CENÍK VÝROBKŮ
(s výhradou změny při výrazném pohybu kurzu Kč vůči EUR)
platný od 12. 7. 2010 – obchodní zboží
uvedené ceny jsou doporučené pro konečného zákazníka
Závěsné plynové kotle na zemní plyn NOVI
NKA
objed. číslo
bez DPH s DPH 20 %
Kotle pouze pro topení; možnost ohřevu TV v externím nepřímoohřívaném zásobníku
Panther 25 KTO 19 8,9 – 24,6 kW turbo Kotle pouze pro topení s možností přípravy TV v externím zásobníku (troj- 0010008007 23 350 Kč 28 020 Kč
cestný ventil pro připojení zásobníku je součástí kotle), plynulá modulace
výkonu, autodiagnostika, možnost využití ekvitermní regulace při použití
eBus prostorových regulátorů Thermolink a snímače venkovní teploty,
7l expanzní nádoba, čerpadlo, všechny bezpečnostní prvky, ochrana proti
zamrznutí, digitální ovládání.. Elektrické krytí IPX4D.
Panther 25 KOO 19 8,4 – 24,6 kW komín
Panther 12 KTO 19
3,5 – 12,6 kW turbo Panther 12 KOO 19
3,4 – 12,4 kW komín
0010008006 20 000 Kč 24 000 Kč
0010008005 20 700 Kč 24 840 Kč
0010008004 18 150 Kč 21 780 Kč
Kombinované kotle s průtokovým ohřevem TV
NKA
NOVI
Panther 25 KTV 19 8,9 – 24,6 kW turbo Panther 25 KOV 19 8,4 – 24,6 kW komín
Panther 30 KTV 19 10,4 – 29,6 kW turbo Kotle pro topení a přípravu TV (v deskovém výměníku), plynulá modulace
výkonu, autodiagnostika, možnost využití ekvitermní regulace při využití
eBus prostorových regulátorů Thermolink a snímače venkovní teploty,
7l expanzní nádoba (30 KTV obsahuje 8l exp. nádobu), čerpadlo, všechny
bezpečností prvky, ochrana proti zamrznutí, by-pass, digitální ovládání,
elektrické krytí IPX4D.
0010008009 26 100 Kč 31 320 Kč
0010008008 22 900 Kč 27 480 Kč
0010008010 26 500 Kč 31 800 Kč
Rys 23 BTVE
8,7 – 23 kW turbo Rys 23 BOVE
8,5 – 23 kW komín Leopard 24 BTV
8,5 – 23 kW turbo Leopard 24 BOV
8,5 – 23 kW komín Kotle pro topení a přípravu TV v bitermickém výměníku, plynulá modulace
výkonu, 5l expanzní nádoba, čerpadlo, všechny bezpečnostní prvky,
ochrana proti zamrznutí, mechanické ovládání, stavitelný by-pass, filtr OV
a TV, ECO funkce TV. Elektrické krytí IP45.
Kotle pro topení a přípravu TV v bitermickém výměníku, plynulá modulace
výkonu, 5l expanzní nádoba, čerpadlo, všechny bezpečnostní prvky,
ochrana proti zamrznutí, digitální ovládání, by-pass, ekvitermní regulace.
Elektrické krytí IP45.
23BTVECZ 23 310 Kč 27 972 Kč
23BOVECZ 21 220 Kč 25 464 Kč
24BTVCZ17 23 310 Kč 27 972 Kč
24BOVCZ17 21 220 Kč 25 464 Kč
Kombinované kotle se zabudovaným 45litrovým zásobníkem TV
Tiger 24 KTZ
9,2 – 23,7 kW turbo
Tiger 24 KOZ
9,3 – 23,7 kW komín
Tiger 12 KTZ
3,5 – 11,5 kW turbo Tiger 12 KOZ
3,5 – 11,5 kW komín
Příprava TV v zabudovaném 45l zásobníku TV - SPIN systém,
plynulá modulace vý­ko­nu, digitální ovládání, au­to­di­a­gnos­ti­ka,
ekvitermní regulace, 8l expanzní nádoba, čerpadlo, trojcestný
ventil, všechny bez­peč­nost­ní prvky, ochra­na proti zamrznutí
kotle i zásobníku, by-pass. Elektrické krytí IP 45. Nastavení
ohřevu TV - spínací hodiny.
Kondenzační plynové kotle závěsné na zemní plyn NO
A
VINK
*Panther Condens 12 KKO
3,9 – 13,2 kW
*Panther Condens 25 KKO
5,9 – 26,7 kW
*Panther Condens 25 KKV
4,9 – 19,6 kW
* připojovací vertikální adaptér 60/100 nebo 80/125 pro odkouření není součástí dodávky kotle
Kotle 12 KKO a 25 KKO jsou pro topení s možností přípravy TV
v externím zásobníku (trojcestný ventil pro připojení zásobníku
je součástí kotle) Kotel 25 KKV je pro topení a přípravu TV
(v deskovém výměníku), plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, možnost využití ekvitermní regulace při využití eBus
prostorových regulátorů Thermolink a snímače venkovní teploty.
8litrová expanzní nádoba, čerpadlo, všechny bezpečnostní
prvky, ochrana proti zamrznutí, digitální ovládání. Elektrické
krytí IPX4D.
Kondenzační plynový kotel stacionární na zemní plyn
LEV 30 KKZ
Stacionární kondenzační kotel, účinnost 96 až 108 % podle teplotního
spádu, s 95litro­vým ne­pří­mo ohřívaným zabudovaným zásobníkem na
TV, ekvitermní regulace, 10l ex­panz­ní nádoba na OV, 2litrová expanzní
* (při teplotním spádu 50/30°C) nádoba na TV.
7 – 25,5 kW* turbo
Elektrokotle
NOVI
NKA
RAY 6K
RAY 9K
RAY 12K
RAY 14K
RAY 18K
RAY 21K
RAY 24K
RAY 28K
1 – 6 kW
1 – 9 kW
2 – 12 kW
2,3 – 14 kW
2 – 18 kW
2,3 – 21 kW
2 – 24 kW
2,3 – 28 kW
Elektrokotle jsou vybaveny plynulou modulací vý­
ko­nu a ekvitermní regulací, oběhovým čerpadlem,
7litrovou expanzní nádobou, pojistným ventilem
do 3 bar přetlaku, automatickým odvzdušňovacím
ventilem, tlakovým spínačem při ztrátě vody, pra­
covním a bezpečnostním termostatem, výkonovým
stykačem pro ovládáním kotle signálem HDO.
24KTZCZ17 33 250 Kč 39 900 Kč
24KOZCZ17 29 680 Kč 35 616 Kč
12KTZCZ17 29 680 Kč 35 616 Kč
12KOZCZ17 28 100 Kč 33 720 Kč
obj. číslo
bez DPH s DPH 20 %
0010008861 33 500 Kč 40 200 Kč
0010008862 34 900 Kč 41 880 Kč
0010008859 36 500 Kč 43 800 Kč
obj. číslo
bez DPH s DPH 20 %
30KKZCZ10 46 430 Kč 55 716 Kč
objed. číslo
bez DPH s DPH 20 %
0010008935
0010008936
0010008937
0010008938
0010008939
0010008940
0010008941
0010008942
16 800 Kč
16 800 Kč
17 010 Kč
18 690 Kč
19 110 Kč
20 370 Kč
20 690 Kč
20 690 Kč
20 160 Kč
20 160 Kč
20 412 Kč
22 428 Kč
22 932 Kč
24 444 Kč
24 828 Kč
24 828 Kč
Sestavy kotlů se zásobníkem TV
Sestavy: kotle Panther + 60l zásobník TV + sada propojení
Panther 12KTOB60ZB 3,5 – 12,6 kW turbo Sestava se skládá z kotle Panther (pouze pro topení), externího
Panther 12KOOB60ZB 3,4 – 12,4 kW komín zásobníku TV B60Z o objemu 58 litrů a sady propojovací boční. Voda
v zásobníku je nahřívána kotlovou vodou. Kotel řídí celou soupravu
Panther 25KTOB60ZB 8,9 – 24,6 kW turbo a vše se nastavuje na ovládacím panelu kotle. Zásobník pověšen
Panther 25KOOB60ZB 8,4 – 24,6 kW komín vedle kotle vpravo nebo vlevo.
Panther 12KTOB60ZD 3,5 – 12,6 kW turbo Sestava se skládá z kotle Panther (pouze pro topení), externího
Panther 12KOOB60ZD 3,4 – 12,4 kW komín zásobníku TV B60Z o objemu 58 litrů a sady propojovací dolní. Voda
v zásobníku je nahřívána kotlovou vodou. Kotel řídí celou soupravu
Panther 25KTOB60ZD 8,9 – 24,6 kW turbo a vše se nastavuje na ovládacím panelu kotle. Zásobník postaven
Panther 25KOOB60ZD 8,4 – 24,6 kW komín nebo zavěšen pod kotlem.
Sestavy kondenzační kotle Panther Condens + 60l zásobník TV + sada propojení
Panther Condens 12KKOB60ZB 3,9 – 13,2 kW
Sestava se skládá z kondenzačního kotle Panther Condens12 KKO, nebo 25 KKO,
Panther Condens 25KKOB60ZB 5,9 – 26,7 kW externího zásobníku TV B60Z o objemu 58 litrů a sady propojovací boční nebo dolní.
v zásobníku je nahřívána kotlovou vodou. Kotel řídí celou soupravu a  vše
Panther Condens 12KKOB60ZD 3,9 – 13,2 kW Voda
se nastavuje na ovládacím panelu kotle. Zásobník je pověšen vpravo nebo vlevo
(12KKO/25KKOB60ZB),
nebo je pověšen pod kotlem (12KKO/25KKOB60ZD)
Panther Condens 25KKOB60ZD 5,9 – 26,7 kW
Sestavy elektrokotle RAY + 60l zásobník TV + kryt propojení
RAY 12KB60ZB 2 – 12 kW RAY 14KB60ZB 2,3 – 14 kW
RAY 18KB60ZB 2 – 18 kW
RAY 21KB60ZB 2,3 – 21 kW
Sestava se skládá z elektrokotle RAY, externího zásobníku TV B60Z o objemu 58
litrů a krytu propojení. Voda v zásobníku je nahřívána kotlovou vodou. Součástí
RAY 24KB60ZB 2 – 24 kW dodávky je hydraulická propojovací souprava 0020015570 (trojcestný ventil a NTC
čidlo zásobníku). Kotel řídí celou soupravu a vše se nastavuje na ovládacím panelu
RAY 12KB60ZD 2 – 12 kW kotle. Zásobník pověšen vedle kotle vpravo nebo vlevo (B60ZB) nebo je zavěšen
RAY 14KB60ZD 2,3 – 14 kW pod kotlem (B60ZD).
RAY 18KB60ZD 2 – 18 kW RAY 21KB60ZD 2,3 – 21 kW
RAY 24KB60ZD 2 – 24 kW
bez DPH s DPH 20 %
31 580 Kč
29 030 Kč
34 230 Kč
30 880 Kč
32 770 Kč
30 220 Kč
35 420 Kč
32 070 Kč
37 896 Kč
34 836 Kč
41 076 Kč
37 056 Kč
39 324 Kč
36 264 Kč
42 504 Kč
38 484 Kč
44 380 Kč
45 780 Kč
45 570 Kč
46 970 Kč
30 230 Kč
31 910 Kč
32 330 Kč
33 590 Kč
33 910 Kč
31 420 Kč
33 100 Kč
33 520 Kč
34 780 Kč
35 100 Kč
55 256 Kč
54 936 Kč
54 684 Kč
56 364 Kč
36 276 Kč
38 292 Kč
38 796 Kč
40 308 Kč
40 692 Kč
37 704 Kč
39 720 Kč
40 224 Kč
41 736 Kč
42 120 Kč
Sestavy AQUA-KOMPLET (kotle + 120l zásobník TV)
Panther AK 25KTO 19 8,9 – 24,6 kW turbo
Panther AK 25KOO 19 8,4 – 24,6 kW komín
Panther AK 12KTO 19 3,5 – 12,6 kW turbo
Panther Condens AK 12 KKO3,9 – 13,2 kW
Panther Condens AK 25 KKO5,9 – 26,7 kW
RAY AK 14K
2,3 – 14 kW
Sestava se skládá z kotle Panther 25 KTO, 25 KOO nebo 12 KTO
a externího zásobníku teplé vody B120S o objemu 115 litrů. Trojcestný
ventil pro připojení zásobníku je součástí kotle. NTC čidlo 0010006491
je přibaleno do B120S. Nastavení teploty vody v zásobníku se provádí
pomocí ovládacího panelu kotle. Zásobník se umísťuje pod kotel
na zem.
Sestava se skládá z kondenzačního kotle Panther Condens
12KKO nebo 25KKO a externího zásobníku teplé vody B120S
o objemu 115 litrů. Trojcestný ventil pro připojení zásobníku je
součástí kotle. NTC čidlo je přibaleno do B120S. Nastavení teploty
vody v zásobníku se provádí pomocí ovládacího panelu kotle.
Zásobník se umísťuje pod kotel na zem.
Sestava obsahuje elektrokotel RAY 14K, zásobník B120S (115 litrů).
NTC čidlo 0010006491 je přibaleno do B120S. Nastavení teploty vody
v zásobníku se provádí pomocí ovládacího panelu kotle. Komplet
obsahuje hydraulickou sadu 0020015570 a sadu NTC čidlo
0010006491.
0010011484 34 730 Kč
41 676 Kč
0010011485 31 380 Kč
37 656 Kč
0010011486 32 080 Kč
38 496 Kč
0010011488 44 590 Kč
53 508 Kč
0010011489 45 990 Kč
55 188 Kč 0010011487 32 620 Kč
39 144 Kč
Stacionární plynové kotle na zemní plyn nebo propan do 50 kW
obj. číslo
bez DPH s DPH 20 %
Kotle pouze pro topení; zapalování elektrickou jiskrou
Medvěd 20KLOM 16
12 – 17 kW mod.
Medvěd 30KLOM 16
18 – 26 kW mod.
Medvěd 40KLOM 16
24,5 – 35 kW mod.
Medvěd 50KLOM 16
31 – 44,5 kW mod.
Kotle pouze pro topení s plynulou modulací výkonu a ekvitermní
regulací s možností útlumu. Možnost ohřevu TV v externím zásobníku.
Litinový výměník, digitální zobrazování provozních parametrů včetně
autodiagnostiky, mimo tlaku OV. Všechny bezpečnostní prvky, ochrana
proti zamrznutí kotle i zásobníku (v případě, že je připojen), tlačítkové
ovládání. Svorkovnice kotle připravené pro zapojení veškerých
externích zařízení.
Možnost použití ventilátorového nástavce PT – „POLO-TURBO“.
0010005720 20 330 Kč 24 396 Kč
0010005721 22 120 Kč 26 544 Kč
0010005722 28 030 Kč 33 636 Kč
0010005723 30 340 Kč 36 408 Kč
Kombinované kotle se zabudovaným 110litrovým zásobníkem TV
Medvěd 20 KLZ 16
12 – 17 kW mod. Příprava TV v zabudovaném 110l zásobníku TV, výstup na
0010005744 42 840 Kč 51 408 Kč
Medvěd 30 KLZ 16
18 – 26 kW mod.
0010005745 44 370 Kč 53 244 Kč
Medvěd 40 KLZ 16 24,5 – 35 kW mod.
cir­ku­la­ci, ply­nu­lá mo­du­la­ce výkonu, autodiagnostika, ekvitermní re­gu­la­ce s útlumem, 10l expanzní nádoba OV, 4l expanzní nádoba TV, 2× čerpadlo, všechny hydraulické a bezpečnostní prvky, ochrana proti za­mrz­nu­tí kotle i zá­sob­ní­ku,
tla­čít­ko­vé ovládání.
0010005746 46 410 Kč 55 692 Kč
Ventilátorové nástavce „POLO-TURBO“ Protherm PT 20 U
rčeno pro kotle Medvěd 20 KLOM a 20 KLZ
Protherm PT 30Určeno pro kotle Medvěd 30 KLOM a 30 KLZ
Protherm PT 40 U
rčeno pro kotle Medvěd 40 KLOM a 40 KLZ
Protherm PT 50 U
rčeno pro kotle Medvěd 50 KLOM
Doplňující zařízení k litinovým kotlům. Umožňuje pro­vo­zo­vat kotle i v pří­pa­dech, kdy ne­lze
využít komín, spa­li­ny jsou od­vá­dě­ny potrubím
o průměru 80 mm.
obj. číslo
2867
2868
2869
PT50
bez DPH s DPH 20 %
2 440 Kč
2 440 Kč
2 440 Kč
3 000 Kč
2 928 Kč
2 928 Kč
2 928 Kč
3 600 Kč
Stacionární plynové kotle na zemní plyn vyšších výkonů
GRIZZLY 65 KLO EKO
49/65 kW
GRIZZLY 85 KLO EKO
59/85 kW
GRIZZLY 100 KLO EKO
70/99 kW
GRIZZLY 130 KLO EKO 91/130 kW
GRIZZLY 150 KLO EKO 105/150 kW
Kotle pouze pro topení s možností ohřevu TV v externím
zá­sob­ní­ku. Liti­nový výměník, funkce Léto-Zima, analogové
zob­ra­zo­vá­ní tep­lo­ty a tlaku OV. Pro­voz­ní termostat, ter­mo­
stat čer­pa­dla, havarijní a spalinový ter­mo­stat, svor­kov­ni­ce
kot­le při­pra­ve­ná pro zapojení veš­ke­rých externích zaří­zení.
Možno objednat sadu ekvitermní regulace typu RVA43.222;
RVA63.242; RVA63.280.
Ekologicky šetrný výrobek
2 st.
2 st.
2 st.
2 st.
2 st.
Průtokové ohřívače TV na zemní plyn Plynový průtokový ohřívač TV, plynulá modulace výkonu, mechanické
ovládání. Elektrické krytí IP 44. Sada se skládá z 24PTP (ZR97CN42)
a redukce (0020031224)
PANDA 24 PTP - sada 8,6 – 23,7 kW turbo
PANDA 19 POG
7,7 – 19,2 kW komín
PANDA 24 POG
9,8 – 24,4 kW komín
objed. číslo
bez DPH s DPH 20 %
65KLOCZ12
85KLOCZ12
100KLOCZ12
130KLOCZ12
150KLOCZ12
43 760 Kč 52 512 Kč
64 260 Kč 77 112 Kč
72 420 Kč 86 904 Kč
96 900 Kč 116 280 Kč
113 220 Kč 135 864 Kč
objed. číslo
bez DPH s DPH 20 %
0010003784 15 750 Kč 18 900 Kč
Plynový průtokový ohřívač TV, plynulá modulace vý­
ko­nu, mechanické ovládání. Elektrické napájení z ge­
nerátoru ohřívače
Zásobníky TV s nepřímým ohřevem
XR 26 CN 42
7 650 Kč
YR 45 CN 42
8 910 Kč 10 692 Kč
9 180 Kč
objed. číslo
bez DPH s DPH 20 %
Protherm B 60 Z
TV v designu kotle Panther a Ray, lze pověsit vedle nebo pod kotel, smaltovaná
58 l Zásobník
.
nádrž,
anodová ochrana, 2litrová expanzní nádoba
Medvěd B 100 MS
95 l
Protherm B 100 Z
100 l
Závěsný válcový zásobník TV, smaltovaná nádrž, ochrana ACI.
1165 10 300 Kč 12 360 Kč
Protherm B 200 S
200 l
Stacionární válcový zásobník TV, smaltovaná nádrž, ochrana ACI.
1169 17 360 Kč 20 832 Kč
Protherm B 200 Z
200 l
Závěsný válcový zásobník TV, smaltovaná nádrž, ochrana ACI.
1170 12 790 Kč 15 348 Kč
0010006652 10 090 Kč 12 108 Kč
Zásobník TV v designu kotlů Medvěd, lze po­sta­vit vedle stacionárního kotle nebo pod zá­věs­ný
kotel,
smaltovaná ná­drž, anodová ochrana, výstup na cirkulaci.
B100MSCZ
13 220 Kč 15 864 Kč
Pokojové regulátory
Protherm Instat 2
SIEMENS RDE 10.1
GSM EXEO obj. číslo
1554
4258
bez DPH s DPH 20 %
1 370 Kč 1 644 Kč
1 750 Kč 2 100 Kč
Thermolink B
0020112200 7 400 Kč 8 880 Kč
Set pro dálkové ovládání kotle pomocí GSM, obsahuje GSM modul pro vložení SIM karty a bez­
drátový termostat pro ovládání kotle. Určeno pro všechny kotle Protherm
Thermolink P
0020035408
2 140 Kč 2 568 Kč
Prostorový regulátor s ekvitermní regulací a eBus komunikací umožňuje nastavit týdenní program s možností kombinace 3 různých časových úseků. Pomocí regulátoru je možné nastavit
teplotu teplé vody, požadovanou komfortní a útlumovou teplotu v místnosti a ekvitermní režim,
bez použití baterií - regulátor je napájen z kotle. Použití pro závěsné kotle Panther a Panther
Con­dens.
obj. číslo
bez DPH s DPH 20 %
0020035406
1 630 Kč 1 956 Kč
Prostorový regulátor s ekvitermní regulací a eBus komunikací umožňuje nastavit jednu teplotu
otopné vody, jednu teplotu teplé vody a ekvitermní režim. Vyniká nenáročným ovládáním, bez
použití baterií - regulátor je napájen z kotle. Použití pro závěsné kotle Panther a Panther Condens.
Thermolink RC
0020035409
4 850 Kč 5 820 Kč
Bezdrátový prostorový regulátor s ekvitermní regulací a eBus komunikací umožňuje nastavit tý­­
den­ní program s možností kombinace 3 různých časových úseků. Pomocí regulátoru je možné
nastavit teplotu teplé vody, požadovanou komfortní a útlumovou teplotu v místnosti a ekvitermní
režim. Použití pro závěsné kotle Panther a Panther Condens.
Připojovací a propojovací soupravy, sady na propan
Sada propojovací boční Panther v. 19
Pro boční připojení zásobníku B60Z ke kotlům Panther 12 a 25 Obsahuje krycí plech 0020106367, instalační šablonu a NTC čidlo 0010006491 obj. číslo
bez DPH s DPH 20 %
0010011490
790 Kč
948 Kč
Sada propojovací dolní Panther v. 19
Pro dolní připojení zásobníku B60Z ke kotlům Panther 12 a 25. Obsahuje sadu (krycí plech, plastový
kryt, podstavce, instalační šablonu) 0020106368 a NTC čidlo 0010006491 0010011491
1 980 Kč
2 376 Kč
Hydraulická propojovací souprava
Používá se k elektrickým kotlům Ray a nepřímoohřívaným zásobníkům
0020015570
2 550 Kč
3 060 Kč
Sada NTC čidla zásobníku
NTC
snímač teploty a spona snímače pro připojení stacionárních kotlů Medvěd KLOM a nepřímoohřívaného zásobníku TV, Panther, Panther Condens a RAY
0010006491
210 Kč
252 Kč
Rampa Leopard v. 17 Rampa se dvěma ventily OV 3/4", dvěma ventily TV 1/2" a jedním ventilem plynovým 1/2"
SP-24BXV17 1 430 Kč
1 716 Kč
Rampa Rys
Rampa se dvěma ventily OV 3/4", dvěma ventily TV 3/4" a jedním ventilem plynovým 1/2"
SP-BXVE-D
1 360 Kč
1 632 Kč
Rampa Panther verze 19
Pro kotle Panther verze 19
0020094766
1 260 Kč
1 512 Kč
Přestavba Leopard-P v. 17
Sada pro záměnu paliva ze zemního plynu na propan pro kotle Leopard 24 kW
0010005362
1 780 Kč
2 136 Kč
Přestavba Panther-P verze 19, 12 kW
Sada pro záměnu paliva ze zemního plynu na propan pro kotle Panther verze 19, 12 kW
0020095611
1 300 Kč
1 560 Kč
Přestavba Panther-P verze 19, 25 kW
Sada pro záměnu paliva ze zemního plynu na propan pro kotle Panther verze 19, 25 kW
0020095613
1 640 Kč
1 968 Kč
Přestavba Panther-P verze 19, 30 kW
Sada pro záměnu paliva ze zemního plynu na propan pro kotle Panther verze 19, 30 kW
0020095615
1 710 Kč
2 052 Kč
Ekvit. čidlo Panther v. 19, Condens a Ray
Venkovní čidlo pro závěsné kotle Panther v. 19, Panther Condens a Ray
0020040797
820 Kč
984 Kč
Ekvitermní čidlo SO10075 - venkovní
Venkovní čidlo pro kotle Leopard, Tiger, Medvěd, Lev 30 KKZ a Panther 28 KTV 17
4180
310 Kč
372 Kč
Ostatní
Pracovní bunda
Pracovní kalhoty
Pracovní kalhoty s laclem
Pracovní kalhoty krátké
obj. číslo
0020086909
0020084634
0020086905
0020084630
bez DPH
450 Kč
370 Kč
390 Kč
350 Kč
s DPH 20 %
540 Kč
444 Kč
468 Kč
420 Kč
obj. číslo
bez DPH s DPH 20%
Redukce k 24PTP redukce odkouření k průtokovému ohřívači 24PTP (v. 22 mm) 0020031224
35 Kč
42 Kč
Kryty propojovací dolní (plast)
a boční (plech) Panther
0020106368 1 770 Kč 2 124 Kč
Kryt propojovací boční Panther
0020106367
580 Kč
696 Kč
Odkouření k závěsným plynovým nekondenzačním kotlům
Lakované souosé odkouření ∅ 60/100 mm
*S5D-1000 Sestava vodorovná 60/100 1 m
*S5D-750 Sestava vodor. 60/100 0,75 m
*T3D-1000 Trubka koncová pr. 60/100 mm - 1 m
*T1D-500 Trubka souosá pr. 60/100 mm - 0,5 m
*T1D-1000 Trubka souosá pr. 60/100 mm - 1 m
*T1D-200 Trubka souosá pr. 60/100 mm - 0,2 m
*K1D
Koleno pr. 60/100 mm - 90°
*K11D
Koleno pr. 60/100 mm - 45°
*K5D
Koleno s přírubou
*DZ1D Díl zakončovací souosý pr. 60/100 mm
*S3
Sestava komínová pr. 60/100 mm - 1 m
Z1
Zachycovač kondenzátu pr. 60/100 mm obj. číslo
bez DPH s DPH 20 %
0020056510 1 280 Kč 1 536 Kč
0020056511 1 150 Kč 1 380 Kč
3942
930 Kč 1 116 Kč
3945
520 Kč 624 Kč
2825
690 Kč 828 Kč
3946
410 Kč 492 Kč
2842
480 Kč 576 Kč
2840
540 Kč 648 Kč
0020056512 650 Kč 780 Kč
0020056513 540 Kč 648 Kč
2805 2 240 Kč 2 688 Kč
2857
1 010 Kč 1 212 Kč
O1
SM1D
PS3
PR3
M1D
M3D
OK1
TE1
TE3
SR1D
SR3D
TP1D
obj. číslo bez DPH s DPH 20 %
Odbočka pravoúhlá pr. 60/100 mm s víkem
2841
890 Kč 1 068 Kč
Zakončení svislé (stříška) souosé
5300
880 Kč 1 056 Kč
Průchodka střechou šikmá
2844
550 Kč 660 Kč
Průchodka střechou rovná
2845
390 Kč 468 Kč
Manžeta M1D 100/100 mm + spona plast. SP3D 0020055536 100 Kč 120 Kč
Manžeta M3D + spona plastová SP3D 0020055537 100 Kč 120 Kč
O-kroužek pr. 60×1 mm 2406
16 Kč
19 Kč
Těsnění pr. 100 mm (silikonové) 5425
36 Kč
43 Kč
Těsnění pr. 60 mm (silikonové) 5426
28 Kč
34 Kč
Silikon. růžice pr. 100 mm EPDM - venk.
5301
37 Kč
44 Kč
Silikon. růžice pr. 100 mm NYLON - vnitřní
5302
15 Kč
18 Kč
Těsnění pod přírubu
4179
30 Kč
36 Kč
* certifikované odkouření pro Panther verze 19
Lakované souosé odkouření ∅ 80/125 mm
*T21M-1000 Trubka souosá 80/125 - 1 m
*T21M-500 Trubka souosá 80/125 - 0,5 m *K211M Koleno souosé 80/125 - 45st. *K21M Koleno souosé 80/125 - 90st. *S21M Sestava komínová 80/125
*R21M
Redukce svislá 80/125
*DZ2
Redukce s přírubou na 80/125
T25I-1000 Trubka pr. 80/125 – 1 m
T25I-500 Trubka pr. 80/125 – 0,5 m
* certifikované odkouření pro Panther verze 19
obj. číslo
7743
7744
7745
7746
7747
7741
0020064549
0020064555
0020064557
bez DPH s DPH 20 %
1 600 Kč
1 210 Kč
1 110 Kč
1 260 Kč
3 070 Kč
870 Kč
1 335 Kč
1 469 Kč
1 085 Kč 1 920 Kč
1 452 Kč
1 332 Kč
1 512 Kč
3 684 Kč
1 044 Kč
1 602 Kč
1 763 Kč
1 302 Kč
K25I
Koleno pr. 80/125 – 90°
K251I
Koleno pr. 80/125 – 45°
S25I
Sestava komínová pr. 80/125
T25IZ-1000 Sestava vodorovná pr. 80/125
OV25I
T-kus pr. 80/125 – 250/90°
SR25I
Manžeta krycí D 125
U25I
Manžeta M25I + spona U25I
Těsnění náhradní pr. 80
Těsnění náhradní pr. 125
obj. číslo
0020064548
0020064547
0020064554
0020064556
0020064551
0020064550
0020064558
0020064559
0020064560
bez DPHs DPH 20 %
1 304 Kč
1 445 Kč
3 980 Kč
2 127 Kč 2 395 Kč
182 Kč
573 Kč 41 Kč
61 Kč
1 565 Kč
1 734 Kč
4 776 Kč
2 552 Kč
2 874 Kč
218 Kč
688 Kč
49 Kč
73 Kč
Oddělené odkouření ∅ 80 mm
obj. číslo
bez DPH s DPH 20 %
*S2
Sestava oddělená 80/80
0020056514 2 300 Kč 2 760 Kč
*Koleno 80/45°, bílé
0020088232 340 Kč 408 Kč
*Koleno oddělené 80/90°, bílé
0020088233 370 Kč 444 Kč
*S4
Sestava komínová pr. 80 mm - 1m
2809
2 290 Kč 2 748 Kč
*T2
Trubka oddělená pr. 80 mm - 1 m
2819
320 Kč 384 Kč
*T4
Trubka oddělená s košíkem pr. 80 mm - 1 m 2821
550 Kč 660 Kč
*R1
Rozdvojovací člen 80/80 mm - bílý
0020045058 990 Kč 1 188 Kč
Trubka s revizním otvorem, DN80, bílá
0020088231 1 490 Kč 1 788 Kč
K2A
Koleno pr. 80 mm - 90°
2830
300 Kč 360 Kč
K12
O2
Z2
SM2
PS3
PR3
SR2
SP2
TE2
Koleno pr. 80 mm - 45°
Odbočka pravoúhlá pr. 80 mm s víkem
Zachycovač kondenzátu pr. 80 mm Zakončení svislé (stříška) pr. 80 mm
Průchodka střechou šikmá
Průchodka střechou rovná
Silikonová růžice pr. 80 mm
Spona pr. 80 mm a manžeta
Těsnění pr. 80 mm (silikonové) obj. číslo
2837
2843
2858
2865
2844
2845
2927
2921
5303
bez DPH s DPH 20 %
300 Kč 360 Kč
900 Kč 1 080 Kč
744 Kč 893 Kč
264 Kč 317 Kč
550 Kč 660 Kč
390 Kč 468 Kč
80 Kč
96 Kč
110 Kč 132 Kč
29 Kč
35 Kč
* certifikované odkouření pro Panther verze 19
Odkouření k závěsným plynovým kondenzačním kotlům
Odkouření k závěsným kondenzačním kotlům Panther Condens
obj. číslo
*Připojovací vertikální adaptér 60/100
0020109167
*Sestava komínová - 60/100 mm - 1 m černá
0020109168 *Trubka souosá - 60/100 mm - 0,5 m
0020109185
*Trubka souosá - 60/100 mm - 1 m
0020109169
*Trubka souosá - 60/100 mm - 2 m
0020109186
*Koleno 60/100 - 87° s kontrolním otvorem
0020109170
*Koleno 60/100 - 87°
0020109171
*Koleno 60/100 - 45° (1 balení po 2 ks)
0020109172
*Sestava vodorovná 60/100 mm - 0,75 m
0020109173
*Sestava vodor. 60/100 mm, teleskopická až 0,6 m0020109174
*Díl zakončovací horizontální 60/100 mm - 0,75 m0020109175
bez DPH s DPH 20 %
270 Kč
2 400 Kč
840 Kč
1 120 Kč
1 990 Kč
1 080 Kč
730 Kč
1 530 Kč
1 080 Kč
1 680 Kč
2 300 Kč
324 Kč
2 880 Kč
1 008 Kč
1 344 Kč
2388 Kč
1 296 Kč
876 Kč
1 836 Kč
1 296 Kč
2 016 Kč
2 760 Kč
*Koleno 45°, 2 ks - 80/125 mm
*T-kus 80/125 mm - 87° s kontrolním otvorem
*Koleno 80/125 mm - 87°
*Trubka souosá 80/125 mm - 0,5 m
*Trubka souosá 80/125 mm - 1 m
*Připojovací vertikální adaptér 80/125 mm
*Sestava komínová 80/125 mm - 1 m černá
*Díl zakončovací horizontální 80/125 mm - 1 m
obj. číslo
0020109176
0020109177 0020109178 0020109179 0020109180 0020109181 0020109182 0020109183 bez DPH s DPH 20 %
1 940 Kč
3 160 Kč
1 020 Kč
1 000 Kč
1 430 Kč
420 Kč
3 470 Kč
1 900 Kč
2 328 Kč
3 792 Kč
1 224 Kč
1 200 Kč
1 716 Kč
504 Kč
4 164 Kč
2 280 Kč
* certifikované odkouření pro Panther Condens
Odkouření ke stacionárnímu kondenzačnímu kotli PROTHERM LEV 30 KKZ
obj. číslo
6855
6858 6856
6859
6857
7754
bez DPHs DPH 20 %
1 520 Kč 1 824 Kč
720 Kč
864 Kč
810 Kč
972 Kč
1 260 Kč 1 512 Kč
2 020 Kč 2 424 Kč
1 070 Kč 1 284 Kč
obj. číslo
bez DPH s DPH 20 %
Člen rozdvojovací (lze použít i pro Panther Condens) 0020049385 1 300 Kč
Koleno 90 st. – pr. 80 mm K2K 0020049384 270 Kč
Trubka 1 m – pr. 80 mm T2K 0020049382
380 Kč
Zakončení košík – pr. 80 mm Z2K 0020049381
360 Kč
Koleno 45 st. – pr. 80 mm K21K (1 bal.)
0020049383
390 Kč
Sestava komínová odděl. pr. 80/125 mm S4K
0020019089 2 930 Kč
1 560 Kč
324 Kč
456 Kč
432 Kč
468 Kč
3 516 Kč
21/07/2010
Sestava vodorovná - 60/100 - S1K - 0,80 m
Koleno 60/100 - 90st - K1K
Trubka souosá - 60/100 - T1K - 1 m
Koleno 60/100 - 45st - K11K (1 bal.)
Sestava komínová - 60/100 - S3K - 1,15 m
Průchodka střechou 25°- 45° PS4
Download

Protherm.pdf