoj
 Optovláknové spoje
HAP
Optické
směrové spoje
ý
tick oj
Op vý sp
kno
vlá
Signální věž
Kouřové signály
Difúzní
optický spoj
CAR to CAR
CAR to X
CAR to X
Signální lampa
strana 2
[email protected]
Praktické využití optoelektroniky
Defroster
Coupler
Krycí sklo
Přijímací čočka
Vstupní optický signál
Laserový zdroj
Výstupní optický signál
Vysílací optická apertura
Optický přijímač
Zaměřovač
Zpracování dat
Vysílací čočka
Model
optické hlavice
Realizace optické
hlavice
strana 3
[email protected]
Vysílaný signál
Přijímaný signál
Praktické využití optoelektroniky
Optické bezkabelové spoje – výhody a nevýhody
+ Bezlicenční pásmo
+ Rychlá instalace
+ Vysoké přenosové rychlosti
+ Relativně levné
-
Útlum v atmosféře
-
Atmosférické turbulence
-
Přerušení laserového svazku
-
Pouze vybrané vlnové délky
-
Chyby v zaměření (problém uchycení)
+/strana 4
Dosah vs. dostupnost
[email protected]
Spektrum záření Slunce
Praktické využití optoelektroniky
 Přenosové prostředí - atmosféra
Námraza
Laserový svazek v mlze
Déšť
Prachové částice
Ptáci
strana 5
[email protected]
Další aplikace optoelektroniky
 Laserové radary
 Zobrazování
 Zabezpečení
OLED display
 Holografie
Zabezpečení
Las
er
 Spektroskopie
Cíl
 Interferometrie
 Termokamery
De
Analýza obrazu
tor
tek
Laserový radar - princip
Termogramy
strana 6
[email protected]
Laserový radar - praxe
Výuka optoelektroniky na URELu
 Základy optických komunikací a optoelektronika (BOPE)
 Kvantová a laserová elektronika (MKVE)
 Fotonika a optické komunikace (MFOK)
 Bakalářské a diplomové práce studentů
BP – Návrh optického spektrometru
DP – Výkony LED
DP – Řešení difrakce v Matlabu
strana 7
[email protected]
Kontakt
Ing. Lucie Hudcová, Ph.D.
[email protected]
Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně
Purkyňova 118, 612 00 Brno
Tel: 541 149 147
Fax: 541 149 244
strana 8
[email protected]
This work was supported by the project
CZ.1.07/2.3.00/09.0092
Communication Systems for Emerging
Frequency Bands
strana 9
[email protected]
Download

Optická komunikace: jde to i bez optických vláken