KAPIX
podsvícená dotyková tlačítka B22 a B30
Popis:
Tlačítka)Kapix)reagují)na)dotyk7)žTlačítko)není)třeba)mechanicky)
stisknoutI)neobsahuje)pohyblivé)části7E)Při)dotyku)dojde)ke)změně)
barvy)osvětlení)tlačítka)žkromě)typu)63OL6E)a)aktivaci)výstupů7
Tlačítka)využívají)[email protected])osvětlení)čímž)je)zajištěna)nízká)spotřeba)a
dlouhá)životnost7
Tlačítka)mají)krytí)–P)NV)a)jsou)odolná)vůči)vibracím7
Parametry:
Napájení
Výstupy
Min7)spín7)proud
Okolní)teplota
Krytí
Výdrž)[email protected])osvětlení
Počet)operací
30)777)+2)Vw9)M)/2)mf)max7
/22)mf)M)N2)Vw9)ž/2)Vf9E
32)μf
602°9)777)V2°9
–P)NV)M)–K)2C
322)222)h
322)miliónů
možnost)označení)
:raillovým)písmem
těsnění
závit)M00)nebo)M+2
podsvícená)
dotyková)
plocha
Označení:
:
velmi)odolné)pouzdro
možnost)potvrzení)
stisknutí)vibracemi
variantal-NR(černá)
příklad:lB22-CV-1O-VR-M-C-NR
Svorkovnice
(jenlB22)
Svorkovnice
(jenlB30)
variantal-CV(hladké)
veriantal-CC-
6)černé)pouzdro
6)metalické)šedé
monostabliníI)nebo)
bistabilní)provedení
variantal-CC(slokrajem)
NR
GS
6)svorkovnice)žjen):+2E
6)svorkovce)žjen):00E
6)tlačítko
6)vypínač)ž37)stiskem)zapneI)07)vypneE
6)zpožděné)vypnutí)42s)po)stisknutí
6)zpožděné)sepnutí)2I+Bs
–
9
M
T
w3
w0
6)žORRE)zelená)M)žONE)červená)blikající
6)žORRE)modrá)M)žONE)žlutá)blikající
6)žORRE)červená)M)žONE)zelená)blikající
6)žORRE)žlutá)M)žONE)modrá)blikající
6)s)vystouplým)okrajem
6)hladké)žpro)snadné)čištěníE
VR
:F
RV
F:
99
9V)
6)M00
6)M+2
3O) 6)3)spín7)kontakt
0O) 6)0)spín7)kontakty
3O39)6)3)spín)a)3)rozp7
3OL 6)3)spín7)kontakt
)))š)ovládání)[email protected]
00)
+2)
různé)varianty)výstupů
3)x)spínací)š)možnost
dalšího)spín7)M)rozp7
INFRASENSOR s7r7o7
Vřesová)BV3I)Sorní)FirčanyI)0B0)/0)Fesenice)u)Prahy
telMfaxA)0/3)4/2)4C4I)mobilA)N20)03/)32V
www7infrasensor7czI)e6mailA)senzoryJinfrasensor7cz
variantal-GR(šedá)
KAPIX
podsvícená dotyková tlačítka B22 a B30
Rozměry:
B22
B22-CC-
B22-CV-
28,5
20
těsnění
5,5
28,5
28
25
M22
27,5
36,5
31,5
23
17,5
4,5
Matka
dodávaná
s tlačítkem
8,5
8,5
M22
B30
B30-CC-
B30-CV-
35
25
44
41
Matka
dodávaná
s tlačítkem
16
28
25
46,5
30,5
M30
16
M30
25
těsnění
5
5,5
35
Schéma zapojení:
-2O(2 spínací výstupy)
-1O1C(1 spínací a
1 rozp. výstup)
-1OL(1 spínací výstup
a ovládání LED)
1 (+)
2 (spín.kont. 1)
3 (spín.kont. 1)
4
5
6 (0 V)
3 (spín.kont. 1)
4 (spín.kont. 2)
5 (spín.kont. 2)
6 (0 V)
3 (spín.kont. 1)
4 (rozp.kont. 2)
5 (rozp.kont. 2)
6 (0 V)
Procesor
1 (+)
2 (spín.kont. 1)
Procesor
1 (+)
2 (spín.kont. 1)
Procesor
1 (+)
2 (spín.kont. 1)
INFRASENSOR s.r.o.
Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy
tel/fax: 241 940 989, mobil: 602 214 107
www.infrasensor.cz, e-mail: [email protected]
3 (spín.kont. 1)
4 (LED1)
5 (LED 2)
6 (0 V)
Procesor
-1O(1 spínací výstup)
Download

český katalogový list