XXII. Cytologický den
Využití FNAC v diagnostice
jaterních metastáz
Iva Zambo
Damier s.r.o., I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně
FNAC
aspirace tenkou jehlou
UZV, CT, (EUS)
Fixace zaschnutím / 95%
alkoholem, barvení dle zvyklostí
laboratoře (HE, Pap, Giemsa a
jeho modifikace…)
• drobné fragmenty tkáně 
formol  tkáňový bloček
• objemný aspirát  cytoblok
FNAC
kontraindikace a komplikace
kontraindikace
komplikace
• krvácivé stavy, povrchový
• lacerace jater
hemangiom
• podezření na extrahepatální
obstrukční ikterus
• krvácení do DB
• biliární peritonitida
• sterkorální peritonitda
• dilatace tračníku
• anafylaktický šok
• suspekce na parazitární
• rozsev TU injekčním
cystu
kanálem
Levná
metoda
Nutno korelovat s přesnými
klinickými
Primodiagnostika
jaterníchmetody,
lézí
údaji (anamnéza, zobrazovací
limitovaná
serologie…)
FNA
C
Klinické informace
• základní údaje (žena/muž, věk)
• cirhóza ano/ne
• velikost léze, dynamika růstu
• anamnéza malignity ano (jaké?)/ne
• hladina sérového AFP nebo jiných onkomarkerů
• pozitivita HBsAg ano/ne….
FNAC
cytologie “normálních” jater
HEPATOCYTY
• v nátěru převažují
• polygonální, s hojnou cytoplazmou
(lipofuscin, žluč, tuk)
• jádra centrálně, malá jadérka
BILIÁRNÍ EPITELIE
• 1vrstevné shluky /plástve
• cylindrické bb. se světlou cytoplazmou
Endotelie, Kupferovy bb., mezotelie
•
•
minoritní příměs
nenápadné, většinou světlé bb.
FNAC
metastázy do jater
• mts cca 70-80 % malignit v játrech
• při znalosti origa není interpretace obtížná
– ideálně komparace s histologickým nálezem
primárního tumoru
– FNAC je komfortní, přesnou a levnou metodou pro
potvrzení mts do jater
FNAC
metastázy do jater
• možnosti pro primodiagnostiku jaterních mts
pomocí FNAC jsou limitované
– dif.dg. nutno vyloučit i primární malignity jater
– možnosti IHC bývají omezené (nedostatek materiálu)
– 1. krok – kategorizace maligních buněk (adenoCA,
dlaždicobuněčný CA, neuroendokrinní CA, melanom,
lymfom…)
– 2. krok – upřesnění nejpravděpodobnějších primárních
lokalizací
– “3. krok” – panel IHC
FNAC
metastázy do jater – neznámé origo
nejčastější
méně časté
• ADENOKARCINOM
•
•
•
•
•
•
•
– plíce
– GIT
– pankreas
– mamma
MALIGNÍ MELANOM
DLAŽDICOBUNĚČNÝ CA
KARCINOM PROSTATY
SVĚTLOB. RENÁLNÍ CA
NEUROENDOKRINNÍ TU
LYMFOMY
SARKOMY
FNAC
metastázy do jater – neznámé origo
MUŽ
ŽENA
CK7
plíce, pankreas, ŠŽ, mezoteliom
CK7
gynekolog., (mamma), …
CK20
GIT (kolorektální CA)
CK20
…
TTF-1
plíce, ŠŽ
TTF-1
…
RCC
světlbun. renální CA
RCC
…
Hep Par1
hepatocelulární CA
Hep Par1
…
S-100
melanom, neuroendokrinní tu
S-100
…
HMB-45
melanom, angiomyolipom
HMB-45
…
Melan A
melanom, angiomyolipom
Melan A
…
PSA
prostata
ER
mamma, gynekolog.
GCDFP15
mamma
FNAC
mts “ovískového” karcinomu z plic
•
•
•
•
•
okrouhlé bb. s velkými kulatými jádry
jádra se překrývají, mnohdy rozbitá (crush)
jadérka vícečetná, zrnitý chromatin
málo kohezivní klastry
mitózy +, karyorhexe
FNAC
mts kolorektálního karcinomu
•
•
•
•
•
•
cylindrické bb. s protáhlými jádry
bb. pečetního prstene (žaludek > střevo)
plachty, na periferii s palisádováním
glandulární formace
v pozadí nekrotická drť
hlen
FNAC
mts karcinomu mammy
•
•
•
•
okrouhlé/oválné bb. s kulatými jádry
jadérka vícečetná, často excentricky
cytoplazma eozinofilní
jednotlivě, v drobných klastrech či řádcích
FNAC
mts maligního melanomu
• většinou objemné bb. s velkými, nepravidelnými jádry
• jadérka vícečetná, makronukleoly
• cytoplazma různá, někdy s “ocasem”, s granuly hnědočerného
pigmentu
• jednotlivě, nebo málo kohezivních skupinách
FNAC
mts acinárního adenokarcinomu prostaty
•
•
•
•
malé bb. s okrouhlými jádry s hladkou konturou
prominentní jadérka
cytoplazma světle eozinofilní
v drobných plachtách, acinech nebo jednotlivě
FNAC
mts světlobuněčného renálního karcinomu
• polygonální bb. s okrouhlými/rozinkovitými jádry
• cytoplazma vodojasná nebo jemně granulovaná
• v plachtách
Závěr
zkušený
morfolog
kvalitní
vstupní info
FNAC je velmi dobře
využitelná k dg.
jaterních metastáz u
pacienta s anamnézou
malignity
reprezentativní
odběr
kvalitní nátěr,
barvení
poděkování
MUDr. A. Krpenskému
I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně
Děkuji za pozornost!
Download

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz