Složení krve
a) krevní plazma – tekutá složka
b) krevní buňky
erytrocyty (červené krvinky)
leukocyty (bílé krvinky)
trombocyty (krevní destičky)
Krevní plazma
•
•
91 % vody
9 % rozpuštěných látek
8 % org. l. (bílkoviny, cukry, tuky)
1 % anorganické látky (NaCl, Na HCO3)
Krevní tělíska
• červené krvinky (erytrocyty)
• bílé krvinky (leukocyty)
• krevní destičky (trombocyty)
krevní tělíska vznikají z kmenových buněk v kostní
dřeni
Vznik krevních tělísek z kmenových buněk kostní dřeně
červené krvinky
krevní destičky
T-lymfocyty
B-lymfocyty
Kmenová
buňka
monocyty
neutrofilní
bazofilní
granolocyty
eozinofilní
ERYTROCYTY - červené krvinky
počet: 5 mil. / 1 mm3 krve
muži 5,5 mil.
ženy 4,8 mil.
bezjaderné buňky
Hemoglobin
hemová
skupina
Porfyriny
• Intenzivně barevné tetrapyrolové sloučeniny
• Jejich základní vlastností je červená
fluorescence
• Porfyrin a železo: Hem
• Porfyrin a hořčík: Chlorofyl, zelený, červená
fluorescence stejně jako porfyrin
srpkovitá anemie
• hemoglobin + O2 → oxyhemoglobin
• hemoglobin + CO2 → karbaminhemoglobin
• hemoglobin + CO → karboxyhemoglobin
životnost 120 dní
rozpad erytrocytů = hemolýza
zanikají ve slezině, játrech (v RES)
hemoglobin se rozpadá na:
hem - Fe (snaha znovu využít - feritin)
→ žlučové barvivo (bilirubin)
globin
LEUKOCYTY bílé krvinky
mají jádro
počet 5-8 tis. / 1 mm3 krve
fagocytóza, protilátky
TROMBOCYTY - krevní destičky
bezjaderné úlomky velkých buněk
důležité při srážení krve
trombocyt
megakaryocytt
Srážení krve:
- produkce trombokinázy destičkami
protrombin
trombin
fibrinogen → fibrin → síť
- sraženina = krevní koláč
- vytlačení krevního séra
Systém AB0 v ČR
Antigen
Protilátka
Skupina
(aglutinogen)-na
membráně
(aglutinin)-v plazmě
Frekvence
v naší populaci
A
A
anti-B
43 %
B
B
anti-A
12 %
0
---
anti-A, anti-B
38 %
AB
A, B
---
6%
• Skupinový systém AB0 (krevní skupiny A, B, 0, AB),
mající ze všech systémů největší klinický význam, byl
současně i prvním popsaným systémem krevních
skupin. Na jeho objevu se nezávisle na sobě podíleli
Landsteiner a Jánský. Podstatou tohoto systému je
rozdělení červených krvinek do čtyř skupin podle
přítomnosti (nebo absence) antigenů (tzv. aglutinogenů)
A a/nebo B na membráně erytrocytu. Současně se v
plazmě vyskytují protilátky (aglutininy, třída IgM) anti-A
a/nebo anti-B proti nepřítomnému antigenu. Pokud se
dostane do kontaktu antigen s odpovídající protilátkou
(např. A s anti-A) dojde k imunitní reakci a shlukování
(aglutinaci) erytrocytů. Ve větším měřítku není tento stav
slučitelný se životem
Rh faktor
++ Rh pozitivní
+- Rh pozitivní
- - Rh negativní
Rh negativní
krev matky
Rh pozitivní
krev plodu
Download

Složení krve