Download

VKM/IM - 14/15 - # 0 Vypočítejte vektorový součin w = u × v. Zjistěte