Martin Nekola
Mgr. Martin Nekola, Ph. D.
Kancelář: místnost 3007, budova B, 3. patro
E-mail: [email protected]
profesní CV, nabídka témat prací
kurzy, konzultační hodiny (SIS) publikace
Odborné zájmy
teorie veřejné politiky, drogová politika, dopadová evaluace, metodologie sociálních věd
Oblasti výuky
metody analýzy a tvorby veřejných politik, drogová politika, evaluace
Vybrané publikace
Nekola, M., & Morávek, M. (in print). Regulating New Psychoactive Substances in the Czech Republic: Policy Analysis
under Urgency. Journal of Comparative Policy Analysis.
Kohoutek, J., Nekola, M., & Novotný, V. (2013). Conceptualizing Policy Work as Activity and Field of Research. Central
European Journal of Public Policy, 7(1), 28–58.
Nekola, M. (2012). Pragmatists, Prohibitionists and Preventionists in Czech Drug Policy. Central European Journal of
Public Policy, 6(2), 56–82.
Nekola, M. (2011). Metoda Q ve veřejné politice. In M. Nekola, H. Geissler, & M. Mouralová (Eds.), Současné
metodologické otázky veřejné politiky (pp. 136–169). Praha: Karolinum.
Nekola, M., Geissler, H., & Mouralová, M. (2011). Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum.
Veselý, A., Nekola, M., Spilková, J., & Lustigová, M. (2011). Environmental Factors as Determinants of Substance Use.
In A. Veselý & D. Dzúrová (Eds.), Substance Use in a Comparative Perspective: The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia,
Romania and Slovakia. Prague: Karolinum Press.
Nekola, M. (2010). Elites, general public, and democracy. In P. Frič (Ed.), Czech elites and general public: leadership,
cohesion and democracy (pp. 125–162). Praha: Karolinum Press.
Frič, P., & Nekola, M. (2010). Cohesion and Sustainability of Democratic Elites. In P. Frič (Ed.), Czech elites and general
public: leadership, cohesion and democracy (pp. 58–88). Praha: Karolinum Press.
Novotný, V., & Nekola, M. (2010). Strategické řízení a teoretické přístupy k procesu tvorby veřejných politik. In F. Ochrana
(Ed.), Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky (pp. 61–87). Praha: Matfyzpress.
Nekola, M. (2009). Analysing and Evaluating Major World Approaches to the Construction and Utilisation of Governance
Indicators. In M. Potůček (Ed.), Strategic Governance and the Czech Republic (pp. 28–63). Prague: Karolinum.
Nekola, M., & Ochrana, F. (2009). Economic Evaluation of Public Programs. Ekonomicky Casopis, 57(5), 458–474.
Nekola, M. (2008). Následovnictví veřejnosti jako politická podpora. In P. Frič (Ed.), Vůdcovství českých elit (pp. 217–
252). Praha: Grada.
Veselý, A., & Nekola, M. (2007). Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: SLON.
Compiled 13.2.2015 15:16:32 by Document Globe ®
1
Download

ve formátu PDF