7. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách
23. – 25. 10. 2012, Srní
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s. r. o.
Fakulta strojní ČVUT Praha
ČEZ, a. s.
Fakulta strojní ZČU Plzeň
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Inženýrská akademie České republiky
ČSNMT
7. konference
ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENT
ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ
V ELEKTRÁRNÁCH
Srní
23. – 25. říjen 2012
Program konference
7. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách
23. – 25. 10. 2012, Srní
Úterý
8:00-18:00 Registrace účastníků v hotelu Srní u recepce
11:15-12:15 Oběd v hotelu Srní
12:30 Zahájení konference (sál v hotelu Šumava)
12:30-12:45 Současné problémy VaVaI v ČR
Zuna Petr
12:45-13:00 Výzvy jaderné energetiky
John Aleš
13:00-13:15
Laciok Aleš
13:15-15:00 1. odpolední blok přednášek –
Zuna P.
ČVUT v Praze,
FS, IA ČR
ÚJV Řež a.s.
ČEZ, a.s.
ČVUT v Praze,
FS, IA ČR
ČVUT v Praze,
FS
13:15-13:30
Současné a budoucí evropské trendy v energetice a možnosti
České republiky
Hrdlička
František
13:30-13:45
Využití numerických metod při posuzování masivních
betonových konstrukcí energetických zařízení
Červenka Jan
Červenka
Consulting
13:45-14:00 Robotické inspekce vybraných částí turbogenerátorů
Mathesiusová
R., Nosek O.
BRUSH SEM
s.r.o.
14:00-14:15 Nepřímá vizuální kontrola komponent energetických zařízení
Janček Martin
Olympus Czech
Group
VŠB - TU
Ostrava
14:15-14:30
Výzkum a vývoj netradičních technologií pro zásadní
modernizaci a zefektivnění energetiky
Portužák
Roman
14:30-14:45
Modernizace kompaktní skladovací mříže pro vyhořelé palivo
reaktorů VVER 1000
Kratochvíl Libor
ŠKODA JS a.s.
Martinec Igor
14:45-15:00 Diskuse k předneseným příspěvkům
15:00-15:15 Občerstvení
15:15-17:45 2. odpolední blok přednášek –
ČVUT v Praze,
Hrdlička F. FS
15:15-15:30 Výpočty v oblasti energetiky ve VZÚ Plzeň
Hejman Marek
VZÚ Plzeň
15:30-15:45 Komplexní řešení diagnostiky armatur v provozech JE
Němeček D.,
Dotřel J.
ÚJV Řež
15:45-16:00
Realizace servisu, podpora údržby a příprava
modernizace hermetických uzávěrů JE Temelín
Vlček Svatopluk ÚJV Řež
16:00-16:15 Diagnostické centrum ŠKODA POWER
Krýsl Miroslav
ŠKODA
POWER s.r.o.
16:15-16:30 Zvýšení výkonu parní turbíny změnou průtočné části
Krška Bohumil
Ekol, Brno
16:30-16:45
Dlhodobý odvod tepla z priestoru hermetickej zóny jadrového
bloku VVER 440 V 213 v režime ťažkej havárie
Baláž Jozef
VUJE Trnava
16:45-17:00
Pasívny systém dlhodobého odvodu tepla z hermetickej zóny
jadrového bloku VVER 440 V 213 v režime ťažkej havárie
Baláž Jozef
VUJE Trnava
Smolík L.,
Kroft R.
VZÚ Plzeň
17:00-17:15 Experimentální modální analýza vinutí a kostry transformátoru
17:15-17:25 Diskuse k předneseným příspěvkům
17:25-17:45 Prezentace společnosti MECAS ESI s.r.o.
18:30
Slavnostní večeře v hotelu Srní
7. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách
23. – 25. 10. 2012, Srní
Středa
7:30-8:00 Snídaně v hotelu Srní
8:00-10:30 1. dopolední blok přednášek – (sál v hotelu Šumava)
8:00-8:15
Bezkontaktní měření vibrací bandážovaných lopatek parních
turbín
8:15-8:30 Simulace aerodynamického zatížení komponent parní turbíny
8:30-8:45 Hodnocení spolehlivosti jako běžná součást provozu JE
8:45-9:00
Řízení životnosti potrubních tras o malém průměru ohrožených
erozní korozí
9:00-9:15
Analýza švihu roztržených vysokoenergetických potrubí JE a
návrh možných opatření
Balda M.
ÚT AV ČR
Plzeň
Liška J., Strnad ZČU v Plzni,
J., Janeček E.
FAV
Schuster Milan
VZÚ Plzeň
Fuchs P., Ságl
P.,Kamenický J.,
Zajíček J.
Kronďák M.,
Postler M.,
Kaplan J.
Technická
univerzita
v Liberci
Jarolímek V.,
Fetter J.
ÚJV Řež
ÚJV Řež
Aplikace počítačové simulace svařování pro validaci technologie
Tejc J., Kovařík MECAS ESI
9:15-9:30 výroby a analýzu provozních parametrů vybraných energetických
J., Slováček M. s.r.o.
komponent
9:30-10:00 Energetické centrum kompetence
10:00-10:10
10:10-10:30
10:30-10:45
10:45-13:15
Diskuse k předneseným příspěvkům
Prezentace společnosti Dassault Systemes
Občerstvení
2. dopolední blok přednášek –
Diagnostika kabelových vedení VN metodou částečných výbojů,
10:45-11:00
popis, účel, výhody
11:00-11:15
Diagnostika kabelových vedení VN metodou částečných výbojů,
praktické využití na EDU
Polach Pavel
Šťastný R.
VZÚ Plzeň
ČEZ, a.s.
Medek Petr
ČEZ, a.s.
David Zdeněk
ČEZ, a.s.
11:15-11:30 Příprava dlouhodobého provozu JE Dukovany
Hala Pavel,
ČEZ, a.s.
Šabata Miroslav
11:30-11:45 Poruchy parovodů
Lukáš Jiří
11:45-12:00 Oprava heterogenního svarového spoje kolektoru PG
Čančura Zdeněk ČEZ, a.s.
ČEZ, a.s.
12:00-12:15
Problematika koroze potrubních úseků technických vod v ČEZ,
a.s. EDU
Vincour D.,
Ochodek V.
ČEZ, a.s.
VŠB TUO
12:15-12:30
Postupy hodnocení životnosti v ČEZ,a.s. s podporou počítačové
aplikace LTO
Vincour Dušan
ČEZ, a.s.
Hrázský
Miloslav
VUJE Trnava
Mikuš Milan
VUJE Trnava
Proces prípravy dlhodobej prevádzky blokov JE V2 - hodnotenie
analýz s časovo obmedzenou platnosťou
Proces prípravy dlhodobej prevádzky blokov JE V2 - hodnotenie
12:45-12:55
programov riadenia starnutia zariadení
12:30-12.45
12:45-12:55 Diskuse k předneseným příspěvkům
12:55-13:15 Prezentace společnosti Ústav přístrojové techniky
13:45-14:45 Oběd v hotelu Srní
od 18:30
Večeře, společenský večer v sále hotelu Srní (kuželkový turnaj o pohár ředitele
společnosti VZÚ Plzeň)
7. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách
23. – 25. 10. 2012, Srní
Čtvrtek
7:30-8:30 Snídaně v hotelu Srní
8:30-10:10
1. dopolední blok přednášek –
(sál v hotelu Šumava)
8:30-8:45 Metodika hodnoceni rizik výrobního bloku elektrárny
Kadečka P.
Marková J., Sýkora ČVUT v Praze
M., Holický M.
Kloknerův
Šťastný R., Prešl K. ústav,ČEZ, a.s.
8:45-9:00
LTOs - SW podpora procesu řízení životnosti elektráren ČEZ,
a.s.
Cvešpr Pavel
I & C Energo
a.s.
9:00-9:15
Použití Bayesovského přístupu pro odhad počtu náhradních
dílů
Štván František
ÚJV Řež
Baláž Jozef
VUJE Trnava
Hodnotenie starostlivosti o zariadenia s krátkou dobou
životnosti pre dlhodobú prevádzku JE Bohunice V2
Rovný Karol,
Kolník Miroslav
VUJE Trnava
Žárově stříkané povlaky pro komponenty energetických
zařízení
Kašparová M.,
Houdková Š.,
Schubert J.,
VZÚ Plzeň
Česánek Z., Tobiáš
V.
Stanovovanie parametrov prostredia pre kvalifikáciu zariadení
9:15-9:30 na riadenie a zmierňovanie následkov ťažkých havárií pre
bloky EBO34, VVER 440/V213
9:30-9:45
9:45-10:00
10:00-10:10 Diskuse k předneseným příspěvkům
10:10-10:30 Občerstvení
10:30-12:30 2. dopolední blok přednášek
Hodnocení pevnostních a křehkolomových charakteristik
10:30-10:45 materiálů dlouhodobě provozovaných zařízení z výsledků
penetračních testů - zkušenosti a směr dalšího rozvoje
10:45-11:00 Litá ocel P91 vyráběná v České republice
Mentl V.
Matocha Karel
Filip Miroslav
Vlasák T., Hakl J.,
Sochor J., Čech J.
11:00-11:15
Problematika heterogenních svarů z hlediska difuzivity uhlíku a Tůmová D.,
to u svarů T92-T23 a P91-15CH1M1F
Janovec J.
11:15-11:30
Vliv výchozí deformace na strukturní a mechanické vlastnosti
oceli P92
11:30-11:45 Stanovení únavových charakteristik materiálu P92
11:45-12:00
Hodnocení únavového poškození ve speciálních autoklávech
ÚJV Řež – nově vyvinuté postupy
Svobodová M.,
Čmakal J., Horváth
L., Sklenička V.
Volák J.,
Chocholoušek M.,
Novák M.,
Chvostová E.
SVÚM a.s.
ŽĎAS a.s.
UJP PRAHA
a.s., ČVUT
v Praze, FS
UJP PRAHA
a.s., Ústav
fyziky mat. AV
ČR Brno
VZÚ Plzeň
Ernestová M., Burda
ÚJV Řež
J., Skoumalová Z.
Exfoliace přehřívákových trubek vysokoparametrických
12:00-12:15
elektráren
Janovec J., Tůmová
D.
Horváth L., Brenner
O.
12:15-12:30 Dynamické rázové testování tvrdých vrstev
Dupák L., Fořt T.,
Grossmann J.
12:30-12:45 Odhad zbytkové životnosti kotlových trubek
Bunda Z., Volák J.,
Kasl J.
12:45-13:00 Diskuse k předneseným příspěvkům a Ukončení konference
13:00-14:00 Oběd v hotelu Srní
ZČU v Plzni
Materiálový a
metalurgický
výzkum s.r.o.
ČVUT v Praze,
FS,Vamet s.r.o.
SVUM Praha
a.s.
Ústav
přístrojové
techniky AV ČR
VZÚ Plzeň
Download

ŠKODA VÝZKUM s - Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.