HŮRKA
KRÁLÍKY
9 WH
9 ČS
8
8
8
BOJIŠTĚ
9
1
4
WC
3
5
VMK - JÍZDY TECHNIKY
6
2
7
8
7
7
8
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
STANOVIŠTĚ DOKTOR, HASIČ
KOUTEK PRO ZTRACENÉ DĚTI
VIP PROSTOR
PROSTOR PRO NOVINÁŘE
PROSTOR PRO ZTP, HOSTY
PREZENTACE PARTNEŘI AKCE
PREZENTACE AČR, VYSTAVOVATELÉ,...
STÁNKOVÝ PRODEJ
HIST. TECHNIKA, DOBOVÝ TÁBOR
PREZENTACE AČR
HELIPORT
10 TECHNIKA
AČR
H
H
10 TÁBOR
AČR
H
Download

Plán akce ke stažení.