Ceník
Žumpa ZH a ZV
(+21% DPH)
Hranatá
rozměry (mm)
type
délka
ZH – 4
2400
ZH – 6
3200
ZH – 8* 3000
ZH – 10* 3250
ZH – 12* 3800
ZH – 15* 4600
ZH – 18* 5000
ZH – 20* 5000
šířka
1760
1760
2000
2000
2000
2000
2200
2500
Válcová
užit. objem
3
výška
1600
1600
1800
2000
2000
2000
2000
2000
cena
Kč
m
4
6
8
10
12
15
18
20
rozměry (mm)
typ
délka
36 680,- ZV – 4
43 280,- ZV – 6
43 750,- ZV – 8
46 150,- ZV – 10
53 150,- ZV – 12
61 150,- ZV – 15
69 000,--72 700,---
-----
průměr
výška
2000
2300
2500
2800
2800
3000
-----
1500
1750
2000
2000
2250
2500
-----
užit. objem
3
m
3,8
6
8
10,5
12
15
-----
cena
Kč
31 800,37 100,45 300,54 500,64 500,68 800,-----
Žumpy ZH a ZV jsou uzavřené nádrže s pochozím stropem a vstupním průlezem o průřezu 600x600mm případně 600mm a výšce 200mm.
Nádrže jsou buď v samonosném provedení tj. bez nutnosti obetonování, nebo k obetonování (*). V uvedených cenách je zahrnut plastový
snímatelný poklop. Součástí dodávky je Atest o těsnosti a nepropustnosti, Prohlášení o shodě dle Zák. 22/1997 Sb., Osvědčení o jakosti a
kompletnosti a Technické a dodací podmínky.
Tento typ žump není samonosný, je určený k obetonování. Žumpy ZVB jsou uzavřené nádrže s pochozím stropem a vstupním průlezem o
průřezu 600mm a výšce 200mm V uvedených cenách je zahrnut plastový snímatelný poklop. Součástí dodávky je Atest o těsnosti a
nepropustnosti, Prohlášení o shodě dle Zák. 22/1997 Sb., Osvědčení o jakosti a kompletnosti a Technické a dodací podmínky.
Biologický septik BS-H a BS-V (+21%
DPH)
Hranatý
typ
BS - H2
délka
2170
rozměry (mm)
šířka
výška
1200
1475
Válcový
užit. objem
m3
2
cena
Kč
typ
délka
33 400,- BS - V2
rozměry (mm)
průměr
výška
1485
2600
užit. objem
m3
2
cena
Kč
19 200,-
BS – H3
2420
1380
1625
3
35 400,- BS - V3
1955
2400
3
23 500,BS – H4
2420
1780
1630
4
49 300,- BS – V4
2195
2460
4
26 000,------------BS – V5
2195
2640
5
29.000,2195
BS – H6
3220
1880
1630
6
55 300,- BS – V6
2900
6
33.200,BS – H8
3620
2180
1630
8
66 800,- BS – V8
2430
3100
8
39 500,BS – H10
3520
2180
2030
10
72 700,- BS – V10
2590
3250
10
49 500,BS – H12
4020
2180
2030
12
82 600,- BS – V12
2750
3400
12
55 800,------------BS - V 15
2960
3500
15
72 900,BS - H 16
5020
2180
2030
16
96 800,- BS - V 18
3065
3820
18
88 000,Biologické septiky jsou uzavřené samonosné nádrže (bez nutnosti obetonování), s pochozím stropem a vstupním průlezem o průřezu
600x600mm případně 600mm a výšce 200mm. V uvedených cenách je zahrnuto nátokové a výtokové hrdlo o 110mm a plastový snímatelný
Při větších odběrech poskytujeme slevy dle obchodních podmínek
strana 1/7
Ceník
poklop. Součástí dodávky je Atest o těsnosti a nepropustnosti, Prohlášení o shodě dle Zák. 22/1997 Sb., Osvědčení o jakosti a kompletnosti a
Technické a dodací podmínky.
626
+420
Zemní filtr ZF
Biologický filtr BF-V s ponořenou filtrační vrstvou
typ
délka
BF-V6
BF-V8
BF-V10
(+21% DPH)
rozměry (mm)
průměr
výška
650
1250
850
1350
947
1500
cena
typ
Kč
12 500,- ZF 6
14 600,- ZF 10
19 900,- ZF 20
(+21% DPH)
rozměry (mm)
délka
šířka
výška
3000
1200
1500
4500
1600
1500
5500
2000
1500
cena
Kč
16 000,35 600,46 900,-
-Cena biologického filtru je včetně voštinové výplně, vtokových a výtokových trubek DN 100 a plastového víka.
-Zemní filtr se dodává bez pískové náplně, součástí dodávky je krycí folie
Nádrže UPN HN
Nádrže UPN HP
(+21% DPH)
typ
délka
UPN-HN2
UPN-HN3
UPN-HN5
UPN-HN6,5
UPN-HN8
UPN-HN10
UPN-HN13
UPN-HN16
UPN-HN20
---
2160
2160
2160
2160
2660
3160
4160
5160
6160
---
rozměry (mm)
šířka
výška
1000
1000
1500
2000
2000
2000
2000
2000
2000
---
1530
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
---
(+21% DPH)
užitný
objem
m3
2
2,9
4,5
6,2
7,8
9,4
12,5
15,6
18,8
---
cena
Kč
28 500,33 600,42 900,49 800,58 700,61 500,72 100,83 800,95 800,---
Typ
délka
UPN-HP2
UPN-HP3
UPN-HP5
UPN-HP6,5
UPN-HP8
UPN-HP10
UPN-HP13
UPN-HP16
UPN-HP20
UPN-HP25
2160
2160
2160
2160
2660
3160
4160
5160
6160
6160
Nádrže UPN VN (*)
(+21% DPH)
rozměry (mm)
typ
rozměry (mm)
šířka
výška
1000
1000
1500
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2500
1530
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
užitný
objem m3
2
2,9
4,5
6,2
7,8
9,4
12,5
15,6
18,8
23,9
cena
Kč
29 700,35 400,43 300,50 220,58 500,61 800,70 400,81 700,94 700,103 900,-
Nádrže UPN VP
užitný
3
cena
typ
(+21% DPH)
rozměry (mm)
užitný
cena
délka
průměr
výška objem m
Kč
délka
průměr výška
objem m3
Kč
UPN-VN1
950
1600
1
7 800,- UPN VP1
950
1600
0,9
7 950,UPN-VN2
1400
1600
2
17 800,- UPN VP1,5
1200
1600
1,5
10 700,UPN-VN3
1600
1800
3
23 900,- UPN VP2
1400
1600
2
17 440,UPN-VN4 1800 1900 4 33 100,- UPN VP3 1650 1700 3 21 700,- UPN-VN6 2000 2200 6 42 800,- UPN VP4 2000 1500 3,8 31 300,UPN-VN8
UPN-VN10
UPN-VN12
UPN-VN15
UPN-VN18
UPN-VN20
UPN-VN24
2200
2300
2400
2600
2800
2850
3000
2400
2700
3000
3150
3200
3500
3700
8
10
12
15
18
20
24
49 000,- UPN VP6
59 500,- UPN VP8
68 700,- UPN VP10
79 800,- UPN VP12
86 000,- UPN VP15
98 000,--119 000,---
2300
2500
2800
2800
3000
1750
2000
2000
2250
2500
6
8,3
10,5
12
15,5
37 600,45 800,55 200,63 700,69 600,-
Nádrže UPN HN a UPN HP jsou dodávány v samonosném provedení, zastropené pochozími víky s kontrolním průlezem a plastovým víkem.
V ceně nejsou nátoková a výtoková hrdla a případné technologické vestavby*. Součástí dodávky je Atest o těsnosti a nepropustnosti, Prohlášení
o shodě dle Zák. 22/1997 Sb., Osvědčení o jakosti a kompletnosti a Technické a dodací podmínky.
Při větších odběrech poskytujeme slevy dle obchodních podmínek
strana 2/7
Ceník
U tohoto typu je cena posuzována individuálně dle konkrétních podmínek (vstupní hrdla, stavoznak, technol. vestavby atd.) POZOR:
nádrže UPN jsou kalkulovány bez ocelového opásání. Toto je řešeno individuelně dle způsobu použití nádrže a s ohledem na skladované
médium. Cena bude dopočtena vždy na základě bližší specifikace při upřesnění zákazníkem.
* v ceně do DN 200
( *)
Nádrže rotačně tvářené
(+21% DPH)
délka
RTM 6
RTM 4
(+21% DPH)
rozměry (mm)
šířka
výška
typ
2216
1766
1766
1516
Užitný
objem
m3
2120
2120
6
4
cena
Kč
rozměry (mm)
Dolní
výška
průměr
typ
Horní
průměr
26.000,- ROTO nádrž A
21.000,- ROTO nádrž C
1483
1240
1220
1463
Užitný
objem
m3
2211
2147
2,25
2,25
cena
Kč
10 900,10 900,-
636
+420
Nádrž na odpadní vodu NV - DUO
(+21 % DPH)
typ
délka
NV duo
2000
rozměry (mm)
průměr
výška
2 x 950
1500
Domovní vodoměrná šachta VS-K
(+21% DPH)
rozměry (mm)
průměr
výška
955
1500
1200
1500
1000
1500
1000
1500
1000
1500
600
1 350
typ
délka
VS K1
VS K2
VS KS
VS K1/V
VS K1/B
VSK1-06
cena
Kč
15 900,-
Kanalizační gravitační šachta KS-G
cena
typ
Kč
5 800,- KS-G
10 200,- KS-G
11 600,- KS-G
7 500,7 950,5 800,-
(+21% DPH)
rozměry (mm)
délka průměr
výška
955
do 1500
955
1550-2000
955
2050-2500
cena
Kč
9 600,13 500,16 700,-
Domovní vodoměrná šachta je dodávána s plastovým snímatelným poklopem, podstavcem pod vodoměr, plastovými stupadly a s 1“ průchody
pro vodovodní přípojku. Šachty jsou samonosné bez nutnosti obetonování. Je možné provést případné úpravy (výška … apod.). Tyto úpravy
budou oceněny individuálně.
Kanalizační gravitační šachty jsou dodávány bez vtokového a výtokového potrubí. Toto je řešeno dle konkrétního požadavku zákazníka.
Součástí šachet je plastové víko se snímatelným poklopem.
Univerzální segmentová šachta
(+21% DPH)
rozměry (mm)
cena
typ
Výška
US-S
US-S
komínku
typ
Manipulační šachta vrtaných studní
rozměry (mm)
cena délka průměr
(+21% DPH)
výška
Kč délka průměr Výška těla
Kč
1000
1200
1500
1500
11 900,13 700,-
MSVS I
MSVS III
800
955
1 750
1 100
700
7.500,8.100,-
V ceně je zahrnut plastový pochozí poklop, nátokové a výtokové hrdla do DN 200. Cena každého dalšího 0,5 m šachty US-S Ø1000 je
1
950,- Kč, US-S Ø 1200mm je cena 2 100,-. Maximální stavební výška šachty – 4 m (v případě jiné výšky je toto posuzováno individuálně).
Manipulační šachta vrtaných studní je dodávaná v samonosném provedení s přístupovými stupadly a snímatelným plastovým poklopem. Dále
ve standardním provedení je 1 x prostup na vodovodní potrubí DN 32, 1 x zárubnice vrtu do DN150 a 1x elektro prostup
Domovní čerpací šachta DS C1
Čerpací šachta tlakové kanalizace STK
(+21% DPH)
(+21% DPH)
Při větších odběrech poskytujeme slevy dle obchodních podmínek
strana 3/7
Ceník
typ
délka
DS C1*
DS C1*
1000
rozměry (mm)
cena
typ
průměr
výška
Kč
800
2000
od 39 000,- STK*
1000
2000
od 41 000,- STK*
2500
od 47 000,- -
rozměry (mm)
průměr
výška
800
2500
955
2500
-
délka
cena
Kč
od 49 000,od 53 000,- DS C1*
.* tento typ šachet má stáčený korpus z deskového PP materiálu
Uvedené ceny jsou orientační, za kompletní funkčně vybavenou šachtu. Konečná cena čerpacích šachet je odvozena od požadavků zákazníka
na vybavení typem čerpadla, vtokovým a výtokovým potrubím elektrorozvaděčem, plastovým žebříkem, výškou šachty apod. Součástí dodávky
je Atest o těsnosti a nepropustnosti, Prohlášení o shodě dle Zák. 22/1997 Sb., Osvědčení o jakosti a kompletnosti a Technické a dodací
podmínky. Nátoková
typ
DN 100*
DN 150*
DN 200*
délka
300
300
300
hrdla (+21% DPH)
rozměry (mm)
průměr
výška
-
*2ks do DN 200 jsou v ceně výrobku Plastová
cena
typ
Kč
délka
300
300
300
380,- DN 250
450,- DN 300
690,- DN 350
rozměry (mm)
průměr
výška
-
cena
Kč
730,870,940,-
víka (+21% DPH)
rozměry (mm)
průměr
1200
600
typ
Rovné víko na MČA 6
Rovné víko VS K1
Příplatek k základní ceně.
cena
Kč
1900,200,-
646
+420
Sorpční odlučovač SORP-1R (+21%
DPH)
Sorpční odlučovače SORP 1R jsou dodávány v samonosném provedení se sorpční náplní. Jsou buď s plastovým víkem, nebo s vtokovou mříží.
Součástí dodávky je Atest o těsnosti a nepropustnosti, Prohlášení o shodě dle Zák. 22/1997 Sb., Osvědčení o jakosti a komplet nosti, Technické
a dodací podmínky.
Odlučovač ropných látek SAN xR GK
- bez sorpčního filtru
Odlučovač ropných látek SAN xR GKS
- se sorpčním filtrem
(+21% DPH)
typ
SAN 3-R*
SAN 5-R*
SAN 10-R*
SAN 15-R*
SAN 20-R*
SAN 30-R*
SAN 40-R
SAN 50-R
SAN 65-R
SAN 80-R
SAN 100R
délka
2 000
2 300
3 000
3 160
3 760
4 160
4 660
5 000
5 500
6 000
6 160
rozměry (mm)
šířka
výška
740
1 250
1 030
1 400
1 160
1 515
1 500
1 515
2 000
1 615
2 000
1 715
2 000
2 015
2 160
2 015
2 160
2 015
2 160
2 015
2 500
2 015
(+21% DPH)
cena
Kč
28 900,33 200,52 390,61 850,78 250,90 200,100 290,109 100,115 500,121 300,132 900,-
typ
SAN 3-R*
SAN 5-R*
SAN 10-R*
SAN 15-R*
SAN 20-R*
SAN 30-R*
SAN 40-R
SAN 50-R
SAN 65-R
SAN 80-R
SAN 100R
délka
2 500
3 000
4 000
4 160
4 660
5 160
6 160
6 500
7 000
8 000
7 660
Při větších odběrech poskytujeme slevy dle obchodních podmínek
strana 4/7
rozměry (mm)
šířka
výška
740
1 250
1 030
1 400
1 160
1 515
1 500
1 515
2 000
1 615
2 000
1 715
2 000
2 015
2 160
2 015
2 160
2 015
2 160
2 015
2 500
2 315
cena
Kč
36 500,47 200,73 100,91 300,116 500,133 300,156 300,169 800,178 800,192 100,215 700,-
Ceník
Odlučovač ropných látek SAN xR GKO
sorpčního filtru s obtokem
(+21% DPH)
Odlučovač ropných látek SAN x R GKSO
- se sorpčním filtrem s obtokem
(+21% DPH)
rozměry (mm)
cena
typ
rozměry (mm)
cena
Kč
Kč
délka
šířka
výška
délka šířka
výška
SAN 3-R*
2 200
740
1 350
31 000,- SAN 3-R*
2 500
740
1 350
40 400,SAN 5-R*
2 500
1 030
1 450
39 100,- SAN 5-R*
3 000
1 030
1 515
52 900,SAN 10-R*
3 500
1 160
1 515
62 700,- SAN 10-R*
4 000
1 160
1 515
79 000,SAN 15-R*
3 660
1 500
1 815
96 400,- SAN 15-R*
4 660
1 500
1 815
115 400,SAN 20-R*
3 660
2 000
1 815
98 700,- SAN 20-R*
4 660
2 000
1 815
130 600,SAN 30-R*
4 160
2 000
1 815
109 800,- SAN 30-R*
5 160
2 000
1 815
152 700,SAN 40-R
4 660
2 000
2 015
122 400,- SAN 40-R
6 160
2 000
2 015
173 000,SAN 50-R
5 000
2 160
2 315
142 100,- SAN 50-R
6 500
2 160
2 315
201 600,SAN 65-R
5 500
2 160
2 315
147 300,- SAN 65-R
7 000
2 160
2 315
212 500,SAN 80-R
6 000
2 160
2 315
154 600,- SAN 80-R
8 000
2 160
2 315
224 000,SAN 100R
6 600
2 560
2 415
169 800,- SAN 100R
7 200
2 560
2 415
243 600,*Takto označené odlučovače jsou v samonosném provedení. Ostatní typy odlučovačů je třeba po uložení do terénu stabilizovat obetonování.
typ
Odlučovače ropných látek jsou dodávány s koalescenční případně i sorpční náplní. Odlučovače SAN x-R jsou dodávány bez víka či jiného
zastropení, stejně tak i bez případného nástavce. Součástí dodávky je Atest o těsnosti a nepropustnosti, Prohlášení o shodě dle Zák. 22/1997
Sb., Osvědčení o jakosti a kompletnosti, Certifikát o účinnosti zařízení a Technické a dodací podmínky. Označení shody CE.
Odlučovač ropných látek SAN V x R
(+21%DPH)
rozměry (mm)
průměr
výška
typ
cena
Kč
délka
SAN 3 VR
SAN 5 VR
SAN 10 VR
rozměry (mm)
průměr výška
typ
cena
Kč
délka
1100
1415
1740
1840
1840
1940
19 900,- SAN 15 VR
26 400,- SAN 20 VR
35 400,- SAN 30 VR
2055
2390
2550
2100
2100
2345
49 900,59 000,67 000,-
656
+420
Lapáky písku (+21%DPH)
rozměry (mm)
průměr
výška
typ
cena
Kč
délka
VPL 4
VPL 6
VPL 8
rozměry (mm)
průměr výška
typ
cena
Kč
délka
400
600
800
2500
2500
3550
16800,- VPL 10
19700- VPL 12
31600,- VPL 15
960
1200
1500
3550
3550
3550
36 700,48 200,63 600,-
Domovní biologická čistírna MČA (+21%
typ
délka
MČA 6e
MČA 6
MČA 10
MČA 16
rozměry (mm)
Průměr
výška
vnitřní
1440
1267
1500
1800
2000
2000
2000
2200
DPH)
cena
Kč
rozměry (mm)
průměr výška
typ
cena
Kč
délka
24 916,39 900,56 000,87 200,-
MČA 20
MČA 25
MČA 35
--------
Při větších odběrech poskytujeme slevy dle obchodních podmínek
strana 5/7
2100
2200
2350
2200
2400
3300
98 700,od 137 400,od 193 600,-
- bez
Ceník
Cena domovní čistírny je uvedena za standardní provedení tj. plastový svařenec s technologickou vestavbou, provzdušňovací element,
dmychadlo a plastové víko. Dále je v ceně zahrnuto zprovoznění čistírny (tj. závoz kalu, seřízení a zaškolení). Na přání lze dodat plastové
pochozí víko za příplatek 1 900,- Kč (pro MČA-6). Součástí dodávky je Atest o těsnosti a nepropustnosti, Prohlášení o shodě dle Zák. 22/1997
Sb., Osvědčení o jakosti a kompletnosti, Technické a dodací podmínky a označení shody CE.
V uvedených cenách není kalkulován případný nástavec, který je řešen v souladu s požadavky stavby individuálně. Dále pak doprava na
stavební lokalitu.
Domovní biologická čistírna MČA SBR
(+21% DPH)
rozměry (mm)
Průměr
výška
vnitřní
typ
cena
Kč
rozměry (mm)
průměr výška
typ
cena
Kč
délka
délka
MČA SBR 4
950
1510
39 950,- MČA SBR 20
22300
2010
90 800,MČA SBR 8
1500
1610
48 400,- MČA SBR 25
2300
2260
106 500,MČA SBR 12
1800
1710
59 500,- MČA SBR 35
2350
3010
130 800,MČA SBR 16
2000
1710
72 500,-------Cena domovní čistírny je uvedena za standardní provedení tj. plastový svařenec s technologickou vestavbou, provzdušňovací element,
dmychadlo, čerpadlo a plastové víko. Na přání lze dodat plastové pochozí víko za příplatek 1 900,- Kč (pro MČA SBR 4 -12). Součástí dodávky
je Atest o těsnosti a nepropustnosti, Prohlášení o shodě dle Zák. 22/1997 Sb., Osvědčení o jakosti a kompletnosti, Technické a dodací podmínky
a označení shody CE.
V uvedených cenách není kalkulován případný nástavec, který je řešen v souladu s požadavky stavby individuálně. Dále pak doprava na
stavební lokalitu.
Biologická čistírna EKOKOM RDN systém (+21%
typ
délka
rozměry (mm)
průměr
výška
DPH)
cena
Kč
typ
délka
rozměry (mm)
průměr výška
cena
Kč
EKOKOM 55
419 000,- EKOKOM 150
623 800,EKOKOM 75
462 300,- EKOKOM 200
693 500,EKOKOM 100
556 400,--------Tento typ čistíren je vždy řešen individuálně v souladu s projektem a požadavky stavby. Uvedené ceny jsou orientační pro základní provedení
a bez montáže na lokalitě.
666
+420
Odlučovač tuků EOT
rozměry (mm)
šířka
výška
typ
EOT 05 *
EOT 1 N
EOT 1 P
EOT 2 N
EOT 2 P
délka
500
---------
400
Ø 900
Ø 900
Ø 1100
1150
445
1000
1000
1000
1020
DPH)
cena
Kč
7 900,8 800,7 900,12 800,10 800,-
(+21%
rozměry (mm)
průměr výška
typ
EOT 7 P
EOT 7 N
EOT 10 P
EOT 12 P
EOT 15 P
délka
2070
2070
2820
3050
3250
Při větších odběrech poskytujeme slevy dle obchodních podmínek
strana 6/7
1320
1320
1400
1810
1800
1120
1120
1120
1450
1295
cena
Kč
24 210,27.500,31 860,59 690,41 900,-
Ceník
EOT 4 P
EOT 4 N
1600
1600
1350
1350
1150
1150
21 600,22 600,-
EOT 20 P
EOT 25 P
4050
4200
2000
2050
1295
1595
59 800,68 700,-
EOT N = nadzemní; EOT P = podzemní; *EOT 05 je určený pod dřez, v ceně pouze plastové poklopy
Odlučovač tuků EOT A s akumulačním prostorem (+21%
rozměry (mm)
šířka
výška
typ
EOT A1
EOT A2
EOT A4
EOT A7
délka
------1540
Ø1200
Ø1500
Ø 1900
3200
1800
1800
1800
1800
DPH)
cena
Kč
13.200,20.560,29.800,53.200,-
rozměry (mm)
šířka
výška
typ
EOT A10
EOT A15
EOT A20
EOT A25
délka
1700
2040
2200
2200
4040
3700
4040
5540
1800
2300
2300
2300
cena
Kč
63.250,78.800,82.900,106.150,-
Odlučovače tuků jsou samonosné bez nutnosti betonování s vyloučením pojezdu . EOT A1 – A4 je s jedním komínkem, A7 a A 10 se
dvěma komínky, A15 – A25 se třemi komínky, v ceně pouze plastové poklopy!!!
Při větších odběrech poskytujeme slevy dle obchodních podmínek
strana 7/7
Download

CENIK_plast_vyrobky_2013 aktual_1.4.2013