Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496
Kurzy zaměřené na přípravu
k přijímacím zkouškám
z českého jazyka
a matematiky
pro žáky 5. a 9. tříd
Termín:
setkání 1krát týdně, středa 1505- 1640
(28. ledna, 4., 11., 18., 25. února, 4., 18., 25. března, 8., 15. dubna, jedna
vyučovací hodina matematiky, jedna vyučovací hodina českého jazyka)
začínáme 28. ledna 2015 v 15 05 hodin
v budově Gymnázia Kroměříž
1500,(po předání přihlášky Vám bude sdělen variabilní symbol pro
Cena kurzu:
zaplacení ceny kurzu na účet školy č.ú.86-2957000217/0100)
Pomůcky:
psací a rýsovací potřeby, poznámkový sešit
(připraveny jsou další materiály na domácí procvičování)
Kontakt:
[email protected], 573500528
Vyplněnou přihlášku zašlete na uvedenou e-mailovou adresu nebo předejte na sekretariát
školy nejpozději do 23. 1. 2015.
Kapacita kurzu je omezena na 60 žáků z 5. tříd a 30 žáků z 9. tříd.
Poznámka: Žáci sociálně znevýhodnění mohou v odůvodněných případech požádat o jinou formu úhrady.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška do kurzu:
Jméno a příjmení žáka: …………………………………………………………………………
Bydliště: ………………………………………………………………………………………...
Škola, třída: ……………………………………………………………………………………..
Zákonný zástupce (jméno a příjmení, kontakt – telefon, e-mail)
…..……………………………………….
……………………………………………
…………………………………..
podpis žáka
……………………………………
podpis zákonného zástupce
Download

Přípravné kurzy - Gymnázium Kroměříž