Uzavírací šoupátko
ZTS
p cca 600 bar
DN 50-800
Vykováno v bloku
se samotěsnicím uzávěrem víka
s přivařenými konci
Typový list
Impressum
Typový list ZTS
KSB Aktiengesellschaft Pegnitz
Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit,
kopírovat, zpracovávat ani poskytovat třetím osobám.
Všeobecně platí: Technické změny vyhrazeny.
© KSB Aktiengesellschaft Frankenthal 2011
Uzavírací šoupátko
Uzavírací šoupátko se samotěsnicím uzávěrem víka
Uzavírací šoupátko
Materiály tělesa
Přehled dostupných materiálů
Uzavírací šoupátko se samotěsnicím uzávěrem
víka
ZTS
Materiál
P 250 GH
15 NiCuMoNb 5
16 Mo 3
13 CrMo 4-5
10 CrMo 9-10
X 10 CrWMoVNb 9-2
X 10 CrMoVNb 9-1
Číslo materiálu
1.0460
1.6368
1.5415
1.7335
1.7380
1.4901
1.4903
Teplotní mez
do 450 ℃
do 450 ℃
do 530 ℃
do 550 ℃
do 570 ℃
do 650 ℃
do 650 ℃
Další materiály na vyžádání.
Konstrukční uspořádání
Druh konstrukce
▪ Těleso z kované oceli
▪ Samotěsnicí uzávěr víka
▪ Nestoupavé vřeteno
▪ Klínové podkladnice
▪ Hlavice třmenu vhodná k montáži elektrických a
pneumatických pohonů (DIN ISO 5210)
▪ Těsnicí plochy z otěruvzdorného a korozivzdorného stelitu
▪ Armatury splňují bezpečnostní požadavky Přílohy I
Evropské směrnice o tlakových zařízeních 97/23/ES (DGR)
pro tekutiny skupin 1 a 2.
▪ Armatury jsou ohnivzdorné a mohou být používány podle
ATEX 94/9/ES v prostředích s nebezpečím výbuchu skupiny
II, kategorie 2 (zóna 1+21) a kategorie 3 (zóna 2+22).
Hlavní aplikace
Varianty
▪ Konvenční elektrárny
▪ Technika výrobních procesů
▪ Přírubové provedení
▪ Napájení kotlů
▪ Obtok
▪ Cirkulace v kotli
▪ Odvodňovací hrdlo
▪ Chemický průmysl
▪ Paralelní desky
▪ Petrochemický průmysl
▪ Odlehčení přetlaku (systém se třemi hrdly)
▪ Cukrovarský průmysl
▪ Odlehčovací otvor v sedlovém kroužku
▪ Průmysl papíru a celulózy
▪ Pancéřované zpětné těsnění
▪ Jaderné elektrárny
▪ Uzavírací kroužek v ucpávce
▪ Závitové pouzdro s podporou talířovou pružinou
▪ Kombinované těsnění pro vysoké teploty
Dopravovaná média
▪ Těsnění uzávěru víka s hlavicí z ušlechtilé oceli
▪ Voda
▪ Indikace polohy
▪ Pára
▪ Polohový spínač
▪ Plyn
▪ Čelní ozubený převod
▪ Olej
▪ Kuželový převod
▪ Ostatní neagresivní média
▪ Elektrické pohony
▪ Jiná média na vyžádání.
▪ Pneumatické pohony
▪ Hnací objímka pro dálkové ovládání
Provozní údaje
▪ Závitové pouzdro bez barevných kovů
Provozní vlastnosti
▪ Blokování
Parametr
Jmenovitý tlak
Jmenovitý průměr
max. přípustný tlak
max. přípustná teplota
Hodnota
p cca 600 bar
DN 50-800
cca 600 bar
650 ℃
▪ Přejímka podle sborníků směrnic jako např. TRD/TRB/
AD2000 příp. podle specifikace zákazníka
Dimenzování podle tabulky tlak-teplota (⇨ Strana 5)
ZTS
3
Uzavírací šoupátko
Uzavírací šoupátko se samotěsnicím uzávěrem víka
Výhody výrobku
▪ Robustní konstrukce skříně z blokově kované oceli.
11. Varianty
– Velmi hustá homogenní a jemně zrnitá struktura.
Díky tomu mimořádně odolná a pevná.
12. Číslo sešitu konstrukční řady
– Ideální pro maximální tlaky a teploty.
14. Montážní poloha
– Ve srovnání s litinovou skříní bez nebezpečí existence
pórů a lunkrů. Velmi dobře svařovatelná.
15. Typ ovládání
▪ Zvýšená bezpečnost v utěsnění směrem ven
– díky samotěsnicímu uzávěru víka. Čím vyšší je tlak v
šoupátkové komoře, tím je uzávěr víka těsnější.
Těsnicí kroužek z čistého grafitu s kovovým víčkem.
Minimální riziko netěsnosti zejména za vysokých tlaků
a teplot. Kompaktní konstrukce.
– díky oboustranně zapouzdřené ucpávce z grafitu,
chráněné pomocí kovového víčka proti oxidování.
▪ Konstrukce je spolehlivě těsná v sedle a snadno přístupná
pro údržbu a servis
– pomocí držáku desek s pohyblivými klínovými
podkladnicemi. Přesné přizpůsobení sedlu tělesa a
jednoduchá výměna těsnění.
– Přenos ovládacích momentů prostřednictvím držáku
desek a vodicích lišt tělesa. Díky tomu bez přídavných
zatížení klínových podkladnic a těsnicích ploch.
– Jednoduchá montáž pohonu prostřednictvím sériové
připojovací příruby dle DIN/ISO na hlavici třmenu.
Není třeba žádná přestavba (vybavení). Není třeba
žádná demontáž součástí vedoucích tlak.
▪ Dodatečné zajištění a ochrana proti vyfouknutí pomocí
sériového zpětného těsnění.
▪ Dlouhá životnost a vysoká funkční spolehlivost
– díky sériové dorazové matici. Tím je zajištěno
vymezené zaklínění v uzavřené poloze a tím
bezpečné otevření šoupátka i při kolísání teplot.
– ucpávky díky neotáčivému vřetenu s dříkem hlazeným
válečkováním.
– Ovládání s lehkým chodem díky závitovému pouzdru
uloženému v kuličkových ložiskách.
– díky pancéřovaným těsnicím plochám z
otěruvzdorného a korozivzdorného stelitu.
Další navazující dokumenty
▪ Zpětné klapky typu ZRS se samotěsnicím uzávěrem víka viz
sešit konstrukční řady 7278.1
▪ Přetlaková pojistka tělesa viz sešit konstrukční řady 7300.1
▪ Návod k obsluze 0570.81
Objednací údaje
1.
Typ
2.
Jmenovitý tlak
3.
Jmenovitý průměr
4.
Konstrukční přetlak
5.
Diferenční tlak
6.
Konstrukční teplota
7.
Materiál
8.
Průtočné médium
9.
Průtočné množství
4
10. Potrubní připojení
ZTS
13. Odlehčení přetlaku
V objednávkách náhradních dílů je nutné vždy uvádět původní
výrobní číslo a rok výroby.
Uzavírací šoupátko
Uzavírací šoupátko se samotěsnicím uzávěrem víka
Tabulka tlak - teplota
Povolené provozní přetlaky v barech při teplotách ve °C1)
Konstrukční skupina B2)
Materiál
Konstrukční
skupina
B
16 Mo 3
1.5415
13 CrMo 4-5
B
1.7335
10 CrMo 9-10
B
1,7380
X10CrMoVNb9-1 B
1.4903
20
300
350
400
425
450
475
500
510
520
530
100
86
81
75
72
69
57
44
100
100
95
90
87
84
74
100
100
98
93
90
88
100
100
100
100
100
100
540
550
65
55
45
37
76
64
56
49
43
37
32
100
100
100
96
87
79
71
560
570
580
590
600
64
57
50
45
45
Povolené provozní přetlaky v barech při teplotách ve °C1) 3)
Konstrukční skupiny C, D, E a F
Materiál
Konstrukční
skupina
P 250 GH
C
1.0460
D
E
F
15NiCuMoNb5
C
1.6368
D
E
16 Mo 3
C
1.5415
D
E
F
13 CrMo 4-5
C
1.7335
D
E
F
10 CrMo 9-10
C
1,7380
D
E
F
X10CrMoVNb9-1
C
1.4903
D
E
F
X10CrWMoVNb9-2 C
1.4901
D
E
F
1)
2)
3)
20
100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650
212
323
426
521
429
660
869
268
408
539
657
268
408
539
657
268
408
539
657
268
408
539
657
268
408
539
657
202
308
407
496
407
618
814
237
361
478
583
243
369
488
596
248
377
498
608
181
277
366
446
394
598
789
214
326
432
527
228
346
457
558
232
354
467
570
161
246
325
397
380
578
764
192
292
386
471
213
323
427
521
217
331
437
533
141
215
284
347
367
558
738
177
269
356
434
202
308
407
496
213
323
427
521
126
192
254
310
356
539
711
151
231
304
372
187
284
376
459
202
308
407
496
105
161
213
260
341
518
685
147
223
294
359
177
269
355
434
187
284
376
459
85
130
172
210
327
498
658
141
215
284
347
167
254
335
409
177
269
355
434
76
115
152
186
314
476
629
140
211
279
341
162
246
325
397
173
262
345
422
66
100
132
160
242
374
495
136
207
275
335
157
238
315
385
167
254
335
409
134
205
269
329
155
235
310
378
162
246
325
397
94
143
189
231
138
211
277
341
136
207
275
335
66
100
132
162
118
178
236
288
119
181
239
292
52
79
104
128
95
145
191
233
104
158
210
255
245
324
470
514
42
63
83
102
79
119
158
193
91
138
183
223
225
296
429
472
61
93
124
151
79
119
158
193
204
270
391
428
49
75
100
121
69
104
138
168
185
244
353
387
58
89
117
144
166
214
316
347
51
78
103
126
148
195
283
311
131
174
251
275
134
201
262
314
116
154
221
244
120
180
234
281
102
135
197
215
107
160
208
250
89
117
170
186
94
142
184
221
78
103
148
162
82
123
160
192
67
87
126
139
71
106
138
166
59
77
112
122
61
92
120
144
50
67
96
105
53
79
103
124
Armatury jsou použitelné do -10 °C.
DN 600-800
Zkušební přetlak se stanoví podle předpisů DGR 97/23/ES, DIN EN 12516-2 a EN 12266-1.
ZTS
5
Uzavírací šoupátko
Uzavírací šoupátko se samotěsnicím uzávěrem víka
Materiály
DN 50/50 - 200/175
DN 200/200 - 500/450
s předřazeným hrdlem
bez předřazeného hrdla
Přehled dostupných materiálů
Č. dílu
101
102
108
131.1
139
5014)
Název
Dolní část skříně
Horní část skříně
Těleso skříně
Hrdlo
Uzávěr
Dělený kroužek
131.2
Klínové
podkladnice
Pancéřování
Stellit 6
Paralelní desky
Pancéřování
Stellit 6
Sedlový kroužek
Pancéřování
Stellit 6
Hrdlo
166
Třmen
3604)
3684)
515
2004)
P 250 GH
1.0460
450
15NiCuMoNb5
1.6368
Materiály pro provozní teploty do [°C]
530
550
570
16 Mo 3
13 CrMo 4-5
10 CrMo 9-10
1.5415
1.7335
1,7380
10 CrMo 9-10
1,7380
13 CrMo 4-5
1.7335
13 CrMo 4-5
1.7335
13 CrMo 4-5
1.7335
Vřeteno
Držák desek
4)
Doporučené náhradní díly
6
ZTS
15NiCuMoNb5
1.6368
X10CrMoVNb 9-1
1.4903
X10CrMoVNb 9-1
1.4903
X10CrWMoVNb 9-2
1.4901
X22CrMoV11-1
1.4923
X39CrMo17-1
1.4122
13 CrMo 4-5
1.7335
10 CrMo 9-10
1,7380
10 CrMo 9-10
1,7380
X22CrMoV11-1
1.4923
3674)
X10CrWMoVNb 9-2
1.4901
10 CrMo 9-10
1,7380
13 CrMo 4-5
1.7335
600
650
X10CrMoVNb 9-1
1.4903
10 CrMo 9-10
1,7380
X5NiCrTi2615
1.4980
X10CrMoVNb 9-1
1.4903
Uzavírací šoupátko
Uzavírací šoupátko se samotěsnicím uzávěrem víka
Č. dílu
Název
Materiály pro provozní teploty do [°C]
530
550
570
Čistý grafit s krytkami z ušlechtilé oceli
450
411.14)
452
Těsnicí kroužek
Víko ucpávky
4614)
Těsnění ucpávky
5444)
961
Závitové pouzdro
600
650
13 CrMo 4-5
10 CrMo 9-10
1.7335
1,7380
Čistý grafit / zapouzdřovací kroužky s ušlechtilou ocelí
Slitiny mědi
Ruční kolo
Ocel
Vyobrazení variant
Paralelní desky
Čelní ozubený převod s
ručním kolem
Kuželový převod s
ručním kolem
Indikátor polohy
s polohovým spínačem
Hnací pouzdro
elektrický pohon
elektrický pohon s čelním
ozubeným převodem
ZTS
7
Uzavírací šoupátko
Uzavírací šoupátko se samotěsnicím uzávěrem víka
Provedení s předsazeným hrdlem (DN 200/200 - 500/450)
1)
1)
3)
5)
2)
3)
Přetlaková pojistka skříně pro
oba směry
Trubka (710) není součástí
rozsahu dodávky
Skříň (100)
4)
5)
2)
4)
Šroubový spoj
(731)
Hrdlo (131.2)
6)
Izolace
6)
Přetlaková pojistka skříně je třeba tehdy, jestliže s uzavřeným
šoupátkem existuje možnost zahřátí uzavřeného množství
kapaliny a v důsledku toho nepřípustného zvýšení tlaku.
Příslušný výstražný štítek je připevněn na rameni třmenu v
blízkosti typového štítku.
Na každém šoupátku se samotěsnicím uzávěrem víka je z
výroby připevněno uzavřené hrdlo (131.2) s připojovacími
rozměry Ø 22 / Ø 14,1 (vhodné pro potrubí Ø 21,3x3,6)
9)
8)
7)
Konstrukční délky a hmotnosti
Rozměry v mm
Konstrukční délka l1
Konstru
kční
skupina
200/200
250/200
250/250
300/250
300/300
350/300
350/350
400/350
400/400
450/400
450/450
500/450
C
750
900
900
1050
1050
1200
1200
1350
1350
1500
1500
1650
D
950
1150
1150
1350
1350
1550
1550
1750
1750
1950
1950
2150
E
950
1150
1150
1350
1350
1550
1550
1750
1750
1950
1950
2150
F
1050
1150
1150
1350
1350
1550
1550
1750
1750
1950
1950
2150
Hmotnosti s ručním
kolem [kg]
C
D
E
F
435
470
740
820
1295
1420
1865
2035
2700
2975
3450
3835
830
920
1380
1555
2320
2615
3445
3890
4835
5510
6420
-
1175 1550
1330 1675
2075 2740
2250 2965
3365 4350
na vyžádání
Přetlaková pojistka tělesa
K tomu viz také sešit konstrukční řady 7300.1.
8
ZTS
7)
Svarová mezera 8)
9)
Hrdlo (131.2)
Při připojení k potrubí (710) zde
oddělit a upravit svarovou mezeru.
V objednávce je třeba uvést, zda se počítá s přetlakovou
pojistkou skříně nebo zda se vyžaduje uvolnění přetlaku
obtokovým potrubím příp. odlehčovacím otvorem v sedlovém
kroužku (515). V takovém případě lze použít šoupátka jen jako
jednosměrné.
Odlehčovací otvor v
sedlovém kroužku na straně
vstupu
Připojení na straně zařízení
podle směru průtoku
Přetlaková pojistka skříně nesmí být přivařena přímo k
hrdlu (131.2), nýbrž musí být přes potrubí (710) vyvedena
kolmo vzhůru a mimo izolaci hrdla. Minimální délka izolace je
200 mm.
Uzavírací šoupátko
Uzavírací šoupátko se samotěsnicím uzávěrem víka
Obtok
Při překročení následující tlakové diference mezi provozním
tlakem a protitlakem před a za uzávěrem musí být šoupátko
vybaveno obtokem. Jestliže se proto nebo z jiného důvodu
vyžaduje obtok, použije se ve standardním provedení jako
obtokový ventil uzavírací ventil NORI 320/NORI 500 podle
sešitu konstrukční řady 7640.1/7641.1, DN 15 (průměr sedla
šoupátka do 150 mm) nebo DN 25 (průměr sedla šoupátka od
175 mm) (větší rozměry na vyžádání).
Diferenční tlak v barech
Průměr sedla
∆ p (bar)
S
Konstrukční
skupina
C
D
E
F
/50-/175
255
365
475
585
/200
255
365
440
330
Provedení s ručním kolem a obtokem s ručním kolem
Rozměry obtoku konstrukčních skupin C a D
Rozměry v mm
Průměr sedla S
u1
/50
/65
/80
/100
/125
/150
/175
/200
/250
/300
315
330
340
360
395
420
455
500
560
600
Max. vyložení
u2
425
440
450
470
505
530
565
695
755
830
h7
240
240
240
240
240
240
255
255
255
255
Výška
h8
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
/250
255
365
385
275
/300
255
330
275
220
/350
240
330
275
220
/400
240
275
220
200
/450
205
275
220
200
Provedení s čelním ozubeným převodem a obtokem se
servopohonem
Průměr sedla S
u1
/350
/400
/450
600
600
705
Max. vyložení
u2
830
830
935
h7
255
255
255
Výška
h8
570
570
570
Rozměry konstrukčních skupin E a F na vyžádání
ZTS
9
Uzavírací šoupátko
Uzavírací šoupátko se samotěsnicím uzávěrem víka
Rozměry
Rozměry konstrukční skupiny B
≥ DN 600/500
Rozměry v mm
Jmenovitý
průměr /
průměr sedla
600/550
700/650
800/750
l
1350
1550
1750
Přivařované konce neopracované
ØAmax.
ØBmin.
Konstrukční výšky
h1
h3
h45)
Vyložení
a
Hmotnost
[kg]
660
770
870
2200
2300
2570
3580
3830
4400
410/445
410/445
410/445
na vyžádání
500
600
700
Připojovací rozměry - normy
Rozměry svařovaných konců a tvar svarových mezer podle
údajů zákazníka, avšak jen v rozsahu rozměrů Amax. a Bmin.
Speciální rozměry na vyžádání.
5)
Montážní výška
10
ZTS
830
930
1080
Uzavírací šoupátko
Uzavírací šoupátko se samotěsnicím uzávěrem víka
Rozměry konstrukčních skupin C a D
≤ DN/S 200/175
≥ DN/S 200/200
Rozměry v mm
l
Jmenovitý průměr / průměr sedla (DN / S)7)
Konstrukčn
í skupina
50/50
65/50
65/65
80/65
80/80
100/80
100/100
125/100
125/125
150/125
150/150
175/150
200/150
175/175
200/175
200/200
250/200
250/250
300/250
300/300
7)
8)
h1
h2
h3
a
h46)
d1
Zdvih
[kg]
C
D
C
D
C, D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
300
360
360
390
390
450
450
525
525
600
600
675
750
675
750
700
700
850
850
950
350
425
425
470
470
550
550
650
650
750
750
850
950
850
950
800
800
950
950
1150
65
85
85
102
102
120
120
145
155
180
180
200
225
220
245
260
295
305
360
380
70
90
104
130
115
140
140
155
175
185
200
220
250
230
280
295
340
365
410
410
45
45
60
60
70
70
90
90
110
110
135
135
135
155
155
180
180
225
225
275
400
400
480
480
505
505
620
620
655
655
790
790
790
810
810
910
910
1015
1015
1350
475
475
475
475
545
545
660
660
745
745
855
855
855
1030
1030
1065
1065
1280
1280
1525
485
485
565
565
600
600
710
710
750
750
890
890
890
925
925
1025
1025
1150
1150
1515
560
560
560
560
640
640
760
760
855
855
970
970
970
1175
1175
1210
1210
1445
1445
1740
145
145
195
195
195
195
220
220
270
270
300
300
300
320
320
370
370
450
450
500
170
170
170
170
220
220
255
255
305
305
320
320
320
400
400
400
400
450
450
575
680
680
790
790
850
850
1020
1020
1110
1110
1315
1315
1315
1425
1425
1605
1605
1870
1870
2385
810
810
815
815
940
940
1120
1120
1290
1290
1470
1470
1470
1780
1780
1885
1885
2700
2700
2475
175
175
175
175
175
175
240
240
240
240
240/300
240/300
240/300
300/360
300/360
300/360
300/360
360/380
360/380
360/380
240
240
240
240
240
240
240/300
240/300
240/300
240/300
300/360
300/360
300/360
300/360
300/360
360/380
360/380
360/380
360/380
380/410
315
315
315
315
400
400
400
400
500
500
500
500
500
630
630
800
800
1000
1000
1000
400
400
400
400
500
500
500
500
630
630
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
8)
60
60
70
70
85
85
105
105
123
123
147
147
147
176
176
196
196
238
238
295
60
60
75
75
87
87
109
109
136
136
156
156
156
184
184
207
207
250
250
310
45
49
55
57
73
76
119
122
177
182
267
277
290
405
415
430
435
740
765
1300
64
66
79
81
118
125
222
230
283
293
431
446
461
615
665
740
785
1255
1355
2155
1350 1525 1515 1740 500 575 2385 2475 360/380 380/410 1000
8)
295 310 1350 2340
350/350 1050 1350 430 480 320
1475 1625 1640 1875 500 645 2630 2995 360/380 410/445
8)
8)
345 354 1810 3300
400/350 1050 1350 460 535 320
1475 1625 1640 1875 500 645 2630 2995 360/380 410/445
8)
8)
345 354 1900 3600
350/300 950
6)
Přivařované
konce
neopracované
ØAmax.
ØBmin.
1150 410 470 275
Montážní výška
Větší jmenovité průměry na vyžádání.
Předloha nutná.
ZTS
11
Uzavírací šoupátko
Uzavírací šoupátko se samotěsnicím uzávěrem víka
l
Přivařované
konce
neopracované
ØAmax.
ØBmin.
Konstrukčn C
D
C
D
C, D
í skupina
400/400 1200 1550 485 565 365
h1
h2
C
D
C
h3
D
C
a
h46)
D
C
D
d1
C
D
Zdvih
[kg]
C
C
D
C
D
D
400 402 2640 4650
1720 1785 1930 2035 675 745 3055 3300 380/410 410/445
8)
8)
450/400 1200 1550 515 600 365
1720 1785 1930 2035 675 745 3055 3300 380/410 410/445
8)
8)
400 402 2795 5135
450/450 1350 1750 530 600 410
1765 2100 1975 2380 675 795 3220 3755 380/410 410/445
8)
8)
440 453 3360 6185
500/450 1350 1750 585 600 410
1765 2100 1975 2380 675 795 3220 3755 380/410 410/445
8)
8)
440 453 3635 6700
Speciální rozměry na vyžádání.
Připojovací rozměry - normy
Rozměry svařovaných konců a tvar svarových mezer podle
údajů zákazníka, avšak jen v rozsahu rozměrů Amax. a Bmin.
Rozměry konstrukčních skupin E a F
Rozměry v mm
l
Jmenovitý průměr / průměr sedla (DN / S)10)
Konstrukční
skupina
50/50
65/50
65/65
80/65
80/80
100/80
100/100
125/100
125/125
150/125
150/150
175/150
200/150
175/175
200/175
200/200
250/200
250/250
300/250
300/300
350/300
350/350
400/350
400/400
450/400
450/450
500/450
Přivařované konce
neopracované
ØAmax.
ØBmin.
h1
h2
a
d1
F
E
F
E, F
E
F
E
F
E
E, F
E, F
E
350
425
425
470
470
550
550
650
650
750
750
850
950
850
950
900
900
1050
1050
1250
1250
1450
1450
1650
1650
1850
1850
350
425
425
470
470
550
550
650
650
750
750
850
950
850
950
1050
1050
1150
1150
1350
1350
1550
1550
1750
1750
1950
1950
85
95
110
120
120
130
150
160
185
195
225
240
260
250
260
285
350
350
425
425
500
500
565
565
640
640
640
85
95
110
120
130
140
160
180
195
225
240
260
290
270
290
300
375
375
445
435
520
520
595
595
670
670
670
45
45
60
60
70
70
90
90
110
110
135
135
135
155
155
180
180
225
225
275
275
320
320
365
365
410
410
475
475
555
555
675
675
775
775
875
875
965
965
965
980
980
1130
1130
1410
1410
1705
1705
1805
1805
1945
1945
2180
2180
475
475
555
555
675
675
810
810
910
910
1000
1000
1000
1050
1050
1165
1165
1435
1435
1755
1755
1920
1920
2080
2080
2320
2320
560
560
650
650
775
775
885
885
990
990
1110
1110
1110
1125
1125
1295
1295
1620
1620
1915
1915
2055
2055
2195
2195
2460
2460
560
560
650
650
775
775
920
920
1025
1025
1145
1145
1145
1195
1195
1330
1330
1645
1645
1965
1965
2170
2170
2330
2330
2600
2600
170
170
220
220
220/255
220/255
220/255
220/255
305/320
305/320
320/370
320/370
320/370
370/410
370/410
420/460
420/460
460/525
460/525
510/575
510/575
625/645
625/645
725/745
725/745
845
845
840
840
975
975
1160
1160
1380
1380
1535
1535
1715
1715
1715
1795
1795
1990
1990
2465
2465
2945
2945
3255
3255
3495
3495
3900
3900
240
240
240
240
240/300
240/300
240/300
240/300
240/300
240/300
360/380
360/380
360/380
360/380
360/380
360/380
360/380
380/410
380/410
380/410
380/410
410/445
410/445
410/445
410/445
410/445
410/445
400
400
400
400
500
500
500
500
500
630
500
630
630
800
630
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Předloha nutná.
Rozměry svařovaných konců a tvar svarových mezer podle
údajů zákazníka, avšak jen v rozsahu rozměrů Amax. a Bmin.
Speciální rozměry na vyžádání.
10)
Montážní výška
Montážní výška
Větší jmenovité průměry na vyžádání.
12
ZTS
9)
h49)
E
Připojovací rozměry - normy
6)
h3
F
Zdvih
[kg]
E, F
E
63
63
78
78
91
91
112
112
140
140
162
162
162
189
189
210
210
260
260
320
320
372
372
408
408
456
456
80
85
82
87
120
145
123
148
205
250
210
255
285
415
295
420
475
690
490
710
750
1000
770
1025
790
1050
1050 1370
1090 1420
1160 1550
1220 1620
2030 2740
2120 2815
3300 4350
na vyžádání
F
28.03.2011
7451.1/12
KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
www.ksbpumpy.cz
149 00 Praha 4 – Chodov • Kličova 2300/6 • tel. 241 090 211
• fax: 241 480 123 • e-mail: [email protected]
301 00 Plzeň • Žižkova 2042/24 • tel. + fax: 377 329 992 • mobil 603 216 655
• e-mail: [email protected]
460 15 Liberec • Zimní 97 • tel. + fax: 482 750 127 • mobil 602 482 569
• e-mail: [email protected]
616 00 Brno • Kroftova 45 • tel. 541 244 117 • mobil 602 618 688
• e-mail: [email protected]
710 00 Ostrava 2 • Bohumínská 61 • tel. + fax: 596 241 979 • mobil 602 784 316
• e-mail: [email protected]
772 00 Olomouc • Třída Svobody 39 • tel. 585 208 511 • fax: 585 208 519
• e-mail: [email protected]
386 01 Strakonice • Raisova 1004 • tel. + fax 383 390 366 • mobil 602 565 482
• e-mail: [email protected]
Download

7451.1_064