Laboratoř kosmetologie a kosmetické
chemie
ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ
 Vedoucí

ústavu :
Doc. Ing. Jiřina Omelková, CsC.
 Pracovní
skupina – „kosmetologie a
kosmetická chemie“


Ing.Jana Zemanová,Ph.D.
Mgr.Miriam Souralová Popelková
PROČ STUDOVAT KOSMETICKOU CHEMII A
KOSMETOLOGII ?
Důvody :
-Prudký celosvětový rozvoj kosmetického průmyslu (co
do finančního obratu je na třetím místě za
farmaceutickým a automobilovým)
-Měnící se životní styl (s důrazem na estetiku vzhledu
člověka ...i muži se stávají uživateli kosmetiky)...pryč jsou
doby Indulony a mýdla s jelenem
PROČ STUDOVAT KOSMETICKOU CHEMII A
KOSMETOLOGII ?

Vzestup výroby a distribuce tenzidických a tukařských
výrobků, produktů bytové chemie (čisticí a detergentní
prostředky) a autokosmetiky

Návaznost tohoto oboru na základní potravinářské a
farmaceutické technologie a oblasti potravinářství a
výživy zvyšuje flexibilitu absolventů

Základní technologické metody při výrobě
kosmetických přípravků, včetně praktické ukázky
přípravy jednotlivých druhů kosmetických přípravků v
laboratoři :
- kosmetické emulze, krémy, gely
- šampony, sprchové gely, mýdla
- balzámy, masti
- koupelové oleje, soli, pěny
- anti-age kosmetika, peelingové přípravky
- pudry, zásypy atd.
Výroba těchto kosmetických forem v laboratoři,
uplatňování a vývoj nových technologií a zkoušení nových
surovin




Vývoj receptur a využívání nových kosmetických
surovin při formulaci výrobků a při sestavování
receptur
Vývoj nových metod hodnocení
Sledování legislativy – požadavky a povinnosti výrobců
při uvádění KP na trh
Poradenství – hodnocení stavu pleti ( hydratace, pH,
elasticita), poradenství v oblasti dokumentace

Uplatnění :

uplatnění v kosmetickém, farmaceutickém a potravinářském
průmyslu, při výrobě potravních doplňků (aplikace v oblasti
medicína - dermatologie, farmacie, potravinářství)
v oblastech vývoje, výroby, distribuce a hodnocení
kosmetických a hygienických přípravků, včetně biokosmetiky
ve státní správě při jejich schvalování a hodnocení
ve specializovaných firmách poskytujících služby a konzultace
při zavádění nových výrobků
v kosmetické péči a poradenství, ve společnostech
zabývajících se výrobou, prodejem a distribucí produktů
kosmetiky a bytové chemie.




STUDIUM kosmetické chemie a kosmetologie :

Legislativa, podmínky uvedení výrobku na trh

Dokumentace, průkazy účinku, studie pro výrobce,
dovozce, kosmetické salony

Vývoj receptur, příprava vzorků, zkoušení stanovení
kvality KP, spotřebitelské studie

Diagnostika pleti, stanovení hydratace

Mikrobiologie

Senzorika-stanovení základních senzorických vlastností

Dermatologie- stanovení dermální dráždivosti, hydratace, pH
kůže (přístroj Courage-Khazaka, Tewameter, Skin-pH-Meter)

Kontrolní a zkušební ústavy

Firmy dodávájící kosmetické suroviny
NAŠE PRÁCE





Zuzana Šmétková – Konzervační systémy v kosmetice se zaměřením na
posouzení jejich účinnosti a dermální dráždivosti
Lenka Gardoňová – Vliv vybraných aktivních látek na vlastnosti emulzí typu
O/V a V/O
Lenka Šibravová – Porovnání vlastností jednotlivých typů emulzních základů
Veronika Sládková – Metody hodnocení vybranných kosmetických přípravků
Bc.Adéla Koláčková – Analýza vybranných alergenů ve vonných kompozicích
Kosmetické technologie - exkurze
- Teoretické základy kosmetických výrob
- Možnost nahlédnout do provozu některých kosmetických podniků
- Seznámit se s principy bezpečnosti při výrobě kosmetiky-systém SVP
TÉMA VÝŽIVA A HODNOCENÍ STAVU PLETI





Teoretické podklady pro analýzu
Měření hydratace a elasticity pleti –přístroj Courage- Khazaka
Doporučení ošetření pleti
Způsob komunikace s klientem
Návrhy používání typů kosmetických prostředků
Hezký den !
Download

Prezentace