MĚŘÍTKA, PRAVÍTKA, DESKY, STOLY A VODOVÁHY
Ohebná měřítka, příměrná pravítka, příměrné desky a stoly, vodováhy.
Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813
147
KONTROLNÍ MĚŘÍTKO S PŘESAHEM TYP 0451
Provedení:
•
•
•
•
•
•
DIN 866-1
Hodnoty tolerancí dle DIN 2268
Typ A
10 mm ochrana obou konců
Dělení v mm
Baleno jednotlivě
Velikost mm
Speciální ocel
500
1000
1500
2000
3000
4000
Nerez ocel
500
1000
1500
2000
3000
4000
Průřez mm
Hmotnost kg
Obj. č.
30x6
40x8
40x8
50x10
50x10
60x12
0,70
2,50
3,70
7,90
11,90
23,00
0451 101
0451 102
0451 103
0451 104
0451 105
0451 106
30x6
40x8
40x8
50x10
50x10
60x12
0,70
2,50
3,70
7,90
11,90
23,00
0451 201
0451 202
0451 203
0451 204
0451 205
0451 206
DÍLENSKÉ MĚŘÍTKO BEZ PŘESAHU TYP 0452
MĚŘÍTKA
Provedení:
148
•
•
•
•
•
DIN 866-2
Hodnoty tolerancí dle DIN 2268
Typ B
Dělení v mm
Baleno jednotlivě
Velikost mm
Speciální ocel
Průřez mm
Hmotnost kg
Obj. č.
500
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
Nerez ocel
500
1000
1500
2000
2500
3000
25x5
30x6
30x6
40x8
40x8
40x8
50x10
60x12
0,50
1,40
2,10
5,00
6,30
7,50
15,80
29,00
0452 101
0452 103
0452 104
0452 105
0452 106
0452 107
0452 108
0452 109
25x5
30x6
30x6
40x8
40x8
40x8
0,50
1,40
2,10
5,00
6,30
7,50
0452 201
0452 203
0452 204
0452 205
0452 206
0452 207
4000
5000
50x10
60x12
15,80
29,00
0452 208
0452 209
Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813
OCELOVÉ MĚŘÍTKO OHEBNÉ TYP 0460
Provedení:
•
•
•
•
•
Pružinová nerez ocel
EG třída II
Stupnice A :horní mm, dolní mm
Stupnice B :horní 1/2 mm, dolní mm
Stupnice C : horní 1/16"; 1/32";
1/64" , dolní 1/2mm; 1/1mm
• Stupnice začíná od hrany
• Balení: do 1000 mm po 10ti
Od 1000 mm jednotlivě
Délka
mm
150
200
300
500
1000
300
500
1000
1500
2000
3000
3000
Průřez
mm
13x0,5
13x0,5
15x0,5
20x0,5
20x0,5
30x1
30x1
30x1
30x1
30x1
30x1
30x2
Provedení stupnice
A - obj.č.
B - obj.č
0460 201
0460 221
0460 202
0460 222
0460 204
0460 224
0460 205
0460 225
0460 206
0460 226
0460 207
0460 227
0460 208
0460 228
0460 209
0460 229
0460 210
0460 230
0460 211
0460 231
0460 212
0460 232
0460 213
0460 233
C - obj.č
0460 241
0460 242
0460 244
0460 245
0460 246
0460 247
0460 248
0460 249
0460 250
0460 251
0460 252
0460 253
OCELOVÉ MĚŘÍTKO OHEBNÉ TYP 0460
Provedení:
•
•
•
•
•
•
•
Pružinová nerez ocel
Stupnice matně chromována
EG třída II
Stupnice A :horní mm, dolní mm
Stupnice B :horní 1/2 mm, dolní mm
Stupnice začíná od hrany
Balení: do 1000 mm po 10ti
Od 1000 mm jednotlivě
Délka
mm
150
200
300
500
1000
300
500
1000
1500
2000
3000
Průřez
mm
13x0,5
13x0,5
15x0,5
20x0,5
20x0,5
30x1
30x1
30x1
35x1
35x1
35x1
Provedení stupnice
A - obj.č.
B - obj.č
0460 501
0460 521
0460 502
0460 522
0460 504
0460 524
0460 505
0460 525
0460 506
0460 526
0460 507
0460 527
0460 508
0460 528
0460 509
0460 529
0460 510
0460 511
0460 512
Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813
149
KONTROLNÍ PRAVÍTKO TYP 0464
Provedení:
Velikost mm
• DIN 874/1
• Třída přesnosti 0
• Od 2000 mm dva otvory
pro manipulaci
• Baleno jednotlivě
Průřez mm
Speciální ocel, pravoúhlý průřez
500
50x10
750
50x10
1000
60x12
1500
70x15
Speciální ocel, profil I
2000
80x15
2500
100x16
3000
120x18
4000
140x20
5000
140x20
Nerez ocel, pravoúhlý průřez
500
50x10
750
50x10
1000
60x12
1500
70x15
Nerez ocel, profil I
2000
80x15
2500
100x16
3000
120x18
4000
140x20
5000
140x20
Hmotnost kg
Obj. č.
2,00
3,00
5,70
12,40
0464 101
0464 102
0464 103
0464 104
13,00
22,00
36,00
62,00
90,00
0464 105
0464 106
0464 107
0464 108
0464 109
2,00
3,00
5,70
12,40
0464 201
0464 202
0464 203
0464 204
13,00
22,00
36,00
62,00
90,00
0464 205
0464 206
0464 207
0464 208
0464 209
Hmotnost kg
Obj. č.
1,30
3,00
4,00
8,40
14,90
0465 101
0465 102
0465 103
0465 104
0465 105
17,00
26,00
48,00
90,00
0465 106
0465 107
0465 108
0465 109
1,30
3,00
4,00
8,40
14,90
0465 201
0465 202
0465 203
0465 204
0465 205
17,00
26,00
48,00
90,00
0465 206
0465 207
0465 208
0465 209
PŘÍMĚRNÉ PRAVÍTKO TYP 0465
MĚŘÍTKA
Provedení:
150
Velikost mm
• DIN 874/1
• Třída přesnosti 1
• Od 2500 mm dva otvory
pro manipulaci
• Baleno jednotlivě
Průřez mm
Speciální ocel, pravoúhlý průřez
500
40x8
750
50x10
1000
50x10
1500
60x12
2000
70x15
Speciální ocel, profil I
2500
80x15
3000
100x16
4000
120x18
5000
140x20
Nerez ocel, pravoúhlý průřez
500
40x8
750
50x10
1000
50x10
1500
60x12
2000
70x15
Nerez ocel, profil I
2500
80x15
3000
100x16
4000
120x18
5000
140x20
Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813
DÍLENSKÉ PRAVÍTKO TYP 0466
Provedení:
Velikost mm
• DIN 874/1
• Třída přesnosti 2
• Od 4000 mm dva otvory
pro manipulaci
• Baleno jednotlivě
Průřez mm
Speciální ocel, pravoúhlý průřez
500
30x6
750
40x8
1000
40x8
1500
50x10
2000
60x12
2500
70x15
3000
80x15
Speciální ocel, profil I
4000
100x16
5000
120x18
Nerez ocel, pravoúhlý průřez
500
30x6
750
40x8
1000
40x8
1500
50x10
2000
60x12
2500
70x15
3000
80x15
Nerez ocel, profil I
4000
100x16
5000
120x18
Hmotnost kg
Obj. č.
1,30
2,00
2,50
5,80
11,20
20,60
28,20
0466 101
0466 102
0466 103
0466 104
0466 105
0466 106
0466 107
35,00
68,50
0466 108
0466 109
1,30
2,00
2,50
5,80
11,20
20,60
28,20
0466 201
0466 202
0466 203
0466 204
0466 205
0466 206
0466 207
35,00
68,50
0466 208
0466 209
MĚŘ. PÁSKY PRO MĚŘ. OBVODU A ∅ TYP 0458
Provedení:
•
•
•
•
Pružinová nerez ocel
Dílenská norma
Nonius 0,1 mm
Dolní stupnice obvod,
horní průměr
• Baleno jednotlivě
Obvod mm
Průměr mm
Hmotnost kg
Obj. č.
60-950
940-2200
2190-3460
3450-4720
4710-5980
5960-7230
20-300
300-700
700-1100
1100-1500
1500-1900
1900-2300
0,05
0,08
0,11
0,17
0,19
0,20
0458 102
0458 103
0458 104
0458 105
0458 106
0458 107
Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813
151
MONTÁŽNÍ PRAVÍTKO TYP 0467
Provedení:
•
•
•
•
Velikost mm
Speciální ocel
DIN 874/1
Odlehčovací otvory
Baleno jednotlivě
Třída přesnosti 0
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
Třída přesnosti 1
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
Průřez mm
Hmotnost kg
Obj. č.
160x50
160x50
160x50
160x50
180x60
180x60
200x80
12,16
18,05
23,94
29,83
45,45
60,60
102,35
0467 011
0467 012
0467 013
0467 014
0467 015
0467 016
0467 017
100x30
100x30
120x40
120x40
140x40
140x40
160x40
5,00
7,50
15,00
18,80
26,20
35,10
53,40
0467 111
0467 112
0467 113
0467 114
0467 115
0467 116
0467 117
Hmotnost kg
Obj. č.
zaškrabány
5,00
11,00
17,00
50,00
74,00
189,00
0470 101
0470 102
0470 103
0470 104
0470 105
0470 107
5,00
11,00
17,00
50,00
74,00
189,00
0470 111
0470 112
0470 113
0470 114
0470 115
0470 117
MĚŘÍTKA
USTAVOVACÍ PRAVÍTKO LITINOVÉ TYP 0470
152
Provedení:
Délka mm
• Šedá litina
• Odlehčovací otvory
• Baleno jednotlivě
Šířka mm
Třída přesnosti 0, funkční plochy velmi jemně
500
40
750
45
1000
50
1500
60
2000
70
3000
90
Třída přesnosti 1, funkční plochy zaškrabány
500
40
750
45
1000
50
1500
60
2000
70
3000
90
Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813
TUŠÍROVACÍ PRAVÍTKO TYP 0471
Provedení:
Délka mm
• DIN 874/1
• Třída přesnosti 2
• Od 4000 mm dva otvory
pro manipulaci
• Baleno jednotlivě
Šířka mm
Třída přesnosti 0, funkční plochy velmi jemně
500
35x50
750
50x110
1000
56x140
1500
70x175
2000
80x200
Třída přesnosti 1, funkční plochy zaškrabány
500
35x50
750
50x110
1000
56x140
1500
70x175
2000
80x200
Hmotnost kg
Obj. č.
zaškrabány
5,00
15,00
25,00
65,00
90,00
0471 101
0471 102
0471 103
0471 104
0471 105
5,00
15,00
25,00
65,00
90,00
0471 111
0471 112
0471 113
0471 114
0471 115
Hmotnost kg
Obj. č.
3,00
6,00
14,00
22,00
28,00
0472 101
0472 102
0472 103
0472 104
0472 105
3,00
6,00
14,00
22,00
28,00
0472 111
0472 112
0472 113
0472 114
0472 115
3,00
7,00
18,00
24,00
30,00
0472 121
0472 122
0472 123
0472 124
0472 125
3,00
7,00
18,00
24,00
30,00
0472 131
0472 132
0472 133
0472 134
0472 135
TUŠÍROVACÍ PRAVÍTKO TYP 0472
Provedení:
Délka mm
• Speciální litina
• Postranní držáky
• Baleno jednotlivě
Třída
250
500
750
1000
1500
Třída
250
500
750
1000
1500
Třída
250
500
750
1000
1500
Třída
250
500
750
1000
1500
Šířka mm
přesnosti 0, funkční plochy
45
60
80
100
110
přesnosti 1, funkční plochy
45
60
80
100
110
přesnosti 0, funkční plochy
50
75
90
120
120
přesnosti 1, funkční plochy
50
75
90
120
120
60°
60°
45°
45°
Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813
153
GRANITOVÉ KONTROLNÍ PRAVÍTKO
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
Rozměr
mm
Hm. Třída
kg. 1
µm
Třída
0
µm
Třída
00
µm
300x30x50
400x40x60
500x50x80
630x50x80
800x50x100
1000x60x120
1400x60x150
1600x80x180
2000x80x200
1,3
2,2
5,0
7,0
10,5
15,0
35,0
53,0
89,0
6,4
7,2
8
9
10,4
12
15,2
16,8
20
0151
0154
0157
0160
0163
0166
0169
0172
0175
3,2
3,6
4
4,4
5,2
6
7,6
8,4
10
0152
0155
0158
0161
0164
0167
0170
0173
0176
2,6
2,8
3
3,2
3,6
4
4,8
5,2
6
0150
0153
0156
0159
0162
0165
0168
0171
0174
Provedení:
• Černý granit • Vysoká stabilita u 3 třídy přesnosti
• Na přání s manipulačními otvory
PARALELNÍ GRANITOVÉ PRAVÍTKO
RP
RP
RP
RP
RP
Rozměr
mm
Hm. Třída
kg. 1
µm
Třída
0
µm
Třída
00
µm
500x50x80
750x50x100
1000x60x140
1500x80x180
2000x100x220
5
10
23
40
80
8
10
12
16
20
0181
0184
0187
0190
0193
4
5
6
8
10
0182
0185
0188
0191
0194
3
3,4
4
5
6
0180
0183
0186
0189
0192
Provedení:
• Černý granit • Vysoká stabilita • I profil • 3 třídy přesnosti
• Na přání s manipulačními otvory
MĚŘÍTKA
GRANITOVÝ ÚHELNÍK 90°
154
Obj. číslo
Rozměr
mm
µm
⊥
µm
Hm.
kg.
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
SQ
200x150x30
300x200x40
400x250x50
500x315x60
630x400x60
800x500x80
1000x630x100
1200x800x140
1500x1000x160
2,4
2,6
2,8
3
3,2
3,6
4
4,4
6
2
2
2
3
3
4
4
5
6
1,8
4,7
10
17
28
63
117
210
480
0200
0210
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
Provedení:
• Černý granit u Vysoká stabilita • Boční plochy lapované
• Větší rozměry s odlehčovacími otvory
Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813
Download

147 MĚŘÍTKA, PRAVÍTKA, DESKY, STOLY A