Institut politologických studií
Institut politologických studií
Praha 5-Jinonice, U kříže 8, PSČ 158 00, telefon: 251 080 264 (214)
http://www.fsv.cuni.cz/institut/ips/indexips.htm
IPS odpovídá za studijní obory akreditované v rámci studijního programu 6701 Politologie, a to za bakalářský studijní
obor Politologie a mezinárodní vztahy, za magisterské studijní obory Politologie, Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní
studia a za doktorandské studium oborů Politologie a Mezinárodní vztahy.
IPS rozvíjí vědeckou činnost v politologii a mezinárodních vztazích, zvláště se zaměřením na obecnou politologii,
politickou filosofii, komparativní politologii, politickou geografii a geopolitiku; na teorii mezinárodních vztahů, dějiny
mezinárodních vztahů, bezpečnostní studia a na otázky současného vývoje Evropy a proces integrace.
Při IPS působí i studentská samospráva BYRO IPS, jejímž hlavním posláním je integrovat studenty v rámci kulturních
aktivit a prostřednictvím internetových stránek poskytovat užitečné informace ohledně studijních záležitostí (např.
zveřejňováním termínů zkoušek, studijních materiálů atd.). Kontakt:
[email protected] Web:
http://
instituty.fsv.cuni.cz/~ssips/
Ředitel institutu:
Doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo
[email protected]
Zástupce ředitele:
Doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
[email protected]
Tajemnice:
Mgr. Vladimíra Ivanović
[email protected]
Sekretariát:
Věra Hachová
[email protected]
Studijní oddělení:
Jiřina Popovová
[email protected]
Katedra politologie
Vedoucí:
Doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Členové katedry:
PhDr. Malvína Krausz Hladká
[email protected]
Doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo
Mgr. Jan Charvát Ph.D.
PhDr. Petr Just
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
PhDr. Věra Kotábová
Doc. PhDr. Jan P. Kučera
Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Mgr. Martin Riegl
Prof. Dr. Miroslav Novák
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Compiled 27.6.2014 10:18:28 by Document Globe ®
1
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
PhDr. Lada Šušlíková, Ph.D.
Mgr. Markéta Žídková
Interní doktorandi:
PhDr. Jitka Gelnarová
Mgr. Tomáš Lacina
Mgr. Karolína Malcová
Mgr. Aleš Opatrný
Mgr. Martin Polinec
Sandilya Hrishabh
PhDr. Šárka Strahalová
Mgr. Tomáš Vaško
Katedra mezinárodních vztahů
Vedoucí:
Doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Členové katedry:
Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.
[email protected]
Doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Mgr. Nikola Hynek
PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph.D.
JUDr. et PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.
Mgr. Viera Knutelská
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Doc. PhDr. Dagmar
Mgr. Pavel Přikryl
JUDr. Miroslav Pulgret
PhDr. Jaromír Soukup
PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.
PhDr. Vít Střítecký
Externisté:
PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.
PhDr. Vlastislav Bříza
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
PhDr. Vladimír Hořovský, PhD.
Mgr. Jakub Kašík
Ing. Jiří Schneider
PhDr. Libor Stejskal
Mgr. Iivi Zájedová, Ph.D.
Interní doktorandi:
Cheng Yu Chin, M.A.
PhDr. Ondřej Ditrych
PhDr. Irina Gusačenko, M.A.
Mgr. Matúš Halás
Mgr. Radko Hokovský
Mgr. Viera Knutelská
PhDr. Martin Kubeček
Mgr. Yuliya Muravleva
Mgr. Ivana Oklešťková
Compiled 27.6.2014 10:18:28 by Document Globe ®
2
Michal Parízek, MSc.
Mgr. Tomáš Petříček
Mgr. Eva Procházková
Mgr. Sabina Středová
PhDr. Vít Střítecký
Compiled 27.6.2014 10:18:28 by Document Globe ®
3
Download

ve formátu PDF