AİLE VE DİNİ
REHBERLİK BÜROSU
DİYARBAKIR İL MÜFTÜLÜĞÜ
İl Müftü YARDIMCISI
Abdurrahim AYTAÇ
Kordinatör Vaiz
Fatma ADSOY
Koordinatör Vaiz
Fatma ADSOY
AİLE ve DİNİ REHBERLİK
BÜROSUNUN DİĞER ÜYELERİ
1: TELVİN ÖZKAYA
2: Bilge ÖZDEMİR
2: Fatma ÖZBEK
3: Betül YLMAZ
4: Gülten GÜMÜŞ
(İL VAİZİ )
(İL VAİZİ)
(C.EVİ VAİZİ)
(K.K.Ö)
(K.K.Ö)
AİLE ve DİNİ REHBERLİK BÜROSUNUN
KURULUŞU
 Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Nisan 2002 tarih ve 199 sayılı
oluru ile İl Müftülükleri bünyesinde kurum içi danışma
birimi olarak “Aile ve Dini Rehberlik Bürolarını” hizmete
açmıştır.
 2003 ,2006, 2007,2008,2009,2010 ve 2011 yıllarında
Başkanlığımız tarafından bugüne kadar toplam 81 İl
Müftülüğünde ve 155 İlçede Bürolar oluşturulmuştur.
AİLE OLMAK….
 Aile olmak, “bir” olmaktır. Aile demek, “emek” demektir..Hayatın
bütün zorluklarını diyebilmek için ailede “huzur iklimi” şarttır.
 Eşlerimiz,Yüce Rabbimizin “sevgi” kaynağı ve “rahmet” olarak
yarattığı tamamlayıcılarımızdır. Evlatlarımız gözümüzün nurudur,
sevgi tohumları onlarda yeşerir; bütün bir ömrümüzü kuşatır..
Ancak o huzuru duyabilmek için önce iç dünyamızı aydınlatmalı;
eşlerimize, çocuklarımıza, hülasa hayata o aydınlık pencereden
bakabilmeliyiz.
 Zaman-zaman hepimiz yol gösterecek, danışacak,
derdimizi azaltıp-sevincimizi çoğaltacak bir sıcaklık ararız.
Aile ve Dini Rehberlik Büromuz ,bu dost sıcaklığıyla
insanlarımıza dini danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyor.
AİLE, SEVGİ DEMEKTİR…
 Sosyal bir varlık olan insanın tek başına yaşaması
imkânsızdır. Her insan mutlaka bir ailenin ferdidir.
Anne, baba ve çocuklardan oluşan aile aynı zamanda
toplumun da temelidir. Ailenin huzuru; mutluluğu,
ferdin ve toplumun huzurudur. Nitekim insan da aile
ortamında huzur bulur. Huzurun olabilmesi için aile
fertlerinin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını ve
görevlerini bilmeleri ve yerine getirmeleri gerekir. Aile
fertlerinin birbirlerine karşı sevgi ve saygı çerçevesinde
davranmaları mutluluğun asgari şartlarındandır.
NEDEN ADRB…? (I)
 Aile Bürolarında yüz yüze görüşmek üzere birçok
problemin çözülmesi beklenmektedir. Bu amaçla Diyanet
İşleri Başkanlığı tarafından il merkezlerinde Aile
Büroları kurulma çalışmaları düşünülmüş ve bu çalışma
başlatılmış durumdadır.
 Yanlış dini anlayışları gidermek, bu alanda çalışan kurum
ve kuruluşlarla işbirliği içinde hareket etmek, uzman din
görevlilerimizin sorumluluğu kapsamındadır
NEDEN ADRB…? (II)
 Günümüz hayat şartlarının ve yaşam düzeninin etkisiyle
ortaya çıkan olumsuzluklara engel olmak,
 Aile yapısına, temel karekteristik özelliklerini geliştirici bir
yapı kazandırmak,
 Aile yapısının hızlı değişiminden kaynaklanan sorunlara
çözüm üretmek,
NEDEN ADRB…? (III)
 Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yardımcı
olmak,
 Ailevi problemler konusunda, talep edenlere dini
rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 Kadınlara mahsus dini ve sosyal faaliyetler organize
etmek,
 Gençlere yönelik dini irşat faaliyetleri düzenlemek,
 Çocukların ve gençlerin pedagojik durumlarına uygun
dini programlar yapmak. (okullarda konferans,tiyatro
vb.)
NEDEN ADRB…? (IV)
 Çocukların inançlı, sağlıklı, manevi değerlerine bağlı
yetişebilmesi için iyi bir aile ortamı ve eğitimine ihtiyaç
vardır.Bu çerçevede özellikle toplumda aile huzurunun
azaldığı, birçok ailenin eğitim seviyelerinin yüksek
olmasına rağmen yıkıldığı müşahede edilmektedir.Bazı
ailevi problemler mahremiyetini korumaktadır.
Toplumun bu alandaki soru ve sorunlarını gidermek için
“Alo Fetva” hatları kurulmakla beraber, birçok konuya
(probleme) telefonla çözüm bulanamaması vb. bu tür bir
hizmet yapılanmasını gerekli kılmaktadır.
ADRB
Büromuzun İlgileneceği Alanlar (I)
 Çocuk İhmali, İstismarı ve Ailelere Yönelik Sosyal Hizmet,
 Parçalanmış Aileler ve Sosyal Hizmet,
 Ailede Şiddet,Yoksulluk ve Sosyal Hizmet,
 Toplumsal Alanda ve Aile İçinde Şiddet,
 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
 Aileleri gerektiğinde ilgili yerlere (Psikolog,Sosyolog
vb..)yönlendirmek
ADRB
Büromuzun İlgileneceği Alanlar (II)
 Bütün insanları yakından ilgilendiren aile içi sorunlar,
 Kadının maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddet,
 İnsan hakları ihlalleri,
 Töre ve namus cinayetleri, kız kaçırma, berdel…vb.
 Kötü ve zararlı alışkanlıklarla mücadele gibi sosyal
konularda ihtiyaç duyanlara dini bilgi açısından rehberlik
etmek
 Dinimizin Aileye verdiği değeri anlatmak ve kendi aile
değerlerimizin yaşatılmasını sağlamak
ADRB
Büromuzun İlgileneceği Alanlar (III)
 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlüler hakkında yapılan çalışmalar
 Nikah, Boşanma,
 İletişim, Danışmanlık, Rehberlik, Cinsel yolla bulaşan
hastalıklar,
 Madde bağımlılığı,
 Töre-namus cinayetleri
ADRB Soru Kaynakları
ADRB bürosuna
gelen soruların
kaynakları
Vı-Diğer sebepler
I-Eşlerden (koca)
kaynaklanan
problemler
II-Eşlerden (kadın)
kaynaklanan
problemler
V-Komşulardan
kaynaklanan
problemler
Iv-Yakın akrabadan
kaynaklanan
problemler
ııı-Çocuklardan
Kaynaklanan
problemler
I-Eşlerden(Kocadan)
Kaynaklanan Problemler
 Şiddet, dayak, hakaret, boşama,
 Cinsel yönden kadına kötü davranma, zina
etme, başka bir kadınla birlikte yaşama,
 Eve bakmama, hanımın çalışmasına izin
vermeme,
 Hanımı ailesine göndermeme,
 Aile sorunlarıyla ilgilenmeme, rehberlik hizmeti
almama,
 Birden fazla evliliklerde diğer eş ve çocukların
terk veya ihmal edilmesi
II-Eşlerden(Kadından)
Kaynaklanan Problemler
 Kocasının ailesine uzak durma,
 Evin bakımını ihmal etme,
 Cinsellikle ilgili sorunlar
 Kocasının izni olmaksızın malından harcama
yapma,
 Kocasına istenilen ilgiyi göstermeme…vb.
III-Çocuklardan/Gençlerden Kaynaklanan
Problemler
Anne babanın sözünü dinlememe,
Çalışmama,
Yanlış arkadaşlar seçme,
Aynı işi yapan ailelerde babanın işleri ayırmaması,
Ailelerin parçalanmış aile olması, çocukların duygu ve
yakınlık eksikliği yaşamaları,
 Vücudu dövmelerle süsleme,madde bağımlılığı vb.
 Çocukların eş seçiminde ailelerini ihmal etmeleri





IV-Yakın Akrabadan Kaynaklanan
Problemler(Kayınpeder,Kayınvalide,Görümce…)
 Hasta ve bakıma muhtaç olmaları halinde anne babanın sürekli
olarak çocuklarından birinin bakımında kalması, kardeşlerin bu
konuda birbirlerine yardımcı olmaması,
 Aile büyüklerine yapılan bakımlarda büyüklerin, teşekkür ve dua
etmek yerine sık sık beddua etmeleri,
 Kayınvalidenin gelini kıskanması, kötü davranması ve sürekli
şikayet edip beddua etmesi,
 Büyüklerin, boşanmalarını sağlamak için birer yetişkin olan aile
fertlerine mütemadiyen müdahale etmeleri,
 Mirasta haksızlık yapılması vb.
V-Komşulardan Kaynaklanan
Problemler
 Komşuların kötü ahlak sahibi olması, (fuhuş,
komşunun eşine cinsel taciz, cinsiyet değiştirme vb.)
 Çocuk kavgaları
 Komşuların eğitim ve kültür seviyeleri ile dini
meşreplerinin uyuşmaması ( komşunun sürekli gürültü
yapması, alevi ve sünni komşuların birbirlerine
ikramları, kız alıp vermelerinin problem olması vb.)
VI-Diğer sebepler
 Aile içi iletişimsizlik,
 Psikiyatrik sorunlar; depresyon, intihar düşüncesi, vesvese vb.
 Geleneksel olarak aile büyüklerinin yaptığı bazı ritüellerin dînî
kültür eksikliği sebebiyle îfâsında zorluk yaşanması (çocuğa
isim konurken yapılacak işlemlerin bilinmemesi vb.)
 Bazı cinsel sorunların büyü şeklinde algılanması
 Kürtaj yaptırma; daha fazla çocuk sahibi olunmak istenmemesi,
anne karnındayken çocuğun sakat doğacağının tahmin edilmesi
sebebiyle kürtaj yaptırılmak istenmesi, herhangi bir sebeple
kürtaj yaptırdıktan sonra duyulan vicdan azabı vb.
 Resmi nikahlı eşi ve çevresinin haberi olmadan yapılan
evlilik,gizli nikah…vb.
ADRB
BÜROLARININ GÖREVLERİ (I)
1. Müftülük bünyesindeki aile bürosu, alo
aile hattı, e-mail vd iletişim bilgilerinin
duyurulmasını sağlamak.
2. Yüz yüze ve telefonla dini danışmanlık
yapmak, özellikle dinin yanlış
anlaşılmasından kaynaklanan aile
problemlerinin çözülmesinde etkin rol
almak.
ADRB
BÜROLARININ GÖREVLERİ (II)
3.
4.
Aile konusunda faaliyet gösteren resmi ve sivil toplum
örgütleri ile işbirliği imkanlarını geliştirmek.
Yapılan görüşmeleri DİB Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu
tarafından hazırlanan standart forma kaydetmek,
kaydedilen formları her ayın son gününden önce DİB Aile
İrşat ve Rehberlik Bürosuna ulaştırmak.
ADRB
BÜROLARININ GÖREVLERİ (III)
7.
8.
9.
Aile konusunda yapılan araştırmaları takip etmek ve
dokümanları arşivlemek.
Gençlere yönelik olarak özel programlar ve aktiviteler
gerçekleştirmek, bu konuda faaliyet gösteren resmi ve
sivil örgütlerle işbirliği içerisinde bulunmak.
Kendilerine tahsis edilen büroda aile kütüphanesi
oluşturmak.
ADRB
BÜROLARININ GÖREVLERİ (IV)
10. Yapılan faaliyetleri, danışmanlık hizmetlerini ve diğer
aktiviteleri belirli bir plan dahilinde ve istenen zamanda
DİB’na bildirmek.
KARTEKS…
AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU
KİŞİSEL KARTEKS
Kişinin Numarası: ……………… Şehir: ……………………………………………………………
Görüşme Şekli (Tlf-Yüz yüze)Tarih Ve Saati: ……………………………………………………...
Kişinin Cinsiyeti: ……………………..Yaşı: …………............ Meslek: ………….........................
Medeni Durumu: …………………………......... Eğitim Durumu: .....……………………………
SORU:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
CEVAP:
……………………………………………………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………
TAVSİYELER:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
YÖNLENDİRMELER:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
SORUYU CEVAPLAYAN KİŞİ/…ÜNVANI:
ADRB
BÜROLARININ KOORDİNELİ
ÇALIŞABİLECEĞİ KURUMLAR








Aile ve DiniRehberlik Büroları;
Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
Üniversitelerin Sosyal Hizmetler,Sosyoloji,Psikoloji, Psikiyatri
ve Aile Hekimliği Bölümleri,
Yerel yönetimler
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde çalışan bir dini
danışma birimidir.
Hastane, Cezaevi,Çocuk Yetiştirme Yurdu,
Okullar, Halk Eğitim Merkezi Kursları, Belediyelerin Sosyal
Hizmet alanlarında Dini Rehberlik ve Danışmanlık
Faaliyetlerinde bulunmak.
DİYARBAKIR İL MÜFTÜLÜĞÜ
AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU
 BİZİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ…
Hazırlayan: Mehmet ERDOĞMUŞ
Web Sitesi Sorumlusu
Download

aile olmak - Diyarbakır Müftülüğü