Vás v rámci akreditovaného vzdělání zvou na odbornou konferenci
Diagnostika a terapie
kolenního kloubu
pořádanou v Plzni v Congress Centre Parkhotel Plzeň 2. listopadu 2011.
Program odborné konference „Diagnostika a terapie kolenního kloubu“ ( prezence od 12:00 hodin )
13:10 - 13:30 Nálezy degenerativních změn v kolenním
kloubu.
MUDr. Kott O., CSc.
Katedra teoretických oborů, Fakulta
zdravotnických studií, ZČU Plzeň
13:30 - 13:50 Koleno – zvláštní kloub.
MUDr. Pitr K.
Katedra fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta
zdravotnických studií, ZČU Plzeň
13:50 - 14:10 Koleno jako křižovatka funkčních poruch
pohybového systému.
Mgr. Marešová E., Mgr. Mareš F.
Physiocenter v Kroměříži
14:10 - 14:30 Timing svalů po plastice LCA.
Mgr. Nedomlelová K.
RCR MUDr. Vlasty Rudolfové Rokycany
14:30 - 14:50 Fyzioterapie po operaci předního
zkříženého vazu v ÚVN Praha
Puchmeltrová M. DiS.
ÚVN Praha
14:50 - 15:10 Využití kinesiotapingu při rehabilitaci
kolenního kloubu.
MUDr. Mgr. Válka R., Bc. Kobrová J.
ÚVN Praha, CKP Roseta s.r.o.
15:10 - 15:30 Fyzioterapie po operacích předního
zkříženého vazu.
PhDr. Božková H., Ph.D.
Oddělení fyziatrie a rehabilitačního lékařství
Nemocnice Beroun
16:50 - 17:10 Vybrané patologické jevy kolene,
poranění kolenního kloubu a jejich
doléčení u vrcholových sportovců v rámci
fyzioterapeutické intervence.
Mgr. Rukavička M.
AC Sparta Praha Fotbal, a.s.
17:10 - 17:30 Jak určit a vybrat nejvhodnější typ kolenní
ortézy.
Bc. Marek V., Mgr. Wanka P.
Otto Bock ČR s. r. o.
17:30 - 17:45 Skokanské koleno.
MUDr. Valeš J., Mgr. Valešová M.
Rehabilitační ambulance, FN Plzeň-Bory
Katedra fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta
zdravotnických studií, ZČU Plzeň
17:45 - 18:00 Využití Vojtovy reflexní lokomoce v terapii
poúrazového měkkého kolena.
Mgr. Zahradnická I.
Katedra fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta
zdravotnických studií, ZČU Plzeň
18:00 - 18:15 Fyzioterapeutické techniky stabilizace
kolenního kloubu.
Mgr. Ryba L., Mgr. Firýtová R.
Katedra fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta
zdravotnických studií, ZČU Plzeň
Občerstvení:
Je zajištěné malé občerstvení formou coffee breaku
Účastnický poplatek:
300 Kč za osobu
Akreditace:
Konference je akreditována UNIFY, ČAE.
Vystavovatelé:
Otto Bock ČR s.r.o.
Adresa:
Congress Centre Parkhotel Plzeň
U Borského parku 31
320 04 Plzeň - CZ
Odborný garant:
Mgr. Monika Valešová
vedoucí Katedry fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta
zdravotnických studií, Západočeské univerzity v Plzni
DISKUZE
Ukončení konference
tru
en
C
Nám. Odboje 18
323 01 Plzeň
cz
Email: [email protected]
ěji do 14.10.2011
Přihlášku zašlete nejpozd
ws.html
www.fzs.zcu.cz/kfe/ne
*přihlášku získáte na
y
Borská věznice
tov
Brzká terapie poranění měkkého kolene v
16:30 - 16:50
Redcord systému.
Mráz T., Dis.
KINEOS fyziocentrum s.r.o.
*
Přihlášky zasílejte na:
v Plzni
Západočeská univerzita
studií
Fakulta zdravotnických
ergoterapie
Katedra fyzioterapie a
Kla
16:00 - 16:30 Nové trendy v rekonstrukci předního
zkříženého vazu.
MUDr. Zeman P., MUDr. Nepraš P.,
MUDr. Koudela K. ml., Ph.D.
Klinika ortopedie a traumatologie
pohybového ústrojí FN Plzeň
m
15:30 - 16:00 Přestávka
Congress Centre
Parkhotel Plzeň
Download

Diagnostika a terapie kolenního kloubu